Tài liệu Hội nghị cho ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu Hội nghị cho ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

 •   23/11/2023 00:17:48
 •   Đã xem: 837
Tài liệu Hội nghị cho ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp thứ 15 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC, Kiểm soát TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Tài liệu Tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC, Kiểm soát TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

 •   13/10/2023 06:04:00
 •   Đã xem: 572
Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác CCHC, Kiểm soát TTHC và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
Tài liệu họp tháng 9/2023 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 9/2023 của UBND huyện

 •   21/09/2023 03:19:00
 •   Đã xem: 585
Tài liệu họp tháng 9 năm 2023 của UBND huyện: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 năm 2023.
tai lieu

Tài liệu họp sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2023

 •   20/07/2023 23:18:00
 •   Đã xem: 639
Dự Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và công bố chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2022
Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

Tài liệu Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022

 •   21/09/2022 02:56:00
 •   Đã xem: 854
Tài liệu Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2022
Họp Ban Tổ chức tổ chức Tết Độc lập và Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XI, năm 2022

Tài liệu Họp Ban Tổ chức tổ chức Tết Độc lập và Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XI, năm 2022

 •   25/07/2022 00:08:00
 •   Đã xem: 729
Thực hiện Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND huyện Than Uyên về việc thành lập Ban Tổ chức tổ chức Tết Độc lập và Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XI, năm 2022, UBND huyện kính mời đồng chí dự họp.
Tai lieu hop Trien khai To CNS cong dong; Trang Fanpage UBND huyen Than Uyen

Tài liệu họp Triển khai Tổ CNS cộng đồng; Trang Fanpage "UBND huyện Than Uyên"

 •   05/07/2022 04:43:00
 •   Đã xem: 711
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện về việc triển khai Tổ công nghệ số; Trang Fanpage “UBND huyện Than Uyên”. Trân trọng kính mời đồng chí dự họp triển khai nhiệm vụ Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng; Ban Biên tập, Tổ thư ký, Tổ kỹ thuật trang Fanpage “UBND huyện Than Uyên”
Tài Liệu sơ kết CCHC 6 tháng

Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022

 •   22/06/2022 00:40:00
 •   Đã xem: 807
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời đồng chí dự Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và Công bố chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2021.
Tài liệu họp chuyên đề

Tài liệu họp Chuyên đề tháng 6.2022

 •   15/06/2022 23:53:00
 •   Đã xem: 738
Thống nhất các nội dung UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:
Tài liệu hội nghị chuyên đề

Tài liệu hội nghị cho ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp thứ 4 (kỳ học chuyên đề) HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

 •   05/05/2022 08:20:00
 •   Đã xem: 1003
Tài liệu hội nghị cho ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp thứ 4 (kỳ học chuyên đề) HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu họp tháng 4.2022

Tài liệu họp tháng 4/2022

 •   20/04/2022 21:58:00
 •   Đã xem: 546
Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tháng4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022
Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022

Tài liệu họp tháng 3.2022

 •   20/03/2022 05:05:00
 •   Đã xem: 625
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện kính mời đồng chí dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cho ý kiến vào các Kế hoạch của UBND huyện

Tài liệu Hội nghị chuyên đề cho ý kiến vào các Kế hoạch của UBND huyện

 •   18/03/2022 06:52:00
 •   Đã xem: 708
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện Than Uyên nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân huyện kính mời đồng chí dự Hội nghị chuyên đề,
Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 02 năm 2022

Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 02 năm 2022

 •   20/02/2022 22:11:00
 •   Đã xem: 734
Họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 02 năm 2022 (qua hệ thống Zoom cloud meeting)
Tài liệu họp tháng 01 năm 2022

Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 01 năm 2022

 •   19/01/2022 04:56:00
 •   Đã xem: 421
Họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 01 năm 2022
Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 11 năm 2021

Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 11 năm 2021

 •   23/11/2021 04:49:00
 •   Đã xem: 666
Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021 của UBND huyện
Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành nông nghiệp

Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2021

 •   17/11/2021 04:04:00
 •   Đã xem: 1567
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, UBND huyện Than Uyên kính mời đại biểu tới dự Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022
Tài liệu họp Chuyên đề

Tài liệu họp chuyên đề: Cho ý kiến vào các báo cáo của UBND huyện Trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   15/11/2021 05:07:00
 •   Đã xem: 506
Để hoàn thiện các báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND huyện trân trọng kính mời đồng chí dự họp
Tài liệu họp tháng 10.2021 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 10.2021 của UBND huyện

 •   20/10/2021 22:33:00
 •   Đã xem: 521
Tài liệu họp tháng 10 năm 2021 của UBND huyện: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 10; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021.

Các tin khác

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 49 | lượt tải:26

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 303 | lượt tải:36

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 58 | lượt tải:31

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 342 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:31
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.83%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 178
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 518
Đã giải quyết: 584
Quá hạn: 1 - 0.17%
Trước & đúng hạn: 584 - 99.83%
(tự động cập nhật vào lúc
04:23:40, 15/07/2024)
 • Đang truy cập79
 • Hôm nay11,929
 • Tháng hiện tại313,331
 • Tổng lượt truy cập14,391,918
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi