Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Than Uyên và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Than Uyên

Phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Than Uyên và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Than Uyên

 •   24/06/2024 03:42:00
 •   Đã xem: 87
Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh về quy mô, địa điểm và số lượng công trình, dự án trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Than Uyên và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Than Uyên
YÊU CẦU BÁO GIÁ

YÊU CẦU BÁO GIÁ

 •   02/05/2024 04:01:00
 •   Đã xem: 1140
Văn phòng HĐND và UBND huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm sản phẩm dinh dưỡng/chế phẩm dinh dưỡng cho trẻ em suy dinh dưỡng dưới 16 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024, với nội dung cụ thể như sau
Cong khai so dien thoai tu van benh man tinh 1024x683

TRUNG TÂM Y TẾ THAN UYÊN THÔNG BÁO SỐ ĐIỆN THOẠI CHĂM SÓC NGƯỜI BỆNH MÃN TÍNH

 •   26/04/2024 04:20:00
 •   Đã xem: 270
Trong thời gian qua, Trung tâm Y tế Than Uyên luôn nhận được sự quan tâm, tin tưởng của Nhân dân, đồng thời lựa chọn là nơi chăm sóc sức khỏe khám chữa, bệnh của bệnh nhân trên địa bàn huyện và các huyện lân cận của tỉnh khác. Đây vừa là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm cần phải nỗ lực để Bệnh viện được tốt hơn mỗi ngày. Với mục tiêu lấy người bệnh làm trung tâm, Bệnh viện sẽ luôn lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết mọi thắc mắc từ người dân, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho Nhân dân trên địa bàn huyện, trong đó đặc biệt quan tâm tới người bệnh có bệnh mãn tính.
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

 •   24/04/2024 03:41:00
 •   Đã xem: 350
Quyết định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ ông và em Nguyễn Trọng Tiến và Nguyễn Trọng Quyền địa chỉ thường trú bản Xuân Phương, xã Mường Than tại GCN số BĐ 666991 và GCN số 666992 đã cấp giấy không đúng đối tượng sử dụng đất
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2024

Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2024

 •   12/04/2024 06:03:00
 •   Đã xem: 124
Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương quý I năm 2024
Công bố, công khai Kết luận thanh tra

Công bố, công khai Kết luận thanh tra

 •   05/04/2024 03:09:00
 •   Đã xem: 224
Thực hiện Kết luận thanh tra số 205/KL-TTr ngày 05/3/2024 của Chánh Thanh tra tỉnh Lai Châu thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên trong việc thực hiện phát luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; việc quản lý và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng, năm 2021-2022
QUY HOẠCH VÙNG

Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đến năm 2045

 •   01/04/2024 21:04:00
 •   Đã xem: 484
Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đến năm 2045
Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

 •   31/03/2024 21:48:00
 •   Đã xem: 203
Thực hiện công văn số 1028/UBND-TH ngày 22/3/2024 về việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung Quy hoạch tỉnh Lai Châu thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đề nghị các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền sâu rộng các nội dung của Quy hoạch tỉnh gắn với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tới toàn thể cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân bằng các hình thức đa dạng, phù hợp để nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Quy hoạch tỉnh đối với sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới, tạo sự đồng thuận, thống nhất, từ đó tham gia tích cực, trách nhiệm vào quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch tỉnh
KẾT LUẬN THANH TRA

KẾT LUẬN THANH TRA

 •   05/03/2024 04:33:00
 •   Đã xem: 1121
Kết luận Thanh tra: Công tác quản lý, sử dụng ngân sách và các hoạt động tài chính khác tại Trường Tiểu học các xã: Hua Nà; Mường Cang; PTDTBT Tiểu học xã Tà Hùa; Tiểu học và THCS xã Pha Mu, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
cong khai thong tin

Quyết định Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ ông Cầm Văn Mến và bà Hà Thị Hương tại thửa đất số 133, tờ bản đồ số 112, địa chỉ bản Noong Thăng, xã Phúc Than, huyện Than Uy

 •   04/03/2024 22:38:21
 •   Đã xem: 203
Quyết định Về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ ông Cầm Văn Mến và bà Hà Thị Hương tại thửa đất số 133, tờ bản đồ số 112, địa chỉ bản Noong Thăng, xã Phúc Than, huyện Than Uyên
Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách và hoạt động tài chính khác từ ngày 30/10-15/12/2023

Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách và hoạt động tài chính khác từ ngày 30/10-15/12/2023

 •   25/02/2024 23:04:00
 •   Đã xem: 1037
Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách và các hoạt động tài chính khác tại Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung; Trường Tiểu học các xã, thị trấn: Mường Mít, Ta Gia, Mường Than, Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 15/12/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các đơn vị trường học
cong khai thong tin

Giấy phép môi trường các trạm y tế (Ta Gia, Mường Than, Mường Cang, thị trấn Than Uyên)

 •   05/02/2024 05:38:00
 •   Đã xem: 433
Giấy phép môi trường các trạm y tế (Ta Gia, Mường Than, Mường Cang, thị trấn Than Uyên)
Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023

Tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023

 •   30/01/2024 20:35:00
 •   Đã xem: 29
Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023
cong khai thong tin

KẾT LUẬN THANH TRA

 •   12/01/2024 05:04:00
 •   Đã xem: 987
Thực hiện Quyết định thanh tra số 13/QĐ-TTr ngày 02/8/2023 của Chánh Thanh tra huyện Than Uyên về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư, sửa chữa các công trình thuỷ lợi và nguồn vốn thuỷ lợi phí năm 2021, 2022 trên địa bàn huyện Than Uyên. Từ ngày 15/8/2023 đến ngày 18/10/2023 Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Phòng Tài chính - Ke hoạch; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Than Uyên.
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 •   12/01/2024 03:44:53
 •   Đã xem: 482
Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Than Uyên

Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Than Uyên

 •   10/01/2024 03:35:00
 •   Đã xem: 521
Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên thông báo công bố, công khai toàn bộ nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
cong khai thong tin

CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2024

 •   08/01/2024 02:52:00
 •   Đã xem: 181
THÔNG TIN QUY HOẠCH

Quy hoạch chung xây dựng xã Tà Hừa

 •   04/01/2024 02:29:00
 •   Đã xem: 110
Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Tà Hừa tại Quyết định số 4709/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 của UBND huyện Than Uyên

Các tin khác

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 59 | lượt tải:34

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 331 | lượt tải:39

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 77 | lượt tải:41

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 359 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 64 | lượt tải:36
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.83%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 179
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 541
Đã giải quyết: 600
Quá hạn: 1 - 0.17%
Trước & đúng hạn: 600 - 99.83%
(tự động cập nhật vào lúc
14:50:18, 21/07/2024)
 • Đang truy cập66
 • Hôm nay16,845
 • Tháng hiện tại441,748
 • Tổng lượt truy cập14,520,335
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi