Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2017

Thứ sáu - 10/03/2017 04:54
Trong tháng đầu năm 2017, nhìn chung tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và trật tự xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Kết quả thực hiện cụ thể các ngành và lĩnh vực như sau:

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản

Lãnh đạo UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo chăm sóc và thu hoạch cây màu vụ Đông, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2016 - 2017, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho sản xuất lúa vụ Đông Xuân, hướng dẫn các biện pháp chống đói rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

1.1. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản

* Trồng trọt

- Vụ Đông: thực hiện hỗ trợ (giống, phân bón) 25,5 ha ngô tại các xã: Phúc Than, Mường Than, Mường Kim, Thị trấn, hiện đang chuẩn bị thu hoạch; hỗ trợ trồng khoai tây vụ Đông 25 ha tại các xã: Thị trấn, Mường Than, Mường Cang, Hua Nà, Tà Mung, hiện đang chuẩn bị thu hoạch.

- Vụ Đông Xuân: đã làm đất và gieo mạ được 1.827 ha đạt 98,5% kế hoạch (1.850 ha), cấy được 1.200 ha đạt 64,8% kế hoạch.

- Cây công nghiệp dài ngày

Cây cao su: chỉ đạo tiếp tục chăm sóc 1.020 ha cây cao su.

Cây chè: chỉ đạo người dân chăm sóc và thu hái 52 ha chè kinh doanh. bảo vệ, chăm sóc 161 ha chè trồng mới (năm 2015, 2016) tại xã Phúc Than. Triển khai kế hoạch trồng mới 146 ha năm 2017 tại các xã: Phúc Than, Mường Cang, Hua Nà, Mường Kim, Tà Mung.

* Công tác cung ứng giống, vật tư, khuyến nông, bảo vệ thực vật

Thực hiện cung ứng 0,7 tấn phân bón hóa học các loại, 16,4 tấn giống phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2016 - 2017.

Công tác bảo vệ thực vật được quan tâm theo dõi thường xuyên, chỉ đạo hướng dẫn bà con nông dân chủ động phòng trừ, phát hiện, xử lý kịp thời không để sâu bệnh gây hại đến năng suất, chất lượng cây rau màu vụ Đông; chủ động chăm sóc, phòng chống rét cho mạ, lúa mới cấy vụ Đông Xuân xuất hiện nhiễm nhẹ các đối tượng gây hại (rầy lưng trắng,  ốc bươu vàng), diện tích nhiễm 0,7 ha, đã chỉ đạo phòng trừ kịp thời. Xuất hiện các đối tượng gây hại trên cây ngô vụ đông chủ yếu là: châu chấu, sâu ăn lá, rệp; đã chủ động phòng trừ kịp thời không làm ảnh hưởng đến năng xuất, chất lượng.

* Chăn nuôi, thú y: công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển được tăng cường thực hiện; trong tháng đầu năm đã kiểm soát giết mổ 616 con lợn, 104 con trâu, bò; kiểm dịch vận chuyển 48 con lợn, phát hiện, tiêu hủy 50 kg nội tạng trâu, bò không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Chỉ đạo hướng dẫn tăng cường công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi, tình hình dịch bệnh trong tháng ổn định, không có dịch bệnh xảy ra.

* Thủy sản: tiếp tục theo dõi Dự án nuôi cá lồng (rô phi, cá chép lai, cá trắm cỏ) trên hồ thủy điện với quy mô 30 lồng/65 hộ tham gia (xã Ta Gia 15 lồng/30 hộ; xã Khoen On 15 lồng/35 hộ), hiện cá đang tăng trưởng phát triển tốt.

* Thực hiện chuyển giao khoa học, các mô hình, dự án: chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiếp tục theo dõi các mô hình, dự án các nguồn vốn 30a, vốn Khuyến nông, Khuyến lâm, vốn EVN đã triển khai năm 2016, rà soát, xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ năm 2017.

1.2. Lâm nghiệp

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền Luật bảo vệ và phát triển rừng cho 1.324 lượt người trên 22 bản của 10 xã, thị trấn. Công tác quản lý bảo vệ rừng được tăng cường quyết liệt hơn trong thời gian giáp tết Nguyêt Đán, phát hiện 7 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng(1).

Công tác lâm sinh được quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm, chăm sóc 264,2 ha rừng phòng hộ, 237,6 ha rừng thay thế; tổ chức gieo ươm được 500.000 cây giống; chỉ đạo thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2016 cho người dân trước dịp tết Nguyên Đán năm 2017, tổng diện tích 3.342,5 ha tương ứng với số tiền 1.002,7 triệu đồng.

2. Công tác thủy lợi, phòng chống lụt bão

Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, quản lý và bảo vệ các công trình đã được đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả các công trình. Tổ chức nghiệm thu, kiểm soát hồ sơ thanh toán, thi công xây dựng công trình từ nguồn đặc thù kinh tế, nguồn duy tu 30a. Hướng dẫn các xã, thị trấn kiểm soát thanh toán nguồn vốn miễn thủy lợi phí và nạo vét kênh mương chuẩn bị cho vụ Đông Xuân năm 2017. Tổng kết công tác phòng chống lụt bão năm 2016, xây dựng kế hoạch công tác phòng chống lụt bão năm 2017.

3. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới

Chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng các tiêu chí thuộc nhóm kinh tế và tổ chức sản xuất; thực hiện các phong trào thể dục thể thao, tham gia các hoạt động văn hóa xã hội, vệ sinh môi trường, đăng ký và triển khai các mục tiêu về văn hóa giáo dục, y tế, môi trường. Hoàn thiện hồ sơ đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Hua Nà trình tỉnh đề nghị xét công nhận xã Hua Nà đạt chuẩn nông thôn mới theo đúng quy định.

4. Tài nguyên và môi trường

Ban hành các văn bản chỉ đạo đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai. Chỉ đạo tổ chức rà soát kế hoạch sử dụng đất năm 2017 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Tổ chức thu hồi 5,86 ha đất thi công cho 7 công trình. Lập hồ sơ, cấp 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 12 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 2.596,5 m2. Chỉnh lý biến động đất cho 12 hộ gia đình, cá nhân. Thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai xảy ra trên địa bàn theo đúng thẩm quyền.

Phối hợp tổ chức kiểm tra việc khai thác khoáng sản (đá) tại Mỏ đá Hợp tác xã Phương Nhung tại xã Phúc Than và Mỏ đá do Công ty Cổ phần Huy Ngọc tại xã Mường Cang huyện Than Uyên. Tổ chức kiểm tra, lập biên bản yêu cầu dừng việc khai thác đá làm vật liệu xây dựng tại xã Tà Hừa của Doanh nghiệp Hùng Cường do giấy phép hết hạn khai thác. Chỉ đạo kiểm tra, lập biên bản đối với Công ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái làm chủ đầu tư dự án đường dây 110kV Khao Mang - Than Uyên về việc hiện tượng sạt lở đất và chân cột điện.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác vệ sinh môi trường thu gom rác thải, vận chuyển vật liệu đất, đá trên địa bàn huyện.

5. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng đạt 7.208,8 triệu đồng, trong đó: giá trị ngành công nghiệp khai thác 2.088,6 triệu đồng, công nghiệp chế biến 4.887,5 triệu đồng, sản xuất và phân phối điện nước 232,7 triệu đồng.

6. Lĩnh vực tài chính - thương mại - dịch vụ

Tính đến ngày 19/01/2016 tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện 1.891,3 triệu đồng đạt 3,7% kế hoạch. Tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt (chi thường xuyên) 17.643 triệu đồng đạt 4,9% kế hoạch (350.473 triệu đồng).

Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 41.761,5 triệu đồng. Chỉ đạo tổ chức đợt kiểm tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Tính đến ngày 19/01/2016, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huy động vốn đạt 420 tỷ đồng, trong đó vốn dân gửi  340 tỷ đồng; tổng dư nợ ước tính 490 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động vốn đạt 7.300 triệu đồng (vốn dân gửi 3.853 triệu đồng)  tổng dư nợ 226.720 triệu đồng. Nhìn chung hoạt động ngân hàng cơ bản ổn định.

 7. Đầu tư xây dựng cơ bản - Quản lý đô thị

7.1. Đầu tư xây dựng cơ bản

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2017 là 37.651 triệu đồng/14 công trình, tính đến ngày 13/01/2017 chưa thực hiện giải ngân, trong đó:

- Nguồn vốn do tỉnh quản lý, kế hoạch vốn 18.371 triệu đồng/8 công trình (tiếp chi 1 công trình, khởi công mới 7 công trình), tính đến ngày 13/01/2017 chưa thực hiện giải ngân.

- Nguồn vốn do huyện quản lý, kế hoạch vốn 19.280 triệu đồng/6 công trình (tiếp chi 2 công trình, khởi công mới 4 công trình), tính đến ngày 13/01/2017 chưa thực hiện giải ngân.

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thường xuyên phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát thi công các công trình trên địa bàn, kịp thời chấn chỉnh những trường hợp nghiệm thu, thẩm tra hồ sơ chưa đúng trình tự được phê duyệt, đề xuất tháo gỡ những vướng mắc, đảm bảo tiến độ trong quá trình thực hiện.

7.2. Quản lý đô thị

Tiến hành cấp phép kinh doanh cho 2 hộ gia đình. Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn. Tổ chức đợt cao điểm ra quân tuần tra, xử lý nghiêm các trường họp lấn chiếm hành lang giao thông làm nơi kinh doanh buôn bán, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 2 hộ gia đình xây dựng nhà khi chưa được cấp phép.

8. Công tác tái định cư thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát

Tuyên truyền vận động nhân dân tái định cư khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống, thực hiện các phương án hỗ trợ sau tái định cư cho nhân dân dân. Triển khai thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ đời sống cho các khu điểm tái định cư, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện 10 dự án (thủy điện Huội Quảng 5 dự án, thủy điện Bản Chát 5 dự án) đang triển khai thực hiện.

II. VĂN HÓA – XÃ HỘI

1. Giáo dục - đào tạo

Chỉ đạo tổ chức thi học kì I cho học sinh; hướng dẫn triển khai kế hoạch nghỉ Tết Nguyên Đán; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục năm 2017; tổ chức cho nhân viên nấu ăn ở các đơn vị trường xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm; chỉ đạo các đơn vị trường tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương trong quản lý học sinh khuyết tật; tổ chức khảo sát nhu cầu mua sắm, sửa chữa năm 2017 của các đơn vị trường. Quy mô trường lớp học trên địa bàn huyện năm học 2016 - 2017 là 793 lớp/ 52 trường với 20.113 học sinh.

2. Y tế - Dân số

Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh được tập trung chỉ đạo thực hiện, kịp thời triển khai các biện pháp phòng và ứng phó với tình hình dịch bệnh do đó tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tổ chức khám bệnh cho 11.799 lượt người (6.111 lượt người nghèo; 2.133 lượt trẻ em dưới 6 tuổi); triển khai các biện pháp phòng và ứng phó với tình hình dịch bệnh, chỉ đạo xây dựng kế hoạch chủ động phòng, chống dịch, một số bệnh truyền nhiễm được phát hiện giám sát và điều trị kịp thời, không bùng phát thành dịch lớn, phát hiện 79 ca cúm, 60 ca tiêu chảy, 43 ca quai bị, 10 ca thuỷ đậu các trường hợp được điều trị kịp thời, không có tử vong xảy ra.

Các chương trình MTQG được triển khai tích cực: duy trì tiêm chủng thường xuyên tại 12/12 xã, thị trấn và đảm bảo an toàn, có 79 trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin; công tác tuyên truyền, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, thuốc, vật tư y tế đáp ứng khi có vụ ngộ độc xảy ra, tổ chức kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm 2 lượt/87 cơ sở ăn uống, 2 lượt/578 cơ sở kinh doanh lương thực thực phẩm; tuyên truyền, thực hiện các biện pháp can thiệp giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, phát hiện và tư vấn cho các đối tượng nguy cơ cao. Trong tháng có 12/117 trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên. Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền chính sách dân số - KHHGĐ, trong tháng tuyên truyền được 598 người nghe/39 buổi; triển khai thường xuyên các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ tại Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế.

3. Văn hóa, thể thao

Chỉ đạo hướng dẫn các xã, thị trấn tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao mừng Đảng, mừng xuân Đinh Dậu năm 2017. Tổ chức điểm cầu tham gia Hội nghị trực tuyến tổng kết BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” và BCĐ công tác gia đình tỉnh Lai Châu năm 2016. Làm tốt công tác kiểm tra các dịch vụ văn hóa công cộng, thông tin truyền thông và cơ sở lưu trú.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu; Xây dựng chương trình, nội dung chuẩn bị cho Hội Xòe Chiêng (ngày 06 tết) tại xã Khoen On.

4. Thực hiện xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội

Thực hiện tốt các chính sách xoá đói giảm nghèo, chính sách người có công, cứu trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội:

Phê duyệt kết quả điều tra 4.071 hộ nghèo, 1.259 hộ cận nghèo năm 2017. Tổ chức phê duyệt hỗ trợ tết cho 609 hộ, 2.647 khẩu nghèo của các xã, thị trấn không có khả năng ăn tết Nguyên Đán Đinh Dậu. Tổ chức thăm, tặng quà Tết Nguyên đán năm 2017 cho các gia đình chính sách, người có công. Hỗ trợ hộ nghèo không đủ khả năng ăn Tết.  Chỉ đạo xây dựng kế hoạch cai nghiện ma tuý tại gia đình, trung tâm 05 - 06 năm 2017; xây dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sỹ(2). Làm tốt công tác cứu trợ xã hội và bảo trợ trẻ em.

5. Công tác dân tộc, tôn giáo

Triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, bám sát mục tiêu giảm nghèo có hiệu quả, góp phần ổn định dân cư, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn như các chương trình 135, 30a... Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thanh quyết toán các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn năm 2016; rà soát, tổng hợp người có uy tín năm 2017, thống kê và chia theo thành phần dân tộc trên địa bàn năm 2017.

III. QUỐC PHÒNG, AN NINH

1. Công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương

Duy trì nghiêm và tăng cường các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn. Tăng cường nắm tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn huyện. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Quân sự - Quốc phòng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2017 và tổ chức thâm nhập cho 128 công dân nhập ngũ năm 2017.

2. Tình hình an ninh chính trị, an toàn giao thông

Tình hình an ninh trật tự trong tháng ổn định, an ninh nông thôn được giữ vững. Tiếp tục tăng cường lực lượng xuống cơ sở, các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Tình hình tôn giáo và hoạt động tôn giáo trên địa bàn cơ bản ổn định, theo dõi sát sao nắm bắt tình hình theo đạo và di cư tự do(3).

Trong tháng bắt giữ 2 vụ (4 đối tượng) vi phạm hình sự về hành vi trộm cắp tài sản, 13 vụ (16 đối tượng) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý(4).

Chỉ đạo cơ quan chức năng đôn đốc tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; phát hiện, lập biên bản 40 trường hợp vi phạm; tạm giữ 21 xe mô tô, 19 giấy tờ các loại; tiến hành xử phạt 18 trường hợp, thu nộp Kho bạc Nhà nước 15,6 triệu đồng. Tổ chức các cuộc tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.

IV. XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, THANH TRA, TƯ PHÁP

1. Nội vụ

Tổ chức điều động bổ nhiệm 03 cá nhân (bổ nhiệm mới 02, điều động bổ nhiệm 01); điều động 03 viên chức và 10 cá nhân viên chức Trung tâm Dạy nghề về Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện. Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2017. Chỉ đạo hướng dẫn các  cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2016. Chỉ đạo hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ số lượng, chất lượng cán bộ, công chức xã và những người hoạt động không chuyên trách xã, thôn bản; tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại chính quyền cơ sở, đánh giá phân xếp loại cán bộ, công chức.

Chỉ đạo đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước; xây dựng kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước huyện Than Uyên năm 2017.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng lãng phí

Trong tháng, tiếp 36 lượt công dân (36 người), nội dung tập trung chủ yếu về đền bù đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách và một số nội dung khác; tiếp nhận 12 đơn kiến nghị phản ánh, đã tiến hành giải quyết lần đầu 8 đơn, 4 đơn còn lại đang trong quá trình xem xét giải quyết.

Triển khai 1 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn sự nghiệp giáo dục tại Phòng Giáo dục & Đào tạo.

3. Tư pháp

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến một số nội dung pháp luật liên quan đến hoạt động quản lý và thực hiện pháp luật trong trong các cơ quan, đơn vị và cán bộ, nhân dân; trong tháng đã tổ chức tuyên truyền được 6 buổi với 312 lượt người nghe, chủ yếu tuyên truyền về Bộ Luật Dân sự.

Thực hiện tốt công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực, thu nộp ngân sách nhà nước 4,9 triệu đồng. Duy trì hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, tổ hòa giải ở cơ sở.

4. Công tác dân vận chính quyền

Tiếp tục phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Thực hiện triển khai lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước. Hướng dẫn tăng cường việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP; tổng kết công tác Quy chế dân chủ, công tác dân vận chính quyền năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ động có nhiều giải pháp trong chỉ đạo điều hành, đã thu được những kết quả quan trọng:

- Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức gieo cấy đúng lịch thời vụ, đã chủ động trong công tác phòng chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi.

- Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được đảm bảo: chủ động xây dựng các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp giáo dục năm 2017. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thực hiện, công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng, không có dịch bệnh lớn xảy ra; công tác đảm bảo các điều kiện cho dịp Tết Nguyên Đán được chỉ đạo tích cực.

- Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, chuẩn bị các điều kiện, xây dựng kế hoạch và tổ chức các đoàn tặng quà tết cho các gia đình chính sách, người có công.

- Chính trị xã hội, quốc phòng, an ninh cơ bản được giữ vững, ổn định, tình hình tôn giáo được kiểm soát chặt chẽ.

2. Hạn chế

- Công tác nắm tình hình ở cơ sở của một số cơ quan chức năng, cơ quan chuyên môn chưa sâu sát.

- Tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của một số xã còn chậm; một số xã, thị trấn giao chỉ tiêu kế hoạch đến các thôn bản, khu phố chưa chi tiết, cụ thể.

VI. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 2 NĂM 2017

(1) Tập trung chỉ đạo nông dân thu hoạch cây màu vụ Đông; đôn đốc khẩn trương hoàn thành gieo cấy vụ Đông Xuân năm 2016 - 2017; hướng dẫn làm thủ tục và cho nông dân nhận giống ngô vụ Xuân Hè năm 2017; tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, vận động nhân dân chăm sóc diện tích chè kinh doanh và chè trồng mới. Triển khai trồng mới chè đảm bảo theo kế hoạch.

Hướng dẫn các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh, dự trữ thức ăn và chăm sóc cho đàn vật nuôi; tiếp tục công tác tiêm phòng định kỳ vụ Đông năm 2016, triển khai công tác đăng ký tiêm phòng định kỳ năm 2017; tuyên truyền, vận động nhân dân chăm sóc và trồng mới cỏ phục vụ chăn nuôi. Chủ động nguồn nước, thức ăn, phòng chống rét và thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh đối với cá.

Tăng cường kiểm dịch vận chuyển và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động thực vật không rõ nguồn gốc nhất là trong những ngày giáp Tết.

Tổ chức tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện tốt luật Phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng; tổ chức trực PCCCR dịp tết Nguyên Đán và mùa khô năm 2017. Gieo ươm cây giống đảm bảo phục vụ cho kế hoạch trồng mới rừng năm 2017; chăm sóc rừng trồng, rừng phòng hộ và rừng thay thế, vận động nhân dân khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng và chăm sóc rừng trồng mới.

Tổ chức kiểm tra hướng dẫn các xã việc tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng Nông thôn mới theo quy hoạch, đề án xây dựng Nông thôn mới; duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt, tập trung các nguồn vốn đầu tư vào các xã dự kiến đạt chuẩn, các tiêu chí chưa đạt mục tiêu theo lộ trình trong giai đoạn. Hướng dẫn xã Mường Mít xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2017.

(2) Tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tổ chức rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; thống kê đất đai năm 2016 trên địa bàn huyện; rà soát diện tích đất rừng sản xuất của các xã có điểm tái định. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường; đẩy mạnh quản lý các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện.

(3) Đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Thực hiện tốt công tác cấp phép xây dựng; khuyến khích phát triển các ngành nghề công nghiệp chế biến, sản xuất, khai thác vật liệu xây dựng tại chỗ... phối hợp, tổng hợp thông tin giá cả thị trường, kiểm soát giá cả thị trường trên địa bàn huyện.

Xây dựng kế hoạch triển khai phương án hỗ trợ gạo cứu đói đợt 3, 4 cho các hộ tái định cư thủy điện trên địa bàn; thẩm định bổ sung phương án bồi thường của các dự án thành phần và các hộ tái định cư. Về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện hồ sơ quyết toán các dự án thành phần; xây dựng các dự án dự kiến khởi công năm 2017.

(4) Tăng cường công tác quản lý thu chi ngân sách, triển khai các phương án chống thất thu, đáp ứng nhu cầu chi ngân sách của huyện, đảm bảo hoạt động theo kế hoạch và dự toán được giao. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tín dụng, nhất là chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo.

(5) Tiếp tục duy trì công tác dạy và học. Kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các trường học trước và sau tết Nguyên Đán. Xây dựng kế hoạch, chuẩn bị các điều kiện cho công tác xét tập sự giáo viên đợt I năm học 2016 - 2017.

(6) Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn xử lí nghiêm việc vận chuyển hàng hoá không rõ nguồn gốc vào địa bàn. Phối hợp Đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức kiểm tra các  cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm trước, trong và sau Tết. Triển khai thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao các dịch vụ tiếp thị xã hội.

Xây dựng kế hoạch hoạt động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2017. Hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn nghệ phục vụ tết nguyên đán vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Tổ chức giải cầu lông, cờ tướng, bóng chuyền mừng Đảng mừng Xuân tại huyện. Tổ chức Hội Xòe Chiêng tại xã Khoen On.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác dạy nghề năm 2017 theo kế hoạch chỉ tiêu giao. Xây dựng kế hoạch cai nghiện ma túy năm 2017 cho các xã, thị trấn.

 (7) Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu theo quy định, tăng cường công tác kiểm tra nắm bắt tình hình tại cơ sở. Chỉ đạo thường xuyên kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ tết Nguyên đán; tổ chức phát lệnh gọi công dân nhập ngũ; xây dựng kế hoạch huấn luyện điểm lực lượng dân quân tự vệ năm 2017.

Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, hoạt động lợi dụng tôn giáo, di cư tự do. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh phòng ngừa đối với các loại tội phạm; tăng cường công tác đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn trọng điểm, tuyến quốc lộ và các khu vực đông dân cư.

(8) Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác Dự án 600 Phó chủ tịch, Đề án 500 tri thức trẻ cho các huyện 30a, triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Xây dựng kế hoạch đào tạo và mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch.

(9) Duy trì tốt chế độ trực tiếp công dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra kinh tế xã hội theo kế hoạch. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017. Tăng cường công tác dân vận chính quyền tại các cơ quan đơn vị.

(1) 2 vụ vi phạm vận chuyển lâm sản trái pháp luật; 5 vụ cất giữ lâm sản trái với các quy định của Nhà nước. Lâm sản tịch thu 6,137 m3 gỗ xẻ các loại (gỗ xẻ Pơ Mu IIA 0,422 m3, gỗ xẻ thông thường 5,715 m3) và 1.227 cá thể chim chào mào.

(2) Quà huyện 68 xuất, kinh phí 81,6 triệu đồng; quà chủ tịch nước 201 xuất, kinh phí 42 triệu đồng; quà của tỉnh 135 xuất, kinh phí 244,8 triệu đồng.

(3) Hiện nay trên địa bàn huyện có 889 khẩu/148 hộ/11 bản của 6 xã theo đạo.

(4) Thu giữ 12,74 gam hêrôin; 15,2 triệu đồng; 4 điện thoại di động; 4 xe máy và một số tài sản khác.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

Số 191/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 42 | lượt tải:0

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 2536 | lượt tải:1484

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 695 | lượt tải:99

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 2906 | lượt tải:1227

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 2134 | lượt tải:203
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 02/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.49%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 177
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 65
Đã tiếp nhận: 133
Đã giải quyết: 194
Quá hạn: 1 - 0.51%
Trước & đúng hạn: 194 - 99.49%
(tự động cập nhật vào lúc
04:41:52, 28/02/2024)
  • Đang truy cập69
  • Hôm nay18,793
  • Tháng hiện tại633,198
  • Tổng lượt truy cập11,222,826
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi