Tài liệu hội nghị

Họp Ban Tổ chức tổ chức Tết Độc lập và Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XI, năm 2022

Tài liệu Họp Ban Tổ chức tổ chức Tết Độc lập và Ngày hội Văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XI, năm 2022

 •   25/07/2022 12:08:00 AM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 1581/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của UBND huyện Than Uyên về việc thành lập Ban Tổ chức tổ chức Tết Độc lập và Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XI, năm 2022, UBND huyện kính mời đồng chí dự họp.
Tai lieu hop Trien khai To CNS cong dong; Trang Fanpage UBND huyen Than Uyen

Tài liệu họp Triển khai Tổ CNS cộng đồng; Trang Fanpage "UBND huyện Than Uyên"

 •   05/07/2022 04:43:00 AM
 •   Đã xem: 221
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện về việc triển khai Tổ công nghệ số; Trang Fanpage “UBND huyện Than Uyên”. Trân trọng kính mời đồng chí dự họp triển khai nhiệm vụ Tổ chỉ đạo triển khai công nghệ số cộng đồng; Ban Biên tập, Tổ thư ký, Tổ kỹ thuật trang Fanpage “UBND huyện Than Uyên”
Tài Liệu sơ kết CCHC 6 tháng

Tài liệu Hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022

 •   22/06/2022 12:40:00 AM
 •   Đã xem: 336
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời đồng chí dự Hội nghị Sơ kết công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và Công bố chỉ số cải cách hành chính của UBND các xã, thị trấn năm 2021.
Tài liệu họp chuyên đề

Tài liệu họp Chuyên đề tháng 6.2022

 •   15/06/2022 11:53:00 PM
 •   Đã xem: 398
 •   Phản hồi: 0
Thống nhất các nội dung UBND huyện trình tại kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể:
Tài liệu hội nghị chuyên đề

Tài liệu hội nghị cho ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp thứ 4 (kỳ học chuyên đề) HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

 •   05/05/2022 08:20:00 AM
 •   Đã xem: 727
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu hội nghị cho ý kiến vào các nội dung trình kỳ họp thứ 4 (kỳ học chuyên đề) HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026
Tài liệu họp tháng 4.2022

Tài liệu họp tháng 4/2022

 •   20/04/2022 09:58:00 PM
 •   Đã xem: 347
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh tháng4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022
Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022

Tài liệu họp tháng 3.2022

 •   20/03/2022 05:05:00 AM
 •   Đã xem: 405
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Chương trình công tác năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện kính mời đồng chí dự Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I; nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022
Tài liệu Hội nghị chuyên đề cho ý kiến vào các Kế hoạch của UBND huyện

Tài liệu Hội nghị chuyên đề cho ý kiến vào các Kế hoạch của UBND huyện

 •   18/03/2022 06:52:00 AM
 •   Đã xem: 433
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện Than Uyên nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân huyện kính mời đồng chí dự Hội nghị chuyên đề,
Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 02 năm 2022

Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 02 năm 2022

 •   20/02/2022 10:11:00 PM
 •   Đã xem: 493
 •   Phản hồi: 0
Họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 02 năm 2022 (qua hệ thống Zoom cloud meeting)
Tài liệu họp tháng 01 năm 2022

Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 01 năm 2022

 •   19/01/2022 04:56:00 AM
 •   Đã xem: 225
 •   Phản hồi: 0
Họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 01 năm 2022
Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 11 năm 2021

Tài liệu họp Ủy ban nhân dân huyện thường kỳ tháng 11 năm 2021

 •   23/11/2021 04:49:00 AM
 •   Đã xem: 383
 •   Phản hồi: 0
Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 11, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 12 năm 2021 của UBND huyện
Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành nông nghiệp

Tài liệu Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp năm 2021

 •   17/11/2021 04:04:00 AM
 •   Đã xem: 985
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện kế hoạch công tác năm 2021, UBND huyện Than Uyên kính mời đại biểu tới dự Hội nghị tổng kết ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn năm 2021; triển khai nhiệm vụ năm 2022
Tài liệu họp Chuyên đề

Tài liệu họp chuyên đề: Cho ý kiến vào các báo cáo của UBND huyện Trình tại kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 •   15/11/2021 05:07:00 AM
 •   Đã xem: 323
 •   Phản hồi: 0
Để hoàn thiện các báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 3 HĐND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, UBND huyện trân trọng kính mời đồng chí dự họp
Tài liệu họp tháng 10.2021 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 10.2021 của UBND huyện

 •   20/10/2021 10:33:00 PM
 •   Đã xem: 334
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 10 năm 2021 của UBND huyện: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 10; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021.
Tài liệu họp tháng 9.2021

Tài liệu họp tháng 9.2021 của UBND huyện

 •   20/09/2021 11:08:00 PM
 •   Đã xem: 435
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021
TÀI LIỆU HỌP UBND THÁNG 8.2021

Tài liệu họp tháng 8.2021 của UBND huyện

 •   22/08/2021 09:45:00 PM
 •   Đã xem: 586
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 8 năm 2021 của UBND huyện: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021.
Hội nghị tuyên truyền phổ biến các chính sách về nông nghiệp

Tài liệu hội nghị tuyên truyền phổ biến các chính sách về nông nghiệp

 •   13/08/2021 03:34:00 AM
 •   Đã xem: 376
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị tuyên truyền phổ biến các chính sách về nông nghiệp
TÀI LIỆU HỌP THÁNG 7

Tài liệu họp tháng 7.2021 của UBND huyện

 •   26/07/2021 09:32:00 PM
 •   Đã xem: 246
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 7 năm 2021 của UBND huyện: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 7; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2021.
Tài liệu họp tháng 6.2021

Tài liệu họp tháng 6.2021

 •   25/06/2021 05:51:50 AM
 •   Đã xem: 589
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 6 năm 2021 của UBND huyện: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 6; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021.

Các tin khác

Trang TTĐT Xã, Thị trấn
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC

87/QĐ-UBND

Quyết định Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND huyện Than Uyên hết hiệu lực một phần và hết hiệu lực toàn bộ năm 2021

lượt xem: 5154 | lượt tải:128

4114/UBND-VP

Công văn Hướng dẫn thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

lượt xem: 9046 | lượt tải:360

4678/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành chương trình công tác năm 2022 của UBND huyện

lượt xem: 9101 | lượt tải:447

47/NQ-HĐND

Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022

lượt xem: 5519 | lượt tải:219

44/NQ-HĐND

Nghị quyết về kết quả giải quyết các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp NĐND huyện 6 tháng đầu năm 2021

lượt xem: 6034 | lượt tải:155
 • Đang truy cập35
 • Hôm nay17,214
 • Tháng hiện tại641,085
 • Tổng lượt truy cập6,887,613
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down