Công khai

Công khai Báo cáo dự toán năm 2023 trình HĐND

Công khai Báo cáo dự toán năm 2023 trình HĐND

 •   22/12/2022 04:22:22 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Cong khai

QĐ thu hồi đất và QD phê duyệt PA BT HT GPMB dự án: Đường nối QL 32 đi dự án chỉnh trang đô thị khu 8

 •   25/10/2022 12:06:58 AM
 •   Đã xem: 144
 •   Phản hồi: 0
QĐ thu hồi đất và QD phê duyệt PA BT HT GPMB dự án: Đường nối QL 32 đi dự án chỉnh trang đô thị khu 8
Cong khai

Thông báo THĐ đường nội đồng sản xuất vùng Chè bản lọng Co Phày xã MCang

 •   25/10/2022 12:00:32 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Thông báo THĐ đường nội đồng sản xuất vùng Chè bản lọng Co Phày xã Mường Cang
Cong khai

QĐ ban hành KH thu hồi đất đường nội đồng sản xuất vùng chè bản loong Co Phày, xã Mường Cang

 •   24/10/2022 11:55:06 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
QĐ ban hành KH thu hồi đất đường nội đồng sản xuất vùng chè bản loong Co Phày, xã Mường Cang
Cong khai

Thông báo thu hồi đất Sửa chữa, nâng cấp và mở rộng khuôn viên Nhà Văn hoá bản Lướt

 •   24/10/2022 11:52:48 PM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thu hồi đất Sửa chữa, nâng cấp và mở rộng khuôn viên Nhà Văn hoá bản Lướt
Cong khai

QĐ ban hành KH thu hồi đất Sửa chữa nâng cấp và mở rộng khuôn viên Nhà văn hoá bản Lướt, xã Mường Kim

 •   24/10/2022 11:50:00 PM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
QĐ ban hành KH thu hồi đất Sửa chữa nâng cấp và mở rộng khuôn viên Nhà văn hoá bản Lướt, xã Mường Kim
Cong khai

QĐ phê duyệt PA BT HT GPMB thực hiện dự án: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện trung áp khu vực huyện Than Uyên, Phong Thổ, Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu theo phương pháp đa chia - đa nối

 •   19/10/2022 11:37:00 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
QĐ phê duyệt PA BT HT GPMB thực hiện dự án: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện trung áp khu vực huyện Than Uyên, Phong Thổ, Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu theo phương pháp đa chia - đa nối
Cong khai

QĐ Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện trung áp khu vực huyện Than Uyên, Phong Thổ, Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu theo phương pháp đa chia - đa nối

 •   19/10/2022 11:33:25 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
QĐ thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của lưới điện trung áp khu vực huyện Than Uyên, Phong Thổ, Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu theo phương pháp đa chia - đa nối
Cong khai

Công khai tình hình thực hiện dự toán 9 tháng đầu năm 2022

 •   17/10/2022 09:44:37 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Cong khai

Quyết định thu hồi đất và QĐ phê duyệt PABT HT GPMB công trình: Giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp cuối nguồn và mở rộng phạm vi cấp điện cho các TBA khu vực huyện Tân Uyên và Than Uyên năm 2021

 •   13/10/2022 04:12:18 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0
Quyết định thu hồi đất và QĐ phê duyệt PABT HT GPMB công trình: Giảm bán kính cấp điện, nâng cao chất lượng điện áp cuối nguồn và mở rộng phạm vi cấp điện cho các TBA khu vực huyện Tân Uyên và Than Uyên năm 2021
Cong khai

Quyết định Thu hồi đất bổ sung thực hiện dự án: Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ngân hàng Châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ (tuyến đường nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai

 •   29/09/2022 05:19:58 AM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Thu hồi đất bổ sung để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do ngân hàng Châu Á (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ (tuyến đường nối Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại xã Phúc Than, huyện Than Uyên)
Điều chỉnh quy mô, địa điểm dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Than Uyên

Điều chỉnh quy mô, địa điểm dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Than Uyên

 •   22/09/2022 11:31:00 PM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Than Uyên; điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 22/7/2022 của UBND tỉnh
Cong khai

Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: Đường dây 35kV Tà Hừa - Ta Gia tạo mạch vòng lộ 371 - E29.2 với lộ 376 - E29.2

 •   18/09/2022 10:25:55 PM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
QĐ Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: Đường dây 35kV Tà Hừa - Ta Gia tạo mạch vòng lộ 371 - E29.2 với lộ 376 - E29.2
Cong khai

Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: Đường dây 35kV Tà Hừa - Ta Gia tạo mạch vòng lộ 371-E29.2 với lộ 376-E29.2

 •   18/09/2022 10:20:43 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Quyết định thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: Đường dây 35kV Tà Hừa - Ta Gia tạo mạch vòng lộ 371-E29.2 với lộ 376-E29.2
thong bao

Thông báo đính chính trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

 •   15/08/2022 12:05:00 AM
 •   Đã xem: 248
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu Đính chính
thong bao

Thông báo đấu giá tài sản

 •   13/08/2022 12:05:00 AM
 •   Đã xem: 169
 •   Phản hồi: 0
Thông báo đấu giá
Cụm công nghiệp Than Uyên

Công bố công khai Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

 •   01/08/2022 02:35:00 AM
 •   Đã xem: 448
 •   Phản hồi: 0
Thông báo công bố công khai Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Cong khai

Quyết định công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy điện

 •   31/07/2022 11:47:26 PM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0
Quyết định công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các công trình thủy điện
thong bao

Lựa chọn tổ chức đấu giá

 •   31/07/2022 09:28:00 PM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn tại xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Các tin khác

Trang TTĐT Xã, Thị trấn
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC

87/QĐ-UBND

Quyết định Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện Than Uyên hết hiệu lực một phần và hết hiệu lực toàn bộ năm 2021

lượt xem: 5155 | lượt tải:129

4114/UBND-VP

Công văn Hướng dẫn thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

lượt xem: 9046 | lượt tải:360

4678/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện

lượt xem: 9106 | lượt tải:451

47/NQ-HĐND

Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022

lượt xem: 5520 | lượt tải:219

44/NQ-HĐND

Nghị quyết về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp NĐND huyện 6 tháng đầu năm 2021

lượt xem: 6034 | lượt tải:155
 • Đang truy cập35
 • Hôm nay13,415
 • Tháng hiện tại649,453
 • Tổng lượt truy cập6,895,981
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down