tai lieu

Tài liệu họp sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023

 •   20/07/2023 23:18:00
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Dự Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và công bố chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2022
Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

Tài liệu Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

 •   21/09/2022 02:56:00
 •   Đã xem: 397
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
Họp Ban Tổ chức tổ chức Tết Độc lập và Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XI, năm 2022

Tài liệu Họp Ban Tổ chức tổ chức Tết Độc lập và Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XI, năm 2022

 •   25/07/2022 00:08:00
 •   Đã xem: 497
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND huyện Than Uyên về việc thành lập Ban Tổ chức tổ chức Tết Độc lập và Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XI, năm 2022, UBND huyện kính mời đồng chí dự họp.
Tai lieu hop Trien khai To CNS cong dong; Trang Fanpage UBND huyen Than Uyen

Tài liệu họp Triển khai Tổ CNS cộng đồng; Trang Fanpage "UBND huyện Than Uyên"

 •   05/07/2022 04:43:00
 •   Đã xem: 452
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện về việc triển khai Tổ công nghệ số; Trang Fanpage “UBND huyện Than Uyên”. Trân trọng kính mời đồng chí dự họp triển khai nhiệm vụ Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng; Ban Biên tập, Tổ thư ký, Tổ kỹ thuật trang Fanpage “UBND huyện Than Uyên”
Tài Liệu sơ kết CCHC 6 tháng

Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022

 •   22/06/2022 00:40:00
 •   Đã xem: 602
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời đồng chí dự Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và Công bố chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2021.
Tài liệu họp chuyên đề

Tài liệu họp Chuyên đề tháng 6.2022

 •   15/06/2022 23:53:00
 •   Đã xem: 599
 •   Phản hồi: 0
Thống nhất các nội dung UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:
Tài liệu hội nghị chuyên đề

Tài liệu hội nghị cho ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp thứ 4 (kỳ học chuyên đề) HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

 •   05/05/2022 08:20:00
 •   Đã xem: 864
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu hội nghị cho ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp thứ 4 (kỳ học chuyên đề) HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu họp tháng 4.2022

Tài liệu họp tháng 4/2022

 •   20/04/2022 21:58:00
 •   Đã xem: 430
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tháng4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022
Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022

Tài liệu họp tháng 3.2022

 •   20/03/2022 05:05:00
 •   Đã xem: 503
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện kính mời đồng chí dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cho ý kiến vào các Kế hoạch của UBND huyện

Tài liệu Hội nghị chuyên đề cho ý kiến vào các Kế hoạch của UBND huyện

 •   18/03/2022 06:52:00
 •   Đã xem: 524
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện Than Uyên nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân huyện kính mời đồng chí dự Hội nghị chuyên đề,
Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 02 năm 2022

Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 02 năm 2022

 •   20/02/2022 22:11:00
 •   Đã xem: 588
 •   Phản hồi: 0
Họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 02 năm 2022 (qua hệ thống Zoom cloud meeting)
Tài liệu họp tháng 01 năm 2022

Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 01 năm 2022

 •   19/01/2022 04:56:00
 •   Đã xem: 297
 •   Phản hồi: 0
Họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 01 năm 2022
Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 11 năm 2021

Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 11 năm 2021

 •   23/11/2021 04:49:00
 •   Đã xem: 518
 •   Phản hồi: 0
Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021 của UBND huyện
Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành nông nghiệp

Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2021

 •   17/11/2021 04:04:00
 •   Đã xem: 1215
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, UBND huyện Than Uyên kính mời đại biểu tới dự Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022
Tài liệu họp Chuyên đề

Tài liệu họp chuyên đề: Cho ý kiến vào các báo cáo của UBND huyện Trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   15/11/2021 05:07:00
 •   Đã xem: 401
 •   Phản hồi: 0
Để hoàn thiện các báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND huyện trân trọng kính mời đồng chí dự họp
Tài liệu họp tháng 10.2021 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 10.2021 của UBND huyện

 •   20/10/2021 22:33:00
 •   Đã xem: 422
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 10 năm 2021 của UBND huyện: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 10; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021.
Tài liệu họp tháng 9.2021

Tài liệu họp tháng 9.2021 của UBND huyện

 •   20/09/2021 23:08:00
 •   Đã xem: 516
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021
TÀI LIỆU HỌP UBND THÁNG 8.2021

Tài liệu họp tháng 8.2021 của UBND huyện

 •   22/08/2021 21:45:00
 •   Đã xem: 682
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 8 năm 2021 của UBND huyện: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021.
Hội nghị tuyên truyền phổ biến các chính sách về nông nghiệp

Tài liệu hội nghị tuyên truyền phổ biến các chính sách về nông nghiệp

 •   13/08/2021 03:34:00
 •   Đã xem: 458
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị tuyên truyền phổ biến các chính sách về nông nghiệp

Các tin khác

Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 1065 | lượt tải:102

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 831 | lượt tải:105

Nghị quyết số 94/NQ-HĐND

Nghị quyết số 94/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 1048 | lượt tải:99

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND phân bổ nguồn kinh phí chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 260 | lượt tải:83

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND giao bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 266 | lượt tải:102
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 09/2023
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.51%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 160
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 73
Đã tiếp nhận: 1042
Đã giải quyết: 1017
Quá hạn: 5 - 0.49%
Trước & đúng hạn: 1015 - 99.51%
(tự động cập nhật vào lúc
06:22:06, 29/09/2023)
 • Đang truy cập29
 • Hôm nay3,582
 • Tháng hiện tại94,083
 • Tổng lượt truy cập8,642,124
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi