Phiên họp tháng 7 của UBND huyện

Thứ sáu - 02/08/2019 00:00
Ngày 25/7/2019, UBND huyện tổ chức phiên họp tháng 7 năm 2019 đánh giá về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 7 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2019 do đồng chí Hoàng Văn Hiêng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Đến dự phiên họp có đ/c Hoàng Hữu An - Bí thư Huyện ủy, đ/c Lò Văn Tuyển - Phó Chủ tịch HĐND huyện, các đồng chí Lãnh đạo UBND, Lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện, các đồng chí Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND huyện, các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
           Trong tháng 7/2019 nhìn chung các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ công tác đã đề ra, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn cơ bản được duy trì ổn định: Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất nông - lâm nghiệp: tiến độ gieo cấy vụ Mùa được đẩy nhanh, đảm bảo khung lịch thời vụ; chuẩn bị tốt các điều kiện, và tổ chức trồng rừng, trồng chè... Tập trung thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được đảm bảo; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện. Chính trị xã hội, quốc phòng, an ninh cơ bản được giữ vững, ổn định, tình hình tôn giáo được kiểm soát chặt chẽ.
          Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như: Dịch Tả lợn Châu phi vẫn tiếp tục lây lan trên địa bàn các xã. Công tác chăm sóc một số loại cây đã trồng như: Chè, Quế, Mắc ca của một số xã chưa được thực hiện thường xuyên. Một số dự án, công trình còn chậm tiến độ, chưa đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng. Tình trạng đơn thư khiếu nại, đề nghị kéo dài và vượt cấp vẫn còn tiếp diễn chủ yếu về các chính sách bồi thường đất đai chưa được giải quyết. Một số văn bản tham mưu phục vụ kỳ thứ tám HĐND huyện còn chậm tiến độ.
chi dao
Đ/c Hoàng Hữu An - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo phiên họp
thao luan
Đ/c Vương Thế Mẫn, Đ/c Trần Quang Chiến - PCT UBND huyện đồng chủ trì thảo luận tại phiên họp
       Qua thảo luận, để khắc phục những tồn tại hạn chế trong tháng 5 và thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, đ/c Hoàng Văn Hiêng - Chủ trì phiên họp nhấn mạnh một số nội dung sau:
ket luan
Đ/c Hoàng Văn Hiêng - Chủ tịch UBND huyện kết luận phiên họp
Phòng Nông nghiệp và PTNT
- Phối hợp UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc cây lúa vụ Mùa, các loại cây màu vụ Hè Thu, chăm sóc các loại cây đã trồng: Chè, Quế, Sơn tra, Mắc ca.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, tỷ lệ sống của cây chè đã triển khai trồng từ năm 2015 đến nay, đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế trong thời gian tới, báo cáo về UBND huyện trước ngày 05/8/2019.
- Phối hợp với các xã chốt số liệu nghiệm thu làm đất trồng chè đến 31/7/2019 và tổ chức chi trả đợt 1 về kinh phí hỗ trợ làm đất trồng chè cho Nhân dân.
- Phối hợp với các xã, các cơ quan liên quan rà soát, xác định lại vùng định hướng trồng chè mới năm 2020 (dự kiến 200 ha).
- Chủ trì phối hợp với Phòng Tài Chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa - Thông tin nghiên cứu lại hệ thống các văn bản về thực hiện tiêu chí xây dựng nhà văn hóa - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hướng dẫn lại cho các xã.
- Kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, điều chỉnh các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo theo đúng quy định. Điều chỉnh quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo cho phù hợp theo kết luận của Đoàn giám sát UBKT Tỉnh ủy đã nêu.
- Tham Mưu UBND huyện trình Thường trực Huyện ủy xin kinh phí thực hiện hỗ trợ xóa nhà tạm trên địa bàn xã Mường Kim, Ta Gia (tiêu chí xây dựng nông thôn mới).
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp & PTNT khẩn trương cân đối các nguồn vốn, ngân sách để tổ chức tiêm phòng đợt 2 trong tháng 8/2019.
- Rà soát, khoanh vùng các thôn bản bị nhiễm và khống chế mức thấp nhất lây nhiễm Dịch tả lợn Châu Phi. Giải thể, kiện toàn, giảm lực lượng các chốt kiểm dịch đối với các địa bàn được đã được khoanh vùng, kiểm soát dịch bệnh.
 Phòng Tài Chính - Kế hoạch
- Đối với việc hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia công tác phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi giao kinh phí về UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện; hỗ trợ người chăn nuôi, hộ nông dân, chủ trang trại, gia trại, hợp tác xã sản xuất trong lĩnh vực chăn nuôi có lợn buộc phải tiêu hủy do bệnh dịch tả lợn châu Phi giao kinh phí về Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp triển khai thực hiện.
- Đôn đốc, tổng hợp việc tham tham gia ý kiến của các thành viên UBND huyện vào báo cáo định hướng các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2020 và hoàn thiện báo cáo gửi lãnh đạo UBND huyện xem xét.
Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Tham mưu UBND huyện thành lập các đoàn tổ chức kiểm tra cơ sở vật chất đầu năm  học 2019 - 2020. Tập trung chỉ đạo công tác bồi dưỡng hè, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, giáo viên. Phối hợp UBND các xã, thị trấn chủ động thực hiện công tác tuyển sinh, huy động học sinh ra lớp. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tổng kết năm học  2018 - 2019. Tham mưu UBND huyện thành lập các đoàn đại biểu dự khai giảng các trường học.
Phòng Kinh tế - Hạ tầng
- Rà soát các tuyến đường sụt sạt và trình UBND huyện giải pháp tổ chức nạo vét, khai thông.
- Phối hợp với UBND thị trấn tiếp tục cắt tỉa cây xanh dọc QL 32 theo đúng giai đoạn sinh trưởng của cây; kiên quyết xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang giao thông.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
- Tiếp tục hoàn thiện các nội dung nghiệm thu, bàn giao gói thầu số 6 - Dự án thủy lợi Nậm mở, khu tái định cư Mường Kim - Tà Mung cho Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT theo Công văn số 1083/UBND-TĐC ngày 18/6/2019 của UBND tỉnh, hoàn thành trước ngày 20/8/2019.
- Khẩn trương tham mưu UBND huyện trả lời đơn thư của công dân.
- Tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện đường nội thị trên địa bàn thị trấn Than Uyên.
Phòng Văn hóa - Thông tin
- Tham mưu UBND huyện quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ VIII, năm 2019 (Từ ngày 31/8 đến 02/9/2019), tổ chức họp Ban Chỉ đạo trước 09/8/2019.
- Phối hợp với UBND thị trấn Than Uyên thống nhất khoanh vị trí, địa điểm tổ chức đua thuyền trên lòng hồ thị trấn Than Uyên; Phối hợp với Huyện đoàn, UBND thị trấn than uyên tổ chức phát động dọn dẹp, thu gom rác thải trên lòng hồ và khuôn viên hồ thị trấn Than Uyên.
Ban Quản lý rừng phòng hộ
- Phối hợp các xã rà soát lại định hướng chỉ tiêu thực hiện năm 2020: trồng mới cây Sơn tra (100 ha), Mắc ca (125 ha, trong đó trồng tập trung là bao nhiêu ha, trồng xen cây chè là bao nhiêu ha).
- Phối hợp với các xã tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng, tỷ lệ sống về các loại cây đã trồng (Quế, Sơn tra, Mắc ca) do đơn vị quản lý, điều hành, báo cáo về UBND huyện trước ngày 05/8/2019.
Trung tâm Y tế
Tiếp tục tăng cường tuyên truyền thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia về y tế năm 2019, đặc biệt như: chỉ tiêu tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin cho trẻ em dưới 6 tuổi, Y tế thôn bản, tỷ lệ trẻ em giảm suy dinh dưỡng...
Công an huyện
Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự ngày Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ VIII, năm 2019 (Từ ngày 31/8 đến 02/9/2019).
Chi Cục Thuế
Phối hợp với Phòng Tài Chính - Kế hoạch tham mưu UBND huyện về việc thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 20/6/2019 của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý và cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế để giảm nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh Lai Châu (không cho phép tham gia đấu thầu, chỉ định thầu với các tổ chức, cá nhân còn nợ thuế).
Điện lực Than Uyên
Phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương chi trả tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong việc triển khai các đường điện giảm tải, các trạm biến áp trên địa bàn huyện./.

Tác giả: Huy Nam (NHN)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 59 | lượt tải:34

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 331 | lượt tải:39

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 77 | lượt tải:41

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 359 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 64 | lượt tải:36
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.83%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 179
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 541
Đã giải quyết: 600
Quá hạn: 1 - 0.17%
Trước & đúng hạn: 600 - 99.83%
(tự động cập nhật vào lúc
16:16:22, 21/07/2024)
  • Đang truy cập75
  • Hôm nay16,845
  • Tháng hiện tại442,953
  • Tổng lượt truy cập14,521,540
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi