Hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thứ ba - 08/01/2019 20:06
Chiều ngày 08/1/2019, Trung tâm Y tế huyện Than Uyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác y tế năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. 
Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Vương Thế Mẫn, Ủy viên BTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Lò Thị Duyên - Phó Giám đốc Sở Y tế. Cùng dự có Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Y tế, Trung tâm DS-KHHGĐ, BHXH huyện; Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; Đài truyền thanh - Truyền hình huyện và toàn thể cán bộ, nhân viên Trung tâm Y tế huyện.
YT1
Đồng chí Vũ Văn Quang - Giám đốc TTYT huyện phát biểu khai mạc Hội nghị
 
Theo báo cáo công tác y tế năm 2018, ngành Y tế đã tích cực triển khai các hoạt động nhằm thực hiện tốt công tác chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Mạng lưới khám chữa bệnh các tuyến tiếp tục được củng cố, ổn định và phát triển; Tổng số giường bệnh toàn huyện là 341/228 giường (Tuyến huyện 283/170 giường, đạt 166,47% kế hoạch; Các Trạm Y tế 58/58 giường, đạt 100% kế hoạch). Công suất sử dụng giường bệnh tại bệnh viện huyện đạt 110,3% kế hoạch. Chính sách khám chữa bệnh cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng chính sách, khám chữa bệnh BHYT được triển khai thực hiện tốt; số lần khám chữa bệnh trung bình đạt 2,6 lần/ người dân/ năm. Trung tâm Y tế đã phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác y tế dự phòng, kiểm soát tình hình dịch bệnh; trong năm không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn huyện. Hoạt động truyền thông dân số kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, tập trung vào các vấn đề ưu tiên của Chiến lược Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020. Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tiếp tục được chú trọng. 

Trong năm 2018, ngành Y tế tập trung củng cố và hoàn thiện hệ thống tổ chức y tế địa phương; triển khai có hiệu quả các dịch vụ kỹ thuật mới (thêm 19 dịch vụ kỹ thuật mới như Nội soi tiêu hoá, Phụ khoa, Nội soi Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt. Đặc biệt Trung tâm Y tế Than Uyên đã được phê duyệt bổ sung danh sách bệnh viện tham gia Đề án Bệnh viện Vệ tinh giai đoạn 2016 - 2020 của Bệnh viện E. Đây là cơ sở để cán bộ trong đơn vị được nâng cao tay nghề, chuyên môn và người bệnh cũng dần được tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao mà trước đây chỉ được áp dụng tại tuyến tỉnh, tuyến trung ương). Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống khám, chữa bệnh từ huyện đến cơ sở để nâng cao chất lượng các dịch vụ khám chữa bệnh ở các tuyến, tạo môi trường bệnh viện Xanh - Sạch - Đẹp khi người bệnh đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Công tác xây dựng Tiêu chí chất lượng bệnh viện được chú trọng và có nhiều đổi mới, số điểm trung bình chung là 2,79 điểm, tăng 0,04 điểm so với năm 2017 và là huyện có số điểm cao nhất so với toàn tỉnh; Các hoạt động về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” được thực hiện hiệu quả.

Hiện nay toàn huyện có 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch số 35 -KH/HU, ngày 21/10/2016 của Huyện ủy Than Uyên về Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống y tế cơ sở trên địa bàn huyện giai đoạn 2016-2020.

Bên cạnh những kết quả đạt được thì còn một số tồn tại hạn chế: Tỷ lệ bác sỹ thấp, hiện chỉ đạt 6,36 bác sỹ/ vạn dân, thiếu bác sỹ chuyên khoa, tỷ lệ cán bộ có trình độ cao đẳng, đại học đạt thấp. Cơ sở vật chất bệnh viện còn chật hẹp, công suất sử dụng giường bệnh cao làm ảnh hưởng đến chất lượng điều trị và sự hài lòng của người bệnh. Một số cán bộ y tế mặc dù đã được tập huấn về giao tiếp, văn hóa ứng xử nhưng tác phong làm việc chưa chuyên nghiệp, chưa chú trọng tư vấn, giải thích đầy đủ thông tin cho người bệnh và gia đình. Công tác xây dựng xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế có một số chỉ tiêu đạt thấp và không bền vững như tỷ lệ hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh thấp, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên và tỷ lệ tăng dân số tự nhiên cao…

Về nhiệm vụ công tác y tế năm 2018, ngành Y tế Than Uyên đặt ra tích cực tham mưu với Huyện ủy, HĐND, UBND huyện trong công tác chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống dịch bệnh, củng cố tiêu chí quốc gia về y tế xã, công tác Dân số - KHHGĐ, nhất là thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới”. Củng cố tiêu chí chất lượng bệnh viện, phấn đấu các tiêu chí bệnh bệnh viện từ mức 2 trở lên (không còn tiêu chí mức 1). Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp”; Kế hoạch đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Chủ động triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Tăng cường công tác đào tạo chuyên môn, triển khai thêm các dịch vụ y tế mới. Cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế đảm bảo chất lượng phục vụ công tác khám chữa bệnh tại tuyến huyện, xã. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh và công tác chỉ đạo, điều hành. Triển khai thực hiện các chương trình Y tế đồng bộ, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Không để xảy ra dịch lớn trên địa bàn; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp thực hiện tốt công tác Dân số - KHHGĐ, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên theo kế hoạch. Tăng cường củng cố y tế cơ sở, duy trì tốt các tiêu chí, không có tiêu chí liệt. 
YT8
Toàn cảnh Hội nghị
 
Hội nghị đã có nhiều ý kiến tham luận được nêu ra: giải pháp phòng chống dịch, thực hiện các chương trình trình y tế; giải pháp củng cố tiêu chí chất lượng bệnh viện, xây dựng bệnh viện xanh, sạch, đẹp; giải pháp đổi mới phong cách thái độ của cán bộ y tế; giải pháp nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh; giải pháp củng cố tiêu chí quốc gia về y tế xã.
YT6
Đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà ngành Y tế huyện Than Uyên đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh: ngành Y tế cần phát huy những kết quả đã đạt được, làm tốt vai trò của từng cán bộ, y bác sỹ trong công tác quản lý cũng như khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn huyện. Không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hành và thái độ giao tiếp của cán bộ, y bác sỹ trong huyện; tích cực học tập và phát triển kỹ thuật mới, sử dụng tối đa trang thiết bị tại các bệnh viện hiệu quả thiết thực; quản lý chặt chẽ việc khám chữa bệnh bằng BHYT tại các trạm y tế xã. Tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân ở cơ sở, quan tâm tới việc phát huy vai trò y tế thôn bản. Bên cạnh đó, ngành Y tế tiếp tục đẩy mạnh triển khai mô hình Bác sỹ gia đình, nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ ở tuyến xã. Đảm bảo thực hiện tốt hoạt động về y tế dự phòng và phòng chống dịch bệnh và đảm bảo An toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn toàn huyện.
YT7
Đồng chí Lò Thị Duyên - Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu tại Hội nghị
 
Tại hội nghị, đồng chí Lò Thị Duyên - Phó Giám đốc Sở Y tế cũng đã đề nghị Trung tâm Y tế huyện: cần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông đối với các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, suy dinh dưỡng, chương trình mục tiêu dân số..., thực hiện tốt công tác thường trực cấp cứu, công tác giám sát phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là trong dịp tết Nguyên đán; quan tâm, chăm lo Tết cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động đảm bảo an toàn cho đơn vị, người bệnh và bản thân cán bộ.
YT9
Đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Công đoàn TTYT đã phát động phong trào thi đua năm 2019
 
Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Y tế đã phát động phong trào thi đua năm 2019 và ký giao ước thi đua giữa Ban giám đốc với Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở năm 2019. Hội nghị cũng đã công bố các quyết định khen thưởng, trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018 và tổ chức ký cam kết trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2019 giữa các trưởng khoa, phòng, trưởng trạm y tế với Ban Giám đốc./.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ
YT2
Đồng chí Đỗ Xuân Cường - Trưởng phòng KHNV thông qua báo cáo tổng kết công tác y tế năm 2018,
triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
YT3
Đồng chí Phạm Xuân Trường - Trưởng phòng TCHC tham luận về giải pháp
đổi mới phong cách thái độ của cán bộ y tế
YT4
Đồng chí Hoàng Văn Uyên - Đội trưởng Đội Y tế dự phòng tham luận giải pháp
phòng chống dịch, thực hiện các chương trình y tế
YT5
Đồng chí Nguyễn Thị Hoa - Trưởng khoa khám bệnh tham luận giải pháp
nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh
YT10
Ký giao ước thi đua giữa Ban Giám đốc (trái) với BCH CĐCS năm 2019 (phải)
YT11
Ký cam kết trách nhiệm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2019
giữa các trưởng khoa, phòng, trưởng trạm y tế với Ban giám đốc
YT12
Đồng chí Lò Thị Duyên - Phó Giám đốc Sở Y tế trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018
YT13
Đồng chí Vũ Văn Quang - Giám đốc Trung tâm Y tế trao giấy khen
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2018

Tác giả: Phi Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 47 | lượt tải:25

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 293 | lượt tải:35

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 57 | lượt tải:30

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 335 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 46 | lượt tải:31
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.83%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 178
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 518
Đã giải quyết: 582
Quá hạn: 1 - 0.17%
Trước & đúng hạn: 582 - 99.83%
(tự động cập nhật vào lúc
14:43:05, 12/07/2024)
  • Đang truy cập60
  • Hôm nay23,291
  • Tháng hiện tại266,342
  • Tổng lượt truy cập14,344,929
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi