Cong khai

Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, chống quá tải và mở rộng phạm vị cấp điện các TBA khu vực thị trấn Than Uyên

 •   30/09/2019 04:30:06
 •   Đã xem: 477
Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, chống quá tải và mở rộng phạm vị cấp điện các TBA khu vực thị trấn Than Uyên
Cong khai

QĐ ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm thực hiện dự án cải tạo, chống quá tải và mở rộng phạm vị cấp điện các TBA khu vực thị trấn Than Uyên

 •   30/09/2019 04:27:54
 •   Đã xem: 424
QĐ ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm thực hiện dự án cải tạo, chống quá tải và mở rộng phạm vị cấp điện các TBA khu vực thị trấn Than Uyên
Cong khai

Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án Mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu vùng xa giai đoạn 3

 •   30/09/2019 04:24:25
 •   Đã xem: 663
Thông báo thu hồi đất thực hiện dự án Mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu vùng xa giai đoạn 3
Cong khai

QĐ ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm thực hiện dự án Mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu vùng xa giai đoạn 3

 •   30/09/2019 04:21:29
 •   Đã xem: 483
QĐ ban hành kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, kiểm đếm thực hiện dự án Mở rộng và cải tạo lưới điện nông thôn vùng sâu vùng xa giai đoạn 3
Cong khai

QĐ thành lập hội đồng đấu giá, QĐ PD phương án đấu gia, QĐ đấu giá quỹ đất do UBND Xã Mường Cang và xã Hua Nà quản lý sử dụng

 •   30/09/2019 04:15:44
 •   Đã xem: 517
QĐ thành lập hội đồng đấu giá, QĐ PD phương án đấu gia, QĐ đấu giá quỹ đất do UBND Xã Mường Cang và xã Hua Nà quản lý sử dụng
Cong khai

QĐ đấu giá QSDĐ ở tại đô thị đối với dự án chỉnh trang đô thị khu 5a 7b, thị trấn Than Uyên

 •   30/09/2019 04:07:43
 •   Đã xem: 463
QĐ đấu giá QSDĐ ở tại đô thị đối với dự án chỉnh trang đô thị khu 5a 7b, thị trấn Than Uyên
Cong khai

Các Quyết định ban hành kế hoạch thu hồi đất các công trình

 •   30/09/2019 04:03:17
 •   Đã xem: 697
các Quyết định ban hành KH thu hồi các công trình thu hồi đất huyện Than Uyên
Kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến GDPL về PCTN 2019-2021

Kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến GDPL về PCTN 2019-2021

 •   24/09/2019 22:57:00
 •   Đã xem: 365
Kế hoạch thực hiện đề án tuyên truyền phổ biến GDPL về PCTN 2019-2021
Cong khai

Quyết định thu hồi đất + QĐ phê duyệt BS thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị khu 5a-7b thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên

 •   29/08/2019 23:03:49
 •   Đã xem: 484
Quyết định thu hồi đất + QĐ phê duyệt BS thực hiện dự án Chỉnh trang đô thị khu 5a-7b thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên (cụ thể file đính kèm dưới đây)
Cong khai

Công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2018

 •   16/08/2019 06:17:51
 •   Đã xem: 366
Cong khai

Quyết định thu hồi đất và QD phê duyệt công trình Cầu Hát Nam xã Mường Mít, huyện Than Uyên

 •   14/08/2019 22:23:21
 •   Đã xem: 428
1. Quyết định thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: Cầu dân sinh và quản lý tại địa phương (LRAMP) Cầu Hát Nam, xã Mường Mít, huyện Than Uyên
2. Quyết định phê duyệt phương án BT,HT, TĐC để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: Cầu dân sinh và quản lý tại địa phương (LRAMP) Cầu Hát Nam, xã Mường Mít
3. KH 1195 KH thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực chống lãng phí

3. KH 1195 KH thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực chống lãng phí

 •   05/08/2019 22:32:00
 •   Đã xem: 501
Kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực chống lãng phí
Quyết định thu hồi bổ sung đất và QD phê duyệt bổ sung công trình đường giao thông liên xã Tà Mung đi Khoen On, huyện Than Uyên

Quyết định thu hồi bổ sung đất và QD phê duyệt bổ sung công trình đường giao thông liên xã Tà Mung đi Khoen On, huyện Than Uyên

 •   22/07/2019 00:10:13
 •   Đã xem: 449
1. Quyết định thu hồi bổ sung đất công trình đường giao thông liên xã Tà Mung đi Khoen On, huyện Than Uyên
2. QD phê duyệt bổ sung công trình đường giao thông liên xã Tà Mung đi Khoen On, huyện Than Uyên
Cong khai

số liệu diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

 •   09/07/2019 03:21:51
 •   Đã xem: 471
số liệu diện tích tự nhiên của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
Cong khai

Công khai thực hiện ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018

 •   08/07/2019 03:00:00
 •   Đã xem: 400
Công khai thực hiện dự toán ngân sách huyện Than Uyên 6 tháng đầu năm 2018
Quyết định thu hồi đất và QD giao đất cho các hộ gia đình cá nhân có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi thiên tai đe dọa tính mạng con người

Quyết định thu hồi đất và QD giao đất cho các hộ gia đình cá nhân có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi thiên tai đe dọa tính mạng con người

 •   25/06/2019 00:00:57
 •   Đã xem: 484
Quyết định thu hồi đất và QD giao đất cho các hộ gia đình cá nhân có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi thiên tai đe dọa tính mạng con người
Cong khai

Quyết định thu hồi đất và QD phê duyệt công trình Cầu Huổi Cầy xã Ta Gia, huyện Than Uyên

 •   05/06/2019 04:29:38
 •   Đã xem: 487
1. Quyết định thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: Cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP) Cầu bản Huổi Cầy, xã Ta Gia, huyện Than Uyên
2. Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, TĐC để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: Cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP) Cầu bản Huổi Cầy, xã Ta Gia, huyện Than Uyên

Các tin khác

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:25

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 294 | lượt tải:35

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 58 | lượt tải:30

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 336 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 47 | lượt tải:31
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.83%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 178
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 518
Đã giải quyết: 582
Quá hạn: 1 - 0.17%
Trước & đúng hạn: 582 - 99.83%
(tự động cập nhật vào lúc
13:18:44, 13/07/2024)
 • Đang truy cập67
 • Hôm nay17,920
 • Tháng hiện tại283,159
 • Tổng lượt truy cập14,361,746
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi