UBMTTQ huyện phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân

Thứ tư - 29/05/2019 22:24
Năm 2019 là năm Ủy ban MTTQ huyện Than Uyên tổ chức các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 – 2024, đây cũng là sự kiện chào mừng 110 năm thành lập tỉnh, 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Lai Châu, tiến tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019).
Đồng chí Lò Văn Hương - Phó bí thư huyện ủy trao nhà đại đoàn kết
Đồng chí Lò Văn Hương - Phó bí thư huyện ủy trao nhà đại đoàn kết
Trong những năm qua cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên, UBMTTQ và các tổ chức thành viên đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành vượt mức các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, đưa Than Uyên trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Lai Châu. Xác định xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc là nhiệm vụ trọng tâm và có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Dưới sự chỉ đạo của huyện ủy Than Uyên và UBMTTQ cấp trên, Ủy ban MTTQ huyện Than uyên đã phát huy vai trò nòng cốt, cùng với các tổ chức thành viên tuyên truyền vận động Hội viên và Nhân dân các dân tộc trong huyện xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xung kích trên các mặt học tập, lao động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng nông thôn mới; quyên góp, ủng hộ người nghèo, làm đại đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ các gia đình đặc biệt khó khăn trong sản xuất và đời sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống Nhân dân. Với phương châm hướng hoạt động về cơ sở, từ đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tập trung giáo dục tinh thần thi đua yêu nước, lòng tự hào dân tộc, giá trị truyền thống của quê hương đất nước và những thành tựu của huyện nhà đã đạt được trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thông qua hoạt động của MTTQ các cấp và tổ chức thành viên, việc thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng bản làng, khu phố, gia đình văn hóa được Nhân dân đồng thuận hưởng ứng tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy vai trò cá nhân tiêu biểu, UB MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền đến 100% khu dân cư, thôn bản và hộ gia đình học tập Nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Qua 5 năm có trên 80% khu dân cư tổ chức “Ngày đại đoàn kết các dân tộc” thu hút hơn 60 nghìn lượt người tham gia mỗi năm. Từ đây khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, yêu làng, bản, quê hương đất nước trong cộng đồng dân cư. Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn, ban công tác mặt trận khu dân cư, thôn bản phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, như phát triển vùng Chè nguyên liệu tập trung chất lượng cao tại xã Tà Mung, cây Quế, Sơn Tra, Mắc Ca; hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa, chuyên canh Séng Cù tại xã Hua Nà; mở rộng diện tích sản xuất thâm canh tăng vụ ở xã Mường Than, nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện, phát triển các mô hình trang trại, sản xuất kinh doanh. Hiện nay toàn huyện có 12 hợp tác xã nông nghiệp, 07 mô hình hợp tác xã thanh niên, 02 trang trại, 228 cơ sở ngành nghề nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp, 176 ha diện tích nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả kinh tế cao. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống của nhân dân trên địa bàn, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 32 triệu đồng/người/năm, tăng 17 triệu đồng so với năm 2014. 
Hoạt động công tác của UBMTTQ luôn hướng về ở cơ sở, qua đó vai trò của ban công tác mặt trận các khu dân cư, thôn bản được phát huy tích cực.  Đặc biệt đẩy mạnh tuyên truyền nội dung, ý nghĩa của các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng cơ quan, đơn vị, bản làng văn hóa. Phong trào thể dục, thể thao phát triển có chiều sâu, các xã, thị trấn  thành lập được CLB bóng đá, bóng chuyền hơi, CLB văn hóa văn nghệ  được duy trì và phát triển, đáp ứng nhu cầu hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ của nhân dân. Năm 2018, toàn huyện có 79% khu dân cư, 87% gia đình, 94% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa, 06 xã đạt chuẩn “Văn hóa nông thôn mới”. Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” được quan tâm triển khai, thực hiện. Phối hợp các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân ưu tiên dùng hàng Việt Nam tạo ý thức tiêu dùng tiết kiệm, văn minh. Đẩy mạnh tuyên truyền trong đợt cao điểm tháng vệ sinh an toàn thực phẩm, dịp Tết Nguyên đán góp phần khuyến khích nhân dân tin tưởng và sử dụng ngày một nhiều hơn các sản phẩm, hàng hóa được sản xuất ở địa phương, trong nước, thúc đẩy kinh tế phát triển.
MTTQ trao quà tết
                                                     Lãnh đạo UBMTTQ huyện trao quà Tết hộ nghèo
Phát huy tinh thần sáng tạo, tự quản của Nhân dân thực hiện các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Nhân dân đồng thuận, hưởng ứng, tự nguyện hiến đất, đóng góp ngày công xây dựng các công trình phúc lợi của địa phương, đến nay huyện Than Uyên đã được UBND tỉnh Lai Châu công nhận 05 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” có ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc, khơi dậy truyền thống đoàn kết, nhân ái, góp phần quan trọng công cuộc xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Trong những năm qua, Mặt trận tổ quốc các xã, thị trấn, thôn, bản phát huy hiệu quả các phong trào do các cấp, các ngành, tổ chức chính trị xã hội phát động. Từ năm 2014 đến nay đã huy động được hơn 2,9 tỷ đồng Quỹ “Vì người nghèo”; hỗ trợ làm mới, sửa chữa 106 nhà “Đại đoàn kết”; hỗ trợ sản xuất, tặng quà Tết 230 triệu đồng. Công tác cứu trợ giúp đỡ các gia đình thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn được quan tâm kịp thời, qua 5 năm, Ban vận động “Cứu trợ” của huyện đã tiếp nhận, kêu gọi được trên 1,3 tỷ đồng.
Song song với việc thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh. Tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; Nghị quyết TW 4 khóa 12 về tăng cường chỉnh đốn đảng; phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức 721 đợt với hơn 58.700 lượt người tham gia; Tham gia giám sát công tác bầu cử quốc hội khóa 14 và bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021 được diễn ra dân chủ, đúng luật định và thực sự là ngày hội của toàn dân, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,8%.  
Có thể nói, qua các phong trào, các cuộc vận động của Ủy ban MTTQ huyện Than Uyên đã tiếp tục củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng huyện Than Uyên vững mạnh toàn diện. Khẳng định được vai trò lãnh đạo đúng đắn của cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở cũng như của Ủy ban MTTQ các cấp, sự phối hợp hiệu quả của chính quyền cùng với sự chủ động sáng tạo, linh hoạt của các tổ chức thành viên, MTTQ các xã, thị trấn, khu dân cư, từ đó đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác mặt trận.
Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, bằng những việc làm thiết thực, cụ thể với điều kiện thực tế của địa phương, UB MTTQ các cấp huyện Than Uyên và tổ chức thành viên đã để lại dấu ấn đậm nét. Qua các phong trào thi đua yêu nước ngày càng khẳng định vai trò quan trọng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống mới cho Nhân dân, có sức sống lan tỏa trong cộng đồng. Đây là những kinh nghiệm quý báu, là nền tảng vững chắc để UB MTTQ huyện Than Uyên tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng huyện Than Uyên ngày càng phát triển./.
 

Tác giả: Tuấn Kiệt - Đài TT-TH Than Uyên

Nguồn tin: Đài TT-TH Than Uyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

Số 191/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 43 | lượt tải:0

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 2538 | lượt tải:1486

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 696 | lượt tải:99

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 2908 | lượt tải:1227

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 2135 | lượt tải:203
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 02/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.49%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 177
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 65
Đã tiếp nhận: 134
Đã giải quyết: 194
Quá hạn: 1 - 0.51%
Trước & đúng hạn: 194 - 99.49%
(tự động cập nhật vào lúc
12:20:38, 28/02/2024)
  • Đang truy cập96
  • Hôm nay25,640
  • Tháng hiện tại640,350
  • Tổng lượt truy cập11,229,978
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi