Cong khai

Thông báo thu hồi đất

 •   25/09/2018 23:16:00
 •   Đã xem: 465
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thu hồi đất công trình Xây dựng khu di tích lịch sử văn háo bản lướt, ( hạng mục đường giao thông từ QL 32 đến cầu sắt, hàng rào thép gai, trồng cây xanh khuân viên) xã Mường Kim huyện Than Uyên.
Cong khai

CV rà soát tham gia ý kiến Dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Than Uyên

 •   19/09/2018 06:03:17
 •   Đã xem: 475
 •   Phản hồi: 0
CV số 1090/UBND-TNMT ngày 14/9/2018 của UBND huyện Than Uyên (lần 2)
 
Thong bao

Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Than Uyên

 •   18/09/2018 05:49:05
 •   Đã xem: 615
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 1034a/TB-UBND ngày 04/9/2018 của UBND huyện Than Uyên về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo " Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Than Uyên"
Cong khai tình hình giải ngân nguồn vốn sự nghiệp, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư tháng 8/2018

Thông báo công khai tình hình giải ngân tháng 8/2018

 •   12/09/2018 06:44:45
 •   Đã xem: 510
 •   Phản hồi: 0
Cong khai

Quyết định Thu hồi đất và QĐ phê duyệt ctr Chỉnh trang đô thị khu 10 thị trấn TU

 •   23/08/2018 23:13:06
 •   Đã xem: 506
 •   Phản hồi: 0
Quyết định thu hồi đất và QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: Chỉnh trang đô thị khu 10 thị trấn Than Uyên
Cong khai

Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2017

 •   08/08/2018 23:44:10
 •   Đã xem: 441
 •   Phản hồi: 0
Cong khai

Quyết định thu hồi đất + QĐ phê duyệt thực hiện dự án: Trường mầm non số 2 xã Phúc Than và Cầu dân sinh Pá Khoang xã Pha Mu

 •   26/07/2018 05:25:33
 •   Đã xem: 523
 •   Phản hồi: 0
1. Quyết định số 1683/QĐ-UBND, ngày 23/7/2018 về thu hồi đất và Quyết định số 1684/QĐ-UBND, ngày 23/7/2018 về phê duyệt phương án bồi thường để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: Trường Mầm non số 2 (điểm trường Sắp Ngụa) xã Phúc Than, huyện Than Uyên;2. Quyết định số 1675/QĐ-UBND, ngày 23/7/2018 về thu hồi đất và Quyết định số 1676/QĐ-UBND, ngày 23/7/2018 về phê duyệt phương án bồi thường để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: Cầu dân sinh Pá Khoang xã Pha Mu, huyện Than Uyên;
Cong khai

Quyết định thu hồi đất và QĐ phê duyệt công trình: San gạt, tạo quỹ đất đội 9 xã Phúc Than

 •   26/07/2018 05:14:48
 •   Đã xem: 594
 •   Phản hồi: 0
1. Quyết định thu hồi đất số 1604/QĐ-UBND, ngày 9/7/2018 của UBND huyện về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: San gạt, tạo quỹ đất khu dân cư nông thôn đất ở đội 9 xã Phúc Than.2. Quyết định phê duyệt số 1606/QĐ-UBND, ngày 9/7/2018 của UBND huyện về thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: San gạt, tạo quỹ đất khu dân cư nông thôn đất ở đội 9 xã Phúc Than.
Cong khai

CÁC THÔNG BÁO THU HỒI ĐẤT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

 •   26/07/2018 05:06:30
 •   Đã xem: 632
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện các dự án trên địa bàn huyện Than Uyên
Cong khai

Thông báo thu hồi đất của 03 hộ gia đình cá nhân thực hiện công trình: Chỉnh trang đô thị khu 10

 •   26/07/2018 04:44:05
 •   Đã xem: 474
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thu hồi đất số 361/TB-UBND, số 362/TB-UBND, số 363/TB-UBND NGÀY 10/4/2018 Thông báo Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: Chỉnh trang đô thị khu 10, thị trấn Than Uyên
Cong khai

thông báo 106 công bố công khai KHSDĐ năm 2018

 •   26/07/2018 04:29:34
 •   Đã xem: 575
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 106/TB-UBND, ngày 25/1/2018 của UBND huyện về thông báo công bố công khai KHSDĐ năm 2018 huyện Than Uyên
Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018

Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018

 •   18/06/2018 22:44:00
 •   Đã xem: 555
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch triển khai thi hành Luật PCTN năm 2018
Các Quyết định THĐ năm 2016

Các Quyết định THĐ năm 2016

 •   12/06/2018 14:09:36
 •   Đã xem: 634
 •   Phản hồi: 0
Các Quyết định THĐ năm 2016
Kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2018

Kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2018

 •   04/05/2018 22:12:00
 •   Đã xem: 307
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng năm 2018
Cong khai

Công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 2017, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách huyện 2018

 •   25/01/2018 12:59:00
 •   Đã xem: 492
 •   Phản hồi: 0
UBND huyện Than Uyên công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách địa phương 2017, dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách huyện 2018. Chi tiết tải về dưới đây:
Các quyết định năm 2017

Các quyết định năm 2017

 •   26/12/2017 12:59:00
 •   Đã xem: 456
 •   Phản hồi: 0
Một số quyết đinh THĐ năm 2017
Thông báo lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Than Uyên"

Thông báo lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Than Uyên"

 •   23/10/2017 13:59:00
 •   Đã xem: 921
 •   Phản hồi: 0
Thông báo lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Than Uyên"
NGHI QUYET 1

Nghị quyết kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

 •   28/08/2017 13:59:00
 •   Đã xem: 394
 •   Phản hồi: 0
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

Số 191/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 40 | lượt tải:0

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 2508 | lượt tải:1472

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 685 | lượt tải:99

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 2894 | lượt tải:1227

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 2125 | lượt tải:203
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 02/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.45%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 177
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 65
Đã tiếp nhận: 125
Đã giải quyết: 182
Quá hạn: 1 - 0.55%
Trước & đúng hạn: 182 - 99.45%
(tự động cập nhật vào lúc
13:16:17, 27/02/2024)
 • Đang truy cập68
 • Hôm nay23,161
 • Tháng hiện tại615,650
 • Tổng lượt truy cập11,205,278
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi