Tài liệu hội nghị

Tài liệu họp tháng 10.2020 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 10.2020 của UBND huyện

 •   24/10/2020 02:26:34 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 10 năm 2020: Phiên họp trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 10; triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2020
Tài liệu họp tháng 9.2020 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 9.2020 của UBND huyện

 •   22/09/2020 09:59:11 AM
 •   Đã xem: 201
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 9 năm 2020: Hội nghị trực tuyến Sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
Tài liệu họp tháng 8.2020 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 8.2020 của UBND huyện

 •   24/08/2020 08:51:30 AM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Họp đánh tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8; triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2020
Tài liệu họp tháng 7.2020 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 7.2020 của UBND huyện

 •   27/07/2020 02:34:47 PM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Họp đánh tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 7; triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2020
Tài liệu họp tháng 6.2020 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 6.2020 của UBND huyện

 •   19/06/2020 04:52:02 PM
 •   Đã xem: 402
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 6 năm 2020: Sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
Tài liệu họp tháng 5.2020 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 5.2020 của UBND huyện

 •   19/05/2020 04:12:28 PM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 4.2020 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 4.2020 của UBND huyện

 •   24/04/2020 01:57:53 PM
 •   Đã xem: 238
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp sơ kết quý I năm 2020 của UBND huyện

Tài liệu họp sơ kết quý I năm 2020 của UBND huyện

 •   23/03/2020 08:14:30 AM
 •   Đã xem: 296
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 02.2020 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 02.2020 của UBND huyện

 •   18/02/2020 04:42:00 PM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 01.2020 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 01.2020 của UBND huyện

 •   18/01/2020 10:44:44 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 01; triển khai nhiệm vụ trong tâm tháng 02 năm 2020
Tài liệu họp tháng 11.2019 của UBND huyện (phiên họp cuối năm)

Tài liệu họp tháng 11.2019 của UBND huyện (phiên họp cuối năm)

 •   18/11/2019 10:35:00 AM
 •   Đã xem: 362
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu phiên họp tháng 11.2019 của UBND huyện (phiên họp cuối năm): đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2019; kế hoạch năm 2020 và xin ý kiến vào dự thảo các văn bản trình kỳ họp thứ 9 HĐND huyện.
Tài liệu họp tháng 10.2019 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 10.2019 của UBND huyện

 •   18/10/2019 05:20:29 PM
 •   Đã xem: 261
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu phiên họp tháng 10.2019 của UBND huyện đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 10; nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2019.
Tài liệu họp tháng 9.2019 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 9.2019 của UBND huyện

 •   19/09/2019 09:03:11 AM
 •   Đã xem: 195
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu phiên họp tháng 9.2019 của UBND huyện (Hội nghị Sơ kết đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019).
Tài liệu họp tháng 8.2019 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 8.2019 của UBND huyện

 •   21/08/2019 02:09:53 PM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 7.2019 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 7.2019 của UBND huyện

 •   23/07/2019 07:54:29 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của UBND huyện

Tài liệu Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của UBND huyện

 •   20/06/2019 10:02:16 AM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Logo tai lieu

Tham gia ý kiến vào văn bản trình kỳ họp thứ 8 HĐND huyện

 •   17/06/2019 06:23:41 PM
 •   Đã xem: 170
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 5.2019 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 5.2019 của UBND huyện

 •   22/05/2019 11:08:14 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2019 của UBND huyện

Các tin khác

Bản đồ hành chính

Liên kết Thị trấn, Xã

1611/KH-UBND

Kế hoạch ứng dựng CNTT giai đoạn 2021-2025

lượt xem: 432 | lượt tải:255

Kế hoạch 1472/KH-UBND

Kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số năm 2021

lượt xem: 183 | lượt tải:325

KH số 135 về TXCT

Kế hoạch số 135 TXCT sau kỳ họp thứ 11

lượt xem: 112 | lượt tải:24

GM số 08 Dự kỳ họp thứ 11 HĐND huyện

Giấy mời Dự kỳ họp thứ 11 HĐND huyện

lượt xem: 139 | lượt tải:36

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

Quyết định 01/2020/QĐ-UBND bãi bỏ các văn bản QPPL của UBND huyện ban hành

lượt xem: 124 | lượt tải:34
 • Đang truy cập: 2
 • Hôm nay: 387
 • Tổng lượt truy cập: 1,971,313
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down