Than Uyên đổi mới, hội nhập và phát triển

Thứ sáu - 23/02/2024 02:29
Năm 2023, mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của Nhân dân, doanh nghiệp. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và toàn diện của Huyện uỷ, sự nỗ lực của chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân các dân tộc trong toàn huyện. Đặc biệt quyết liệt, tập trung tháo gỡ khó khăn, đột phá, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả vào các chương trình, kế hoạch trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng thực hiện 02 nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp Hành đảng bộ và HĐND huyện về “phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung “; “Phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng”.
Hoạt động lễ hội tại huyện Than Uyên
Hoạt động lễ hội tại huyện Than Uyên
      Nhìn lại một năm không ngừng nỗ lực cố gắng, chúng ta tự hào về những kết quả đã đạt được năm 2023. Trong đó các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội - Quốc phòng an ninh đạt được những kết quả khá toàn diện: 35/38 chỉ tiêu thành phần thuộc 9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Một số chỉ tiêu tăng so với cùng kỳ năm trước như: Trồng mới cây chè, tỷ lệ che phủ rừng, thu ngân sách, tỷ lệ lao động qua đào tạo. Kinh tế tiếp tục phát triển đúng định hướng, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,5 triệu đồng/người/năm (đạt 100% kế hoạch) tăng 2,5 triệu đồng so với năm 2022. UBND Huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, Thị trấn xác định, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đất đai màu mỡ của các cánh đồng Mường Than, Mường Cang, Mường Kim, Hua Nà. Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung với các giải pháp cụ thể, chính sách hỗ trợ sản xuất, thực hiện có hiệu quả việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thâm canh tăng vụ; sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, đảm bảo quy mô sản xuất tập trung đủ lớn để liên kết chuỗi giá trị sản phẩm, gắn với chế biến, bảo quản, tiêu thụ; phát triển toàn diện cả về năng suất, chất lượng và hiệu quả. Tập trung sản xuất lúa Séng cù, mắc ca, chè, cây quế gắn với mỗi xã một sản phẩm OCOP. Tổng diện tích cây lương thực có hạt đạt 6.649,6 ha (đạt 102,1% kế hoạch), tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 33.280 tấn (đạt 100,2% kế hoạch, cao hơn 284,7 tấn so với cùng kỳ năm trước). Diện tích, sản lượng các loại cây thực phẩm, rau màu đảm bảo theo kế hoạch. Gieo trồng được 88 ha cây ngô vụ đông; 58,5 ha cây khoai tây. Diện tích cây thảo quả 286 ha, sản lượng ước đạt 170 tấn. Tổng diện tích cây mắc ca trên 1.507,48 ha đang bắt đầu bói quả (trong đó trồng thuần 1.258,97 ha; trồng xen chè 248,51 ha). Diện tích cây ăn quả 435,02 ha (tăng 78,8 ha so với cùng kỳ năm trước); sản lượng ước đạt 2.500 tấn (đạt 100% kế hoạch, tăng 150% so với cùng kỳ năm trước). Triển khai trồng 45,2 ha cây mít Thái TL1 tại Ta Gia, Khoen On, Pha Mu, Tà Hừa; 25,7 ha cây mơ tại Tà Mung và Mường Kim. Duy trì các mô hình liên kết sản xuất chanh leo quy mô 70,23 ha; bí xanh 6,2 ha tại các xã Phúc Than, Mường Than, Mường Cang, Mường Kim, Ta Gia; dưa chuột 17 ha; dưa hấu 4,72 ha tại Mường Kim; dâu tây 1,2 ha tại xã Mường Than, Mường Cang; nho Hạ Đen 1,0 ha và nho Mẫu Đơn 0,5 ha tại xã Hua Nà. Liên kết trồng ớt với Công ty Phúc An Phát với tổng diện tích 22 ha. Trồng mới 130ha chè (đạt 100% kế hoạch), nâng tổng diện tích chè toàn huyện lên 1.836,51 ha. Sản lượng chè búp tươi ước đạt 7.280 tấn (đạt 100% kế hoạch, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước). Tiếp tục chăm sóc và bảo vệ 1.014,5 ha cây cao su; diện tích cho khai thác 325,44 ha, sản lượng mủ cao su ước đạt 130 tấn (đạt 122,6% kế hoạch).Tăng cường công tác quản lý bảo vệ diện tích rừng hiện có, vận động nhân dân thực hiện trồng rừng mới 230ha (đạt 230% kế hoạch); tỷ lệ che phủ rừng đạt 39%.
z5185569436426 8c9dc2b3f8afefa60065c006794a760d
z5185569622539 ac513fb727edbdb1f12013e86c2fc065
z5185569737083 18a81a725b4dd7da6ee1f3c96a43b4ce
Phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trên địa bàn huyện
    Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng đàn gia súc 7,1% (đạt 116,4% kế hoạch). Tổng đàn ong trên địa bàn huyện hiện có 2.520 đàn với 107 cơ sở nuôi; Hợp tác xã Nông nghiệp Mường Mít và Hợp tác xã Thanh niên Pha Mu có sản phẩm mật ong đều đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Hiện nay, toàn huyện có 30 sản phẩm được công nhận tiêu chuẩn OCOP 3-4 sao; tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đối với 05 sản phẩm với 02 chủ thể, có 04 sản phẩm được phân hạng 3 sao. Nuôi trồng thủy sản phát triển ổn định góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Có 78 hộ và 07 hợp tác xã nuôi trồng thủy sản trên lòng hồ thủy điện; làm mới 155 lồng cá, nâng tổng số lồng cá trên lòng hồ lên 977 lồng. Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt cả ước đạt 893 tấn (tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước).
z5185569952730 dbcc7bb1cc3548bf3a762e064512b6e5
Phát triển nghề cá trên khu vực lòng hồ thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát
      Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được quan tâm phát triển; phối hợp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Dự án Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Than Uyên; sửa chữa, nâng cấp và mở rộng khuôn viên khu di tích lịch sử, nhà truyền thống Bản Lướt xã Mường Kim, nơi thành lập ban cán sự đảng đầu tiên của tỉnh Lai Châu. Tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 753,77 tỷ đồng; thương mại dịch vụ phát triển, tổng doanh thu thương mại, dịch vụ đạt đạt 840,41 tỷ đồng (đạt 108,9% kế hoạch). Hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn phát triển giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đóng góp đáng kể cho ngân sách của huyện. Kết thúc năm 2023, thu ngân sách toàn huyện đạt 67.699 triệu đồng (tăng 5,8 % so với dự toán tỉnh giao). Cơ sở hạ tầng “điện, đường, trường, trạm” được đầu tư xây dựng khang trang, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn đã được bê tông hóa. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM được triển khai đồng bộ, toàn diện. Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hoàn thành phê duyệt đồ án quy hoạch 06/07 xã được đề xuất, bình quân đạt 17,82 tiêu chí/ xã (đạt 101,6% kế hoạch); hoàn thành 04/09 tiêu chí huyện nông thôn mới. góp phần tích cực vào việc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm 4,51%.
      Công tác Giáo dục và đào tạo, cơ sở vật chất trường lớp được đầu tư nâng cấp theo hướng hiện đại đáp ứng tốt hơn nhu cầu dạy và học. Tỷ lệ học sinh đến lớp ở các cấp học đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các cấp học cũng như chất lượng giáo dục mũi nhọn. Toàn huyện có 38/39 trường duy trì danh hiệu trường học xanh - sạch - đẹp - an toàn. Công nhận mới 01 trường đạt chuẩn quốc gia nâng tổng số trường chuẩn quốc gia 36 trường (đạt 100% kế hoạch, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước). Công tác chăm sóc sức khoẻ của nhân dân được tăng cường từ huyện đến cơ sở. Trung tâm Y tế huyện được xếp hạng II; chất lượng khám, chữa bệnh được nâng lên; công tác y tế dự phòng, phòng, chống dịch bệnh; các chỉ tiêu về y tế cơ bản đảm bảo tiến độ kế hoạch.
      Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên và hướng mạnh về cơ sở. Tổ chức tốt các hoạt động, thông tin, tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn. Năm 2023, tổ chức trên 40 buổi biểu diễn văn nghệ và 16 giải thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước; điển hình là tổ chức thành công rực rỡ  chương trình “Chào năm mới”; chương trình Tết Độc lập, Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ XII, Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2023 với nhiều hoạt động phong phú; đặc biệt lần đầu tiên hoạt động bay trải nghiệm ngắm cảnh từ máy bay trực thăng; giải đua Mô tô địa hình, tạo điểm nhấn phát triển du lịch, để lại ấn tượng sâu sắc, lan tỏa mạnh mẽ đến các tầng lớp nhân dân, du khách trong tỉnh, các tỉnh trong nước và du khách nước ngoài. Hướng tới tổ chức Tết Độc lập quy mô cấp tỉnh thường niên hằng năm tại huyện Than Uyên vào dịp Quốc khánh 02/9. Phát huy tốt bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng. Phục dựng thành công Lễ hội Gầu Tào của dân tộc Mông, lễ hội Mừng Cơm mới dân tộc Khơ Mú, lễ hội Kin Pang dân tộc Thái Đen, lễ hội Hạn Khuống dân tộc Thái. Duy trì các lễ hội Lùng Tùng, Xòe chiêng, đua thuyền. Thu hút, xúc tiến quảng bá du lịch có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ sở hạ tầng cũng như hoạt động các điểm du lịch: Lovehill khu 8, Đồi thông khu 7, phố đi bộ 15/10 thị trấn Than Uyên; du lịch lòng hồ Làng cá Thẳm Phé xã Mường Kim; Vịnh Pá Khôm xã Pha Mu; Chợ đêm xã Ta Gia; Chợ phiên Nậm Pắt xã Tà Mung tiếp tục được quan tâm đầu tư; bảo tồn, phát huy tốt bản sắc văn hóa các dân tộc; thành lập Ban Chỉ đạo và 04 Ban Vận động Bảo tồn bản sắc văn hóa của các dân tộc Thái, Mông, Dao, Khơ Mú; sơ kết 05 năm triển khai, duy trì hoạt động hiệu quả thực hiện nếp sống văn hóa mới trong vùng đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn huyện Than Uyên. Năm 2023, tổng số lượt khách du lịch lưu trú ước 43.070/34.285 lượt (đạt 125,6% kế hoạch).
z5185569171802 a9a25e8e1b8b7a5db62cd456edafaf48
z5185568782094 0117d54e79e9eeed83143182a8e16620
 
      Hoạt động Truyền thanh -Truyền hình được quan tâm, chất lượng chương trình, thông tin thời sự không ngừng được nâng lên. Chuyển tải tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của huyện; các phong trào thi đua yêu nước đến các tầng lớp Nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh” đạt kết quả thiết thực. Toàn huyện 12.825/12.743 hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa (đạt 100,6% kế hoạch); 120/118 bản, khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa (đạt 101,7% kế hoạch). Quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh, phúc lợi, bảo trợ xã hội; chăm lo các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; gia đình thương binh, bệnh binh; gia đình liệt sỹ; người có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết; kịp thời hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân thiệt hại do thiên tai, mưa lũ. Tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đã hỗ trợ 20 hộ có nhà ở bị sập hoàn toàn với kinh phí 800.000.000 đồng; 54 hộ có nhà phải di dời khẩn cấp với kinh phí 1.620.000.000 đồng; 46 hộ có nhà bị hư hỏng nặng với kinh phí 920.000.000 đồng; hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân ổn định đời sống và sản xuất.
      Công tác lao động, việc làm, dạy nghề được quan tâm, phối hợp với Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam, Trường Cao đẳng Công nghệ, Kinh tế và Thủy sản tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tư vấn hướng nghiệp, khởi nghiệp, học nghề, đi làm việc ở nước ngoài; có 106 người tham gia học nghề tại các trường. Tổ chức đào tạo nghề được 1.282 người (đạt 116,5% kế hoạch).
      Tình hình an ninh chính trị của huyện luôn được đảm bảo; phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được đẩy mạnh, QS-QP được chú trọng; công tác giao, nhận quân đạt 100% KH; thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận ANND, khu vực phòng thủ ngày càng được củng cố vững mạnh. Tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Tà Mung, xã Mường Kim và diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn xã Mường Mít, kết quả đạt loại Giỏi. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về TTXH được các cấp, các ngành quan tâm. Đã có 07 xã tổ chức triển khai thực hiện mô hình “Thắp sáng đường quê” với 37 bản được thắp sáng.Triển khai đồng bộ Mô hình "Camera an ninh" với 279 mắt Camera tại 12/12 xã, thị trấn (đạt 100% kế hoạch đề ra). Công an huyện đã tiếp nhận 54.704 hồ sơ đề nghị cấp căn cước công dân 30.804 hồ sơ định danh điện tử (đạt 133% so với chỉ tiêu), hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt định danh điện tử sớm nhất toàn tỉnh.
      Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chỉ đạo toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Thực hiện tốt việc triển khai quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng; kịp thời cụ thể hóa, tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh sát với thực tiễn của huyện. Chú trọng quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên nắm bắt, dự báo tư tưởng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trong huyện, kịp thời giải quyết những phát sinh ngay từ cơ sở. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên tiếp tục được nâng lên. Tổ chức thành công 19 hội nghị/5.074 lượt người học tập chuyên đề năm 2023 và 170 văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện. Tổ chức thành công Hội nghị giao ban, trao đổi nghiệp vụ công tác đảng giữa Thường trực Huyện ủy và bí thư 131 chi bộ bản, khu dân cư; 100% chi, đảng bộ hoàn thành sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp theo kế hoạch. Trong năm, đã điều động, bổ nhiệm 14 lãnh đạo, quản lý các phòng, ban và tương đương; giới thiệu 09 nhân sự ứng cử bầu giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp xã; 12 đồng chí trưởng đoàn thể xã; điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 26 lãnh đạo, quản lý trường học. Hiện nay Đảng bộ huyện có 59 tổ chức cơ sở đảng (15 đảng bộ và 44 chi bộ cơ sở); 218 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 3.400 đảng viên; trong năm, kết nạp được 104 đảng viên đạt 101% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 99 đảng viên dự bị; tặng Huy hiệu Đảng đối với 42 đồng chí. Qua đánh giá phân xếp loại, có 2.503 đảng viên, 42 tổ chức cơ sở đảng Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; 467 đảng viên, 11 tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; 01 tổ chức đảng và 14 đảng viên đảng viên đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền, giai đoạn (2019-2023). Công tác tổ chức, dân vận, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thực hiện có hiệu quả. Phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng tiếp tục có sự đổi mới. Hoạt động của HĐND các cấp tiếp tục có nhiều đổi mới, kịp thời ban hành các nghị quyết và quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển KT-XH, QPAN trên địa bàn. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện đảm bảo toàn diện, sâu sát; đồng bộ các giải pháp, trọng tâm, trọng điểm, hiệu lực, hiệu quả. Đặc biệt chú trọng triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020-2025. CCHC được đẩy mạnh, giải quyết tốt các khiếu nại của nhân dân, tích cực thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; nghiêm túc khắc phục hạn chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại cơ sở. Hoạt động của UBMTTQ và các đoàn thể tập trung tuyên truyền vận động nhân dân đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường nắm bắt tình hình cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng TSVM.
      
Bước vào năm 2024, năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên. Là năm hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Với tâm thế  ”Không ngừng đổi mới, hội nhập và phát triển”, mừng Đảng quang vinh, mừng Đất nước đổi mới; chào mừng 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu. Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được năm 2023. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương cách mạng anh hùng. Khai thác hiệu quả tiểm năng, thế mạnh của địa phương, vận dụng hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư. Quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Xây dựng huyện Than Uyên ngày càng giàu đẹp, văn minh.
 

Tác giả: Đỗ Công Hanh - Trung tâm VHTT&TT huyện

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:25

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 294 | lượt tải:35

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 58 | lượt tải:30

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 336 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 47 | lượt tải:31
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.83%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 178
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 518
Đã giải quyết: 582
Quá hạn: 1 - 0.17%
Trước & đúng hạn: 582 - 99.83%
(tự động cập nhật vào lúc
14:26:22, 13/07/2024)
  • Đang truy cập57
  • Hôm nay17,920
  • Tháng hiện tại283,966
  • Tổng lượt truy cập14,362,553
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi