Than Uyên: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống (Tiếp)

Chủ nhật - 27/08/2023 04:33
BÀI 2: “QUẢ NGỌT” TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU GIAN KHÓ"Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức đan xen: dịch Covid-19 ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội; giá cả nguyên vật liệu tăng cao; thời tiết diễn biến bất thường... Với việc cập nhật, bổ sung những nhiệm vụ mới phù hợp thực tiễn của huyện; sự đoàn kết nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị cùng Nhân dân các dân tộc, qua 2,5 năm triển khai thực hiện, nghị quyết của Đảng từng bước bén rễ vào cuộc sống, tạo kết quả tích cực trên các lĩnh vực.
Lãnh đạo tỉnh, huyện Than Uyên thăm mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Bản Chát.
Lãnh đạo tỉnh, huyện Than Uyên thăm mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Bản Chát.
QUYẾT TÂM CAO, HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT
Đảm bảo thống nhất lãnh, chỉ đạo điều hành, Đảng bộ huyện xác định 8 giải pháp cốt yếu tập trung triển khai thực hiện. Đó là giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19; phục hồi sản xuất, thực hiện đồng bộ, linh hoạt các chính sách, giải pháp để kích thích sản xuất, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy mạnh hoàn thành và triển khai thực hiện quy hoạch tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút các thành phần kinh tế. Chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử, phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
Lãnh đạo tỉnh, huyện Than Uyên thăm mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Bản Chát.
a (7)
Song song với đó, dồn lực thực hiện 2 chương trình trọng điểm, nhiệm vụ đột phá chiến lược đã xác định. UBND huyện ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, xã, thị trấn triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào phát triển nông nghiệp; mạnh dạn đổi mới cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất gắn với chuỗi liên kết, nhất là trong triển khai vụ đông. Thi đua “Dân vận khéo”, “Đồng hành cùng Nhân dân mỗi tháng một việc”… đã trở thành điểm nhấn cũng như dấu ấn quan trọng cuả ngành nông nghiệp Than Uyên khi cán bộ, đảng viên tiên phong đi trước, miệng nói tay làm, cầm tay chỉ việc.
Đồng chí LÊ VĂN DŨNG
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phúc Than, huyện Than Uyên: Ngay sau khi có các nghị quyết của tỉnh ủy, huyện ủy,m đảng ủy xã cũng đã ban hành nghị quyết, từ nghị quyết của Đảng ủy, UBNd xã cùng với mTTQ, các đoàn thể cũng đã xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện NQ của Đảng các cấp trong phát triển NN hàng hóa tập trung, chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo vận động, tuyên truyền bà con Nhân dân, nhất là thay đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, thứ 2 là thực hiện tốt các chương trình nông sản hàng hóa tập trung từ sản xuất lúa theo đúng chương trình NQ 01 của huyện đề ra. Ngoài ra, vận động bà con triển khai một số cây có giá trị kinh tế caon hư: chanh leo, ớt liên kết với công ty PU Sa dưới hải dương, cây dong giềng của tam đường về địa bàn xã.
7
Thực hiện Nghị quyết số 02 - NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch cộng đồng giai đoạn 2020 - 2025” và Kế hoạch số 39-KH/HU ngày 26/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/2/2021 của Tỉnh ủy về về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn với du lịch giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”, Phòng Văn hóa – Thông tin phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Phòng Dân tộc huyện, các địa phương khảo sát, đánh giá, sưu tầm tư liệu và tổ chức phục dựng thành công các Lễ hội: Kin Pang của dân tộc Thái Đen; Mừng cơm mới của dân tộc Khơ Mú; Hạn Khuống của dân tộc Thái; Gầu Tào của dân tộc Mông. Tiếp tục duy trì tổ chức Lễ hội Xòe Chiêng và Lùng Tùng.
Bà LƯƠNG THỊ TÝ
Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin huyện Than Uyên: Với vai trò cơ quan tham mưu cho UBNd huyện, chúng tôi tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoahcj thực hiện nQ 02 về phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc gắn với du lịch cộng đồng, đối với phòng chúng otoi xây dựng chi tiết và phân tích rõ từng nội dung việc bảo tồn và phát huy. Kết quả hơn 2 năm qua, chúng tôi cơ bản thực hiện hoàn thành chỉ tiêu NQ đề ra như phục dựng lễ hội có nguy cơ mai một nhưu Gầu tạo, mừng cơm mới, Hạn Khuống, Kim pang,. Hiện nay duy trì thực hiện đcx đôn gcđảo bà con tích cực hưởng ứng, nhân rộng. Đặc biệt hoạt động văn hóa, văn nghjee, gìn giữ trang phuc, bản sắc của 4 dân tộc trên địa bàn đc gìn giữ và phát huy.
UBND huyện cũng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và huyện. Phục dựng và duy trì 4 không gian văn hóa của 4 dân tộc: Thái, Mông, Dao, Khơ Mú phục vụ sinh hoạt văn hóa và quảng bá hình ảnh văn hóa các dân tộc và con người Than Uyên đến với du khách. 29 trường học trong toàn huyện xây dựng không gian bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Thành lập Ban Vận động Câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân gian dân tộc Mông và nhân rộng 8 Ban Vận động thực hiện nếp sống văn hóa mới vùng đồng bào dộc tộng Mông/8 xã có đồng bào Mông…
12
Câu lạc bộ Đàn tính – Hát then xã Mường Cang luyện tập, gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc Thái.
Thông qua khảo sát, đầu tư cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch bước đầu hình thành một số sản phẩm du lịch mang nhiều dấu ấn với du khách. Có thể kể đến bản du lịch cộng đồng Thẳm Phé (xã Mường Kim), Huổi Bắc (xã Pha Mu), khu 9 thị trấn Than Uyên, khu nghỉ dưỡng Love Hill… Chỉ tính riêng năm 2022, toàn huyện đón tổng 94.322 lượt khách du lịch, trong đó khách lưu trú đạt trên 123% kế hoạch năm.
Cùng với chú trọng phát triển kinh tế, văn hóa, lĩnh vực y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng Đảng, đảm bảo an ninh – quốc phòng cũng được quan tâm với sự vào cuộc của các cấp, ngành, đơn vị thông qua triển khai đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
KHI “Ý ĐẢNG” THUẬN “LÒNG DÂN”
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ xã Mường Kim đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, 6 nhiệm vụ trọng tâm, 2 chương trình trọng điểm và 7 giải pháp thực hiện. Trong đó, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng/năm; thu ngân sách địa bàn hằng năm tăng 10%; tổng sản lượng lương thực có hạt trên 6.250 tấn; tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2025 dưới 5%; hằng năm trên 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ trở lên, kết nạp mới 40 đảng viên…
Trường THCS Ta Gia xây dựng không gian văn hóa trong trường học nhằm lưu giữ các nét đẹp văn hóa của các dân tộc.
4
Thực hiện chức trách nêu gương, trong mọi phong trào, nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu làm trước, làm tròn phần việc được giao để quần chúng noi theo. Trong đó, lĩnh vực nông nghiệp có sự khởi sắc nhờ cụ thể hóa phương châm “Đồng hành cùng Nhân dân mỗi tháng một việc” của huyện thành “Đồng hành cùng Nhân dân ngày cuối tuần”. Định hướng đúng, cầm tay chỉ việc, sâu sát cơ sở, đồng hành cùng nông dân triển khai các mô hình chuyển đổi cơ cấu sản xuất của tập thể cán bộ, công chức đã giúp Mường Kim là một trong những xã điển hình của huyện “không để đất trống” trong sản xuất vụ 3.
Ông LÒ QUYẾT THẮNG
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mường Kim, huyện Than Uyên: Thực hiện NQ ĐH Đảng bộ huyện cũng như Đảng bộ xã, chúng tôi đã cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch. Đến nay các chỉ tiêu, kế hoạch đến giữa nhiệm kỳ chúng tôi đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong chương trình hành động, kế hoạch thực hiện chúng tôi cũng đã phân công, phân nhiệm cho các đồng chí chấp hành cũng như cán bộ, công chức bám sát thôn bản thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, NQ đề ra.
Đột phá cả lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi giúp Than Uyên khai thác tối đa lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng cũng như sự cần cù, dám nghĩ dám làm và nhiệt tình hưởng ứng của nông dân, các hợp tác xã nông nghiệp. Đến nay, toàn huyện có 70ha chanh leo liên kết với Công ty Đồng Giao; thực hiện 3 chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm rau, củ, quả với tổng diện tích 32,7ha. Triển khai một số loại cây có hợp đồng tiêu thụ sản phẩm như: ngô đường, cây chia, ớt; mô hình khảo nghiệm giống nho hạ đen, hỗ trợ nuôi ong.
6
Mô hình trồng bí xanh của bà con xã Mường Than ngày càng cho thu nhập kinh tế cao.
Chỉ đạo xây dựng quy hoạch vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa; đẩy mạnh phát triển chuồng trại chăn nuôi tập trung, nuôi trồng thủy sản. Đã hình thành vùng sản xuất bới trên 1.500ha lúa hàng hóa tập trung; 1.706,52ha chè; 300ha cây ăn quả; 1.395,48ha cây mắc ca. Toàn huyện có 66 cơ sở chăn nuôi tập trung; 825 lồng cá; 26 sản phẩm OCOP… Hàng măn, hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đều đạt khá và tăng so với cùng kỳ năm trước.
Đồng chí LÒ VĂN HƯƠNG
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Than UyênTrên cơ sở nắm sát tình hình thực tế thể hiện quyết tâm chính trị cao, tập trung giải pháp để triển khai thực hiện. Cho đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi đang chuẩn bị sơ kết giữa nhiệm kỳ, đánh giá sơ bộ kết quả đạt được thì hiện nay trên 50% chỉ tiêu thành phần đã đạt ,trong đó trên 30 chỉ tiêu thành phần (30% chỉ tiêu thành phần) đạt và vượt. Một số chỉ tiêu có thể kể đến tiêu biểu là thu nhập bình quân đầu người so với đầu nhiệm kỳ đã vượt trên 4 triệu đồng và thu ngân sách trên địa bàn so với đầu nhiệm kỳ vượt trên 10 tỷ. Một trong những điểm nhấn của huyện Than Uyên trong nửa nhiệm kỳ là chúng tôi tập trung thực hiện nghị quyết về nông sản hàng hóa tập trung. Đến nay, việc triển khai nghị quyết khá hiệu quả; trên địa bàn huyện cũng đã hình thành một số sản phẩm tiêu biểu, hiện nay huyện có 26 sản phẩm OCOP, một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung như: chè, lúa, nuôi cá lồng.
Đến hết năm 2022, sản lượng lương thực có hạt của huyện đạt trên 33.625 tấn (đạt 101,9% nghị quyết); hình thành vùng sản xuất tập trung đối với ăn quả, chăn nuôi đại gia súc; lúa chất lượng cao với tốc độ tăng trưởng đàn gia súc 7,7% (đạt 154% nghị quyết). Thu nhập bình quân đầu người 43 triệu đồng (đạt 86% nghị quyết).
Lãnh đạo xã Phúc Than hướng dẫn bà con chăm sóc chè.
Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,66% (vượt nghị quyết giao)... Điều này thêm khẳng định Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 6/10/2020 “Về phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung giai đoạn 2020-2025” của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực sự đi vào cuộc sống và tạo những dấu ấn đặc biệt trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của huyện.
Ông HÀ VĂN HƠI
Bản Mường 3, xã Mường Than, huyện Than Uyên: Các cấp ủy chính quyền huyện, xã đã đầu tư cây con giống cho bản cũng như toàn xã mường than chúng tôi, bà con hưởng ứng, đời sống của bà con đc nâng cao.
Khi “ý Đảng” đã thuận “lòng dân” thì “khó trăm lần dân liệu cũng xong”… Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, 9 nhóm chỉ tiêu cụ thể, 37 chỉ tiêu thành phần đã có 2/9 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, 21/37 chỉ tiêu thành phần đạt và vượt so với nghị quyết đề ra. Trong đó, 14 chỉ tiêu thành phần vượt như: thu ngân sách, 5 chỉ tiêu thành phần nhóm y tế, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo; giải quyết việc làm mới cho lao động; tỷ lệ hộ gia đình, thôn, bản, khu phố đạt tiêu chuẩn văn hóa, kết nạp đảng viên mới…
(Còn nữa)

 

Nguồn tin: Tác giả Phương Ly - Báo Lai Châu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:25

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 294 | lượt tải:35

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 58 | lượt tải:30

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 336 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 47 | lượt tải:31
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.83%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 178
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 518
Đã giải quyết: 582
Quá hạn: 1 - 0.17%
Trước & đúng hạn: 582 - 99.83%
(tự động cập nhật vào lúc
14:47:35, 13/07/2024)
  • Đang truy cập71
  • Hôm nay17,920
  • Tháng hiện tại284,259
  • Tổng lượt truy cập14,362,846
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi