Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyến cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026)

Thứ năm - 07/03/2024 21:19
Thực hiện Kế hoach số 274-KH/HU, ngày 04/03/2024 của Ban Huyện uỷ Than Uyên về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Tống tuyên cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026), đề nghị các cơ quan, ban,ngành đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ công chức, viên chức,người lao động và nhân dân trên địa bàn một số nội dung sau:
80 NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ
80 NGÀY TỔNG TUYỂN CỬ
1. Nội dung
      Tuyên truyền, phân tích, làm rõ ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam - Sự kiện trọng đại trong lịch sử dân tộc nước ta - mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt đầu tiên về thế chế dân chủ của nước Việt Nam, mở ra một thời kỳ phát triến mới của đất nước; lần đầu tiên trong lịch sử, người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành công dân của một nước tự do, độc lập, tự quyết vận mệnh của mình, tự xây dựng chế độ cộng hòa dân chù; tuyên truyền sự hình thành và phát triến của Quốc hội Việt Nam. Khẳng định sự ra đời của Quốc hội là thành quả đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; quá trình hình thành và sự ra đời của Quốc hội là kết tinh của sự lựa chọn đúng đắn, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước với những giá trị phố quát của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với nguyện vọng của Nhân dân và quy luật phát triển của lịch sử; Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết dân tộc, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước, cơ quan đại biểu cao nhất cùa Nhân dân.
      Tuyên truyền những thành tựu, bài học kinh nghiệm của Quốc hội Việt Nam qua 80 năm hình thành và phát triển; vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong công cuộc đôi mới đất nước; khắng định Quốc hội luôn nắm vững và vận dụng đúng đắn chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng vào các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, các quyết sách của Quốc hội luôn xuất phát từ ý chí, ngụyện vọng của Nhân dân, lợi ích quốc gia, dân tộc, từ yêu cầu phát triển đất nước, tạo nên những chuyên biến tích cực, mạnh mẽ trong đời sống kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triến đất nước; khăng định Quốc hội các khóa đã không ngừng lớn mạnh, đổi mới và hoàn thiện về to chức, phương thức làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và năng lực hoạt động của từng đại biêu Quốc hội vào sự nghiệp cách mạng chung đế xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới.
      Tôn vinh công lao, đóng góp của đại biêu Quốc hội, Hội đông nhân dân các cấp; khẳng định các thế hệ đại biểu dân cử luôn thế hiện và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, cùng với dân tộc đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất, chung sức, đồng lòng xây dựng và phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Quốc hội; đấu tranh phản bác thông tin, quan điếm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kiên quyết ngăn chặn, đấy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biếu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong các đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.
      Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra từ huyện tới cơ sở; chú trọng đến các phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, hoạt động về nguồn; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào ở vùng xa; những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
2. Hình thức
      Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng, các ấn phẩm mang tính báo chí, trang thông tin điện tử huyện, internet và mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp; sinh hoạt đảng, đoàn thê, cơ quan, đơn vị, khu dân cư, bản.
      Thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thê thao; tuyên truyên trực quan (băng zôn, khau hiệu, pa nô, áp phích), thông tin lưu động, tài liệu tuyên truyền.
3. Thi gian tuyên truyền
      Tuyên truyền thường xuyên gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
     Tuyên truyền sâu đậm bắt đầu từ tháng 12/2025 đến kết thúc hoạt động kỷ niệm (06/01/2026).
4. Khẩu hiệu tuyên truyền
Nhiệt liệt chào mừng 80 năm Ngày Tống tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2026)!
- Vinh quang 80 năm Quốc hội Việt Nam!
- Quốc hội Việt Nam - Cơ quan đại biếu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!
- Quốc hội là biểu tượng sức mạnh tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam!
- 80 năm Quốc hội Việt Nam gắn bó với Nhân dân, đồng hành cùng dân tộc!
 

Tác giả: Kiều Duy Thế Hoàn

Nguồn tin: Huyện uỷ Than Uyên:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

Số 191/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 404 | lượt tải:0

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 4670 | lượt tải:2835

42/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 12/2022/NA-HĐND

Thời gian đăng: 11/04/2024

lượt xem: 898 | lượt tải:66

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 1974 | lượt tải:151

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 4769 | lượt tải:1411
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 06/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.81%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 179
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 452
Đã giải quyết: 515
Quá hạn: 1 - 0.19%
Trước & đúng hạn: 515 - 99.81%
(tự động cập nhật vào lúc
20:37:45, 15/06/2024)
  • Đang truy cập52
  • Hôm nay20,199
  • Tháng hiện tại338,773
  • Tổng lượt truy cập13,714,494
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi