Than Uyên: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (Bài 3)

Thứ ba - 29/08/2023 09:18
BÀI 3: KHÓ KHĂN CẦN SỚM THÁO GỠMặc dù đạt những kết quả rất đáng tự hào, tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vẫn còn những khó khăn, thách thức đặt ra yêu cầu mới, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền từ huyện đến địa phương của Than Uyên thể hiện rõ hơn vai trò, trách nhiệm.
Toàn cảnh thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên.
Toàn cảnh thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên.
NHÌN NHẬN ĐÚNG THỰC TẾ, VƯỚNG MẮC
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thị trấn đề ra 11 chỉ tiêu phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội, quốc phòng - an ninh. Qua 2,5 năm thực hiện, có 19/27 chỉ tiêu đạt 100% nghị quyết; 8/27 chỉ tiêu đạt trên 60% nghị quyết. Với nghị quyết đúng, trúng, hợp lòng dân, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đang tiếp tục được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân đồng sức, chung lòng triển khai thực hiện với quyết tâm cao. Tuy nhiên, đối với chỉ tiêu năm 2025, thị trấn đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV đang còn khó khăn, nhất đối với việc xử lý nước thải sinh hoạt và thu gom rác thải rắn chưa được đầu tư, ảnh hưởng đến chất lượng sống đô thị trong các khu dân cư.
a (4)
Toàn cảnh thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên.
Lí do, tại chỉ tiêu này có một ý quy định: “Chất thải, nước thải, rác thải được thu gom, xử lý đúng quy định”. Hiện nay, trên địa bàn huyện chưa có bãi đổ chất thải rắn sinh hoạt nên rác thải rắn chưa được thu gom, xử lý. Hệ thống xả nước thải của các tổ chức, hộ gia đình đều dùng chung với hệ thống thoát nước mưa, chưa được tách riêng, chưa có hệ thống xử lý nước thải theo quy định, 100% nước thải đều xả trực tiếp vào hồ Than Uyên và suối Nậm Bốn gây ô nhiễm môi trường.
Đồng chí NGUYỄN VĂN LƯƠNG
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên: Đến thời điểm này, có 9 chỉ tiêu, chúng tôi đã đạt 7/9, có một số chỉ tiêu nằm ngoài khả năng thẩm quyền của thị trấn chúng tôi cũng đã có kiến nghị đề xuất với huyện để làm sao đó đến năm 2025, thị trấn sẽ đạt chuẩn đô thị văn minh. Về tiêu chí khó khăn nhất là xử lý rác, nước thải, để thị trấn đảm bảo việc thu gom nước thải, cũng cần rất nhiều kinh phí. Vừa rồi chúng tôi phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện đề nghị huyện, tỉnh có hướng hỗ trợ đầu tư thu gom nước thải và rác thải trên địa bàn.
Kết nạp đảng viên đang là chỉ tiêu khiến Đảng ủy xã Phúc Than trăn trở, tìm hướng tháo gỡ. Thậm chí đã có chủ trương xin điều chỉnh. Được biết, cả nhiệm kỳ, Đảng bộ đề ra mục tiêu kết nạp 60 đảng viên mới. Hết năm 2020 đã kết nạp 31 đảng viên mới.
Huyện Than Uyên phục dựng, duy trì các lễ hội gắn với giữ gìn bản sắc các dân tộc.
Theo chỉ tiêu huyện giao trong năm 2023 kết nạp mới 8 đảng viên, đến thời điểm này mới kết nạp 2 đảng viên, còn 4 hồ sơ đang hoàn thiện. Dù Đảng ủy, các chi bộ đã nỗ lực triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp nhưng khả năng cao không thể đạt.
Đồng chí LÊ VĂN DŨNG
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Than, huyện Than Uyên: Về các 9 nhóm chỉ tiêu của Đảng bộ xã đề ra trong nhiệm kỳ, có bản đều đạt và vượt so với kế hoạch đến giữa nhiệm kỳ, tuy nhiên còn 1 chỉ tiêu về kết nạp đảng viên chúng tôi đang bị yếu. qua các cuộc họp chúng tôi dự kiến trình ban chấp hành xin điều chỉnh nội dung này. Bây giờ hầu hết quần chúng nông thôn tích cực đi làm ăn xa, để kết nạp đảng viên ở chi bộ nông thôn, nhất là đảng viên nữ rất khó khăn.
Dù đã nỗ lực duy trì, nâng cao các tiêu chí nhưng theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND, ngày 27/9/2022 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Lai Châu giai đoạn 2021 – 2025, một số tiêu chí của xã Mường Than đang mất chuẩn như: nhà ở dân cư, y tế, xóa nhà tạm, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế. Mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp hàng hóa chưa mở rộng và chưa mang tính bền vững.
Bám sát các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nhân dân xã Hua Nà phát triển chăn nuôi đại gia súc.
Đây cũng là thách thức đối với huyện Than Uyên và các xã đã và đang phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Bởi, qua rà soát các tiêu chí theo Quyết định số 1285 thì 7/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 đều mất chuẩn; 4/11 xã chưa đạt chuẩn có tỷ lệ tiêu chí đạt thấp so với yêu cầu.
Đồng chí LÒ VĂN HƯƠNG
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Than Uyên: Việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu cho đến thời điểm hiện tại cũng gặp một số khó khăn như: dịch Covid, giá cả có sự biến động; khó khăn lớn khi đầu nhiệm kỳ chúng tôi xác định một số chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu về đích NTM năm 2025 thì thời điểm đó TW, tỉnh chưa có cụ thể hóa tiêu chí NTM, bây giờ chỉ tiêu NTM của giai đoạn này mới ban hành do đó quá trình triển khai thực hiện thì việc xây dựng các tiêu chí cũng như là việc xác định nguồn lực cho việc thực hiện mục tiêu về đích NTM của huyện gặp khó khăn thì nội dung này chúng tôi cũng đã tiến hành thảo luận, bàn giải pháp thực hiện và cũng báo cáo, xin ý kiến Tỉnh ủy, UBND huyện tạo thuận lợi cho huyện trong thực hiện chỉ tiêu này.
Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, quy mô kinh tế nhỏ lẻ. Năng lực sản xuất của một bộ phận nông dân còn lạc hậu, nguồn lực trong Nhân dân còn hạn chế. Biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh luôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.
TĂNG TỐC “VỀ ĐÍCH”
Những kết quả và bài học kinh nghiệm được đúc rút trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp hết sức quan trọng và quý giá. Không thỏa mãn, chủ quan với những kết quả đạt được, cấp ủy, chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn trên địa bàn huyện Than Uyên đã và đang xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ còn lại của nhiệm kỳ là rất khó khăn. Đòi hỏi cấp ủy, chính quyền đề ra giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong chặng đường sắp tới; cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo trong tư duy và hành động.  
Đồng chí NGUYỄN VĂN BỐN
Bí thư Đảng ủy xã Mường Than, huyện Than Uyên: Trc những khó đó, Đảng ủy tổ chức hn, bàn giải pháp thực hiện trong thời gian tới, tập trung tiếp tục vào tuyên truyền, vận động; chú trọng gắn chỉ tiêu cụ thể chưa đạt với mô hình dân vận giao cơ quan, đơn vị, thôn bản thực hiện mô hình dân vận đạt chỉ tiêu ĐH đề ra, chú trọng chỉ tiêu khó đạt, phấn đấu hết năm 2024, Mường Than hoàn thành 100% các chỉ tiêu NQ ĐH đề ra.
Trong thời gian tới, huyện Than Uyên tiếp tục tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể, trọng tâm: tiếp tục thực hiện phân cấp trong điều hành, quản lý; đề cao vai trò nêu gương, tính tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu trong đề ra chủ trương, chính sách và tổ chức thực hiện. Tạo môi trường để cán bộ cống hiến, trưởng thành. Nhất quán phương châm “dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá.
Phụ nữ xã Pha Mu chung tay dọn dẹp vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới.
Quán triệt quan điểm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng và phát triển văn hóa là mục tiêu, động lực, nền tảng tinh thần của xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu…
8
Ngoài khai thác các tiềm năng lợi thế, huyện Than Uyên chú trọng thúc đẩy phát triển thương mại dịch vụ, công nghiệp.
Trong đó, tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung hiệu quả, bền vững; mở rộng, hình hành chuỗi liên kết sản xuất mới; phát triển công nghiệp chế biến nông lâm sản gắn với vùng nông nghiệp; xây dựng cụm công nghiệp; phát triển các khu, điểm du lịch, du lịch cộng đồng.
Đồng chí LÒ VĂN HƯƠNG
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Than Uyên: Từ nay đến hét nhiệm kỳ để thực hiện chỉ tiêu của mục tiêu NQ ĐH đề ra, chúng tôi tập trung thực hiện 2 mục tiêu chính: rà soát đánh giá tổng kết, siow kết lại giữa nhiệm kỳ, trên cơ sở đó đánh giá cụ thể các chỉ tiêu đã đạt được, chưa đạt được, phân tích làm rõ nguyên nhân từ đó đề ra giải pháp triển khai thực hiện; việc xây dựng các nhiệm vụ giải pháp chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu chung là đích 2025 huyện sẽ về đích NTm. Chính vì vậy, chúng tôi đã cho rà soát các tiêu chí, chỉ tiêu hiện nsy đã đạt và chỉ tiêu chưa đạt. Trên cơ sở đó xác định giải pháp, nhất là giải pháp về nguồn lực thực hiện thành công và phấn đấu đến năm 2025 huyện sẽ về đích NTm như NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh cũng như NQ ĐH đảng bộ huyện đã đề ra.
Đích đến của nghị quyết Đại hội chính là để người dân được thụ hưởng; doanh nghiệp phát triển xứng tầm, đóng góp vào sự phát triển của Than Uyên. Với nỗ lực lớn cùng quyết tâm cao đưa nghị quyết của đảng vào cuộc sống, chắc chắn sẽ tạo sức bật cho Than Uyên ngày thêm khởi sắc.

Nguồn tin: Tác giả Phương Ly - Báo Lai Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:25

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 294 | lượt tải:35

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 58 | lượt tải:30

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 336 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 47 | lượt tải:31
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.83%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 178
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 518
Đã giải quyết: 582
Quá hạn: 1 - 0.17%
Trước & đúng hạn: 582 - 99.83%
(tự động cập nhật vào lúc
14:45:48, 13/07/2024)
  • Đang truy cập76
  • Hôm nay17,920
  • Tháng hiện tại284,237
  • Tổng lượt truy cập14,362,824
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi