Than Uyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới

Thứ tư - 29/12/2021 01:23
Nhằm thực hiện việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Huyện ủy Than Uyên đã triển khai đồng bộ các giải pháp với phương châm “hướng về cơ sở, gắn với cơ sở và làm cùng cơ sở”. Từ đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; đặc biệt, các chi bộ đã duy trì sinh hoạt định kỳ, nội dung sinh hoạt được đổi mới. Góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương.
(Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Than Uyên cùng Chi ủy Chi bộ bản Sen Đông, xã Mường Than thăm mô hình phát triển kinh tế của đảng viên Khuất Đăng Cao)
(Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Than Uyên cùng Chi ủy Chi bộ bản Sen Đông, xã Mường Than thăm mô hình phát triển kinh tế của đảng viên Khuất Đăng Cao)
   Chúng tôi cùng đồng chí Phạm Văn Hải, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Than Uyên xuống Chi bộ bản Sen Đông, xã Mường Than tham dự một buổi sinh hoạt. Trước buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Văn Hải hướng dẫn Cấp ủy Chi bộ chuẩn bị tài liệu, biên bản, các biểu mẫu cụ thể kèm theo đồng thời Chi ủy tiến hành hội ý về nội dung sinh hoạt. Dưới sự hướng dẫn của đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, buổi sinh hoạt diễn ra theo đúng quy định, có nhiều đổi mới đặc biệt, đảng viên thảo luận kỹ về các vấn đề được chi bộ đưa ra bàn bạc, thống nhất.

     Từ việc nâng cao chất lương sinh hoạt chi bộ, nhiều đảng viên đã tiên phong, gương mẫu đi đầu trong công tác tuyên truyền, làm kinh tế để bà con học theo. Đảng viên Khuất Đăng Cao, Chi bộ bản Sen Đông tâm sự: “Là đảng viên, tôi luôn gương mẫu đi đầu trước mọi công việc nhất là trong phát triển kinh tế thực hiện chuyển đổi đất ruộng sang trồng rau màu. Mùa nào trồng rau đó với 3.450m2 đất, vụ Đông năm nay tôi canh tác các loại như: xu hào, bắp cải, hành, khoai rây.  Đồng thời, vận động bà con nhất là hộ tái định cư ở cùng bản chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp điều kiện thổ nhưỡng, cùng vươn lên làm giàu”.

     Khi chất lượng các buổi sinh hoạt được nâng lên đồng nghĩa với việc Chi bộ bản Sen Đông đưa ra các giải pháp lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, ứng dụng tiến bộ KHKT vào canh tác, sản xuất. Đồng thời đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị. Hiện nay, bản gieo cấy 43ha lúa năng suất bình quân 56 tạ/ha, thâm canh 2 vụ lúa, 1 vụ rau màu; nhiều hộ chuyển đổi từ trồng lúa, vườn tạp sang trồng rau màu đạt 150 triệu đồng/ha/năm.

Đồng chí Phan Thanh Sơn, Bí thư Chi bộ bản Sen Đông chia sẻ: “Chi bộ có 14 đảng viên. Trước đây việc thực hiện nghị quyết của chi bộ chưa được sâu sát, sau khi đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt nhất là sinh hoạt chuyên đề về canh tác đồng ruộng, rau màu tập trung. Dưới sự lãnh đạo của chi bộ, Nhân dân phấn khởi tăng gia lao động sản xuất chuyên canh rau màu trên 10ha, thu nhập bình quân đầu người đạt 38 triệu đồng/năm”.

     Nếu như trước đây, việc chuẩn bị báo cáo ở mỗi buổi sinh hoạt Chi bộ khu 8, thị trấn Than Uyên còn sơ sài, chưa ghi vào sổ, thảo luận chưa sôi nổi. Sau khi có cấp ủy cấp trên xuống dự, hướng dẫn đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Đồng chí Phạm Trường Sơn, Bí thư Chi bộ phấn khởi: “Đến nay, việc sinh hoạt ở chi bộ được tổ chức nề nếp, đã có sự họp bàn của chi ủy, chuẩn bị tài liệu, các đảng viên tham gia nhiều ý kiến tâm huyết hơn. Nội dung sinh hoạt đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tập trung giải quyết vướng mắc, phát sinh. Đặc biệt, vai trò của đảng viên trong công tác dân vận được phát huy vận động Nhân dân, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cơ sở vật chất nhà văn hóa, làm sân chơi của khu, làm đường giao thông. Góp phần xây dựng đô thị văn minh”.

     Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy thị trấn Than Uyên cho rằng: “Trước đây trong Đảng bộ có một số chi bộ hoạt động yếu, tính chiến đấu chưa cao nhất là trong các buổi sinh hoạt chi bộ chưa được chú trọng nâng cao chất lượng. Khắc phục điều này, Đảng bộ phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành xuống hướng dẫn, giúp đỡ chi bộ hình thành nề nếp, khắc phục tồn tại, hạn chế trong sinh hoạt, nêu cao tinh thần tự phê và phê bình. Nhờ đó có sự chuyển biến rõ nét trong việc nâng cao nhận thức, hành động của đảng viên bằng công việc cụ thể. Tạo khí thế thi đua sôi nổi ơ cơ sở”.

     Chia sẻ với chúng tôi về dấu ấn trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, đồng chí Hoàng Hữu An - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Than Uyên khẳng định: “Nền nếp sinh hoạt chi bộ ở bản, khu dân cư được duy trì đều đặn, nghiêm túc, định kỳ theo đúng quy định. Nội dung sinh hoạt ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả nhất là công tác chuẩn bị, điều hành sinh hoạt của chi ủy được nâng cao, linh hoạt, chủ động. Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ được phát huy, đảng viên phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm trong việc ghi chép, thảo luận sôi nổi; tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt ở chi bộ đạt trên 95%. Qua đó, nhiều chi bộ ở bản, khu dân cư lãnh chỉ đạo Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương”.

     Hiên nay, Đảng bộ huyện có 49 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, 212 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, 22 chi bộ trực thuộc đảng bộ các cơ quan; tổng số 3.275 đảng viên. Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới, Huyện ủy Than Uyên đã ban hành kế hoạch, các văn bản hướng dẫn và thành lập tổ công tác giúp chi bộ. Phân công các đồng chí Ban Thường vụ Huyện uỷ, Ban Chấp hành, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị về dự, hướng dẫn sinh hoạt chi bộ ở bản, khu dân cư nhất là nơi còn khó khăn, ít đảng viên. Các thành viên tổ công tác thường xuyên dự sinh hoạt ở các chi bộ còn hạn chế, yếu kém, sau đó trao đổi, rút kinh nghiệm với chi ủy, Bí thư, phó bí thư về những nội dung đã làm được, những hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục.

     Đồng chí Phạm Văn Hải - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Than Uyên cho biết thêm: “Cấp ủy các cấp tăng cường vai trò trách nhiệm của cấp ủy cấp trên trực tiếp đối với chi bộ; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc sinh hoạt chi bộ; quan tâm củng cố tổ chức và cán bộ ở những chi bộ có nhiều khó khăn, nổi cộm. Đồng thời, coi trọng việc sơ kết, rút kinh nghiệm về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết sàng lọc đưa ra khỏi Đảng những đảng viên không đủ tư cách, thiếu gương mẫu, uy tín thấp trong Nhân dân”.

     Có thể khẳng định, việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới ở các chi bộ bản, khu dân cư có sự chuyển biến rõ nét. Thời gian sinh hoạt tổ chức phù hợp, quy trình đảm bảo, tài liệu nội dung sát với thực tiễn, đảng viên tham gia đầy đủ và nhiệt tình phát biểu ý kiến. Mỗi buổi sinh hoạt, các chi bộ lựa chọn vấn đề cấp thiết, liên quan trực tiếp đến đời sống của Nhân dân để thảo luận đưa ra giải pháp. Từ đó, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương

Tác giả: Tác giả Phương Ly - Báo Lai Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 17 | lượt tải:11

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 31 | lượt tải:13

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 20 | lượt tải:15

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 31 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 15 | lượt tải:11
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 06/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.81%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 179
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 457
Đã giải quyết: 522
Quá hạn: 1 - 0.19%
Trước & đúng hạn: 522 - 99.81%
(tự động cập nhật vào lúc
16:28:07, 17/06/2024)
  • Đang truy cập126
  • Hôm nay24,511
  • Tháng hiện tại383,137
  • Tổng lượt truy cập13,758,858
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi