Than Uyên ngày ấy, bây giờ

Thứ năm - 26/07/2018 05:45
Trong những ngày tháng tám lịch sử này, trên khắp nẻo đường dọc tuyến Quốc lộ 32 từ xã Phúc Than đến ngã ba Mường Kim, đâu đâu cũng đều bắt gặp một không khí hồ hởi, phấn khởi của những người dân nơi đây, cùng với sắc cờ đỏ, băng zôn, khẩu hiệu hướng về kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Than Uyên (7/8/1948 - 7/8/2018).
Cách đây 70 năm, dưới ách đô hộ của Thực dân Pháp và chế độ phong kiến, người dân vùng Tây Bắc nói chung, Châu Than Uyên ngày đó nói riêng chịu bao cơ cực. Phẫn nộ trước chính sách đàn áp của kẻ thù, hàng trăm nông dân đồng bào các dân tộc đã nổi dậy chống lại giặc. Nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng ở Than Uyên, ngay từ những ngày tháng 8/1948, Tỉnh uỷ Yên Bái quyết định thành lập Ban Cán sự Đảng huyện Than Uyên. Từ đây, phong trào cách mạng ở Than Uyên chính thức có Đảng lãnh đạo. Sự kiện này là một mốc son lịch sử, đánh dấu bước phát triển mới cả về lượng và chất lượng trong phong trào cách mạng ở Than Uyên. Ban Cán sự Đảng cùng với lực lượng vũ trang luôn bám sát cơ sở, tuyên truyền giác ngộ, chỉ đạo kịp thời, vận động nhân dân gây dựng cơ sở cách mạng, xây dựng các đội quân du kích, do đó phong trào kháng chiến ở Than Uyên đã có bước phát triển mạnh mẽ. Ngày 3/10/1949, Ban Cán sự Đảng Than Uyên được đổi tên thành Ban Huyện ủy Than Uyên. Dưới sự lãnh đạo của Ban Huyện uỷ, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện tích cực tham gia chiến đấu, phục vụ kháng chiến, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp, tiễu phỉ. Qua đó càng khẳng định thêm vai trò lãnh đạo của Huyện ủy Than Uyên trong việc tuyên truyền giác ngộ, phối hợp khéo léo với các lực lượng và các tổ chức của huyện "gọi dân về làng, gọi phỉ ra hàng". Năm 1955, Huyện uỷ Than Uyên được đổi tên là Ban Cán sự Đảng Châu Than Uyên. Tháng 10/1962, Châu Than Uyên đổi thành Huyện uỷ Than Uyên. 
IMG 20180725 162019
Một góc thị trấn Than Uyên hôm nay
70 năm qua, dù con đường đi lên có lúc gian nan, nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, Đảng bộ huyện Than Uyên đã không ngừng vươn lên, tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, từng bước đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, cùng với quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ huyện luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, lấy đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân là mục tiêu và động lực phát triển. Trên cơ sở đó, Đảng bộ huyện đã tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương, của tỉnh. Trong đó đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, tăng tỷ trọng chăn nuôi, dịch vụ trong cơ cấu sản xuất, đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội... 
Dc Hoang Van Hieng tham benh nhan
Đ/c Hoàng Văn Hiêng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện thăm và tặng quà
cho các bệnh nhân trước đêm giao thừa tết Mậu Tuất 2018
70 năm có Đảng chỉ đường, dẫn lối, Than Uyên hôm nay đã mang trên mình một diện mạo mới. Từ một huyện miền núi có trên 80% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống với tập quán du canh, du cư, nghèo nàn, lạc hậu... đến nay, huyện đã đổi thay căn bản. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực (Nông - lâm nghiệp năm 2017 là 34,2, năm 2018 là 32,2%; Công nghiệp - xây dựng năm 2017 là 32,8%, năm 2018 là 34,3%; Thương mại - dịch vụ năm 2017 là 34,6%, năm 2018 là 33,5%); đã hình thành vùng trồng lúa thâm canh chất lượng cao, đã xây dựng được thương hiệu lúa Séng Cù Hua Nà. Tập trung phát triển trồng 843 ha chè, phấn đấu đến năm 2020 đạt 1.300 ha. Tập trung khoanh nuôi, tái sinh và trồng rừng kinh tế, tỷ lệ độ che phủ rừng năm 2018 dự ước đạt 34%. Đời sống đại bộ phận nhân dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người đến nay đạt 28,5 triệu đồng/năm, dự ước đến hết năm 2018 đạt 32 triệu đồng; huyện không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo còn 24,44%, diện mạo nông thôn ngày một khởi sắc, đã có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt 13 tiêu chí, 2 xã đạt 12 tiêu chí, 2 xã đạt 9 tiêu chí, 2 xã đạt 8 tiêu chí, phấn đấu đến hết năm 2018 có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Chất lượng giáo dục - đào tạo từng bước được nâng lên; duy trì 100% số xã, thị trấn phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS, kết thúc năm học 2017-2018 có 24 trường đạt chuẩn quốc gia, đến hết năm 2018 phấn đấu có thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia.
Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, quốc phòng - an ninh được tăng cường, củng cố.
CHinh tri 2
Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo
tại Hội thảo lịch sử Đảng bộ xã Khoen On
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng trên các mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, coi đây là nhiệm vụ then chốt. Từ Ban Huyện ủy chỉ có 5 đồng chí, đến nay đã phát triển thành 52 tổ chức cơ sở đảng với 2.946 đảng viên. Đảng bộ huyện đã thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nghị quyết của Trung ương, nhất là việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh và nay là tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên với Đảng. 
Hiện nay, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế. Trước tình hình đó, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Than Uyên hơn bao giờ hết, phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước, cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Than Uyên lần thứ XVII đã xác định: tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy dân chủ, tiềm năng con người, chú trọng công tác đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực. Phát huy nội lực, thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển kinh tế tương xứng với tiềm năng, lợi thế của địa phương; tạo bước đột phá trong phát triển nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển công nghiệp trên cơ sở khai thác hiệu quả các nguồn lực. Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, từng bước chuyển dịch hợp lý cơ cấu lao động nông nghiệp sang lao động công nghiệp, dịch vụ; đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng Than Uyên phát triển bền vững, trở thành huyện phát triển khá của Tỉnh Lai Châu vào năm 2020 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đã đề ra./.
 

Tác giả: Phạm Thanh Hải - Huyện ủy Than Uyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 1015 | lượt tải:97

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 805 | lượt tải:100

Nghị quyết số 94/NQ-HĐND

Nghị quyết số 94/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 1012 | lượt tải:93

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND phân bổ nguồn kinh phí chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 242 | lượt tải:81

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND giao bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 254 | lượt tải:97
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 09/2023
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.5%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 161
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 73
Đã tiếp nhận: 1017
Đã giải quyết: 993
Quá hạn: 5 - 0.5%
Trước & đúng hạn: 991 - 99.5%
(tự động cập nhật vào lúc
09:12:23, 21/09/2023)
  • Đang truy cập20
  • Hôm nay2,420
  • Tháng hiện tại66,661
  • Tổng lượt truy cập8,614,702
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi