Cong khai

Quyết định thu hồi dự án GPMB tạo quỹ đất XD khu dân cư NTM đoạn từ đường vào Én Nọi đến Trạm xăng số 13

 •   21/11/2023 09:01:36
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Quyết định thu hồi dự án GPMB tạo quỹ đất XD khu dân cư NTM (Tạo quỹ đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất dọc ven đường QL32) đoạn từ đường vào Én Nọi đến Trạm xăng số 13 xã Mường Than
Thong bao

Thông báo công bố, công khai nội dung điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Than Uyên

 •   07/11/2023 17:14:41
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
thông báo công bố, công khai toàn bộ nội dung điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Than Uyên
Thong bao

Phê duyệt danh mục quỹ đất dôi dư, nhỏ hẹp do Ủy ban nhân dân thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu quản lý.

 •   27/10/2023 09:16:58
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Quyết định phê duyệt danh mục quỹ đất dôi dư, nhỏ hẹp do Ủy ban nhân dân thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu quản lý.
Cong khai

Quyết định ban hành Kế hoạch thu hồi đất dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất để xây dựng khu dân dư nông thôn mới đoạn đường vào Én Nọi đến Trạm xăng số 13 Mường Than

 •   24/10/2023 09:59:38
 •   Đã xem: 49
 •   Phản hồi: 0
Quyết định ban hành Kế hoạch thu hồi đất dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất để xây dựng khu dân dư nông thôn mới (tạo quỹ đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất dọc ven đường QL32) đoạn đường vào Én Nọi đến Trạm xăng số 13 Mường Than
Cong khai

Thông báo thu hồi đất Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Tạo quỹ đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất dọc ven đường QL32) đoạn từ đường vào Én Nọi đến Trạm xăng số 13 xã Mường Than, huyện Than Uyên

 •   20/10/2023 15:22:43
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thu hồi đất Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất để xây dựng khu dân cư nông thôn mới (Tạo quỹ đất ở để đấu giá quyền sử dụng đất dọc ven đường QL32) đoạn từ đường vào Én Nọi đến Trạm xăng số 13 xã Mường Than, huyện Than Uyên
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2023

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2023

 •   08/10/2023 18:04:18
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2023
Cong khai

Quyết định thu hồi đất lần 2 thực hiện dự án: Đường nối từ QL32 (Km344+480) đi dự án chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất đấu giá, tái định cư và phát triển kinh tế - xã hội khu 8 thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên

 •   05/10/2023 11:40:19
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Thu hồi đất lần 2 để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: Đường nối từ QL32 (Km344+480) đi dự án chỉnh trang đô thị tạo quỹ đất đấu giá, tái định cư và phát triển kinh tế - xã hội khu 8 thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên
Cong khai

Quyết định thu hồi đất lần 2 dự án Sửa chữa nâng cấp và mở rộng khuôn viên Nhà văn hóa bản Lướt xa Mường Kim

 •   02/10/2023 12:10:51
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Quyết định thu hồi đất lần 2 dự án Sửa chữa nâng cấp và mở rộng khuôn viên Nhà văn hóa bản Lướt xa Mường Kim
Cong khai

CÁC Quyết định thu hồi GCN quyền sử dụng đất tại xã Pha Mu (6 hộ: Chếnh, Sịa, Vàng, Lia, Lềnh, Chậu)

 •   11/09/2023 15:04:45
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
CÁC Quyết định thu hồi GCN quyền sử dụng đất tại xã Pha Mu (6 hộ: Chếnh, Sịa, Vàng, Lia, Lềnh, Chậu)
Thong bao

đăng ký kế hoạch sử dụng đất, danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện Than Uyên

 •   06/09/2023 11:43:09
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
đăng ký kế hoạch sử dụng đất, danh mục các công trình, dự án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 trên địa bàn huyện Than Uyên
Cong khai

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Mường Mít

 •   18/08/2023 09:33:35
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Mường Mít
Cong khai

Thu hồi đất lần 6 dự án: Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ngân hàng Châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ (tuyến đường nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại xã Phúc Than, huyện Than Uyên)

 •   17/08/2023 09:43:30
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Thu hồi đất lần 6 dự án: Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ngân hàng Châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ (tuyến đường nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại xã Phúc Than, huyện Than Uyên)
Thong bao

Ban hành kế hoạch thu hồi đất bổ sung dự án Đầu tư cơ sở làm việcCông an xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

 •   17/08/2023 09:37:08
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Ban hành kế hoạch thu hồi đất bổ sung dự án Đầu tư cơ sở làm việc Công an xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
cong khai thong tin

Công khai quyết toán ngân sách năm 2022

 •   11/08/2023 16:37:00
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 •   21/07/2023 16:01:00
 •   Đã xem: 690
 •   Phản hồi: 0
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đô thị của 06 thửa đất tại khu 8, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023

 •   10/07/2023 18:11:00
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Công khai dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2023
Thong bao

Quyết định thu hồi đất lần 5 dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ngân hàng Châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ (tuyến đường nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại xã Phúc Than, huyện Than Uyên)

 •   07/07/2023 16:48:53
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Quyết định thu hồi đất lần 5 dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ngân hàng Châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ (tuyến đường nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại xã Phúc Than, huyện Than Uyên)
Cong khai

Quyết định Ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm bổ sung dự án: Nâng cấp đường Mường Kim - Tà Mung gắn với đường sản xuất khu Nà Phạ xã Mường Kim

 •   07/07/2023 16:44:39
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm bổ sung phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB để thực hiện dự án: Nâng cấp đường Mường Kim - Tà Mung gắn với đường sản xuất khu Nà Phạ xã Mường Kim, huyện Than Uyên
Cong khai

Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Phúc Than

 •   26/06/2023 18:16:02
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Phúc Than

Các tin khác

Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 234 | lượt tải:177

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 346 | lượt tải:33

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 1078 | lượt tải:435

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 1613 | lượt tải:138

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 1158 | lượt tải:132
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 11/2023
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.5%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 172
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 67
Đã tiếp nhận: 1234
Đã giải quyết: 1194
Quá hạn: 6 - 0.5%
Trước & đúng hạn: 1191 - 99.5%
(tự động cập nhật vào lúc
06:26:27, 29/11/2023)
 • Đang truy cập28
 • Hôm nay5,076
 • Tháng hiện tại180,457
 • Tổng lượt truy cập8,963,277
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi