Cong khai

Quyết định thu hồi đất và QD phê duyệt công trình đường giao thông bản Pá Chít Tấu đi Hua Chít, xã Tà Hừa, huyện Than Uyên

 •   05/12/2018 21:49:59
 •   Đã xem: 631
 •   Phản hồi: 0
1. Quyết định thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện công trình: Đường giao thông bản Pá Chít Tấu đi Hua Chít, xã Tà Hừa, huyện Than Uyên.
2. Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, GPMB để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện công trình: Đường giao thông bản Pá Chít Tấu đi Hua Chít, xã Tà Hừa, huyện Than Uyên.
Cong khai

Quyết định điều chỉnh giảm diện tích đã thu hồi tại QĐ 4432a ngày 29/12/2017 của UBND huyện Than Uyên

 •   05/12/2018 21:40:47
 •   Đã xem: 561
 •   Phản hồi: 0
Quyết định điều chỉnh giảm diện tích đã thu hồi tại QĐ 4432a/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND huyện Than Uyên
Thong bao

Thông báo thu hồi bổ sung đất Ctr Nâng cấp đường GTNT bản Mở đi Noong Quang, xã Khoen On

 •   21/11/2018 21:29:16
 •   Đã xem: 498
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thu hồi bổ sung đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: Nâng cấp đường GTNT bản Mở đi Noong Quang, xã Khoen On, huyện Than Uyên
Thong bao

Thông báo thu hồi đất Ctr Kè bảo vệ khu dân cư, đất nông nghiệp suối Nậm Bốn, xã Hua Nà

 •   21/11/2018 03:08:53
 •   Đã xem: 378
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện Ctr: Kè bảo vệ khu dân cư, đất nông nghiệp suối Nậm Bốn, xã Hua Nà, huyện Than Uyên
Cong khai

Quyết định thu hồi bổ sung đất và QĐ phê duyệt bổ sung công trình Tràn liên họp + Đường nội đồng bản Phường, bản Nà Mả-Nà Ban xã Hua Nà

 •   13/11/2018 21:20:34
 •   Đã xem: 395
 •   Phản hồi: 0
Quyết định thu hồi bổ sung đất và Quyết định phê duyệt bổ sung đất công trình Tràn liên họp + Đường nội đồng bản Phường, bản Nà Mả-Nà Ban xã Hua Nà, huyện Than Uuyên.
Cong khai

Thông báo thu hồi đất CTR Trường PTDTBT tiểu học xã Tà Mung

 •   28/10/2018 23:34:27
 •   Đã xem: 430
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện dự án: Trường PTDTBT tiểu học xã Tà Mung, huyện Than Uyên
Cong khai

Quyết định v/v đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu 10 + đội 9

 •   28/10/2018 23:11:12
 •   Đã xem: 393
 •   Phản hồi: 0
1. Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn tại Đội 9 xã Phúc Than, huyện Than Uyên, Lai Châu.
2. Quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị tại khu 10 thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, Lai Châu.
Cong khai

Quyết định thu hồi bổ sung đất công trình khu di tích lịch sử VH bản Lướt

 •   28/10/2018 22:54:56
 •   Đã xem: 477
 •   Phản hồi: 0
Quyết định thu hồi bổ sung đất thực hiện dự án:  Xây dựng Khu di tích lịch sử văn hóa Bản Lướt xã Mường Kim (Hạng mục: Đường giao thông từ Quốc lộ 32 đến cầu sắt, hàng rào thép gai, trồng cây xanh khuân viên khu di tích lịch sử văn hóa bản Lướt xã Mường Kim), huyện Than Uyên
Cong khai

Quyết định thu hồi đất và QĐ phê duyệt phương án bt, ht GPMB công trình Chỉnh trang đô thị khu 5a, 7b thị trấn Than Uyên

 •   18/10/2018 05:09:56
 •   Đã xem: 610
 •   Phản hồi: 0
1. Quyết định thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện công trình: Chỉnh trang đô thị khu 5a, 7b thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên
2. Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng thực hiện công trình: Chỉnh trang đô thị khu 5a, 7b thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên
Cong khai

Thông báo công khai ngân sách 9 tháng đầu năm 2018

 •   11/10/2018 22:50:30
 •   Đã xem: 610
 •   Phản hồi: 0
Cong khai

Công khai thông tin Kế hoạch tái định cư & Kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số Dự án kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc, vốn vay ADB

 •   30/09/2018 22:19:00
 •   Đã xem: 870
 •   Phản hồi: 0
Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc do Ngân hàng Phát triển Châu A (ADB) và Chính phủ Úc tài trợ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 949/QĐ-TTg ngày 01/8/2018. Dự án đầu tư xây dựng: Tuyến đường nối tỉnh Lai Châu với cao tốc Nội Bài - Lào Cai (chiều dài khoảng L=147 Km); Tuyến đường nối thị xã Nghĩa Lộ (tỉnh Yên Bái) với cao tôc Nội Bài - Lào Cai (chiều dài khoảng L=51 Km). Trong đó dự án đi qua địa phận tỉnh Lai Châu khoảng 83 Km.
Giao nhiệm vụ lập chủ trương đầu tư các dự án NTM giai đoạn 2019-2020

Giao nhiệm vụ lập chủ trương đầu tư các dự án NTM giai đoạn 2019-2020

 •   29/09/2018 22:28:15
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0
Công khai

Thông báo công khai tình hình giải ngân tháng 9/2018

 •   29/09/2018 22:22:39
 •   Đã xem: 591
 •   Phản hồi: 0
Cong khai

QĐ THĐ và QĐ phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB (03 công trình)

 •   25/09/2018 23:37:44
 •   Đã xem: 633
 •   Phản hồi: 0
1. QĐTHĐ và QD phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện công trình Nâng cấp đường QL32-Tre bó- Sang Ngà-Bản Mường (trên địa bàn 2 xã Phúc Than và xã Mường Mít) Bổ sung
2. QĐTHĐ và QD phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện công trình Đường đến điểm TĐC Cáp Na 2 xã Tà Hừa
3. QĐTHĐ và QD phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện công trình Cấp điện sinh hoạt điểm TĐC Tèn cò mư khu TĐC Ta Gia.
Công khai

Thông báo thu hồi đất công trình Tràn liên hợp + đường nội đồng-bản Nà Mả-bản Nà Ban xã Hua Nà

 •   25/09/2018 23:23:35
 •   Đã xem: 356
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thu hồi đất công trình Tràn liên hợp + đường nội đồng-bản Nà Mả-bản Nà Ban xã Hua Nà
Cong khai

Thông báo thu hồi đất

 •   25/09/2018 23:16:00
 •   Đã xem: 413
 •   Phản hồi: 0
Thông báo thu hồi đất công trình Xây dựng khu di tích lịch sử văn háo bản lướt, ( hạng mục đường giao thông từ QL 32 đến cầu sắt, hàng rào thép gai, trồng cây xanh khuân viên) xã Mường Kim huyện Than Uyên.
Cong khai

CV rà soát tham gia ý kiến Dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Than Uyên

 •   19/09/2018 06:03:17
 •   Đã xem: 429
 •   Phản hồi: 0
CV số 1090/UBND-TNMT ngày 14/9/2018 của UBND huyện Than Uyên (lần 2)
 
Thong bao

Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Than Uyên

 •   18/09/2018 05:49:05
 •   Đã xem: 570
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 1034a/TB-UBND ngày 04/9/2018 của UBND huyện Than Uyên về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo " Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Than Uyên"

Các tin khác

Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 1036 | lượt tải:99

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 820 | lượt tải:104

Nghị quyết số 94/NQ-HĐND

Nghị quyết số 94/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 1029 | lượt tải:97

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND phân bổ nguồn kinh phí chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 252 | lượt tải:81

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND giao bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 263 | lượt tải:100
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 09/2023
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.5%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 161
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 73
Đã tiếp nhận: 1023
Đã giải quyết: 999
Quá hạn: 5 - 0.5%
Trước & đúng hạn: 997 - 99.5%
(tự động cập nhật vào lúc
03:38:36, 25/09/2023)
 • Đang truy cập18
 • Hôm nay2,360
 • Tháng hiện tại78,448
 • Tổng lượt truy cập8,626,489
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi