Hội thảo “Đánh giá hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Chủ nhật - 09/04/2023 20:43
Sáng nay (9/4), tại huyện Than Uyên, UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội thảo “Đánh giá hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học” trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội thảo.
Hội thảo “Đánh giá hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học” trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Tham dự Hội thảo còn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh liên quan; lãnh đạo các huyện, thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể liên quan của tỉnh và của các huyện, thành phố; đại diện các thầy cô giáo, nghệ nhân tiêu biểu tích cực tham gia hoạt động truyền dạy, các câu lạc bộ trường học tiêu biểu của các địa phương trong tỉnh…

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu Khai mạc Hội thảo đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định: Những năm qua, Đảng bộ tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, định hướng quan trọng về công tác văn hóa, văn nghệ, trong đó Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định “Chương trình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch” là một trong 4 chương trình trọng điểm trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 17/02/2021 về “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030” và Kết luận số 224-KL/TU ngày 18/10/2021 về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh”… Trên cơ sở đó, các cấp ủy, chính quyền đã ban hành các nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch để triển khai, thực hiện; trong đó chú trọng đến công tác thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong 20% trường phổ thông.

Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu Khai mạc Hội thảo.

Nhằm đánh giá hiệu quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 61-KH/TU, ngày 22/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về triển khai thực hiện Kết luận số 224-KL/TU ngày 18/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh”, ngày 10/3/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 786/KH-UBND về tổ chức Hội thảo “Đánh giá hiệu quả hoạt động của Câu lạc bộ Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học” trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các đại biểu, các nhà quản lý, các nghệ nhân, các thầy cô giáo và các em học sinh tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đưa ra những giải pháp thiết thực, cụ thể để đạt được các mục tiêu Hội thảo đề ra, làm cơ sở cho việc tổ chức hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ trong những năm tiếp theo.

Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày báo cáo tại Hội thảo.

Theo Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo, sau gần 2 năm triển khai, thực hiện công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền, triển khai thực hiện của các ngành chuyên môn, sự chủ động tích cực của các nhà trường, đội ngũ giáo viên và đội ngũ nghệ nhân, người nắm giữ di sản trong cộng đồng và sự đồng thuận của các em học sinh. Đến nay, việc xây dựng và thành lập Câu lạc bộ Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong trường học bước đầu đã hoạt động hiệu quả, đảm bảo tính giáo dục cao phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi tại 45 trường phổ thông.

Nhiều đơn vị đã có những cách làm hay, sáng tạo, tiêu biểu như: Huyện Than Uyên chỉ đạo 100% trường học tổ chức 1 buổi hoạt động giữa giờ chung với các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian các dân tộc cho các em học sinh, tạo mã quét QR để giới thiệu các thông tin về các sản phẩm trưng bày trong không gian văn hóa của nhà trường... Trường Phổ thông dân tộc Nội trú tỉnh Lai Châu đã phục dựng lễ hội truyền thống của một số dân tộc, tổ chức các hội thi ẩm thực giới thiệu về các món ăn truyền thống của các dân tộc, thi vẽ tranh, thêu các họa tiết đặc trưng các dân tộc trên các sản phẩm khăn, túi... Huyện Mường Tè đã thực hiện hiệu quả hoạt động biên dịch từ tiếng phổ thông sang tiếng dân tộc thiểu số và từ tiếng dân tộc thiểu số sang tiếng phổ thông với một số loại hình văn hóa dân gian và sáng tạo trong hoạt động của câu lạc bộ...

Đồng chí Lò Văn Hương - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại Hội thảo.

Với chủ đề “Thực trạng, giải pháp xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả của Câu lạc bộ Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học trên địa bàn tỉnh Lai Châu”, tại Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các báo cáo, tham luận đại diện các sở, ngành, UBND các huyện, các nghệ nhân và đại diện học sinh thuộc Câu lạc bộ Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong trường học.

Bộ trang phục Mùa Vàng Nắng tượng trưng cho bộ trang phục dân tộc Dao được làm từ rơm rạ với thông điệp hãy bảo vệ môi trường vì một nền nông nghiệp sạch, an toàn được trình diễn trong khuôn khổ Hội thảo.

Các nội dung tham luận được chuẩn bị kỹ lưỡng và tập trung vào các vấn đề như: Vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn việc xây dựng và hoạt động của các Câu lạc bộ Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học; những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, hướng dẫn việc xây dựng và duy trì hoạt động các câu lạc bộ này; những vấn đề đặt ra trong việc xây dựng và duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học hiện nay…

Các đồng chí chủ trì Hội thảo.

Phát biểu Kết luận Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải đã biểu dương và ghi nhận công tác chuẩn bị tổ chức và tham gia Hội thảo của các sở, ngành, địa phương và những tham luận chất lượng. Từ hiệu quả sau gần 2 năm triển khai Đề án có thể khẳng định bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp các dân tộc trong trường học là một chủ trương đúng đắn và phát huy hiệu quả. 

Để triển khai hiệu quả nội dung hoạt động của Câu lạc bộ Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong trường học trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải khẳng định: Nhận thức rất quan trọng, “nhận thức đúng thì hành động đúng”, đặc biệt là nhận thức của chính quyền địa phương, của người đứng đầu như chỉ đạo trực tiếp, dành nguồn ngân sách triển khai, thực hiện. Phải tạo được môi trường để bảo tồn và phát huy hiệu quả chính là môi trường từ các câu lạc bộ, từ các cuộc thi, các lễ hội, có sự khen thưởng, vinh danh. Các cơ quan quản lý cần phải làm ngay việc định hướng và hướng dẫn để trên cơ sở nền tảng nhất định, văn hoá phát triển đa dạng nhưng vững chắc. Phát huy vai trò của các nghệ nhân, những người nắm giữ những di sản văn hoá, truyền thống tốt đẹp, là bảo tàng sống để khai thác, gìn giữ, trao truyền cho thế hệ sau; đồng thời rà soát, công nhận và động viên các nghệ nhân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải phát biểu kết luận Hội thảo.

Đối với các sở, ngành liên quan, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính hướng dẫn nội dung, hình thức và định mức chi cho các hoạt động của Câu lạc bộ Bảo tồn văn hóa trong trường học, đảm bảo theo quy định. Tiếp tục có giải pháp triển khai bảo tồn văn hóa trong trường học gắn với hoạt động Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025” và Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Tăng cường công tác giáo dục truyền thống cho học sinh. Tiếp tục triển khai bộ tài liệu giáo dục địa phương theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách hiệu quả, thực chất.

Các sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo Bảo tàng tỉnh, các di tích lịch sử tạo điều kiện và ưu tiên tốt nhất cho các trường trong việc tổ chức các hoạt động tìm hiểu, tham quan, học tập về giá trị lịch sử, văn hóa của tỉnh, của đất nước nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, cách mạng cho học sinh. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tiếp tục có những hỗ trợ, định hướng giúp các câu lạc bộ triển khai hiệu quả các nội dung bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trong trường học một cách hiệu quả, thực chất…

Trong khuôn khổ Hội thảo còn có hoạt động không gian văn hoá giới thiệu các trang phục, nhạc cụ, nghề truyền thống, món ăn của một số dân tộc trên địa bàn tỉnh. Sau đây là một số hình ảnh được phóng viên ghi lại:

Các đồng chí lãnh đạo chia sẻ, thăm hỏi, động viên các em dân tộc Mông giữ gìn nghề truyền thống.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tống Thanh Hải, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  ​Lê Đức Dục chụp ảnh lưu niệm động viên các cô giáo và các em học sinh.
Đại biểu tham dự Hội thảo giao lưu đánh trống, chiêng tại không gian văn hoá để các đại biểu và các em học sinh cùng thưởng thức.
Các em học sinh dân tộc Thái uyển chuyển trong các điệu nhảy sạp của dân tộc mình.

Tác giả: Kiều Duy Thế Hoàn

Nguồn tin: Báo Lai Châu:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

Số 191/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 289 | lượt tải:0

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 3706 | lượt tải:2224

42/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 12/2022/NA-HĐND

Thời gian đăng: 11/04/2024

lượt xem: 116 | lượt tải:19

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 1255 | lượt tải:124

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 3787 | lượt tải:1320
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 04/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.73%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 184
Mức độ 3: 19
Mức độ 4: 65
Đã tiếp nhận: 302
Đã giải quyết: 373
Quá hạn: 1 - 0.27%
Trước & đúng hạn: 373 - 99.73%
(tự động cập nhật vào lúc
13:01:45, 21/04/2024)
  • Đang truy cập98
  • Hôm nay22,105
  • Tháng hiện tại486,884
  • Tổng lượt truy cập12,458,752
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi