Than Uyên: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Thứ tư - 23/08/2023 21:28
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Than Uyên thực hiện 25/31 chỉ tiêu thành phần của 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII đề ra. Đặc biệt là năm 2018, Than Uyên ra khỏi danh sách huyện nghèo. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện đề ra 1 mục tiêu tổng quát, 9 chỉ tiêu chủ yếu, 10 nhiệm vụ, 5 giải pháp trọng tâm và 2 chương trình trọng điểm
Than Uyên: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
BÀI 1: KHƠI DẬY KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN
Phát huy kết quả đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là phấn đấu đến năm 2025, Than Uyên về đích nông thôn mới như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra, huyện Than Uyên xác định rõ: cần có quyết tâm chính trị cao, hành động phù hợp với những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, toàn diện, khả thi, sát thực tế, nhận được sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
TRIỂN KHAI ĐỢT SINH HOẠT CHÍNH TRỊ SÂU RỘNG
Để làm được điều đó, nhiệm vụ cốt lõi, đặc biệt quan trọng là sớm đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống. Bởi, nghị quyết là ý chí, là sự kết tinh trí tuệ của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn Đảng bộ. Cụ thể hóa, biến nghị quyết thành hành động cụ thể trước hết phải thông qua tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt với nhiều hình thức phong phú, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn huyện.
Huyện ủy Than Uyên tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.
Khu 8, thị trấn Than Uyên có tổng số 142 hộ dân với trên 500 nhân khẩu, trong đó chi bộ có 31 đảng viên. Là khu thuần nông lại đa dân tộc, cấp ủy, chính quyền cùng các đoàn thể lồng ghép việc quán triệt, triển khai, học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào các cuộc họp, sinh hoạt và nội dung được cụ thể hóa dễ hiểu, dễ nhớ. Cấp phát cho đảng viên tài liệu tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Thành lập nhóm zalo của chi bộ, khu dân cư triển khai thực hiện nhiệm vụ, giúp truyền tải tài liệu kịp thời, tạo thuận lợi cho việc tra cứu.
Khi nghị quyết đến sớm, đầy đủ thì việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch cũng vì thế thuận lợi hơn trên tinh thần “chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20”. Đến thời điểm này, khu 8 chỉ còn 3 hộ nghèo, xóa toàn bộ nhà tạm; trên 98% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; duy trì danh hiệu khu dân cư văn hóa 22 năm liên tục và năm 2022, Chi bộ hoàn thành xuất sắc 5 năm liền.
Ông PHẠM TRƯỜNG SƠN - Bí thư Chi bộ khu 8, thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên:
Nghị quyết của đảng đưa vào xuống cơ sở, người dân, tôi thấy người dân ý thức cao, nhất là tôn trọng pháp luật và cùng với đoàn thể trong khu vào cuộc. Khu vực chúng tôi là khu nông nghiệp trong năm qua phát triển rất mạnh, không còn nhà tạm. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đưa vào người dân rất là tốt.
Từ năm 2020 đến nay, xã Mường Than tiếp sóng trực tuyến 42 hội nghị báo cáo viên; tổ chức 39 hội nghị báo cáo viên/79.285 lượt người tham gia học tập; tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt 94,5%, tỷ lệ Nhân dân được học tập, quán triệt đạt trên 97%. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, 17 chi bộ trực thuộc tập trung cao tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng các nghị quyết. Từ đó, cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu sâu hơn, nắm rõ hơn nội dung của nghị quyết, đồng thuận, tin tưởng tham gia nhiệt tình.
Được biết, huyện Than Uyên cũng đã tổ chức 1.120 hội nghị với 89.435 lượt người tham gia; chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, loa truyền thanh cơ sở, các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể, bản, khu dân cư; hệ thống pa nô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… Ban Tuyên giáo Huyện ủy biên soạn và phát hành 430 cuốn tài liệu hỏi – đáp tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Than Uyên lần thứ XVIII. Đảng bộ huyện tổ chức 1 hội thi báo cáo viên; tuyên truyền viên giỏi năm 2021.
Bà con làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” tại xã Phúc Than.
Ông Lò Văn Hương - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Than Uyên khẳng định: Song song với đổi mới cách thức tuyên truyền, quán triệt, Huyện ủy tổ chức 3 cuộc kiểm tra, giám sát 6 tổ chức Đảng, 6 đảng viên việc lãnh, chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; trong đó có việc quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ban Tuyên giáo Huyện ủy cũng tổ chức kiểm tra, giám sát 8 cuộc với 9 đơn vị… Góp phần đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng từng bước lan tỏa sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong Nhân dân, làm tiền đề quan trọng đưa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đi vào cuộc sống.
2
HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU “DÂN THỤ HƯỞNG”
Đó là mục tiêu xuyên xuốt, kim chỉ nam cho việc ban hành kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII. Theo đó, công tác lãnh, chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết được chú trọng thực hiện. Đảng bộ huyện ban hành 2 nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 6/10/2020 “Về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn huyện Than Uyên; Nghị quyết số 02-NQ/HU ngày 6/10/2020 “Về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2020 - 2025’.
Các cuộc hội thảo đầu bờ giúp huyện Than Uyên lựa chọn thêm các giống lúa mới hiệu quả kinh tế cao vào canh tác, sản xuất.
Ban hành 11 kế hoạch thực hiện các nghị quyết, đề án của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; 9 kế hoạch tiếp tục thực hiện nghị quyết, đề án của Tỉnh ủy khóa XIII đảm bảo tiến độ, nội dung kế hoạch chất lượng, hiệu quả, xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, sát thực tế cơ sở, lộ trình, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch. UBND huyện xây dựng 1 chương trình hành động, 10 kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể hóa nội dung của chương trình hành động thành mục tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị giai đoạn 2021 - 2025 và hằng năm.
Đồng chí NGUYỄN VĂN THĂNG
Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Than Uyên: Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành NN của tỉnh Lai Châu và thực hiện NQ ĐH Đảng bộ tỉnh, huyện Than Uyên chúng tôi tổ chức xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể để tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2020 – 2025, cụ thể chi tiết, chúng tôi cũng đã quy hoạch xây dựng vùng quy hoạch, phân khu các nD tổ chức thực hiện trong ngành NN. Đó là xây dựng hình thàn bản đồ và thuyết minh của bản đồ. Đối với cây lúa, chúng tôi chủ yếu tập trung vào sản xuất noogn sản hàng hóa tập trung theo NQ của tỉnh, huyện Than Uyên tổ chức thực hiện nhiệm vụ này, cụ thể hóa thành nQ 01 của Đảng bộ huyeneh, trong đó tập trung vào lúa chất lượng cao và lúa đặc sản đó là hướng đi, cách làm, đồng thời tạo ra sản phẩm noogn sản hữu cơ sách, đồng thời kêu gọi doanh nghipeej, HTX cùng liên doanh, liên kết để tổ chức thu mua cho bà ocn. Qua quá trình tổ chức thực hiện tạp sự phấn khởi, tin tưởng của ND đối với tổ chức chính quyền rồi là nQ ĐH Đảng bộ các cấp.
1
Trên cơ sở chương trình hành động của Huyện ủy, các chi, đảng bộ trực thuộc, chính quyền xã, thị trấn xây dựng, ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng phù hợp thực tiễn, đảm bảo đúng quy trình, có tính khả thi cao.
Cán bộ, công chức và Nhân dân xã Mường Cang phát triển mô hình trồng dưa chuột.
Kết quả, 48/48 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025. 50/50 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
10
Đồng chí NGUYỄN VĂN BỐN
Bí thư Đảng ủy Mường Than, huyện Than Uyên: Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã khóa XIX, Đại hội cũng đã ban hành nghị quyết với 10 nhóm chỉ tiêu chủ yếu; trong đó định ra 23 chỉ tiêu thành phần cơ bản. Sau khi có nghị quyết thì đảng ủy đã chỉ đạo cơ quan, ban ,ngành , đoàn thể xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa triển khai thực hiện. Căn cứ NQ trọng điểm của tỉnh như NQ 03, 04, 05 và NQ 01, 02 của huyện trong đó có chương trình sản xuất NN hàng hóa tập trung, để nhân rộng và phát triển các mô hình liên kết, tăng thu nhập cho người dân, chúng tôi tiến hành khảo sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Qua đó, chủ động kết nối với doanh nghiệp trong và ngoài địa bàn; qua kênh của các đồng chí lãnh đạo huyện,. phòng ban của huyện kết nối với các doanh nghiệp thực hiện nhiều mô hình liên kết.
Đa dạng hình thức tổ chức quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng, triển khai chương trình hành động cụ thể, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá tạo nền tảng để các cấp ủy, chính quyền Than Uyên thuận lợi trong lãnh, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra.
(Còn nữa)
 

Nguồn tin: Tác giả Phương Ly - Báo Lai Châu:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 49 | lượt tải:26

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 302 | lượt tải:36

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 58 | lượt tải:31

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 342 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:31
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.83%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 178
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 518
Đã giải quyết: 583
Quá hạn: 1 - 0.17%
Trước & đúng hạn: 583 - 99.83%
(tự động cập nhật vào lúc
03:30:16, 15/07/2024)
  • Đang truy cập83
  • Hôm nay11,252
  • Tháng hiện tại312,654
  • Tổng lượt truy cập14,391,241
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi