Đảng bộ huyện Than Uyên chuẩn bị tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ phục vụ cho đại hội nhiệm kỳ mới 2025 - 2030

Thứ ba - 16/04/2024 03:32
Năm 2024 là năm có ý nghĩa quyết định hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trong công tác xây dựng Đảng là năm có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, nhất là việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Để thực hiện các nội dung trên, thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Than Uyên đã thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ. Trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý, tổ chức Đảng, đảng viên đảm bảo chặt chẽ, đúng quy chế, công khai, mở rộng dân chủ và gắn trách nhiệm người đứng đầu với hoạt động của tập thể cơ quan, đơn vị… Chất lượng đi vào thực chất hơn, làm cơ sở để xem xét đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện.
Tập thể lãnh đạo, công chức Ban Tổ chức Huyện ủy trao đổi nghiệp vụ công tác thẩm định các hồ sơ phục vụ công tác cán bộ
Tập thể lãnh đạo, công chức Ban Tổ chức Huyện ủy trao đổi nghiệp vụ công tác thẩm định các hồ sơ phục vụ công tác cán bộ
      Nhằm tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo các cấp, hằng năm Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm đến công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ hiện tại và nhiệm kỳ kế tiếp. Kết quả Ban Thường vụ Huyện ủy đã phê duyệt quy hoạch 41 đồng chí Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện; trình đề nghị Tỉnh ủy phê duyệt 13 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; phê duyệt 45 đồng chí chức vụ trưởng phòng, ban và tương đương; 72 đồng chí phó phòng và tương đương; trên 500 đồng chí cán bộ cấp xã. Đồng thời, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp căn cứ quy hoạch cán bộ, quan tâm bố trí, cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức nhằm nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ, đảng viên, chú trọng gắn đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch cán bộ và tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trình Tỉnh ủy cử 26 cán bộ đi học cao cấp lý luận chính trị; đào tạo trung cấp lý luận chính trị với 130 đồng chí; có 234 cán bộ tham gia đào tạo chuyên môn từ đại học trở lên; 364 lượt cấp ủy viên tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; 314 lượt cán bộ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ mặt trận tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội; bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho 57 đồng chí cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030, trên 20 lượt cán bộ thuộc diện tỉnh quản lý được bồi dưỡng, cập nhật kiến thức do Tỉnh ủy triệu tập.
      Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thực hiện điều động, luân chuyển 267 cán bộ lãnh đạo diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý. Trong đó chú trọng bố trí cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp xã không phải là người địa phương, kết quả đến nay, toàn huyện đã thực hiện bố trí 11/12 bí thư cấp xã; 9/12 chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương; đồng thời, bố trí 49/131 bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận, trưởng bản, khu dân cư, chiếm 37,4%. Công tác tạo nguồn, đào tạo cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, thực hiện ngày càng đi vào nền nếp, quy trình bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, công tâm… Nhờ đó, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từng bước được trẻ hóa, chất lượng các mặt nâng lên. Tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ tham gia cấp ủy, HĐND và các cơ quan lãnh đạo chính quyền, mặt trận, đoàn thể tăng hơn so với nhiệm kỳ trước. Hiện nay, trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cán bộ trẻ dưới 40 tuổi đạt 10,3%, cán bộ nữ chiếm 20,7%, cán bộ dân tộc thiểu số chiếm 24,1%%. Trong HĐND huyện: cán bộ nữ có 12 người chiếm 35,29%, cán bộ dân tộc thiểu số có 23 người chiếm 67,65%. Trong quy hoạch Ban Chấp hành đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2025-2030 dân tộc thiểu số chiếm 51,2%; tuổi trẻ chiếm 39%; cán bộ nữ chiếm 26,8%. n bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý: trẻ dưới 40 tuổi đạt 43,3%; cán bộ nữ  25,3%; cán bộ dân tộc thiểu số 45,7%. Đối với cán bộ lãnh đạo cấp xã, hiện nay có 12 đồng chí là nữ giữ các chức vụ chủ chốt khác nhau (2 bí thư đảng ủy; 2 chủ tịch UBND; 2 phó bí thư thường trực đảng ủy; 3 phó chủ tịch HĐND; 3 phó chủ tịch UBND xã). Nhìn chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo được luân chuyển, điều động, biệt phái đều đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra, cá nhân cán bộ yên tâm công tác và nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.
      Cùng với nhiệm vụ trên, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn, quan tâm thực hiện tốt công tác đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với quần chúng Nhân dân, kịp thời việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo; thực hiện thường xuyên công tác bảo vệ chính trị nội bộ; nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, không để phát sinh thông tin trái chiều làm ảnh hưởng đến dịp trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030./.

Tác giả: Phạm Văn Hải - Trưởng ban Tổ chức Huyện uỷ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

Số 191/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 367 | lượt tải:0

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 4202 | lượt tải:2526

42/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 12/2022/NA-HĐND

Thời gian đăng: 11/04/2024

lượt xem: 601 | lượt tải:60

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 1678 | lượt tải:140

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 4420 | lượt tải:1377
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 05/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.79%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 179
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 400
Đã giải quyết: 475
Quá hạn: 1 - 0.21%
Trước & đúng hạn: 475 - 99.79%
(tự động cập nhật vào lúc
12:05:21, 27/05/2024)
  • Đang truy cập88
  • Hôm nay25,558
  • Tháng hiện tại608,693
  • Tổng lượt truy cập13,285,533
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi