Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra

Chủ nhật - 08/07/2018 21:23 486 0
Kỳ họp thứ 6 được HĐND huyện Than Uyên tổ chức trong 2 ngày (28-29/6). Dự Kỳ họp có đồng chí Lò Văn Biên - Phó Ban dân tộc HĐND tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành đoàn thể huyện và lãnh đạo các xã, thị trấn cùng 35 đại biểu HĐND huyện khóa XX.
Các đại biểu dự kỳ họp thứ 6 HĐND huyện
Các đại biểu dự kỳ họp thứ 6 HĐND huyện
Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã nhấn mạnh, kỳ họp thứ sáu có tính chất quan trọng các đại biểu cần tập trung trí tuệ đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trên từng lĩnh vực 6 tháng đầu năm; đánh giá cụ thể các chỉ tiêu đạt thấp, khó đạt so với kế hoạch đưa ra các giải pháp hữu hiệu để phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, hạn chế, nhất là trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức các công việc cụ thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và cả năm 2018.
1
Đ/c Chủ tịch UBND huyện thông qua báo cáo phát triển kinh tế-xã hội,
quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm

 
Ngay sau phát biểu khai mạc, HĐND huyện đã nghe đồng chí Hoàng Văn Hiêng - Chủ tịch UBND huyện báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; sơ kết thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của HĐND huyện về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 5 năm, giai đoạn 2016-2020; nhiệm vụ trong thời gian còn lại: Báo cáo đánh gia trong 6 tháng đầu năm 2018, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu cơ bản đạt tiến độ kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 17.622,9 tấn đạt 57,78% kế hoạch, tăng 56 tấn so với cùng kỳ năm 2017; tổng đàn gia súc là 61.429 con; có 4 xã đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, bình quân tiêu chí các xã đạt 13,64 tiêu chí/xã; thu ngân sách trên địa bàn huyện 26.500 triệu đồng đạt 52,5% so với dự toán tỉnh giao; hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được đảm bảo; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện; các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chất lượng cuộc sống Nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao; quân sự, quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Tại kỳ họp, HĐND huyện tiến hành xem xét 39 báo cáo của HĐND, UBND, các Ban HĐND, Viện KSND, Tòa án ND huyện (Trong đó, có 14 báo cáo trình trực tiếp, 25 báo cáo đại biểu tự nghiêm cứu có giá trị như trình trực tiếp) về: Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN; tình hình thu-chi ngân sách, quyết toán ngân sách; công tác XDCB, xây dựng NTM; phòng chống tham nhũng, lãng phí, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật; việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC của công dân 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và sau giám sát, khảo sát, chất vấn của HĐND huyện từ sau kỳ họp thứ 5 trở về trước... các vị đại biểu nghe Thông báo kết quả và ý kiến tham gia, góp ý xây dựng chính quyền của UBMTTQ huyện.
IMG 1482
Đại biểu HĐND huyện chất vấn tại kỳ họp
 
Kỳ họp đã chia tổ thảo luận và tiến hành thảo luận tại hội trường, hoạt động chất vấn tiếp tục được đổi mới đã có 4 đại biểu chất vấn trực tiếp lãnh đạo UBND huyện và Ủy viên UBND huyện; biểu quyết thông qua 3 Nghị quyết về: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách huyện năm 2017; Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát năm 2019 của Hội đồng nhân dân huyện; Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 về chương trình sản xuất nông sản hàng hóa tập trung giai đoạn 2016-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển vùng sản xuất lúa gạo tập trung, vùng chè tập trung, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn huyện Than Uyên theo Nghị quyết 32/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh về thông qua Đề án phát triển hạ tầng thiết yếu các khu sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung giai đoạn 2016-2020 trong 02 năm (2016-2017).
IMG 1491
Đại biểu HĐND huyện biếu quyết thông qua các nghị quyết
 
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Thị Kim Ngân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đề nghị, cả hệ thống chính trị thống nhất cao phương châm chỉ đạo của Tỉnh ủy “Hành động - kỷ cương - hiệu quả” tập trung, quyết liệt để thực hiện các nhiêm vụ.
- Đối với các đại biểu HĐND huyện: Ngay sau kỳ họp báo cáo tới cử tri, nhân dân các dân tộc trong huyện về kết quả kỳ họp, tuyên truyền, phổ biến những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cần thiết, tập trung thực hiện nhiệm vụ còn lại của năm 2018. Gương mẫu thực hiện, tăng cường phối hợp giám sát và vận động nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, vượt khó, nỗ lực cùng toàn Đảng, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.
- Đề nghị UBND huyện và các cơ quan, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể (Huyện và cơ sở) phối hợp tiếp tục cụ thể hoá thực hiện các yêu cầu nhiệm vụ đặc biệt các chỉ tiêu, nhiệm vụ dự báo khả năng không quyết tâm cao sẽ khó đạt; cần sâu sát, tập trung quyết liệt hơn trong lãnh chỉ đạo, đề cao hơn nữa trách nhiệm công vụ của đội ngũ công chức, việc chức; trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường cải cách hành chính, trọng tâm cải cách thủ tục hành chính; chủ động, kịp thời hướng dẫn kỹ thuật, các thủ tục, quy trình; giải thích rõ chính sách; quan tâm giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri ngay tại cơ sở. Phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.                                                                                                                                                                                 

Tác giả: Tiến Toàn - CV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Trang TTĐT Xã, Thị trấn
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC

CV số 19/HĐND-VP

Công văn số 19/HĐND-VP ngày 07/3/2023 về triển khai thực hiện Chương trình giám sát của Thường trực HĐND và điều hòa hoạt động giám sát của các Ban HĐND huyện năm 2023

lượt xem: 24 | lượt tải:14

KH số 113

Kế hoạch số 113/KH-HĐND ngày 23/9/2022 thực hiện Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2023

lượt xem: 30 | lượt tải:15

Quyết định số 34 /QĐ-HĐND

Quyết định số 34 thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu giao tại Nghị quyết số 141/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND huyện về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025

lượt xem: 21 | lượt tải:6

NQ số 84/NQ-HĐND

Nghị quyết số 84/NQ-HĐND bổ sung kinh phí cho các đơn vị dự toán khối huyện, UBND các xã, thị trấn để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ phát sinh năm 2022

lượt xem: 26 | lượt tải:0

KH 8

KỲ HỌP THỨ 8

lượt xem: 35 | lượt tải:0
  • Đang truy cập26
  • Hôm nay8,892
  • Tháng hiện tại329,034
  • Tổng lượt truy cập7,712,967
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down