Trang Thông tin điện tử huyện Than Uyên

https://thanuyen.laichau.gov.vn


Tài liệu họp chuyên đề: Cho ý kiến vào các báo cáo của UBND huyện Trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Để hoàn thiện các báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND huyện trân trọng kính mời đồng chí dự họp
Tài liệu họp Chuyên đề

Tài liệu họp Chuyên đề

Giấy mời số 141/GM-UBND ngày 15/11/2021
1. Chủ trì: Chủ tịch UBND huyện.
2. Thời gian: 13h30' ngày 17/11/2021.
3. Địa điểm: Phòng họp số 2 - Trụ sở HĐND&UBND huyện
 
ĐƠN VỊ BÁO CÁO NỘI DUNG TRẠNG THÁI
Văn phòng HĐND và UBND huyện Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh năm 2021, kế hoạch năm 2022 Tải về
Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022. Tải về
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 Đang cập nhật
Phòng Tài Chính
- Kế hoạch
Báo cáo tình hình thực hiện thu, chi ngân sách địa phương năm 2021; dự toán thu ngân sách và phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2022 Đang cập nhật
Báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương Tải về
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách địa phương năm 2022. Đang cập nhật
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương Tải về
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Than Uyên Tải về
Phòng Nông nghiệp
Và PTNT
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung năm 2021; nhiệm vụ năm 2022 Tải về
Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Than Uyên năm 2021; nhiệm vụ năm 2022 Tải về
Phòng Nội vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng biên chế hành chính, sự nghiệp của huyện năm 2021, phương án giao 2022 Tải về
Tờ trình và dự thảo Nghị quyết miễn nhiệm, bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện Đang cập nhật
Phòng Tài nguyên
và Môi trường
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất huyện Than Uyên năm 2021, nhiệm vụ năm 2022 Tải về
Thanh tra huyện Báo cáo công tác tiếp công dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ảnh của công dân; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; nhiệm vụ năm 2022 Tải về
Công an huyện Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2021; nhiệm vụ năm 2022 Tải về
Phòng Văn hóa-Thông tin Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết về phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng năm 2021; nhiệm vụ năm 2022 Tải về

Nguồn tin: Kiều Duy Thế Hoàn - VP HĐND&UBND huyện:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down