Chương trình công tác tháng 6 năm 2018

Thứ sáu - 22/06/2018 00:14
THÔNG BÁO Chương trình công tác trọng tâm tháng 6 năm 2018 của Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện
Chương trình công tác tháng 6 năm 2018
Căn cứ chương trình công tác năm 2018 của Thường trực HĐND, UBND huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo Chương trình công tác trọng tâm tháng 6 năm 2018, như sau:
1. Chương trình công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
 - Ngày 04/6:
+ Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
+ Dự khai giảng lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo năm 2018.
- Từ ngày 04 - 07/6: Phối hợp với HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV.
- Từ ngày 11 - 15/6: Tổ chức khảo sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ trong thời gian còn lại; giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX.
- Ngày 15/6:         Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2018 của Thường trực HĐND huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
- Ngày 18/6: Dự phiên họp thường kỳ tháng 6/2018 của Uỷ ban nhân dân huyện đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
- Ngày 19/6:       
+ Giao ban khối nội chính 6 tháng đầu năm 2018.
+ Dự Hội nghị gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2018.
- Ngày 20/6: Họp Thường trực Huyện ủy.
- Ngày 22/6: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy, cho ý kiến: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017; Dự kiến danh mục vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 46-KH/HU về nâng cao chất lượng và hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2016 - 2020.
- Ngày 25/6: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 17, cho ý kiến: Cho ý kiến: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017; Dự kiến danh mục vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.
- Ngày 27/6: Dự diễn tập phòng chống lụt bão - TKCN năm 2018 tại xã Mường Mít.
- Từ ngày 28 - 29/6: Tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
* Dự kiến:
- Tiếp công dân theo định kỳ.
2. Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân huyện
- Ngày 04/6:
+ Họp Ban Thường vụ Huyện ủy.
+ Dự khai giảng lớp bồi dưỡng công tác tôn giáo năm 2018.
- Từ ngày 04 - 07/6: Phối hợp với HĐND tỉnh, HĐND huyện, Ủy ban MTTQVN huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIV.
- Ngày 07/6: Họp Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia huyện Than Uyên năm 2018.
- Ngày 11/6:
+ Tiếp công dân bản Huổi Khiết 1 xã Mường Kim tại Phòng tiếp công dân - Văn phòng HĐND-UBND huyện.
+ Dự Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chủ trương thí điểm thành lập hoạt động tổ dân vận thôn, bản, khu dân cư trên địa bàn huyện.
- Ngày 15/6:         Dự phiên họp thường kỳ tháng 6/2018 của Thường trực HĐND huyện đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
- Ngày 18/6:
+ Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6/2018 của Uỷ ban nhân dân huyện đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
+ Họp Hội đồng xét duyệt học sinh đi học các trường nội trú Trung Ương.
- Ngày 19/6:        
+ Giao ban khối nội chính 6 tháng đầu năm 2018.
+ Tổ chức Hội nghị gặp mặt người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiếu số trên địa bàn huyện Than Uyên năm 2018.
- Ngày 20/6: Họp Thường trực Huyện ủy.
- Ngày 22/6: Họp Ban Thường vụ Huyện ủy, cho ý kiến: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017; Dự kiến danh mục vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019; Sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Báo cáo sơ kết thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Tỉnh ủy và Kế hoạch số 46-KH/HU về nâng cao chất lượng và hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2016 - 2020.
- Ngày 25/6: Họp Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 17, cho ý kiến: Cho ý kiến: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2017; Dự kiến danh mục vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2019.
- Từ ngày 25 - 27/6: Tổ chức thi tốt nghiệp THPT quốc gia huyện Than Uyên năm 2018.
- Ngày 27/6: Tổ chức diễn tập phòng chống lụt bão - TKCN năm 2018 tại xã Mường Mít.
- Từ ngày 28 - 29/6: Tham dự kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
* Dự kiến:
+ Làm việc với Đoàn khảo sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2018; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐND ngày 22/7/2016 của Hội đồng nhân dân huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 5 năm, giai đoạn 2016 - 2020, nhiệm vụ trong thời gian còn lại; giám sát kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX.
+ Họp Hội đồng PBGDPL huyện.
- Tiếp công dân theo định kỳ.
3. Một số nhiệm vụ khác
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
- Các ngày khác trong tháng giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ. Kiểm tra và chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân thu hoạch lúa vụ Đông Xuân, thu gom rơm dạ, chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất lúa vụ Mùa; phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ trồng rừng, trồng chè, trồng cây Mắc ca; chỉ đạo trực phòng chống lụt bão - TKCN.
- Các cuộc họp do Thường trực HĐND huyện, Lãnh đạo UBND huyện tổ chức sẽ có giấy mời sau.
Trên đây là chương trình công tác trọng tâm tháng 6/2018, Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị biết để chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ./.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 475 | lượt tải:335

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 436 | lượt tải:36

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 1409 | lượt tải:586

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 1728 | lượt tải:142

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 1254 | lượt tải:137
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 12/2023
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.5%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 166
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 67
Đã tiếp nhận: 1268
Đã giải quyết: 1209
Quá hạn: 6 - 0.5%
Trước & đúng hạn: 1206 - 99.5%
(tự động cập nhật vào lúc
05:38:10, 10/12/2023)
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay5,985
  • Tháng hiện tại68,850
  • Tổng lượt truy cập9,041,589
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi