Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

Thứ năm - 19/07/2018 04:34
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, HĐND huyện, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy vậy, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết cực đoan, diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2018. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong 6 tháng đầu năm cơ bản đạt tiến độ kế hoạch đề ra.
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRÊN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
1. Về phát triển kinh tế

1.1. Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản, xây dựng nông thôn mới; công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai 
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn đưa ra những giải pháp thực hiện cụ thể ngay từ đầu vụ; triển khai kế hoạch sản xuất sát với tình hình thực tiễn, phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất; chỉ đạo quyết liệt quy hoạch, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung; triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, nguồn vốn khuyến nông, khuyến lâm. Tập trung chỉ đạo chăm sóc và thu hoạch cây màu vụ Đông, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ sản xuất, thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018 và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ Hè Thu, trồng chè, trồng rừng; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.
a) Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản, xây dựng nông thôn mới
- Nông nghiệp:

Tổng diện tích gieo trồng 4.649,1 ha đạt 59,54% kế hoạch năm, tăng 113 ha so với cùng kỳ năm 2017, trong đó: lúa 1.880,6 ha, ngô 1.671 ha, lạc 120,5 ha, đậu tương 143 ha, sắn 644 ha và một số cây trồng khác. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 17.622,9 tấn đạt 57,78% kế hoạch, tăng 56 tấn so với cùng kỳ năm 2017.
Cây lúa vụ Đông Xuân, kế hoạch 1.879 ha, thực hiện 1.880,6 ha đạt 100,09%  kế hoạch, tăng 14,3 ha so với cùng kỳ năm 2017, hiện nông dân đang thu hoạch, năng suất ước đạt 59,5 tạ/ha, sản lượng 11.190 tấn đạt 101,6% kế hoạch, giảm 8 tấn so với cùng kỳ năm trước (nguyên nhân giảm năng suất và sản lượng do chuyển dịch cơ cấu giống, nhân dân sử dụng 95,3% các loại giống lúa thuần chất lượng và lúa đặc sản). Kế hoạch sản xuất lúa vụ Mùa 2.647 ha, đối với trà sớm hiện đã làm đất 260 ha, gieo mạ 45 ha. Cây ngô vụ Xuân Hè, Thực hiện 1.671 ha (kế hoạch 1.670 ha), giảm 5 ha so với cùng kỳ năm trước (giảm diện tích bán ngập tại xã Mường Mít) hiện ngô đang giai đoạn chín sữa - chín sáp, năng suất ước đạt 38,5 tạ/ha, sản lượng 6.433 tấn. Triển khai gieo trồng một số cây trồng khác như: rau, củ, quả các loại. Chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với UBND xã Mường Kim, Mường Cang tiến hành rà soát, đo đạc, quy chủ diện tích đất trong vùng quy hoạch trồng cây Mắc Ca tập trung bàn giao cho Công ty TNHH Him Lam triển khai trồng cây Mắc Ca năm 2018. 
Tiếp tục chăm sóc và thu hái 104 ha chè kinh doanh, sản lượng chè thu hoạch trong vụ ước đạt khoảng 170 tấn chè búp tươi; bảo vệ, chăm sóc 299,3 ha chè trồng mới (năm 2016, 2017) tại các xã: Phúc Than, Mường Cang, Hua Nà, Mường Kim, Tà Mung; triển khai kế hoạch trồng mới 315 ha năm 2018 (tại các xã: Phúc Than, Mường Kim, Tà Mung, Ta Gia, Khoen On, Tà Hừa), hiện nay Nhân dân đã làm đất được 250 ha, dự kiến trồng xong trong tháng 7. Tiếp tục chăm sóc 1.020 ha cao su.
Trong 6 tháng đầu năm, thực hiện cung ứng 153,069 tấn giống cây trồng (lúa 128,122 tấn, ngô 24,947 tấn), 43,9 tấn phân bón hóa học các loại. Công tác bảo vệ thực vật được quan tâm theo dõi, dự báo kịp thời, tuy nhiên do diễn biến thời tiết bất thường đã xảy ra một số loại sâu bệnh hại trên các loại cây trồng với tổng diện tích 462,9 ha(1). UBND huyện đã chỉ đạo phòng trừ, xử lý kịp thời không bị lây lan trên diện rộng.
Tiếp tục theo dõi và duy trì các mô hình, dự án đã triển khai từ các nguồn vốn 30a, vốn Khuyến nông, Khuyến lâm… như: cá lồng, dự án thương hiệu gạo Séng cù Than Uyên, dự án trồng cỏ chăn nuôi gia súc, mô hình trồng ổi… nhìn chung các mô hình, dự án đều có kết quả khả quan. Triển khai mô hình cải tạo vườn tạp bằng cây bưởi da xanh và cây mít thái tại xã Mường Mít quy mô 5 ha, hiện đã làm đất xong và chuẩn bị trồng.
- Chăn nuôi, thủy sản:
Tổng đàn gia súc trên địa bàn huyện tính đến 01/4/2018 là 61.429 con (trâu 15.925 con, bò 5.850 con, lợn 39.654 con), gia cầm trên 220.000 con. Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển được tăng cường thực hiện; trong 6 tháng đầu năm đã kiểm soát giết mổ 2.500 gia súc (lợn 2.189 con; trâu, bò 311 con); kiểm dịch vận chuyển ra, vào địa bàn huyện 19.019 gia súc, gia cầm. Phát hiện và xử lý tiêu hủy 93 kg nội tạng trâu, bò không có giấy tờ kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh Thú y. Chỉ đạo hướng dẫn tăng cường công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi, tuy nhiên do có đợt rét đậm, rét hại kéo dài đã làm chết 478 con trâu, bò; trong những tháng đầu năm có xảy ra dịch lở mồm long móng trên gia súc, tổng số gia súc mắc bệnh LMLM 294 con(2), UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường xuống cơ sơ theo dõi sát sao, khống chế không cho bệnh lây lan trên diện rộng, hướng dẫn nhân dân chữa trị cho những gia súc bị mắc bệnh, tính đến 20/5/2018, dịch bệnh đã được khống chế.
Diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có 175,97 ha, Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 250 tấn. Tiếp tục theo dõi các lồng cá trên lòng hồ thủy điện, tổng số 194 lồng (trong đó đang duy trì nuôi 142 lồng, các lồng cá còn lại đang trong giai đoạn cải tạo và chuẩn bị thả cá đợt tiếp theo). Hiện các lồng cá được duy trì và phát triển ổn định.
- Lâm nghiệp:
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền Luật bảo vệ và phát triển rừng cho 7.489 lượt người tại 123 bản của 12 xã, thị trấn. Công tác quản lý bảo vệ rừng được tăng cường quyết liệt, phát hiện 10 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng (09 vụ vận chuyển lâm sản sai quy định, mua bán, cất giấu, chế biến, kinh doanh lâm sản trái phép; 01 vụ gây cháy rừng), lâm sản tạm giữ và tịch thu 1,790 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách nhà nước 33.848.000 đồng (tiền phạt 8.250.000 đồng, tiền thanh lý lâm sản tịch thu sung quỹ Nhà nước 25.598.000 đồng).
Công tác lâm sinh được quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm. Chăm sóc 1.154,58 ha rừng phòng hộ; tổ chức gieo ươm được 727.340 cây giống để phục vụ trồng rừng năm 2018; tuyên truyền, vận động Nhân dân rà soát đất và thiết kế trồng rừng theo đề án với tổng diện tích 400 ha (300 ha quế, 100 ha sơn tra). Thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017 cho người dân với tổng diện tích 23.529,38 ha, tổng số tiền chi trả là 18.124,6 triệu đồng; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018. 
- Nông thôn mới:
Chỉ đạo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đôn đốc các xã triển khai thực hiện kế hoạch chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018; hướng dẫn xã Phúc Than đăng ký, tổ chức thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018; chỉ đạo các xã hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành năm 2017 do các xã làm chủ đầu tư; đôn đốc các xã triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018, yêu cầu xã Mường Than đẩy nhanh tiến độ thực hiện nguồn vốn khen thưởng nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành giải ngân trong tháng 6/2018. Tính đến tháng 6/2018, bình quân tiêu chí các xã đạt 13,64 tiêu chí/xã.
b) Công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai 
Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, quản lý và bảo vệ các công trình đã được đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình. Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện. Thường trực lụt bão 24/24h.
1.2. Tài nguyên - môi trường
Ban hành các văn bản chỉ đạo đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Chỉ đạo rà soát, đo đạc, quy chủ, công bố quy hoạch vùng trồng cây Mắc ca tập trung giai đoạn 1 trên địa bàn xã Mường Cang, Mường Kim. Trình Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Lai Châu xem xét thông qua Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận bổ sung danh mục dự  án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; trình phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn huyện. Trong 6 tháng đầu năm, lập hồ sơ, cấp 199 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 193 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 26.956,2 m2. Tổ chức thu hồi đất 3.746,8 m2 để thi công 01 công trình, phê duyệt 01 phương án thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng của 17 hộ gia đình, cá nhân. Chỉnh lý biến động đất cho 307 hộ gia đình, cá nhân. Chỉ đạo thẩm định hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm cho 343 hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện. Thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai xảy ra trên địa bàn theo đúng thẩm quyền.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản.  kiểm tra việc khai thác cát trái phép của các hộ gia đình, cá nhân, yêu cầu UBND các xã Mường Mít, Mường Kim, Ta Gia, Khoen On tăng cường công tác quản lý và xử lý tình trạng khai thác cát trái phép. Lập biên bản yêu cầu dừng việc khai thác đá phục vụ thi công công trình đối với Công ty TNHH Tuyền Phương tại tuyến đường nối từ xã Tà Hừa đi xã Ta Gia huyện Than Uyên; lập biên bản, xử phạt hành chính đối với 01 trường hợp khai thác cát trái phép tại xã Ta Gia (phạt tiền 30 triệu đồng, tịch thu tang vật 45m3 cát). Xác nhận 30 kế hoạch đăng ký bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các dự án xây dựng trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác vệ sinh môi trường thu gom rác thải, vận chuyển vật liệu đất, đá trên địa bàn huyện. 
1.3. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quản lý xây dựng và đô thị; đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NSNN và tình hình thực hiện tái định cư thủy điện Huội Quảng - Bản Chát
a) Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm ước đạt 45 tỷ đồng, trong đó: công nghiệp chế biến 26 tỷ đồng; công nghiệp khai thác 17 tỷ đồng; sản xuất và phân phối điện nước 0,7 tỷ đồng; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải 1,3 tỷ đồng (không tính giá trị sản xuất của 02 thủy điện Huội Quảng, Bản Chát). 
b) Quản lý xây dựng và đô thị
Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn. Thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang giao thông đường bộ, đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn. Kiên quyết xử lý các sai phạm về quy hoạch đô thị, đặc biệt các trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông dọc các tuyến quốc lộ.
c) Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NSNN
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình tiếp chi sang năm 2018. Tập trung đẩy nhanh tiến độ quyết toán, giải ngân các công trình đã hoàn thành năm 2017. 
Năm 2018, tổng kế hoạch vốn đầu tư là 92.230 triệu đồng/74 công trình, tính đến ngày 20/5/2018 khối lượng thực hiện 50.627 triệu đồng, giải ngân 26.323 triệu đồng, đạt 29%, ước đến hết 30/6/2018 giải ngân 44.117 triệu đồng đạt 48% kế hoạch trong đó:
- Nguồn vốn do tỉnh quản lý: 32.319 triệu đồng/8 công trình. Trong đó đang thi công 07 công trình tiếp chi, 01 công trình trả nợ quyết toán dự án hoàn thành. Khối lượng thực hiện 25.500 triệu đồng, giải ngân 18.788 triệu đồng, đạt 58% kế hoạch, ước đến hết 30/6/2018 giải ngân 26.290 triệu đồng đạt 81% kế hoạch.
- Nguồn vốn do huyện quản lý: 59.911 triệu đồng/66 công trình, trong đó tiếp chi 12 công trình, 04 công trình thu hồi vốn ứng trước, khởi công mới 50 công trình. Trong đó đang khởi công xây dựng 08 công trình, khối lượng thực hiện 25.127 triệu đồng, giải ngân 7.535 triệu đồng, đạt 13% kế hoạch, ước đến hết 30/6/2018 giải ngân 17.827 triệu đồng, đạt 30% kế hoạch.
- Công tác quyết toán các dự án hoàn thành: đã quyết toán 115 công trình (trong đó có 108 công trình từ nguồn vốn nông thôn mới, 07 công trình nguồn vốn đầu tư); đang thẩm định hồ sơ quyết toán 23 công trình.
d) Tái định cư thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tái định cư khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống sinh hoạt. Thực hiện các phương án bồi thường hỗ trợ bổ sung đơn giá bồi thường đất nương dưới cos ngập đối với các điểm tái định cư bản Đốc xã Khoen On, bản Chát xã Mường Kim; giải phóng mặt bằng đối với một số dự án điều chỉnh bổ sung. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu điểm tái định cư:
+ Thủy điện Huội Quảng tổng số 73 dự án, trong đó: đã quyết toán 58 dự án với 174.309 triệu đồng, đang triển khai thực hiện 03 dự án với 159.375 triệu đồng. Ước thực hiện giải ngân đến 30/6/2018 đạt 22.000 triệu đồng (bồi thường, hỗ trợ gạo cứu đói 1.945 triệu đồng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 20.055 triệu đồng).
+ Thủy điện Bản Chát tổng số 158 dự án, trong đó: đã quyết toán 129 dự án với 414.818 triệu đồng, đang triển khai thực hiện 06 dự án với 183.276 triệu đồng. Ước thực hiện giải ngân đến 30/6/2018 đạt 75.203 triệu đồng (bồi thường, hỗ trợ gạo cứu đói 2.220 triệu đồng; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 72.983 triệu đồng).
1.4. Thương mại, dịch vụ
Hoạt động thương mại trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, giá cả hàng hóa, dịch vụ không có đột biến lớn. UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt, tổ chức các đợt kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bình ổn giá cả thị trường, đặc biệt dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lập biên bản và xử phạt hành chính 65 cơ sở với tổng số tiền 107.375.000 đồng. Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 143.415 triệu đồng.
1.5. Tài chính, ngân hàng
- Ước đến 30/6/2018, thu ngân sách trên địa bàn huyện 26.500 triệu đồng đạt 52,5% so với dự toán tỉnh giao, đạt 51,4% so với dự toán HĐND huyện giao. Chi ngân sách trên địa bàn 193.693/558.259  triệu đồng, đạt 37,3% so với tỉnh giao, đạt 34,7% so với HĐND huyện giao.
- Ước đến 30/6/2018, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huy động vốn đạt 473 tỷ đồng, trong đó vốn dân gửi 410 tỷ đồng; tổng dư nợ ước tính 545 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động vốn đạt 15.500 triệu đồng, tổng dư nợ 298.000 triệu đồng, trong đó quá hạn 1.100 triệu đồng. Ngân hàng Công thương, huy động vốn đạt 145 tỷ đồng, trong đó huy động từ dân cư 137 tỷ đồng, huy động từ doanh nghiệp, các tổ chức 8 tỷ đồng, tổng dư nợ 179,5 tỷ đồng. Nhìn chung hoạt động ngân hàng cơ bản ổn định.
2. Văn hóa - Xã hội 
2.1. Giáo dục - Đào tạo
Hoàn thành chương trình năm học 2017 - 2018. Chất lượng giáo dục được duy trì ổn định và từng bước được nâng lên, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra(3), tiếp tục duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp học, tỷ lệ học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, số học sinh bỏ học ở cấp THCS, THPT tăng do học sinh có xu hướng đi khỏi địa phương làm ăn (cấp THCS 138 học sinh, cấp THPT 34 học sinh). Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản đáp ứng đủ yêu cầu thực tế của địa phương. Cơ sở vật chất tiếp tục được củng cố, xây mới nhằm mở rộng quy mô phát triển mạng lưới trường học đáp ứng yêu cầu của ngành. Tiếp tục triển khai thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, duy trì, nâng cao chất lượng các trường đã được công nhận đạt chuẩn theo cấp độ. Chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được quan tâm thực hiện. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 trên địa bàn huyện. 
2.2. Y tế - Dân số 
Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh được tập trung chỉ đạo tăng cường thực hiện, đặc biệt dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Kịp thời triển khai các biện pháp phòng và ứng phó với tình hình dịch bệnh, tình hình dịch bệnh trong 6 tháng đầu năm cơ bản ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra, các chương trình MTQG về y tế được triển khai tích cực. Tổ chức khám bệnh cho 65.024 lượt người (trong đó 30.990 lượt người nghèo; 8.019 lượt trẻ em dưới 6 tuổi); chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, dịch Sởi, Tay chân miệng, Cúm A (H5N1, H7N9), Zika, sốt xuất huyết, quai bị, thủy đậu... sẵn sàng kế hoạch phòng, chống dịch theo các tình huống khi có dịch xảy ra và chuẩn bị điều kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch. Một số bệnh truyền nhiễm được phát hiện giám sát và điều trị kịp thời, không bùng phát thành dịch lớn, không có tử vong xảy ra. Công tác tuyên truyền, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, đặc biệt vào các dịp lễ, tết và tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm. 6 tháng đầu năm không có ca, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra.
Tính đến 31/5/2018, toàn huyện hiện có 13.770 hộ, 67.029 người. Trong 6 tháng đầu năm có 70/586 trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên; có 14 cặp tảo hôn trong số 202 cặp kết hôn, có 01 cặp kết hôn cận huyết thống (xã Phúc Than). Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền chính sách dân số - KHHGĐ (tuyên truyền được 12.935 lượt người nghe/439 buổi); triển khai thường xuyên các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ tại Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế.
2.3. Công tác Văn hoá - Thể thao, Du lịch và Thông tin truyền thông
Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất năm 2018 (tổ chức chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa đêm giao thừa, chương trình Hội xòe chiêng tại xã Phúc Than, lễ hội lùng tùng tại xã Mường Cang…) tạo không khí vui tươi phấn khởi cho Nhân dân. Tổ chức thành công Hội diễn nghệ thuật quần chúng CNVCLĐ-LLVT. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao nhân dịp kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng cộng sản Việt nam. Tổ chức 05 giải thể dục thể thao, tham gia 04 giải tại tỉnh (việt dã, bóng đá, bóng chuyền...). Ban hành kế hoạch hoạt động phong trào  năm 2018, hiện nay có 12.672 hộ gia đình, 163 bản, khu phố, 131 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Làm tốt công tác kiểm tra các dịch vụ văn hóa công cộng, thông tin truyền thông và cơ sở lưu trú, xử phạt hành chính 01 vụ vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản (01 triệu đồng). Trong 6 tháng đầu năm có 6.355 lượt khách du lịch lưu trú tại Than Uyên, trong đó khách quốc tế 565 lượt.
Duy trì tốt công tác truyền thanh - truyền hình, sản xuất các tin bài tuyên truyền trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện. Trong 6 tháng đầu năm, tiếp sóng Truyền hình Việt Nam từ Trung ương, địa phương 12.111 giờ, truyền thanh 915 giờ, tiếp sóng FM 6.120 giờ. Cụm FM và loa truyền thanh không dây 2.196 giờ. 
2.4. Lao động, việc làm và thực hiện các chính sách xã hội
Thực hiện tốt các chính sách xoá đói giảm nghèo, chính sách người có công, cứu trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội: 
Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo trên địa bàn huyện năm 2017: có 3.340 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 24,44%; 1.424 hộ cận nghèo chiếm tỷ lệ 10,42%. Tổ chức thăm, tặng quà và chúc tết các gia đình chính sách, có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đảm bảo các gia đình đều được đón xuân vui vẻ: hỗ trợ, tặng 5.032 suất quà tết với tổng kinh phí 1.686 triệu đồng. Hỗ trợ gạo thiếu đói giáp hạt cho 653 hộ với 3.098 khẩu nghèo của các xã, thị trấn, tổng số 46,47 tấn gạo. Tổ chức 09 lớp đào tạo nghề cho 265 lao động nông thôn từ nguồn ngân sách địa phương năm 2018.
Xác nhận và cấp 55.633 thẻ BHYT năm 2018 cho các đối tượng (người có công, người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ dưới 6 tuổi…). Triển khai kế hoạch cai nghiện ma tuý tại trung tâm 05-06 cho 20 người nghiện các chất ma tuý năm 2018, tính đến 20/5/2018 đã hoàn thiện thủ tục, hồ sơ cho 04 đối tượng đi cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện bắt buộc tỉnh Lai Châu.
2.5. Công tác dân tộc, tôn giáo
Triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc góp phần ổn định dân cư, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình: Chương trình 135 chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ ngheo theo Quyết định 102/QĐ-TTg, chính sách cho người có uy tín theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ...
Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dân số theo đạo, di cư tự do trên địa bàn. Hiện nay có 1.066 khẩu/175 hộ theo đạo trên 14 bản, của 06 xã.
3. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh
3.1. Lĩnh vực Quốc phòng 

Duy trì nghiêm và tăng cường các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn. Không có diễn biến phức tạp xảy ra, đặc biệt trong các dịp lễ, tết. Chỉ đạo bảo vệ, tổ chức thành công chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bảo đảm tốt công tác tuyển quân, giao quân năm 2018 theo đúng kế hoạch. Thực hiện tri trả theo quyết định 49/2015/QĐ-TTg đợt 4, đợt 5 cho 634 đối tượng, với tổng số tiền 1.275 triệu đồng. Củng cố, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên năm 2018. Chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện và tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ của xã Hua Nà (kết quả đạt loại giỏi) và diễn tập phòng chống lụt bão - TKCN tại xã Mường Mít (chuẩn bị diễn tập). Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện công tác dân quân tự vệ, kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng năm 2018, phối hợp tổ chức bồi dưỡng cho các đối tượng 2, 3, 4 (02 đ/c đối tượng 2; 25 đ/c đối tượng 3; 240 đ/c đối tượng 4).
3.2. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Chỉ đạo phân công lực lượng xuống cơ sở, các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự để nắm, kiểm soát tình hình, đặc biệt trong các dịp lễ, tết. Chỉ đạo phối hợp kiểm tra, tổ chức tuyên truyền công tác PCCC cho các cơ sở kinh doanh, cơ quan và các hộ gia đình, tuy nhiên trong quý I trên địa bàn xảy ra 01 vụ cháy kho vật liệu tại khu 1 - thị trấn Than Uyên vào ngày 08/02/2018, ước tính thiệt hại khoảng 400 triệu.
Tình hình an ninh chính trị cơ bản được giữ vững, tuy nhiên ngày 11/02/2018 phát hiện 01 đối tượng (hiện là giáo viên Trường Phổ thông DTNT huyện Than Uyên) đã phát lịch treo tường năm 2018 có nội dung liên quan đến việc tuyên truyền Pháp luân công. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng thu hồi lại số lịch đối tượng đã phát; Đồng thời, gọi hỏi răn đe, giáo dục đối tượng và xác minh nguồn gốc tài liệu, tiến hành xử phạt hành chính. 
An ninh trật tự ổn định, bắt và khởi tố 09 vụ (09 đối tượng) tội phạm hình sự; bắt 22 vụ (27 đối tượng) tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 13,79 gam hêrôin, 0,63 gam thuốc phiện, 3.505.000 VNĐ, phá nhổ 9.722 m2 diện tích trồng cây thuốc phiện. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp thường xuyên đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế - môi trương. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đặc biệt trong các dịp lễ, tết; phát hiện, lập biên bản 202 trường hợp vi phạm; tạm giữ 01 xe ô tô, 154 xe mô tô, 47 giấy tờ các loại; tiến hành xử phạt 167 trường hợp, thu nộp Kho bạc Nhà nước 151.155.000 đồng; trong 6 tháng đầu năm, xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 03 người chết , 03 người bị thương. Hướng dẫn, triển khai đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa đến các xã có diện tích lòng hồ thủy điện (đã đăng ký, đăng kiểm 27 phương tiện dưới 5 mã lực cho 27 hộ dân), tuy nhiên công tác tuyên truyền của các xã chưa tốt và các chủ phương tiện chưa chủ động thực hiện đăng ký, đăng kiểm. Tiếp tục tổ chức các cuộc tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tuyên truyền được 57 buổi với 4.574 lượt người tham gia. 
4. Công tác xây dựng chính quyền, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; tư pháp
4.1. Công tác xây dựng chính quyền; cải cách hành chính
Tổ chức tốt bộ máy chính quyền, quản lý và sử dụng biên chế(4). Trình Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá phân xếp loại Trưởng, Phó các phòng, ban chuyên môn, các Ban HĐND huyện; xin chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 02 lãnh đạo. Xây dựng đề án sát nhập, giải thể, hợp nhất, tinh giản biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập; phương án sát nhập các khu dân cư, thôn bản không đủ tiêu chuẩn theo quy định, theo nội dung của Nghị Quyết số 18-NQ/TW và Nghị Quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đảm bảo đúng lộ trình và tiến độ kế hoạch đề ra. Trình Sở Nội vụ giải quyết chế độ tinh giản biên chế đợt II năm 2018 cho 01 viên chức cấp huyện và 05 cán bộ cấp xã; Đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động đối với 02 trường hợp hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế của Sở Nội vụ đang hợp đồng tại đơn vị quản lý nhà nước. Hướng dẫn các xã, thị trấn: lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp xã; bổ sung tiêu chuẩn nhân sự bầu Trưởng thôn, bản. Tiếp tục duy trì thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa liên thông”. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, văn thư lưu trữ, thi đua khen thưởng, chế độ chính sách…
4.2. Công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; tư pháp
Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung và tổ chức thanh tra theo kế hoạch. Tiếp 112 lượt công dân (128 người), nội dung tập trung chủ yếu về đền bù đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và một số nội dung khác; tiếp nhận 87 đơn kiến nghị phản ánh, đã tiến hành giải quyết xong 81 đơn, 06 đơn đang trong quá trình xem xét giải quyết. 
Quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan, xây dựng và thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ đúng với chế độ chính sách hiện hành; công khai việc sử dụng các nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị. Năm 2017 có 93 cơ quan, đơn vị với 506 người có nghĩa vụ công khai kê khai tài sản, thu nhập, kết quả thực hiện đạt 100%. Triển khai thực hiện 02 cuộc thanh tra đối với 03 đơn vị trong công tác quản lý sử dụng ngân sách (đã kết thúc 01 cuộc, đang triển khai thực hiện 01 cuộc), qua kết quả thanh tra, thu hồi nộp ngân sách nhà nước 29.883.000 đồng, yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 02 cá nhân vi phạm.
Thực hiện tốt việc tham mưu công tác tuyên truyền, PBGDPL; theo dõi thi hành pháp luật; thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; kiểm tra, rà soát văn bản; chuẩn tiếp cận pháp luật... Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện đã tổ chức tuyên truyền được 209 buổi với 9.403 lượt người tham dự (Luật lâm nghiệp; Luật thủy sản sửa đổi; Luật quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng; Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung 2017; Bộ Luật Dân sự...). Triển khai thực hiện tốt công tác đăng ký hộ tịch, hộ khẩu, chứng thực, thu nộp ngân sách nhà nước 113.493.000 triệu đồng. Hoạt động tổ hòa giải ở cơ sở được duy trì, trong thời gian qua đã tiếp nhận 21 vụ việc, trong đó hòa giải thành 17 vụ, không thành 04 vụ. Đã tiến hành kiểm tra văn bản và công tác Hộ tịch, chứng thực tại 7/12 xã, thị trấn(5).
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm

Trong 6 tháng đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ động có nhiều giải pháp trong chỉ đạo điều hành, đã thu được những kết quả quan trọng: 
- Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức gieo cấy đúng lịch thời vụ, đã chủ động trong công tác phòng chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi. Kịp thời có giải pháp khắc phục trong sản xuất nông nghiệp do rét đậm, rét hại gây ra.
- Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được đảm bảo; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện; công tác chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện cho dịp Tết Nguyên Đán được chỉ đạo tích cực, tổ chức thành công chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng xuân Mậu Tuất 2018. 
- Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chất lượng cuộc sống Nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao; tổ chức thăm, tặng quà tết cho người nghèo, các gia đình chính sách, người có công, đảm bảo cho người người, nhà nhà đều có Tết.
- Chính trị xã hội, quốc phòng, an ninh cơ bản được giữ vững, ổn định, tình hình tôn giáo được kiểm soát chặt chẽ.
2. Hạn chế, nguyên nhân
- Còn để xảy ra tình trạng cháy rừng, cây trồng, vật nuôi bị chết rét (lúa, mạ, gia súc). Diện tích nhiễm sâu, bệnh hại trên cây trồng còn cao. 
- Số học sinh bỏ học ở cấp THCS, THPT tăng.
- Công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; công tác hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành từ nguồn vốn nông thôn mới của một số xã còn chậm.
- Tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất sai quy định còn diễn ra ở một số đơn vị xã. Xảy ra vi phạm Luật khoáng sản tại một số cơ sở. Tình trạng xâm canh, xâm cư tại một số xã giáp danh vẫn xảy ra, đặc biệt tại xã Pha Mu.
- Tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn còn chậm so với kế hoạch.
- Tình trạng tảo hôn, kết hôn cận huyết thống vẫn còn xảy ra ở một số xã.
3. Nguyên nhân
- Nguyên nhân khách quan do diễn biến thời tiết bất thường, rét đậm, rét hại kéo dài. Nguyên nhân chủ quan do một bộ phận Nhân dân chưa nhận thức đầy đủ, chưa chủ động trong việc phòng, chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.
- Do hoàn cảnh gia đình khó khăn dẫn đến học sinh có nguy cơ bỏ học, nhận thức của một bộ phận phụ huynh học sinh còn thấp xảy ra tình trạng học sinh đi khỏi địa phương làm lao động ở nơi khác; một số phụ huynh đi làm ăn xa, chưa quan tâm đến việc học tập của con em.
- Một số xã chậm triển khai, tuyên truyền hướng dẫn cho các hộ dân có phương tiện về thủ tục đăng ký, đăng kiểm, một số phương tiện không đảm bảo các điều kiện theo quy định đăng ký, đăng kiểm; việc hoàn thiện các chứng từ, thủ thục quyết toán các công trình do xã làm chủ đầu tư còn chậm, thiếu sót, năng lực của một số công chức tài chính - kế toán một số đơn vị còn yếu.
- Công tác quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản tại một số cơ sở chưa chặt chẽ, chưa quyết liệt. Do yếu tố lịch sử canh tác và quá trình điều chỉnh bản đồ địa giới hành chính không khớp, địa bàn rộng và địa hình phức tạp dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý.
- Công tác triển khai thực hiện các công trình của các chủ đầu tư còn chậm; một bộ phận Nhân dân chưa hiểu rõ về chế độ chính sách, chây ỳ, gây khó khăn trong công tác GPMB làm chậm tiến độ thi công; diễn biến thời tiết bất thường.
- Do các phương pháp tuyên truyền vận động chưa thực sự hiệu quả, một số quy định về chế tài xử phạt về tảo hôn còn nhẹ, chưa đủ sức thuyết phục để mang tính răn đe.
Phần thứ hai
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM
Rà soát, đánh giá tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018, đề ra các giải pháp tập trung thực hiện đối với các chỉ tiêu đạt thấp, khó đạt so với kế hoạch; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2018.
(1) Tập trung chỉ đạo cơ quan chuyên môn đôn đốc các xã, thị trấn trồng và chăm sóc các loại cây vụ Hè Thu, Thu Đông đúng lịch thời vụ; tăng cường theo dõi, dự báo, hướng dẫn nông dân phòng trừ dịch bệnh, đói, rét cho cây trồng, vật nuôi. chỉ đạo thực hiện đảm bảo kế hoạch trồng mới 315 ha chè  và 400 ha rừng; phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm theo hướng hàng hóa tập trung. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, khai thác những công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt đang sử dụng, lập phương án sửa chữa, tu bổ kịp thời. Tổ chức trực phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống lụt bão 24/24h. Tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đặc biệt đối với xã Phúc Than đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018, tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt. 
(2) Tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện kịp thời công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình xây dựng trên địa bàn huyện, bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và kế hoạch sử dụng đất năm 2019; đẩy mạnh quản lý các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Tiếp tục hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, thực hiện các dự án san gạt, tạo quỹ đất ở tại khu 10, thị trấn Than Uyên; đội 9, xã Phúc Than để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 theo quy định.
(3) Tiếp tục duy trì phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị; thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.
(4) Đẩy mạnh quản lý thu, chi ngân sách, tiếp tục triển khai các phương án chống thất thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thực hiện tốt công tác tín dụng, nhất là chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo. Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ đời sống, sản xuất cho Nhân dân sau tái định cư, chuẩn bị các điều kiện và tổ chức tổng kết dự án di dân tái định cư thủy điện Huội Quảng - Bản Chát. Đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản, chỉ đạo các đơn vị làm chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ quyết toán ngay sau khi hoàn thành mỗi công trình. 
(5) Chỉ đạo đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo; tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2017 - 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Tổ chức tốt ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, huy động học sinh ra lớp. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt duy trì bền vững kết quả PCGD. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo hướng trường chuẩn quốc gia, phấn đấu công nhận thêm 04 trường đạt chuẩn quốc gia. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân về công tác giáo dục, công tác xã hội hóa giáo dục.
(6) Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, truyền thông, giáo dục sức khỏe cho Nhân dân. Tăng cường kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể tại các trường học. Tuyên truyền, huy động sự tham gia của Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh, công tác dân số - KHHGĐ, đặc biệt là vấn đề tảo hôn, sinh con thứ ba.
Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị của của đất nước, của địa phương như: Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Than Uyên, ngày Hội văn hóa các dân tộc và Quốc khánh 2/9, phối hợp tổ chức ngày Đại đoàn kết các dân tộc (18/11/2018), tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ VI năm 2018.... Tăng cường kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa cộng đồng, cơ sở lưu trú trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền cổ động trực quan.
Thực hiện tốt các chính sách người có công, cứu trợ xã hội, bảo trợ trẻ em, lao động, việc làm, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội đảm bảo theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ. Hoàn thành chương trình cai nghiện bắt buộc đưa 20 đối tượng đi cai nghiện các chất ma túy tại Trung tâm cai nghiện 05 - 06 tỉnh Lai Châu. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững theo Nghị quyết 30a, chương trình 135 của Chính phủ đến người dân.
 (7) Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu theo quy định, tăng cường công tác kiểm tra nắm bắt tình hình tại cơ sở. Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng - an ninh theo kế hoạch. Chuẩn bị các điều kiện cho diễn tập phòng cháy chữa cháy xã Mường Cang, diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tà Hừa, diễn tập phòng chống lụt bão - TKCN xã Mường Mít. Khảo sát, nắm nguồn chuẩn bị cho khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019. Tổ chức tổng kết công tác quân sự - quốc phòng năm 2018.
Tập trung chỉ đạo nắm chắc tình hình an ninh trật tự tại cơ sở, phối hợp xử lý tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện những đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt vào các ngày lễ lớn của cả nước, của địa phương (cánh mạng Tháng tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Than Uyên…). Theo dõi, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động lợi dụng tôn giáo, tình hình xâm canh, xâm cư. Tăng cường quản lý nhà nước về trật tự xã hội, tuần tra, kiểm soát trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường liên thôn, xã, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 
(8) Mở lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018. Đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục thực hiện rà soát xây dựng đề án sát nhập, giải thể, hợp nhất, tinh giản biên chế các đơn vị sự nghiệp công lập; Phương án sát nhập các khu dân cư, thôn bản không đủ tiêu chuẩn theo quy định, theo nội dung của Nghị Quyết số 18-NQ/TW và Nghị Quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đảm bảo đúng lộ trình và tiến độ kế hoạch đề ra. Tổ chức xét duyệt nâng lương, nâng ngạch năm 2018; thực hiện công tác tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức cấp huyện năm 2018.
(9) Duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân. Tiếp tục tuyên tuyền phổ biến về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Làm tốt công tác dân vận chính quyền, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền cấp cơ sở.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cơ quan nhà nước, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Tăng cường kiểm soát, rà soát việc thực hiện thủ tục hành chính, hướng dẫn kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực theo luật định.
Trên đây là báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

Số 191/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 61 | lượt tải:0

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 2624 | lượt tải:1537

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 774 | lượt tải:103

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 3011 | lượt tải:1234

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 2218 | lượt tải:205
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 03/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.55%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 177
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 65
Đã tiếp nhận: 150
Đã giải quyết: 220
Quá hạn: 1 - 0.45%
Trước & đúng hạn: 220 - 99.55%
(tự động cập nhật vào lúc
22:35:47, 04/03/2024)
  • Đang truy cập96
  • Hôm nay23,461
  • Tháng hiện tại99,835
  • Tổng lượt truy cập11,359,267
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi