Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá + Phê duyệt phương án đấu giá + Quyết định đấu giá quỹ đất do UBND xã Pha Mu quản lý

Chủ nhật - 17/03/2019 23:06 128 0
+ Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 thành lập Hội đồng đấu giá quỹ đất do UBND xã Pha Mu quản lý
+ Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 v/v Phê duyệt phương án đấu giá quỹ đất do UBND xã Pha Mu quản lý
+ Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 đấu giá quỹ đất do UBND xã Pha Mu quản lý
Cong khai
Cong khai
Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 01/03/2019  thành lập Hội đồng đấu giá quỹ đất do UBND xã Pha Mu quản lý
Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 v/v Phê duyệt phương án đấu giá quỹ đất do UBND xã Pha Mu quản lý
Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 đấu giá quỹ đất do UBND xã Pha Mu quản lý
(có quyết định kèm theo)

Tác giả bài viết: phòng TNMT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết