TÀI LIỆU HỌP UBND THÁNG 8.2021

Tài liệu họp tháng 8.2021 của UBND huyện

 •   22/08/2021 21:45:00
 •   Đã xem: 765
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 8 năm 2021 của UBND huyện: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021.
Hội nghị tuyên truyền phổ biến các chính sách về nông nghiệp

Tài liệu hội nghị tuyên truyền phổ biến các chính sách về nông nghiệp

 •   13/08/2021 03:34:00
 •   Đã xem: 552
 •   Phản hồi: 0
Hội nghị tuyên truyền phổ biến các chính sách về nông nghiệp
TÀI LIỆU HỌP THÁNG 7

Tài liệu họp tháng 7.2021 của UBND huyện

 •   26/07/2021 21:32:00
 •   Đã xem: 414
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 7 năm 2021 của UBND huyện: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 7; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2021.
Tài liệu họp tháng 6.2021

Tài liệu họp tháng 6.2021

 •   25/06/2021 05:51:50
 •   Đã xem: 799
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 6 năm 2021 của UBND huyện: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 6; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021.
Tài liệu họp tháng 5.2021của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 5.2021 của UBND huyện

 •   23/05/2021 21:15:00
 •   Đã xem: 490
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 4 năm 2021 của UBND huyện: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 5; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2021.
Tài liệu họp tháng 04.2021 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 04.2021 của UBND huyện

 •   21/04/2021 04:01:32
 •   Đã xem: 635
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 4 năm 2021 của UBND huyện: Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021.
Logo tai lieu

Tài liệu tham gia ý kiến Công văn 884/UBND-TCKH

 •   06/04/2021 06:18:14
 •   Đã xem: 443
 •   Phản hồi: 0
Tham gia ý kiến vào dự thảo các báo cáo nội dung tích hợp quy hoạch tỉnh Lai Châu
Tài liệu họp phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS

Tài liệu họp phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS

 •   06/04/2021 05:43:27
 •   Đã xem: 641
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp Đề án thực hiện chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
Tài liệu họp tháng 03.2021 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 03.2021 của UBND huyện

 •   22/03/2021 04:02:22
 •   Đã xem: 433
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 3 năm 2021 của UBND huyện: sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh quý I; triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 201.
Tài liệu phiên họp Tháng 02.2021

Tài liệu họp tháng 02/2021 của UBND huyện

 •   22/02/2021 02:33:00
 •   Đã xem: 472
 •   Phản hồi: 0
Phiên họp trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 02; triển khai nhiệm vụ tháng 3 năm 2021
Tài liệu họp tháng 01.2021 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 01.2021 của UBND huyện

 •   24/01/2021 21:07:02
 •   Đã xem: 529
 •   Phản hồi: 0
Tổng kết công tác kiểm soát TTHC năm 2020

Tổng kết công tác kiểm soát TTHC năm 2020

 •   18/01/2021 19:43:00
 •   Đã xem: 696
 •   Phản hồi: 0
Tổng kết công tác kiểm soát TTHC năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021
Tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Tài liệu Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

 •   12/01/2021 22:59:20
 •   Đã xem: 944
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 11.2020 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 11.2020 của UBND huyện

 •   17/11/2020 04:50:43
 •   Đã xem: 681
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu họp tháng 10.2020 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 10.2020 của UBND huyện

 •   24/10/2020 03:26:34
 •   Đã xem: 496
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 10 năm 2020: Phiên họp trực tuyến đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 10; triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2020
Tài liệu họp tháng 9.2020 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 9.2020 của UBND huyện

 •   21/09/2020 22:59:11
 •   Đã xem: 1771
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 9 năm 2020: Hội nghị trực tuyến Sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
Tài liệu họp tháng 8.2020 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 8.2020 của UBND huyện

 •   23/08/2020 21:51:30
 •   Đã xem: 1143
 •   Phản hồi: 0
Họp đánh tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 8; triển khai nhiệm vụ tháng 9 năm 2020
Tài liệu họp tháng 7.2020 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 7.2020 của UBND huyện

 •   27/07/2020 03:34:47
 •   Đã xem: 2257
 •   Phản hồi: 0
Họp đánh tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 7; triển khai nhiệm vụ tháng 8 năm 2020
Tài liệu họp tháng 6.2020 của UBND huyện

Tài liệu họp tháng 6.2020 của UBND huyện

 •   19/06/2020 05:52:02
 •   Đã xem: 1301
 •   Phản hồi: 0
Tài liệu phiên họp UBND huyện tháng 6 năm 2020: Sơ kết tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Các tin khác

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

Số 191/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 289 | lượt tải:0

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 3706 | lượt tải:2228

42/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 12/2022/NA-HĐND

Thời gian đăng: 11/04/2024

lượt xem: 117 | lượt tải:19

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 1256 | lượt tải:124

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 3790 | lượt tải:1320
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 04/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.73%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 184
Mức độ 3: 19
Mức độ 4: 65
Đã tiếp nhận: 302
Đã giải quyết: 373
Quá hạn: 1 - 0.27%
Trước & đúng hạn: 373 - 99.73%
(tự động cập nhật vào lúc
16:17:43, 21/04/2024)
 • Đang truy cập71
 • Hôm nay22,105
 • Tháng hiện tại490,517
 • Tổng lượt truy cập12,462,385
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi