Cong khai

Thông báo thu hồi đất dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP) - Cầu Én Luông xã Mường Than

 •   16/04/2019 03:46:30
 •   Đã xem: 430
 •   Phản hồi: 0
số 392/TB-UBND ngày 01/4/2019 của UBND huyện Than Uyên về Thông báo thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP) - Cầu Én Luông xã Mường Than.
Cong khai

QĐ phê duyệt và đấu giá đất do UBND xã Phúc Than quản lý

 •   16/04/2019 00:24:34
 •   Đã xem: 513
 •   Phản hồi: 0
QĐ phê duyệt và đấu giá đất do UBND xã Phúc Than quản lý
Cong khai

Công khai thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I/2019

 •   10/04/2019 09:36:04
 •   Đã xem: 393
 •   Phản hồi: 0
Cong khai

Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá + Phê duyệt phương án đấu giá + Quyết định đấu giá quỹ đất do UBND xã Pha Mu quản lý

 •   17/03/2019 23:06:30
 •   Đã xem: 1978
 •   Phản hồi: 0
+ Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 thành lập Hội đồng đấu giá quỹ đất do UBND xã Pha Mu quản lý + Quyết định số 242/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 v/v Phê duyệt phương án đấu giá quỹ đất do UBND xã Pha Mu quản lý+ Quyết định số 243/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 đấu giá quỹ đất do UBND xã Pha Mu quản lý
Cong khai

Quyết định thành lập Hội đồng đấu giá + Phê duyệt phương án đấu giá + Quyết định đấu giá quỹ đất do UBND xã Mường Than và xã Pha Mu quản lý

 •   17/03/2019 23:01:11
 •   Đã xem: 737
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 238 thành lập Hội đồng đấu giá Quyết định số 239 Phê duyệt phương án đấu giá Quyết định số 240 v/v đấu giá quỹ đất do UBND xã quản lý; Quyết định số 241 thành lập Hội đồng đấu giá Quyết định số 242 Phê duyệt phương án đấu giá Quyết định số 243 v/v đấu giá quỹ đất do UBND xã quản lý
Thong bao

thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Than Uyên

 •   25/02/2019 03:01:32
 •   Đã xem: 828
 •   Phản hồi: 0
Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Than Uyên
Thong bao

thông báo công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Than Uyên

 •   25/02/2019 02:51:50
 •   Đã xem: 1756
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 167/TB-UBND ngày 18/02/2019 của UBND huyện Than Uyên về Thông báo công bố công khai Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Than Uyên
Thong bao

Quyết định thu hồi + phê duyệt bổ sung đất công trình Tràn liên họp + Đường nội đồng bản Phường, bản Nà Mả-Nà Ban xã Hua Nà

 •   24/02/2019 21:54:59
 •   Đã xem: 606
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 v/v thu hồi bổ sung đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng để thực hiện công trình: Tràn liên hơp + Đường nội đồng bản Phường, bản Nà Mả-Nà Ban xã Hua Nà

 
Cong khai

QĐ ban hành KH THĐ+Thông báo thu hồi bổ sung đất Ctr Trường PTDTBT tiểu học xã Tà Mung; QĐ ban hành KH THĐ đường giao thông liên xã Tà Mung đi K.On

 •   21/02/2019 22:03:23
 •   Đã xem: 454
 •   Phản hồi: 0
QĐ ban hành KH THĐ+Thông báo thu hồi bổ sung đất Ctr Trường PTDTBT tiểu học xã Tà Mung; QĐ ban hành KH THĐ đường giao thông liên xã Tà Mung đi K.On
Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019

 •   11/02/2019 21:27:00
 •   Đã xem: 555
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019
Công khai

Quyết định công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

 •   28/01/2019 22:11:23
 •   Đã xem: 498
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 21/01/2019 của Ủy ban nhân dân huyện về công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Các nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND huyện

Các nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND huyện

 •   01/01/2019 22:34:00
 •   Đã xem: 666
 •   Phản hồi: 0
Các nghị quyết kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021
Cong khai

Thông báo thu hồi bổ sung đất ctr Tràn liên hợp + đường nội đồng bản phường - bản Nà Mả Nà Ban xã Hua Nà

 •   17/12/2018 23:00:05
 •   Đã xem: 516
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thu hồi bổ sung đất ctr Tràn liên hợp + đường nội đồng bản phường - bản Nà Mả Nà Ban xã Hua Nà
Cong khai

Công khai giải ngân nguồn vốn đầu tư, nguồn sự nghiệp đến 15/11/2018

 •   17/12/2018 21:49:15
 •   Đã xem: 622
 •   Phản hồi: 0
Cong khai

Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất tại khu 10 + đội 9

 •   13/12/2018 22:07:00
 •   Đã xem: 571
 •   Phản hồi: 0
1. Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ơ nông thôn tại đội 9, xã Phúc Than
2. Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất ơ đô thị tại khu 10 thị trấn Than Uyên
Cong khai

Quyết định thu hồi đất và QD phê duyệt công trình đường giao thông bản Pá Chít Tấu đi Hua Chít, xã Tà Hừa, huyện Than Uyên

 •   05/12/2018 21:49:59
 •   Đã xem: 695
 •   Phản hồi: 0
1. Quyết định thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện công trình: Đường giao thông bản Pá Chít Tấu đi Hua Chít, xã Tà Hừa, huyện Than Uyên.
2. Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện công trình: Đường giao thông bản Pá Chít Tấu đi Hua Chít, xã Tà Hừa, huyện Than Uyên.
Cong khai

Quyết định điều chỉnh giảm diện tích đã thu hồi tại QĐ 4432a ngày 29/12/2017 của UBND huyện Than Uyên

 •   05/12/2018 21:40:47
 •   Đã xem: 632
 •   Phản hồi: 0
Quyết định điều chỉnh giảm diện tích đã thu hồi tại QĐ 4432a/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện Than Uyên

Các tin khác

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

Số 191/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 295 | lượt tải:0

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 3795 | lượt tải:2273

42/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 12/2022/NA-HĐND

Thời gian đăng: 11/04/2024

lượt xem: 142 | lượt tải:21

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 1286 | lượt tải:124

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 3839 | lượt tải:1323
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 04/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.74%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 184
Mức độ 3: 19
Mức độ 4: 65
Đã tiếp nhận: 307
Đã giải quyết: 379
Quá hạn: 1 - 0.26%
Trước & đúng hạn: 379 - 99.74%
(tự động cập nhật vào lúc
22:25:50, 24/04/2024)
 • Đang truy cập92
 • Hôm nay22,750
 • Tháng hiện tại568,653
 • Tổng lượt truy cập12,540,521
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi