KỲ THI TAY NGHỀ TỈNH LAI CHÂU LẦN THỨ IV NĂM 2024

TỔ CHỨC KỲ THI TAY NGHỀ TỈNH LAI CHÂU LẦN THỨ IV NĂM 2024

 •   15/03/2024 03:18:00
 •   Đã xem: 317
Thực hiện Kế hoạch số 335/KH-SLĐTBXH ngày 07/3/2024 của Sở Lao động - TBXH tỉnh Lai Châu về tổ chức kỳ thI tay nghề tỉnh Lai Châu lần thứ IV năm 2024, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên tuyền tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn về kỳ thi tay nghề tỉnh Lai Châu lần thứu IV năm 2024. Khuyến khích, động viên, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức người lao động nhất là cán bộ trẻ có tay nghề, tâm huyết tham gia kỳ thi theo Kế hoạch.
THÁNG 03/2024

Lịch tiếp công dân Tháng 3 năm 2024

 •   29/02/2024 20:39:00
 •   Đã xem: 615
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Tiếp Công dân ngày 25/11/2013; Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân; Quyết định số 4494a/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND huyện Than Uyên về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân huyện; Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch UBND huyện như sau:
Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách và hoạt động tài chính khác từ ngày 30/10-15/12/2023

Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách và hoạt động tài chính khác từ ngày 30/10-15/12/2023

 •   25/02/2024 23:04:00
 •   Đã xem: 1046
Kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng ngân sách và các hoạt động tài chính khác tại Trường PTDTBT Tiểu học xã Tà Mung; Trường Tiểu học các xã, thị trấn: Mường Mít, Ta Gia, Mường Than, Thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Từ ngày 30/10/2023 đến ngày 15/12/2023, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại các đơn vị trường học
THÔNG BÁO KẾT LUẬN THÁNG 01/2024

Thông báo Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ UBND tháng 01 năm 2024

 •   30/01/2024 21:50:00
 •   Đã xem: 719
Ngày 23/01/2024, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức phiên họp đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 01, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2024. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Thăng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì, đến dự họp có đại diện Thường trực Huyện ủy, HĐND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện; đại diện lãnh đạo các ban Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01 năm 2024

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01 năm 2024

 •   14/01/2024 23:31:00
 •   Đã xem: 539
Triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 01 năm 2024
Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Than Uyên

Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Than Uyên

 •   10/01/2024 03:35:00
 •   Đã xem: 522
Ủy ban nhân dân huyện Than Uyên thông báo công bố, công khai toàn bộ nội dung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
thong bao

Kế hoạch tổ chức Ngày hội Truyền thông huyện Than Uyên năm 2023

 •   20/12/2023 20:16:00
 •   Đã xem: 557
Nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của huyện Than Uyên đến với đông đảo người dân trong và ngoài tỉnh. Đồng thời tạo cơ hội để các cơ quan báo chí, truyền thông có điều kiện tìm hiểu, nắm bắt tình hình thực tế của huyện Than Uyên qua đó, góp phần thu hút du khách đến tham quan, du lịch, đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong thời gian tới, UBND huyện Than Uyên xây dựng Kế hoạch tổ chức Tổ chức Ngày hội truyền thông Than Uyên năm 2023 với chủ đề “Than Uyên - Điểm hẹn khám phá ”
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI LOGO KHONG SLOGAN

Thông báo kết quả cuộc thi “Sáng tác biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Than Uyên”

 •   22/06/2023 21:54:00
 •   Đã xem: 5361
Căn cứ Kế hoạch số 3537/KH-UBND ngày 08/12/2022 của UBND huyện Than Uyên về tổ chức Cuộc thi “Sáng tác biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Than Uyên”; căn cứ kết quả chấm của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức cuộc thi “Sáng tác biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Than Uyên” thông báo kết quả cuộc thi cụ thể như sau:
thong bao 1

Thông báo về việc giải thể của hợp tác xã

 •   28/05/2023 23:00:00
 •   Đã xem: 663
Giải thể hợp tác xã HTX THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ = XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG
DAU GIA TAI SAN

Thông báo đấu giá tài sản

 •   25/05/2023 21:55:00
 •   Đã xem: 803
Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở đô thị của 18 thửa đất tại khu 8, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 3

 •   04/05/2023 05:51:00
 •   Đã xem: 849
Tuyển chọn các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2023
CÔNG AN HUYỆN THAN UYÊN

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiêm soát đảm bảo trật tự ATGT và xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách (Tuần từ ngày 03/4/2023 đến 9/4/2023)

 •   03/04/2023 04:18:00
 •   Đã xem: 1732
Thực hiện Kế hoạch số 311/KH-CAH, ngày 31/3/2023 của Công an huyện Than Uyên về Tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 4/2023. Công an huyện Than Uyên thông báo công khai nội dung TTKS đảm bảo TTATGT và xử lý vi phạm (từ ngày 03/4/2023 đến 09/4/2023) như sau.
thong bao

Bản đồ rà soát Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

 •   27/02/2023 05:39:00
 •   Đã xem: 871
Bản đồ rà soát Kế hoạch sử dụng đất năm 2023
thong bao

Bản đồ rà soát Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

 •   27/02/2023 05:36:00
 •   Đã xem: 502
Bản đồ rà soát Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

 •   16/02/2023 04:51:00
 •   Đã xem: 1454
Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023
thong bao

Thông báo gia hạn cuộc thi sáng tác Biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch Than Uyên

 •   04/01/2023 04:47:00
 •   Đã xem: 842
Thông báo gia hạn cuộc thi sáng tác Biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch Than Uyên
thong bao

Công bố danh mục văn bản QPPL luật hết hiệu lực một phần, hết hiệu lực toàn bộ và cần sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước

 •   03/01/2023 04:44:00
 •   Đã xem: 360
QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần, hết hiệu lực toàn bộ và cần sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của UBND huyện Than Uyên năm 2022
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

 •   16/12/2022 21:10:00
 •   Đã xem: 402
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Thông báo kết quả vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

 •   12/12/2022 19:40:00
 •   Đã xem: 584
Thông báo kết quả vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Các tin khác

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 61 | lượt tải:34

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 337 | lượt tải:39

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 80 | lượt tải:41

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 364 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 72 | lượt tải:36
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.84%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 176
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 553
Đã giải quyết: 616
Quá hạn: 1 - 0.16%
Trước & đúng hạn: 616 - 99.84%
(tự động cập nhật vào lúc
02:08:49, 23/07/2024)
 • Đang truy cập76
 • Hôm nay13,967
 • Tháng hiện tại476,225
 • Tổng lượt truy cập14,554,812
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi