Trang Thông tin điện tử huyện Than Uyên

http://thanuyen.laichau.gov.vn


Mời họp trực tuyến phòng chống virut Corona

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona; UBND huyện trân trọng kính mời đồng chí dự Hội nghị trực tuyến về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona. Hội nghị do đồng chí Chủ tịch UBND huyện chủ trì.
Giay moi

                                                    GIẤY MỜI 
Họp trực tuyến phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
                              do chủng mới của vi rút Corona
 
 

                    Kính gửi:  …………………………………………….
                                      ..……………………….…………………..

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona; UBND huyện trân trọng kính mời đồng chí dự Hội nghị trực tuyến về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona. Hội nghị do đồng chí Chủ tịch UBND huyện chủ trì.
1. Thành phần
* Điểm cầu cấp huyện:
- Chủ tịch UBND huyện.
- Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona huyện Than Uyên.
* Điểm cầu các xã, thị trấn:
- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona các xã, thị trấn.
- Đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư, trưởng các thôn bản (khu dân cư) các xã, thị trấn.
2. Thời gian         : 14h00’ ngày 04/02/2020 (Thứ Ba)
3. Địa điểm :  
- Điểm cầu cấp huyện: Phòng họp trực tuyến HĐND-UBND huyện (Phòng họp số 2).
- Điểm cầu các xã, thị trấn: Phòng họp trực tuyến cấp xã, thị trấn
Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND trân trọng kính mời đồng chí dự Hội nghị./.
Nơi nhận:
- Như thành phần;
- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, VP.
TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG


Mạch Thị Hải
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down