Trang Thông Tin Điện Tử Huyện Than Uyên - Tỉnh Lai Châu

{web.web_seo}

Quảng cáo

Tin tức hoạt động


Đoàn giám sát làm việc với cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Giám sát việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện Than Uyên (25/09/2017 9:48:23 SA)

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của Hội đồng nhân dân huyện về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thường trực HĐND huyện ban hành Kế hoạch số 309/KH-HĐND ngày 05/9/2017 về việc giám sát thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN THAN UYÊN
Chịu trách nhiệm chính: Ông Trần Quang Chiến - Phó Chủ tịch UBND huyện Than Uyên.
Địa chỉ: Khu 2 - Thị trấn Than Uyên - Huyện Than Uyên - Tỉnh Lai Châu.
Điện thoại: 02133.784.248 - Email: ubndhuyenthanuyen@gmail.com
Ghi rõ nguồn thanuyen.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên wedsite này.
...