Tình hình phát triển KT-XH, QP-AN tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2018

Thứ ba - 17/07/2018 23:14
Trong tháng, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các hoạt động chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất, các nhiệm vụ sản xuất, phòng chống đói, rét cho vật nuôi, cây trồng, phòng cháy chữa cháy rừng. Nhìn chung tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và trật tự xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Kết quả thực hiện cụ thể các ngành và lĩnh vực như sau:
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG - AN NINH THÁNG 02
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TRÊN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
1. Về phát triển kinh tế

1.1. Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản, xây dựng nông thôn mới; công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai 
Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung chăm sóc, thu hoạch cây màu vụ Đông; hướng dẫn các biện pháp phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn nông dân che chắn chuồng trại, dự trữ rơm rạ, không thả gia súc trong những ngày rét đậm, tiến hành che phủ ni lông khi gieo mạ và chăm sóc lúa mạ sau gieo cấy. Triển khai đăng ký giống ngô vụ Xuân hè và đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018.
a) Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản, xây dựng nông thôn mới
- Nông nghiệp:
Cây lúa vụ Đông Xuân, kế hoạch 1.879 ha, hiện đã gieo cấy được 1.200 ha, đạt 64% kế hoạch. Tuy nhiên do đợt rét đậm, rét hại kéo dài đã làm thiệt hại khoảng 360 ha lúa (trong đó: 74,7 ha phục hồi được, 285,3 ha không thể phục hồi) và 1,3 ha mạ không phục hồi được, UBND huyện đã chỉ đạo khắc phục và gieo cấy bổ sung. Diện tích 45,2 ha cây ngô vụ Đông tại các xã: Phúc Than, Mường Than và Thị trấn Than Uyên, hiện đã thu hoạch xong. 
Tiếp tục chăm sóc và thu hái 104 ha chè kinh doanh; bảo vệ, chăm sóc 299,4 ha chè trồng mới (năm 2016, 2017) tại các xã: Phúc Than, Mường Cang, Hua Nà, Mường Kim, Tà Mung; triển khai kế hoạch trồng mới 315 ha năm 2018 (tại các xã: Phúc Than, Mường Kim, Tà Mung, Ta Gia, Khoen On, Tà Hừa). Tiếp tục chăm sóc 1.020 ha cao su đã trồng.
Do diễn biến thời tiết bất thường, một số diện tích hoa màu nhiễm sâu, bệnh gây hại nhẹ, nông dân đã tự chủ động phòng trừ hiệu quả.
Trong tháng, thực hiện cung ứng 16 tấn phân bón hóa học các loại. Cung ứng bổ sung 03 tấn giống lúa Séng cù cho các xã Mường Cang, Hua Nà, thị trấn Than Uyên (do bị chết rét).
Tiếp tục theo dõi và duy trì các mô hình, dự án đã triển khai từ các nguồn vốn 30a, vốn Khuyến nông, Khuyến lâm… như: cá lồng, dự án thương hiệu gạo Séng cù Than Uyên, dự án trồng cỏ chăn nuôi gia súc, mô hình trồng ổi, măng tre Bát Độ… nhìn chung các mô hình, dự án đều có kết quả khả quan. Chỉ đạo các cơ quan khối nông - lâm nghiệp rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018.
Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển được tăng cường thực hiện; trong tháng đầu năm đã kiểm soát giết mổ 670 gia súc (lợn 595 con; trâu, bò 75 con); kiểm dịch vận chuyển ra, vào địa bàn huyện 335 con lợn thương phẩm/07 chuyến. Phát hiện và xử lý vi phạm 02 vụ vận chuyển gia súc, gia cầm không có giấy chứng nhận kiểm dịch, không rõ nguồn gốc. Chỉ đạo hướng dẫn tăng cường công tác phòng chống đói rét, dịch bệnh cho vật nuôi, tình hình dịch bệnh trong tháng ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Tuy nhiên trong tháng xảy ra đợt rét đậm, rét hại kéo dài làm chết 432 con trâu, bò (chủ yếu là trâu, bò già yếu và bê, nghé mới sinh).
- Lâm nghiệp:
Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền Luật bảo vệ và phát triển rừng cho 1.106 lượt người tại 20 bản của 9 xã, thị trấn. Công tác quản lý bảo vệ rừng được tăng cường quyết liệt, phát hiện 01 vụ cất giữ lâm sản trái phép; xảy ra 01 vụ cháy rừng cao su vào ngày 21/02/2018, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định thiệt hại, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Công tác lâm sinh được quan tâm chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm. Chăm sóc 1.154,58 ha rừng phòng hộ; tổ chức gieo ươm được 697.340 cây giống để phục vụ trồng rừng năm 2018; tuyên truyền, vận động Nhân dân rà soát đất và thiết kế trồng rừng theo đề án với tổng diện tích 400 ha. Thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2017 cho người dân với tổng diện tích 23.529,38 ha, tổng số tiền chi trả là 18.124,6 triệu đồng; tổ chức rà soát, điều chỉnh, bổ sung diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018. 
- Thủy sản:
Diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có 160 ha, năng suất bình quân ước đạt 2,1 tấn/ha/năm, chủ yếu là nông dân nuôi quảng canh theo quy mô hộ gia đình. Hiện nay trên lòng hồ thủy điện có 221 lồng cá của các tổ chức, các hộ dân tự thực hiện. Chỉ đạo hướng dẫn Nhân dân chủ động nguồn nước, thức ăn, phòng chống rét và thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh đối với cá.
- Nông thôn mới:
Chỉ đạo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đôn đốc các xã triển khai thực hiện kế hoạch chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018; phối hợp với UBND xã Phúc Than và xã Mường Kim rà soát nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân, xây dựng dự án phát triển sản xuất cho người dân trình UBND tỉnh xem xét. Chỉ đạo các xã hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành năm 2017 do các xã làm chủ đầu tư; rà soát lại danh mục các công trình đề nghị đầu tư giai đoạn 2018 - 2020.
b) Công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai 
Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, quản lý và bảo vệ các công trình đã được đầu tư xây dựng, nâng cao hiệu quả sử dụng các công trình. Xây dựng kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện.
1.2. Tài nguyên - môi trường
Ban hành các văn bản chỉ đạo đối với công tác quản lý, sử dụng đất đai. Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2018. Lập hồ sơ, cấp 57 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 55 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 47.232,60 m2. Chỉnh lý biến động đất cho 125 hộ gia đình, cá nhân. Thực hiện giải quyết đơn thư khiếu nại, tranh chấp đất đai xảy ra trên địa bàn theo đúng thẩm quyền.
Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản. Tổ chức kiểm tra việc các hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản  trái phép, lập biên bản, xử phạt hành chính đối với 01 trường hợp khai thác cát trái phép (phạt tiền 30 triệu đồng, tịch thu tang vật 45m3 cát). Xác nhận 08 kế hoạch đăng ký bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các dự án xây dựng trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác vệ sinh môi trường thu gom rác thải, vận chuyển vật liệu đất, đá trên địa bàn huyện. 
1.3. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quản lý xây dựng và đô thị; đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NSNN và tình hình thực hiện tái định cư thủy điện Huội Quảng - Bản Chát
a) Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng đạt 5.495 triệu đồng, trong đó: công nghiệp chế biến 5.162 triệu đồng; sản xuất và phân phối điện nước 333,07 triệu đồng (không tính giá trị sản xuất của 02 thủy điện Huội Quảng, Bản Chát). 
b) Quản lý xây dựng và đô thị
Chỉ đạo phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn. Thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm hành lang giao thông đường bộ, đảm bảo trật tự đô thị trên địa bàn. Kiên quyết xử lý các sai phạm về quy hoạch đô thị, đặc biệt các trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông.
c) Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NSNN
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các chủ đầu tư; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình tiếp chi sang năm 2018. Tập trung đẩy nhanh tiến độ quyết toán, giải ngân các công trình đã hoàn thành năm 2017. 
Năm 2018, tổng kế hoạch vốn đầu tư tính đến 21/02/2018 là 83.278 triệu đồng/50 công trình, đã giải ngân 12.329 triệu đồng đạt 15% kế hoạch vốn, trong đó:
- Nguồn vốn do tỉnh quản lý: 32.319 triệu đồng/8 công trình tiếp chi. Trong đó đang thi công 07 công trình, giải ngân 12.329 triệu đồng đạt 38% kế hoạch vốn.
- Nguồn vốn do huyện quản lý: 50.959 triệu đồng/42 công trình, trong đó tiếp chi 14 công trình, khởi công mới 28 công trình. Trong đó đang khởi công xây dựng 08 công trình, hiện nay chưa thực hiện giải ngân.
- Công tác quyết toán các dự án hoàn thành: đã quyết toán 07 công trình; đang thẩm định hồ sơ quyết toán 76 công trình (trong đó có 37 công trình từ nguồn vốn nông thôn mới).
d) Tái định cư thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát
Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tái định cư khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống sinh hoạt. Thực hiện các phương án bồi thường hỗ trợ bổ sung đơn giá bồi thường đất nương dưới cos ngập đối với các điểm tái định cư bản Đốc xã Khoen On, bản Chát xã Mường Kim; giải phóng mặt bằng đối với một số dự án điều chỉnh bổ sung. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu điểm tái định cư:
+ Thủy điện Huội Quảng tổng số 73 dự án, trong đó: đã quyết toán 55 dự án với 171.508 triệu đồng, đang triển khai thực hiện 03 dự án với 159.375 triệu đồng.
+ Thủy điện Bản Chát tổng số 158 dự án, trong đó: đã quyết toán 129 dự án với 414.818 triệu đồng, đang triển khai thực hiện 07 dự án với 185.276 triệu đồng.
1.4. Thương mại, dịch vụ
Hoạt động thương mại trên địa bàn huyện cơ bản ổn định, giá cả hàng hóa, dịch vụ không có đột biến lớn. UBND huyện đã chỉ đạo quyết liệt, tổ chức các đợt kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bình ổn giá cả thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán, lập biên bản và xử phạt hành chính 65 cơ sở với tổng số tiền 107.375.000 đồng. Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 12.332,8 triệu đồng.
1.5. Tài chính, ngân hàng
- Thu ngân sách trên địa bàn huyện 7.306 triệu đồng đạt 14% kế hoạch. Chi ngân sách 44.460 triệu đồng.
- Tính đến ngày 23/02/2018, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huy động vốn đạt 463 tỷ đồng, trong đó vốn dân gửi 386 tỷ đồng; tổng dư nợ ước tính 520 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động vốn đạt 12.659 triệu đồng, tổng dư nợ 276.721 triệu đồng, trong đó quá hạn 1.085 triệu đồng.
2. Văn hóa - Xã hội 
2.1. Giáo dục - Đào tạo

Chỉ đạo hướng dẫn thực hiện Nghỉ tết Nguyên Đán, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các trường học trước tết Nguyên Đán. Xây dựng kế hoạch công tác Khuyến học năm 2018. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 tại các trường, kiểm tra kỹ thuật trường đạt chuẩn quốc gia. Tổ chức tổng kết Hội khỏe phù đổng cấp huyện. Tổ chức cho giáo viên các trường học tham gia kiểm tra năng lực giáo viên do Sở GD&ĐT tổ chức.
2.2. Y tế - Dân số 
Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh được tập trung chỉ đạo tăng cường thực hiện, đặc biệt dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Kịp thời triển khai các biện pháp phòng và ứng phó với tình hình dịch bệnh, tình hình dịch bệnh trong tháng cơ bản ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra, các chương trình MTQG về y tế được triển khai tích cực. Tổ chức khám bệnh cho 20.274 lượt người (trong đó 10.046 lượt người nghèo; 2.854 lượt trẻ em dưới 6 tuổi); chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch, dịch Sởi, Tay chân miệng, Cúm A (H5N1, H7N9), Zika, sốt xuất huyết, quai bị, thủy đậu... sẵn sàng kế hoạch phòng, chống dịch theo các tình huống khi có dịch xảy ra và chuẩn bị điều kiện phục vụ công tác phòng, chống dịch. Một số bệnh truyền nhiễm được phát hiện giám sát và điều trị kịp thời, không bùng phát thành dịch lớn, không có tử vong xảy ra. Công tác tuyên truyền, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường trước, trong va sau dịp Tết Nguyên đán, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện, thuốc, vật tư y tế đáp ứng khi có vụ ngộ độc xảy ra (trong tháng, đặc biệt trước, trong và sau Tết không có ca, vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra).
Tính đến tháng 02, toàn huyện hiện có 13.699 hộ, 66.643 người. Trong tháng có 17/107 trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên; có 01 cặp tảo hôn trong số 21 cặp kết hôn. Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền chính sách dân số - KHHGĐ (tuyên truyền được 1.402 lượt người nghe/32 buổi); triển khai thường xuyên các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ tại Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế.
2.3. Công tác Văn hoá - Thể thao, Du lịch và Thông tin truyền thông
Chỉ đạo tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất năm 2018 (tổ chức chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa đêm giao thừa, chương trình Hội xòe chiêng tại xã Phúc Than, lễ hội lùng tùng tại xã Mường Cang…). Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao nhân dịp kỷ niệm 88 năm thành lập Đảng cộng sản Việt nam. Ban hành kế hoạch hoạt động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2018. Làm tốt công tác kiểm tra các dịch vụ văn hóa công cộng, thông tin truyền thông và cơ sở lưu trú. Trong tháng có 1.290 lượt khách du lịch đến Than Uyên, trong đó khách nước ngoài 93 lượt.
Duy trì tốt công tác truyền thanh - truyền hình, sản xuất các tin bài tuyên truyền trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện. Trong tháng, tiếp sóng Truyền hình Việt Nam từ Trung ương, địa phương 1.596 giờ, truyền thanh 155 giờ, tiếp sóng FM 952 giờ. Số giờ địa phương (Truyền hình+ truyền thanh+ tiếng thái) 24 giờ.
2.4. Lao động, việc làm và thực hiện các chính sách xã hội
Thực hiện tốt các chính sách xoá đói giảm nghèo, chính sách người có công, cứu trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội: 
Tổ chức thăm, tặng quà và chúc tết các gia đình chính sách, có công với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đảm bảo các gia đình đều được đón xuân vui vẻ: hỗ trợ, tặng 5.032 suất quà tết với tổng kinh phí 1.686 triệu đồng. Hỗ trợ gạo thiếu đói giáp hạt cho 653 hộ với 3.098 khẩu nghèo của các xã, thị trấn, tổng số 46,47 tấn gạo.
Xác nhận cấp thẻ BHYT năm 2018 cho các đối tượng (người có công, người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ dưới 6 tuổi…).  Triển khai kế hoạch cai nghiện các chất ma tuý theo chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.
2.5. Công tác dân tộc, tôn giáo
Triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc góp phần ổn định dân cư, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; Đôn đốc thanh quyết toán các chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn năm 2017; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình: chính sách cấp phát báo, tạp chí theo Quyết định 59/QĐ-TTg; chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020. 
Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình dân số theo đạo, di cư tự do trên địa bàn. Hiện nay có 1.003 khẩu/165 hộ theo đạo trên 13 bản của 6 xã.
3. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh
3.1. Lĩnh vực Quốc phòng 
Duy trì nghiêm và tăng cường các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn. Không có diễn biến phức tạp xảy ra trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Phối hợp bảo vệ, tổ chức thành công chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa đảm bảo an toàn tuyệt đối. Bảo đảm tốt công tác tuyển quân năm 2018, thâm nhập hồ sơ, chốt quân số phát lệnh nhập ngũ theo đúng kế hoạch. Xây dựng kế hoạch công tác dân quân tự vệ, kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng năm 2018.
3.2. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Chỉ đạo phân công lực lượng xuống cơ sở, các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự để nắm, kiểm soát tình hình trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán.
Tình hình an ninh chính trị cơ bản được giữ vững. Ngày 11/02/2018 phát hiện 01 đối tượng (hiện là giáo viên Trường Phổ thông DTNT huyện Than Uyên) đã phát lịch treo tường năm 2018 có nội dung liên quan đến việc tuyên truyền Pháp luân công. UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng thu hồi lại số lịch đối tượng đã phát; Đồng thời gọi hỏi răn đe, giáo dục đối tượng và xác minh nguồn gốc tài liệu. 
An ninh trật tự ổn định, tuy nhiên có xảy ra một vụ xô sát, đánh nhau, hậu quả 01 người bị thương nặng (thủng ruột) đi cấp cứu tại bệnh viện huyện. Trong tháng bắt 06 vụ (06 đối tượng) tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 8,35 gam hêrôin, 735.000VNĐ, 01 xe mô tô và một số giấy tờ các loại. Chỉ đạo cơ quan chức năng đôn đốc tổ công tác tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán; phát hiện, lập biên bản 31 trường hợp vi phạm; tạm giữ 01 xe ô tô, 21 xe mô tô, 09 giấy tờ các loại; tiến hành xử phạt 23 trường hợp, thu nộp Kho bạc Nhà nước 19.535.000 đồng; vào ngày 16/02/2018 xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đường bộ khiến 02 người chết, 01 người bị thương, 02 xe mô tô hư hỏng nặng. Tiếp tục tổ chức các cuộc tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. 
4. Công tác xây dựng chính quyền, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng; bổ trợ tư pháp
4.1. Công tác xây dựng chính quyền; cải cách hành chính

Chấm dứt hợp đồng lao động đối với 08 cá nhân; thôi việc 01 viên chức; Nghỉ tự túc không hưởng lương 01 công chức và 01 viên chức; thông báo nghỉ hưu 01 viên chức; Nghỉ hưu 02 viên chức; điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định 158/2007 của Chính phủ 02 viên chức; trình Ban Thường vụ Huyện ủy xin chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại 01 công chức, luân chuyển các chức danh công chức, viên chức theo Nghị định 158/NĐ-CP. Tổ chức xác định chỉ số cải cách hành chính của huyện, ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2017. Làm tốt công tác văn thư - lưu trữ, thi đua khen thưởng, công tác thanh niên, công tác hội.
4.2. Công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; bổ trợ tư pháp
Chỉ đạo chuẩn bị các nội dung và tổ chức thanh tra theo kế hoạch. Tiếp 21 lượt công dân (25 người), nội dung tập trung chủ yếu về đền bù đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và một số nội dung khác; tiếp nhận 13 đơn kiến nghị phản ánh, đã tiến hành giải quyết lần đầu 03 đơn, 10 đơn đang trong quá trình xem xét giải quyết. 
Chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công 2017...). Triển khai thực hiện tốt công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực, thu nộp ngân sách nhà nước 28,1 triệu đồng. Hoạt động câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, tổ hòa giải ở cơ sở được duy trì.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, chủ động có nhiều giải pháp trong chỉ đạo điều hành, đã thu được những kết quả quan trọng: 
- Chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức gieo cấy đúng lịch thời vụ, đã chủ động trong công tác phòng chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi. Kịp thời có giải pháp khắc phục trong sản xuất nông nghiệp do rét đậm, rét hại gây ra.
- Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được đảm bảo; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện; tổ chức thành công chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng xuân Mậu Tuất 2018.
- Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chất lượng cuộc sống Nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao; tổ chức thăm, tặng quà tết cho người nghèo, các gia đình chính sách, người có công, đảm bảo cho người người, nhà nhà đều có Tết.
- Chính trị xã hội, quốc phòng, an ninh cơ bản được giữ vững, ổn định, tình hình tôn giáo được kiểm soát chặt chẽ.
2. Hạn chế, nguyên nhân
- Tỷ lệ chuyên cần của một số đơn vị trường vùng khó thời điểm trước Tết Nguyên đán còn thấp, tình trạng học sinh bỏ học đi khỏi địa phương đang có chiều hướng gia tăng ở một số xã như: Phúc Than, Khoen On, Ta Gia...
- Còn để xảy ra tình trạng lúa, mạ, gia súc bị chết rét. Nguyên nhân khách quan do diễn biến thời tiết bất thường, rét đậm, rét hại kéo dài. Nguyên nhân chủ quan do một bộ phận Nhân dân chưa nhận thức đầy đủ, chưa chủ động trong việc phòng, chống rét cho cây trồng, vật nuôi.
 
Phần thứ hai
MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 03
(1) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn đôn đốc UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân năm 2017 - 2018; chăm sóc lúa trà sớm, trà chính vụ và kết thúc gieo cấy đảm bảo trong khung lịch thời vụ. Triển khai nhận giống và làm đất trồng ngô Xuân sớm, đậu tương, lạc trên chân ruộng một vụ nơi có đất đủ ẩm, chỉ đạo gieo trồng trong tháng 2 - đầu tháng 3. Thường xuyên kiểm tra tu sửa, nạo vét các tuyến kênh mương đảm bảo tưới tiêu phục vụ cho sản xuất vụ Đông xuân. Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, vận động nhân dân chăm sóc diện tích chè kinh doanh và chè trồng mới, triển khai trồng chè năm 2018.
Tiếp tục hướng dẫn các biện pháp phòng chống đói rét, dịch bệnh, dự trữ thức ăn và chăm sóc cho đàn vật nuôi; triển khai tiêm phòng đợt I năm 2018 cho gia súc, gia cầm, vật nuôi; tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm sau Tết Nguyên đán. Chủ động nguồn nước, thức ăn, phòng chống rét và thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh đối với cá.
Tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện tốt Luật Phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng; tổ chức trực PCCCR mùa khô năm 2018. Gieo ươm cây giống đảm bảo phục vụ cho kế hoạch trồng mới rừng năm 2018; chăm sóc rừng trồng, rừng phòng hộ và rừng thay thế, vận động nhân dân khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng và chăm sóc rừng trồng mới.
Tổ chức kiểm tra hướng dẫn các xã tổ chức thực hiện các nội dung xây dựng Nông thôn mới theo quy hoạch, đề án xây dựng Nông thôn mới. Duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt, tập trung các nguồn vốn đầu tư vào các xã dự kiến đạt chuẩn, các tiêu chí chưa đạt mục tiêu theo lộ trình trong giai đoạn. Hướng dẫn xã Phúc Than xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM năm 2018.
(2) Tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; tiếp tục thống kê đất đai năm 2017 trên địa bàn huyện; chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện kịp thời công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để triển khai các công trình xây dựng trên địa bàn huyện; đẩy mạnh quản lý các hoạt động khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện. Tổ chức mở lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho công tác địa chính các xã, thị trấn.
(3) Tiếp tục duy trì phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, kiểm soát giá cả thị trường sau Tết Nguyên đán.
(4) Đẩy mạnh quản lý thu, chi ngân sách, triển khai các phương án chống thất thu, tăng thu ngân sách ngay từ những tháng đầu năm. Thực hiện tốt công tác tín dụng, nhất là chính sách của Nhà nước đối với hộ nghèo. Tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ đời sống, sản xuất cho Nhân dân sau tái định cư.
(5) Tiếp tục duy trì công tác dạy và học. Chỉ đạo kiểm tra nề nếp các trường học sau Tết Nguyên đán, huy động học sinh, duy trì tỉ lệ chuyên cần.
(6) Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn xử lí nghiêm việc vận chuyển hàng hoá không rõ nguồn gốc vào địa bàn. Tiếp tục tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh lương thực, thực phẩm sau Tết. Triển khai thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao các dịch vụ tiếp thị xã hội.
Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao theo kế hoạch như: tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; ngày quốc tế hạnh phúc...
Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách lao động - xã hội năm 2018 như công tác giảm nghèo, lao động, việc làm, cứu trợ xã hội, bảo trợ trẻ em… Kiểm tra công tác tặng quà Tết Nguyên đán năm 2018 cho đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân tại các cơ sở xã, thị trấn; công tác hỗ trợ gạo hộ nghèo dịp giáp hạt năm 2018.
(7) Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu theo quy định, tăng cường công tác kiểm tra nắm bắt tình hình tại cơ sở. Tổ chức lễ ra quân huấn luyện theo kế hoạch, giao quân bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định.
Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, hoạt động lợi dụng tôn giáo, di cư tự do. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh phòng ngừa đối với các loại tội phạm trong dịp sau Tết Nguyên đán; tăng cường công tác đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn trọng điểm, tuyến quốc lộ và các khu vực đông dân cư.
(8) Xây dựng kế hoạch đào tạo và mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch. Rà soát, xây dựng kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018. Hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn thư - lưu trữ, hồ sơ tại cơ quan đơn vị, xây dựng và thực hiện kế hoạch số hóa tài liệu lưu trữ.
(9) Duy trì tốt chế độ trực tiếp công dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra kinh tế xã hội theo kế hoạch. Triển khai tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật theo kế hoạch. Tăng cường công tác dân vận chính quyền tại các cơ quan đơn vị.
(10) Tổ chức sơ kết quý I năm 2018 về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên tất cả các lĩnh vực.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

Số 191/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 57 | lượt tải:0

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 2592 | lượt tải:1518

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 733 | lượt tải:101

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 2953 | lượt tải:1230

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 2170 | lượt tải:205
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 03/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.52%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 177
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 65
Đã tiếp nhận: 143
Đã giải quyết: 209
Quá hạn: 1 - 0.48%
Trước & đúng hạn: 209 - 99.52%
(tự động cập nhật vào lúc
02:46:57, 02/03/2024)
  • Đang truy cập88
  • Hôm nay13,644
  • Tháng hiện tại37,538
  • Tổng lượt truy cập11,296,970
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi