Tình hình phát triển KT-XH, QP-AN tháng 4, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2018

Thứ năm - 19/07/2018 03:53
Trong tháng 4 năm 2018, nhìn chung tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và trật tự xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Kết quả thực hiện cụ thể các ngành và lĩnh vực như sau:
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 4

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRÊN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
1. Về phát triển kinh tế
1.1. Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản, xây dựng nông thôn mới; công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai 

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung chăm sóc lúa Đông Xuân. Đôn đốc các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ sản xuất ngô vụ Xuân hè và các cây màu khác đảm bảo khung lịch thời vụ. Hướng dẫn nhân dân các biện pháp phòng chống dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi.
a) Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản, xây dựng nông thôn mới
- Nông nghiệp:
Cây lúa vụ Đông Xuân, thực hiện 1.880,6 ha đạt 100,08 % kế hoạch (1.879 ha), hiện nay lúa đang trong giai đoạn đẻ nhánh - đứng cái. Cây ngô vụ Xuân Hè, kế hoạch 1.670 ha, đã gieo trồng 1.115 ha (dự kiến kết thúc gieo trồng trước 20/4). Tiếp tục triển khai gieo trồng, chăm sóc một số cây trồng khác như: lạc, đậu tương, rau các loại...
Tiếp tục chăm sóc và thu hái 104 ha chè kinh doanh; bảo vệ, chăm sóc 299,4 ha chè trồng mới (năm 2016, 2017); triển khai kế hoạch trồng mới 315 ha năm 2018, hiện Nhân dân đã tiến hành làm đất được 160 ha. Tiếp tục chăm sóc 1.020 ha cao su đã trồng.
Thực hiện cung ứng 10 tấn phân bón hóa học các loại. Công tác bảo vệ thực vật được quan tâm theo dõi, giám sát chặt chẽ, tuy nhiên do diễn biến thời tiết bất thường đã xảy ra một số loại sâu bệnh hại với tổng diện tích 53,6 ha như: hiện tượng khô đầu lá lúa trên diện rộng do xảy ra một số trận mưa rào kèm theo gió mạnh (từ ngày 05 - 07/4/2018); bệnh lùn sọc đen gây hại nhẹ. UBND huyện đã chỉ đạo phòng trừ, xử lý kịp thời không bị lây lan trên diện rộng.
Tiếp tục theo dõi và duy trì các mô hình, dự án đã triển khai từ các nguồn vốn 30a, vốn Khuyến nông, Khuyến lâm… như: cá lồng, dự án thương hiệu gạo Séng cù Than Uyên, dự án trồng cỏ chăn nuôi gia súc, mô hình trồng ổi, … nhìn chung các mô hình, dự án đều có kết quả khả quan. Triển khai mô hình cải tạo vườn tạp bằng cây Bưởi da xanh và cây Mít Thái tại xã Mường Mít (05 ha).
Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển được tăng cường thực hiện; trong tháng đầu năm đã kiểm soát giết mổ 410 gia súc (lợn 350 con; trâu, bò 60 con); kiểm dịch vận chuyển ra, vào địa bàn huyện 464 con lợn thương phẩm và lợn giống/08 chuyến. Chỉ đạo hướng dẫn đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi; trong những tháng đầu năm trên địa bàn xảy ra bệnh lở mồm long móng ở trâu, bò và lợn (tính đến 16/4/2018 tổng số gia súc bị mắc bệnh là 294 con). UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường xuống cơ sơ theo dõi sát sao, khống chế không cho bệnh lây lan trên diện rộng, hướng dẫn nhân dân chữa trị cho những gia súc bị mắc bệnh (trong đó đã khỏi bệnh 180 con).
- Lâm nghiệp:
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền Luật bảo vệ và phát triển rừng cho 1.484 lượt người tại 24 bản của 11 xã, thị trấn. Công tác quản lý bảo vệ rừng được tăng cường quyết liệt, phát hiện 02 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, thu nộp ngân sách nhà nước 6.750.000 đồng.
Công tác lâm sinh được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Chăm sóc 1.154,58 ha rừng phòng hộ; tiếp tục gieo ươm và chăm sóc cây giống phục vụ trồng rừng năm 2018 với tổng diện tích 400 ha. Hoàn thiện hồ sơ quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017; tiếp tục tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018. 
- Thủy sản:
Tiếp tục duy trì diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có (nông dân nuôi quảng canh theo quy mô hộ gia đình). Khuyến khích nhân dân mở rộng, phát triển nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện (hiện nay có 142 lồng). Chỉ đạo hướng dẫn Nhân dân chủ động nguồn nước, thức ăn, và thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh đối với cá.
- Nông thôn mới:
Chỉ đạo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đôn đốc các xã triển khai thực hiện kế hoạch chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018; đôn đốc các xã triển khai xây dựng các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng đã được phân bổ vốn, bảo vệ và sử dụng hiệu quả các công trình đã được đầu tư. Chỉ đạo UBND xã Phúc Than rà soát, đánh giá và đưa ra giải pháp thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đảm bảo xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 theo Kế hoạch.
b) Công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai 
Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát các tuyến kênh mương đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho cây trồng vụ Đông xuân năm 2017 - 2018. Thường xuyên kiểm tra, quản lý và bảo vệ nhằm nâng cao hiệu quả các công trình đã được đầu tư xây dựng; triển khai cho các xã rà soát lại diện tích, lập hồ sơ miễn thủy lợi phí năm 2018 trình UBND tỉnh phê duyệt. Thường trực ứng phó lụt bão 24/24h. 
1.2. Tài nguyên - môi trường
Ban hành các văn bản chỉ đạo đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai. Trình cấp trên xem xét chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn. Lập hồ sơ, cấp 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 16 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 13.314,2 m2. Chỉnh lý biến động đất cho 29 hộ gia đình, cá nhân. Thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai xảy ra trên địa bàn theo đúng thẩm quyền.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản. Tổ chức kiểm tra, xử lý các hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản trái phép, xử phạt hành chính 01 trường hợp vi phạm khai thác khoáng sản (cát) trái phép trên địa bàn xã Ta Gia. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác vệ sinh môi trường thu gom rác thải, vận chuyển vật liệu đất, đá trên địa bàn huyện. 
1.3. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quản lý xây dựng và đô thị; đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NSNN và tình hình thực hiện tái định cư thủy điện Huội Quảng - Bản Chát
a) Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng đạt 9.115,6 triệu đồng, trong đó: công nghiệp khai thác 3.100 triệu đồng; công nghiệp chế biến 5.715,6 triệu đồng; sản xuất và phân phối điện nước 340 triệu đồng (không tính giá trị sản xuất của 02 thủy điện Huội Quảng, Bản Chát). 
b) Quản lý xây dựng và đô thị
Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn. Thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang giao thông đường bộ, đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn. Kiên quyết xử lý các sai phạm về quy hoạch đô thị, đặc biệt các trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông làm nơi kinh doanh, buôn bán.
c) Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NSNN
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; Thực hiện các giải pháp ký kết hợp đồng điều hành các dự án năm 2018. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình tiếp chi và những công trình khởi công mới năm 2018. 
Tổng kế hoạch vốn đầu tư tính đến 18/4/2018 là 92.230 triệu đồng/74 công trình, đã giải ngân 22.233 triệu đồng đạt 24% kế hoạch vốn, trong đó:
- Nguồn vốn do tỉnh quản lý: 32.319 triệu đồng/8 công trình tiếp chi. Trong đó đang thi công 07 công trình, giải ngân 15.553 triệu đồng đạt 48% kế hoạch vốn.
- Nguồn vốn do huyện quản lý: 59.911 triệu đồng/66 công trình, trong đó tiếp chi 14 công trình, khởi công mới 52 công trình. Trong đó đang khởi công xây dựng 08 công trình, giải ngân 6.680 triệu đồng, đạt 11% kế hoạch vốn.
- Công tác quyết toán các dự án hoàn thành: đã quyết toán 113 công trình (trong đó có 108 công trình từ nguồn vốn nông thôn mới, 05 công trình nguồn vốn đầu tư); đang thẩm định hồ sơ quyết toán 21 công trình.
d) Tái định cư thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tái định cư khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống sinh hoạt. Rà soát điều chỉnh các phương án bồi thường, hỗ trợ các dự án thành phần còn đang vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng; rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết dự án thủy điện Huội Quảng, Bản Chát. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu điểm tái định cư:
+ Thủy điện Huội Quảng tổng số 73 dự án, trong đó: đã quyết toán 59 dự án với 179.712 triệu đồng, đang triển khai thực hiện 03 dự án với 159.375 triệu đồng.
+ Thủy điện Bản Chát tổng số 158 dự án, trong đó: đã quyết toán 129 dự án với 414.818 triệu đồng, đang triển khai thực hiện 06 dự án với 183.276 triệu đồng.
1.4. Thương mại, dịch vụ
Hoạt động thương mại trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, giá cả hàng hóa, dịch vụ không có đột biến lớn. thường xuyên kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 11.635,2 triệu đồng. Thống nhất phương án chuyển đổi mô hình quản lý Chợ trung tâm thị trấn Than Uyên.
1.5. Tài chính, ngân hàng
- Thu ngân sách trên địa bàn huyện 12.563 triệu đồng đạt 24,5% kế hoạch. Chi ngân sách 118.005 triệu đồng.
- Tháng 4/2018, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huy động vốn đạt 505 tỷ đồng, trong đó vốn dân gửi 412 tỷ đồng; tổng dư nợ ước tính 550 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động vốn đạt 13.947 triệu đồng, tổng dư nợ 289.252 triệu đồng, trong đó quá hạn 1.477 triệu đồng. Ngân hàng Công thương, huy động vốn đạt 145 tỷ đồng, trong đó huy động từ dân cư 136 tỷ đồng, huy động từ doanh nghiệp, các tổ chức 9 tỷ đồng, tổng dư nợ 174 tỷ đồng.
2. Văn hóa - Xã hội 
2.1. Giáo dục - Đào tạo
Phê duyệt chế độ hỗ trợ chi phí học tập, miễn giảm học phí cho học sinh học kỳ II năm học 2017 - 2018 và phê duyệt kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2018 - 2019. Tổ chức điểm ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - tiến bước lên đoàn” tại trường Tiểu học Hua Nà”. Tổ chức tuyên truyền, ngăn chặn tình trạng học sinh bỏ học đi hỏi địa phương tại các trường học. Kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các trường học. Thành lập Đoàn tham gia Hội khỏe phù đổng tỉnh Lai Châu lần thứ VI năm 2018 đạt giải nhì toàn Đoàn.
2.2. Y tế - Dân số 
Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh được tập trung chỉ đạo tăng cường thực hiện. Kịp thời triển khai các biện pháp phòng và ứng phó với tình hình dịch bệnh, tình hình dịch bệnh trong tháng cơ bản ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra, các chương trình MTQG về y tế được triển khai tích cực. Tổ chức khám bệnh cho 12.178 lượt người (trong đó 5.392 lượt người nghèo, 1.284 lượt trẻ em dưới 6 tuổi); chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, dịch Sởi, Tay chân miệng, Cúm A (H5N1, H7N9), sốt xuất huyết, quai bị, thủy đậu... sẵn sàng kế hoạch phòng, chống dịch theo các tình huống khi có dịch xảy ra và chuẩn bị điều kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch. Một số bệnh truyền nhiễm được phát hiện giám sát và điều trị kịp thời, không bùng phát thành dịch lớn, không có tử vong xảy ra. Triển khai, tổ chức thực hiện tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2018, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt các cơ sở kinh doanh ăn uống, bếp ăn tập thể, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, thuốc, vật tư y tế đáp ứng khi có vụ ngộ độc xảy ra (trong tháng không có ca, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra).
Tính đến tháng 4 năm 2018, toàn huyện hiện có 13.736 hộ, 66.857 người. Trong tháng có 15/99 trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên; có 09 cặp tảo hôn trong số 47 cặp kết hôn. Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền chính sách dân số - KHHGĐ (tuyên truyền được 2.451 lượt người nghe/92 buổi); triển khai thường xuyên các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ tại Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế.
2.3. Công tác Văn hoá - Thể thao, Du lịch và Thông tin truyền thông
Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, quản lý các điểm dịch vụ văn hóa công cộng, thông tin truyền thông và cơ sở lưu trú. Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện phong trào “TDĐKXDĐSVH”. Tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế hạnh phúc 20/3/2018. Duy trì tốt các hoạt động thể dục thể thao. Duy trì hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan các nhiệm vụ chính trị của huyện. Làm tốt công tác kiểm tra các dịch vụ văn hóa công cộng, thông tin truyền thông và cơ sở lưu trú. Trong tháng có 1.182 lượt khách du lịch đến Than Uyên, trong đó khách nước ngoài 125 lượt.
Duy trì tốt công tác truyền thanh - truyền hình, sản xuất các tin bài tuyên truyền trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện. Trong tháng, tiếp sóng Truyền hình Việt Nam từ Trung ương, địa phương 2.160 giờ, truyền thanh 150 giờ, tiếp sóng FM 1.020 giờ. Số giờ địa phương (Truyền hình, truyền thanh, tiếng thái) 28 giờ.
2.4. Lao động, việc làm và thực hiện các chính sách xã hội
Thực hiện tốt các chính sách xoá đói giảm nghèo, chính sách người có công, cứu trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội.
Phê duyệt 3.529 hộ nghèo, hộ chính sách xã hội được hỗ trợ tiền điện quý I năm 2018, với 518,6 triệu đồng. Xác nhận cấp bổ sung thẻ BHYT năm 2018 cho các đối tượng (người có công, người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ dưới 6 tuổi…).  Triển khai kế hoạch cai nghiện các chất ma tuý theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, đã hoàn thiện 02 hồ sơ để đưa đối tượng ra xét xử và đưa đi cai nghiện tại trung tâm.
2.5. Công tác dân tộc, tôn giáo
Triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc góp phần ổn định dân cư, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; rà soát, trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ thiếu đói giáp hạt (3.707 khẩu/821 hộ). Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình: chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ ngheo theo Quyết định 102/QĐ-TTg, chính sách cho người có uy tín theo Quyết định số 18/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...
Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dân số theo đạo, di cư tự do trên địa bàn. Hiện nay có 1.033 khẩu/170 hộ theo đạo trên 14 bản của 6 xã.
3. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh
3.1. Lĩnh vực Quốc phòng 
Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn. Chuẩn bị các điều kiện diễn tập chiến đấu phòng thủ cho xã Hua Nà. Hướng dẫn làm hồ sơ tuyển sinh quân sự năm 2018.
3.2. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp giáo dục và xử phạt vi phạm hành chính đối với một số trường hợp luyện tập, tuyên truyền Pháp luân công. Trong tháng phát hiện, khởi tố 03 vụ (03 bị can) tội phạm hình sự, bắt giữ 04 vụ (05 đối tượng) tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 1,66 gam hêrôin, 0,27 gam thuốc phiện, 5 điện thoại di động, 02 xe mô tô và một số tài sản khác.
Chỉ đạo cơ quan chuyên môn đôn đốc tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Phát hiện, lập biên bản, xử lý 39 trường hợp vi phạm; tạm giữ 32 xe mô tô, 07 giấy tờ các loại, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính thu nộp Kho bạc Nhà nước 32,8 triệu đồng. Tổ chức 11 buổi tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với 1.070 người tham gia học tập. 
4. Công tác xây dựng chính quyền, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; tư pháp
4.1. Công tác xây dựng chính quyền; cải cách hành chính
Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức bộ máy chính quyền, quản lý, sử dụng biên chế. Trình Sở Nội vụ giải quyết chế độ tinh giản biên chế đợt II năm 2018 theo Nghị định 108/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ cho 01 viên chức cấp huyện và 05 cán bộ cấp xã; xin ý kiến tiếp tục hợp đồng lao động đối với tri thức trẻ theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Thành lập đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của 11 đơn vị trường học trực thuộc Phòng giáo dục huyện theo Nghị định số 04/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ. Phê duyệt kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2018. Làm tốt công tác văn thư - lưu trữ, thi đua khen thưởng, công tác thanh niên, công tác hội.
4.2. Công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; tư pháp
Triển khai thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, Văn phòng HĐND và UBND huyện. Tiếp 16 lượt công dân (16 người), nội dung tập trung chủ yếu về đền bù đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và một số nội dung khác; tiếp nhận 13 đơn kiến nghị phản ánh, đã tiến hành giải quyết lần đầu 05 đơn, 08 đơn đang trong quá trình xem xét giải quyết. 
Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về các Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017... (truyên truyền được 03 buổi với 91 lượt người tham dự). Triển khai thực hiện tốt công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực, thu nộp ngân sách nhà nước 22,4 triệu đồng. Hoạt động tổ hòa giải cơ sở được duy trì, đã tiến hành hòa giải 05 vụ (hòa giải thành 03 vụ, không thành 02 vụ).
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm

Trong tháng 4/2018 nhìn chung các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ công tác đã đề ra, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn được duy trì ổn định: 
- Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất nông - lâm nghiệp: chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; chuẩn bị các điều kiện cho trồng rừng, trồng chè...
- Thực hiện các giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng; thống nhất các phương án điều hành các dự án xây dựng cơ bản năm 2018; thống nhất phương án chuyển đổi mô hình quản lý Chợ trung tâm thị trấn Than uyên.
- Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được đảm bảo; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện.
- Chính trị xã hội, quốc phòng, an ninh cơ bản được giữ vững, ổn định, tình hình tôn giáo được kiểm soát chặt chẽ.
2. Hạn chế
- Trong tháng xảy ra dịch lở mồm, long móng trên đàn gia súc. 
- Phát sinh một số loại bệnh hại trên cây lúa (khô đầu lá lúa, bệnh lùn sọc đen, bệnh khô vằn). 
- Tình hình học sinh bỏ học vẫn còn diễn ra ở cấp THCS. 
- Tình trạng tảo hôn vẫn còn xảy ra ở một số xã. 
3. Nguyên nhân
- Từ đầu năm 2018 đến nay vẫn chưa có vắcxin tiêm phòng bệnh LMLM nên sự miễn dịch chủ động của gia súc kém, đồng thời kết hợp với thời tiết sau đợt rét đậm rét kéo dài, thức ăn gia súc khan hiếm nên làm giảm sức đề kháng của vật nuôi.
- Diễn biến thời tiết bất thường tạo điều kiện thuận lợi cho các loại sâu, bệnh hại trên cây trồng phát triển.
- Các em học sinh đi khỏi địa phương để làm kinh tế.
- Do các phương pháp tuyên truyền vận động chưa thực sự hiệu quả, một số quy định về chế tài xử phạt về tảo hôn còn nhẹ, chưa đủ sức thuyết phục để mang tính răn đe.
Phần thứ hai
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5
(1) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn đôn đốc UBND các xã, thị trấn tập trung chăm sóc lúa Đông Xuân năm 2017 - 2018; Đẩy nhanh tiến độ sản xuất các cây màu vụ Xuân Hè. Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, vận động nhân dân chăm sóc diện tích chè kinh doanh và chè trồng mới, triển khai trồng mới chè đảm bảo theo kế hoạch.
Theo dõi chặt chẽ, hướng dẫn các biện pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt quan tâm dịch lở mồm long móng trên đàn gia súc; tăng cường kiểm soát giết mổ, kiểm dịch, vận chuyển ra, vào địa bàn.
Tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện tốt Luật Phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng; tổ chức trực PCCCR mùa khô năm 2018. Gieo ươm, chăm sóc cây giống đảm bảo phục vụ cho kế hoạch trồng mới rừng năm 2018; chăm sóc rừng trồng, rừng phòng hộ và rừng thay thế.
Tiếp tục tổ chức kiểm tra hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng Nông thôn mới theo quy hoạch, đề án xây dựng Nông thôn mới. Duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt, tập trung các nguồn vốn đầu tư vào các xã dự kiến đạt chuẩn, các tiêu chí chưa đạt mục tiêu theo lộ trình trong giai đoạn. Hướng dẫn xã Phúc Than xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM năm 2018.
(2) Tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thực hiện kịp thời công tác thu hồi đất, các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình xây dựng trên địa bàn huyện; đẩy mạnh quản lý các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện. 
(3) Tiếp tục duy trì phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị; thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm về hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình, dự án xây dựng tiếp chi năm 2017, khởi công mới năm 2018.
(4) Đẩy mạnh các giải pháp thu ngân sách đảm bảo theo kế hoạch và dự toán được giao. Thực hiện tốt công tác tín dụng, nhất là chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo.
(5) Duy trì tốt chế độ dạy và học, chuẩn bị các điều kiện và tổ chức thi học kỳ II. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn tuyển sinh năm học 2018 - 2019, xét tốt nghiệp THCS năm 2018, xét thi đua cuối năm, tổng kết năm học.
(6) Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra về tháng hành động VSATTP, ngăn chặn xử lí nghiêm việc vận chuyển hàng hoá không rõ nguồn gốc vào địa bàn.. Triển khai thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao các dịch vụ tiếp thị xã hội.
Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Cổ động, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5. Tổ chức chương trình Hội diễn Nghệ thuật quần chúng CNVC - LLVT huyện Than uyên lần thứ IV năm 2018.
Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách lao động - xã hội năm 2018 như công tác giảm nghèo, lao động, việc làm, cứu trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội… Tiếp tục thực hiện công tác dạy nghề năm 2018 theo kế hoạch giao.
 (7) Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu, phòng chống thiên tai, sẵn sàng xử trí khi có tình huống xảy ra, tăng cường công tác kiểm tra nắm bắt tình hình tại cơ sở. Tổ chức lễ ra quân huấn luyện cho các đối tượng theo kế hoạch, chỉ đạo xã Hua Nà làm tốt công tác tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ.
Thường xuyên nắm tình hình địa bàn, hoạt động lợi dụng tôn giáo, di cư tự do. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh phòng ngừa đối với các loại tội phạm; tăng cường công tác đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn trọng điểm, tuyến quốc lộ và các khu vực đông dân cư.
(8) Xây dựng kế hoạch đào tạo và mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch. Thực hiện công tác tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018. Triển khai giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2018. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.
(9) Duy trì tốt chế độ trực tiếp công dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch. Tăng cường công tác dân vận chính quyền tại các cơ quan đơn vị.
(10) Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện khắc phục sau khảo sát, giám sát của thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện, đặc biệt việc thực hiện Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của HĐND huyện về chương trình sản xuất nông sản hàng hóa tập trung giai đoạn 2016 - 2020 và mục tiêu nhiệm vụ phát triển vùng sản xuất lúa gạo tập trung, vùng chè tập trung; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn huyện theo Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

Số 191/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 57 | lượt tải:0

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 2593 | lượt tải:1518

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 743 | lượt tải:102

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 2968 | lượt tải:1230

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 2181 | lượt tải:205
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 03/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.52%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 177
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 65
Đã tiếp nhận: 143
Đã giải quyết: 209
Quá hạn: 1 - 0.48%
Trước & đúng hạn: 209 - 99.52%
(tự động cập nhật vào lúc
18:16:55, 02/03/2024)
  • Đang truy cập79
  • Hôm nay22,382
  • Tháng hiện tại51,729
  • Tổng lượt truy cập11,311,161
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi