Đảng bộ xã Tà Mung đoàn kết và phát triển

Thứ ba - 05/05/2020 03:05
Phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao vai trò lãnh đạo của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Sau 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tà Mung đã có sự phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân các dân tộc trên địa bàn ngày càng được nâng lên.
Toàn cảnh trung tâm xã Tà Mung
Toàn cảnh trung tâm xã Tà Mung
            Đảng bộ xã Tà Mung có 16 chi bộ với 133 đảng viên. Xác định là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Than Uyên. Địa hình đồi núi cao, độ dốc lớn. Tổng diện tích tự nhiên trên 5.000 ha. Toàn xã có 11 bản, 764 hộ, trên 4.300 nhân khẩu với 2 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong đó: Dân tộc Thái chiếm 53%, dân tộc Mông chiếm 47%. Nhận thức của Nhân dân còn nhiều hạn chế, đời sống của Nhân dân còn gặp rất nhiều khó khăn...Do đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Huyện ủy, HĐND-UBND huyện, sự phối hợp giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể của huyện, đặc biệt là sự đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong xã. Đảng bộ xã Tà Mung đã chủ động xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ phụ trách các chi bộ trực thuộc. Tập trung xây dựng Đảng trên tất cả các mặt, chú trọng công tác phát triển đảng viên vùng nông thôn. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nỗ lực thi đua lao động sản xuất nâng cao đời sống. Chú trọng thực hiện chương trình phát triển kinh tế trọng tâm, cây trồng vật nuôi chủ lực, như sản xuất vùng lúa có năng suất cao, mở rộng phát triển vùng chè...Do đó, các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. kinh tế có bước phát triển khá, thu nhập bình quân đầu người 26 triệu đồng, đạt 118% so với Nghị quyết đề ra, tăng 2,26 lần so với năm 2015; thu ngân sách trong nhiệm kỳ đạt trên 160% kế hoạch
                               Chè Ta Mung
Cán bộ lãnh đạo xã cùng nhân dân chăm sóc Chè

                Với sự đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã Tà Mung đã thổi luồng gió mới, tạo thế và lực cho sự phát triển mạnh mẽ của xã trong những năm qua. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt gần 3.300 tấn đạt 118% so với nghị quyết, tăng gần 1.700 tấn so với đầu nhiệm kỳ. Bình quân lương thực đầu người đạt trên 700 kg/người/năm. Chỉ đạo nhân dân trồng 176ha cây chè, 184 ha cây Sơn tra, 30ha cây Mắc Ca, 12ha cây Đào chín sớm. Từ đó tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân. Chăn nuôi tập trung từng bước phát triển, tổng đàn gia súc hiện có trên 5.700 con, tốc độ tăng đàn đạt 5%/năm; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 24%. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh. Đã tuyên truyền vận động nhân dân hiến 290.000 m2 đất, tham gia trên 2.800 ngày công lao động xây dựng các công trình. Đến nay, xã đã đạt 10/19 tiêu chí. 
            Hệ thống cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng. Đã có 12 km đường liên xã được đầu tư nâng cấp rải nhựa; mở mới đường sản xuất nội đồng 33 km, đường liên bản 3 km, đường nội bản 6,6 km. Đường bê tông liên bản đã hoàn thành 19 km, cứng hoá nội bản hoàn thành 9,2 km, nâng cấp các công trình thủy lợi trên 15 km; tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 97%, tỷ lệ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 98%. Cơ sở vật chất các trường, trạm được xây dựng đảm bảo kiên cố trên 95%. Các công trình đầu tư xây dựng đã phát huy được hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thiết thực cho phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của xã.
            Chú trọng Lĩnh thực hiện các giải pháp nhằm duy trì, mở rộng khai thác các nguồn thu. Quan tâm, tạo điều kiện cho Nhân dân được tiếp cận với các nguồn vốn vay của Ngân hàng chính sách để phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo bền vững. Tổng dư nợ đạt trên 18 tỷ đồng với 567 hộ vay. Nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, tạo công ăn việc làm giảm nghèo, nâng cao đời sống cho Nhân dân. 
                                 Lúa Ta Mung
Lãnh đạo xã đi thăm, kiểm tra tình hình lúa
Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Quy mô trường lớp học cũng như công tác giảng dạy và học tập ngày càng được nâng lên. Thực hiện một số mô hình trường học nông trại hiệu quả, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Tỷ lệ chuyên cần, chuyển lớp tiếp tục được duy trì, nâng cao, có 1 trường Mầm Non được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Chất lượng chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho Nhân dân từng bước được nâng lên, Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 16‰, vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết (21‰); giữ vững đạt chuẩn tiêu chí Quốc gia về y tế xã. 
              Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư diễn ra sôi nổi, rộng khắp. Đồng bào dân tộc Mông trên địa bàn ký cam kết thực hiện nếp sống văn hóa mới chuyển biến tích cực; toàn xã có 7/11 bản, 641 hộ đạt gia đình, 100% cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu danh hiệu văn hóa.
              Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo được triển khai có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 48,4%, bình quân hàng năm giảm từ 8-12%. Công tác chăm sóc, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ được quan tâm chú trọng. Tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững, khu vực phòng thủ xã được tăng cường. Hằng năm tuyển chọn công dân lên đường nhập ngũ luôn đạt 100% kế hoạch được giao. 
           Hoạt động của HĐND, UBND xã có nhiều đổi mới, thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, QPAN theo kế hoạch đề ra. UBMTTQ và các đoàn thể tăng cường hoạt động ở cơ sở, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó đã tập hợp đông đảo cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện đạt và v¬ượt các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.
                     Ký nếp sống vh Ta Mung
               Các đồng chí lãnh đạo huyện dự hội nghị ký cam kết thực hiện nếp sống văn hóa mới trong đồng bào dân tộc Mông
           Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, tạo sự chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong xã. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân, kịp thời nắm bắt, giải quyết những phát sinh ngay từ cơ sở, tạo không khí dân chủ, sự gắn bó mật thiết giữa các cấp ủy đảng, chính quyền với Nhân dân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trọng tâm. Nhiều mô hình dân vận khéo được nhân rộng và phát huy. Thực hiện nghiêm túc chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với nghị quyết TW 4 khóa XI, XII. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày trong sạch vững mạnh. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được 62 đảng viên, đạt 177% so với nghị quyết. Năm 2019, có 3 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 12 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ xã được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.
                    Trao huy hiệu đảng Ta Mung
Lễ trao tặng huy hiệu đảng cho đảng viên lão thành - Đảng bộ xã Tà Mung
            Tự hào với những thành tựu đã đạt được trong những năm qua. Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tà Mung tiếp tục đoàn kết; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ; tập trung nguồn lực, chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội; trọng tâm là phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, giảm nghèo bền vững, gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Chú trọng giữ gìn, khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Giữ vững ổn định quốc phòng-an ninh. Quyết tâm xây dựng xã Tà Mung đạt chuẩn nông thôn mới.

Tác giả: Tuấn Kiệt - Mạnh Cường

Nguồn tin: Đài TT-TH Than Uyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:25

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 294 | lượt tải:35

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 58 | lượt tải:30

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 336 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 47 | lượt tải:31
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.83%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 178
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 518
Đã giải quyết: 582
Quá hạn: 1 - 0.17%
Trước & đúng hạn: 582 - 99.83%
(tự động cập nhật vào lúc
15:41:19, 13/07/2024)
  • Đang truy cập74
  • Hôm nay17,920
  • Tháng hiện tại285,031
  • Tổng lượt truy cập14,363,618
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi