Thông báo

THÔNG BÁO

THÔNG BÁO Về việc tuyển chọn các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 3

 •   04/05/2023 05:51:00 AM
 •   Đã xem: 263
 •   Phản hồi: 0
Tuyển chọn các tổ chức, cá nhân đăng ký thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Tiểu dự án 1 Dự án 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2023
CÔNG AN HUYỆN THAN UYÊN

Thông báo công khai nội dung kế hoạch tuần tra, kiêm soát đảm bảo trật tự ATGT và xử lý vi phạm thường xuyên trên tuyến, địa bàn được phân công phụ trách (Tuần từ ngày 03/4/2023 đến 9/4/2023)

 •   03/04/2023 04:18:00 AM
 •   Đã xem: 1272
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 311/KH-CAH, ngày 31/3/2023 của Công an huyện Than Uyên về Tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tháng 4/2023. Công an huyện Than Uyên thông báo công khai nội dung TTKS đảm bảo TTATGT và xử lý vi phạm (từ ngày 03/4/2023 đến 09/4/2023) như sau.
thong bao

Bản đồ rà soát Kế hoạch sử dụng đất năm 2023

 •   27/02/2023 05:39:00 AM
 •   Đã xem: 384
 •   Phản hồi: 0
Bản đồ rà soát Kế hoạch sử dụng đất năm 2023
thong bao

Bản đồ rà soát Kế hoạch sử dụng đất năm 2022

 •   27/02/2023 05:36:00 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Bản đồ rà soát Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

CÔNG KHAI KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023

 •   16/02/2023 04:51:00 AM
 •   Đã xem: 967
 •   Phản hồi: 0
Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023
thong bao

Thông báo gia hạn cuộc thi sáng tác Biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch Than Uyên

 •   04/01/2023 04:47:00 AM
 •   Đã xem: 470
 •   Phản hồi: 0
Thông báo gia hạn cuộc thi sáng tác Biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch Than Uyên
thong bao

Công bố danh mục văn bản QPPL luật hết hiệu lực một phần, hết hiệu lực toàn bộ và cần sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước

 •   03/01/2023 04:44:00 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
QUYẾT ĐỊNH Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần, hết hiệu lực toàn bộ và cần sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của UBND huyện Than Uyên năm 2022
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

 •   16/12/2022 09:10:00 PM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Thông báo kết quả vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

 •   12/12/2022 07:40:00 PM
 •   Đã xem: 294
 •   Phản hồi: 0
Thông báo kết quả vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Thế lệ cuộc thi sáng tác Biểu tượng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch Than Uyên

Thế lệ cuộc thi sáng tác Biểu tượng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch Than Uyên

 •   09/12/2022 08:57:00 AM
 •   Đã xem: 585
 •   Phản hồi: 0
Thế lệ cuộc thi sáng tác Biểu tượng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch Than Uyên
Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Than Uyên

Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Than Uyên

 •   08/12/2022 11:40:00 PM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch trên địa bàn huyện, UBND huyện Than Uyên xây dựng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch Than Uyên với các nội dung sau:
TRIỆU TẬP THÍ SINH THI VÒNG 2 và TÀI LIỆU ÔN THI VÒNG 2

Thông báo triệu tập thí sinh thi vòng 2 và danh mục tài liệu ôn thi vòng 2

 •   29/11/2022 08:14:00 PM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THI VÒNG 2 và DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN THI VÒNG 2
Danh sach thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng CC xã 2022

Thông báo danh sach thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng CC xã 2022

 •   29/11/2022 08:09:00 PM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0
Thông báo danh sach thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ thi tuyển dụng CC xã 2022
Thông báo kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

Thông báo kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

 •   24/11/2022 02:32:00 AM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Thông báo kết quả vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
THÔNG BÁO

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký Chủ trì thực hiện dự án hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm

 •   17/11/2022 11:35:00 PM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
Tuyển chọn tổ chức, cá nhân đăng ký Chủ trì thực hiện dự án hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
TUYỂN DỤNG

Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022

 •   05/11/2022 05:39:00 AM
 •   Đã xem: 337
 •   Phản hồi: 0
Thông báo tuyển dụng công chức cấp xã
thong bao

Thông báo kết quả xét tuyển

 •   26/10/2022 02:46:00 AM
 •   Đã xem: 361
 •   Phản hồi: 0
Kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức năm 2022
thong bao

Mời tham gia làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Than Uyên

 •   13/10/2022 06:23:00 AM
 •   Đã xem: 242
 •   Phản hồi: 0
Mời tham gia làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Than Uyên
Thông báo: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2022 huyện Than Uyên

Thông báo: Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2022 huyện Than Uyên

 •   07/10/2022 05:13:00 AM
 •   Đã xem: 432
 •   Phản hồi: 0
Triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển dụng viên chức năm 2022 huyện Than Uyên

Các tin khác

Trang TTĐT Xã, Thị trấn
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

lượt xem: 242 | lượt tải:56

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện

lượt xem: 189 | lượt tải:50

Nghị quyết số 94/NQ-HĐND

Nghị quyết số 94/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện

lượt xem: 252 | lượt tải:45

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND phân bổ nguồn kinh phí chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023

lượt xem: 129 | lượt tải:34

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND giao bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

lượt xem: 101 | lượt tải:49
 • Đang truy cập11
 • Hôm nay3,813
 • Tháng hiện tại23,367
 • Tổng lượt truy cập8,228,441
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down