Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2017

Thứ tư - 19/04/2017 05:54
Trong tháng 4 năm 2017, nhìn chung tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và trật tự xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định. Kết quả thực hiện cụ thể các ngành và lĩnh vực như sau:

I. KINH TẾ

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn nông dân chăm sóc cây màu vụ Xuân Hè, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân, Xuân Hè năm 2016 - 2017.

1.1. Sản xuất nông nghiệp

* Trồng trọt

- Cây lúa, gieo cấy 1.866,3/1.850 ha lúa nước đạt 100,9% vượt 0,9% kế hoạch, trong đó: trà sớm 1.570,3 ha đang trong giai đoạn làm đòng - báo trổ bông; trà chính vụ 254,9 ha đang trong giai đoạn đứng cái - làm đòng; trà muộn 41,1 ha đang trong giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái.

- Cây ngô, đã gieo trồng 1.523/1.600 ha đạt 95,2% kế hoạch.

- Cây sắn, thực hiện 639/553 ha đạt 115,5%.

- Cây công nghiệp dài ngày:

+ Cây chè: cải tạo, chăm sóc và thu hái 52 ha chè cũ; chỉ đạo đôn đốc nhân dân chăm sóc và bảo vệ 161 ha chè chất lượng cao trồng mới năm 2015, 2016 tại xã Phúc Than; tiếp tục đôn đốc triển khai kế hoạch trồng mới 146 ha năm 2017 (tại các xã: Phúc Than, Mường Cang, Hua Nà, Mường Kim, Tà Mung) đã làm đất ước thực hiện 80 ha.

+ Cây cao su: tiếp tục chăm sóc 1.020 ha cao su đã trồng.

- Cây công nghiệp ngắn ngày: Cây lạc thực hiện được 126/125 ha vượt 0,8% kế hoạch; cây đậu tương đã thực hiện gieo trồng 152/165 ha đạt 92,1%.

 

* Công tác cung ứng giống, vật tư, khuyến nông, bảo vệ thực vật

Thực hiện cung ứng 13 tấn phân bón hóa học các loại. Công tác bảo vệ thực vật được quan tâm theo dõi, giám sát chặt chẽ, có dự báo và chỉ đạo hướng dẫn bà con nông dân chủ động phòng trừ, xử lý kịp thời không để sâu bệnh gây hại đến năng suất, chất lượng cây trồng. Tổng diện tích nhiễm sâu, bệnh (bệnh đạo ôn, khô vằn, bạc lá, bọ xít, chuột...) là 354,8 ha (nhiễm nhẹ 256 ha, nhiễm trung bình 73,4 ha, nhiễm nặng 16,4 ha), đã chỉ đạo phòng trừ kịp thời, không bị lây lan trên diện rộng. Tiếp tục theo dõi các mô hình, dự án các nguồn vốn 30a, Khuyến nông, khuyến lâm và vốn EVN đã triển khai trong năm 2016, triển khai thực hiện các mô hình, dự án năm 2017 (40 ha lúa chất lượng cao gồm Séng cù, J02, Tẻ râu; 39 ha lúa Séng cù ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển và tạo dựng thương hiệu chứng nhận tại Hua Nà, Mường Cang).

* Chăn nuôi, thủy sản

Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển được tăng cường thực hiện(1). Tình hình dịch bệnh trong quý ổn định, không có dịch bệnh xảy ra.

Công tác nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì. Hiện nay, 30 lồng cá thuộc dự án nuôi cá lồng trên hồ thủy điện Huội Quảng - Bản Chát tại xã Ta Gia, Khoen On và 157 lồng cá của các doanh nghiệp đầu tư tiếp tục phát triển ổn định.

1.2. Lâm nghiệp

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tuyên truyền luật bảo vệ và phát triển rừng tới 21 thôn bản tới 11 xã, thị trấn với 1.194 lượt người tham gia; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng với 285 hộ gia đình/ 04 thôn bản. Phát hiện và xử lý 2 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng, thu nộp ngân sách nhà nước 6 triệu đồng. Trong tháng không xảy ra cháy rừng.

Công tác lâm sinh được quan tâm chỉ đạo, hiện đang gieo ươm và chăm sóc cây giống phục vụ trồng rừng năm 2017 (gieo ươm được 510.000 cây).

2. Công tác thủy lợi, phòng chống lụt bão

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát và quản lý, bảo vệ nhằm nâng cao hiệu quả các công trình thủy lợi đã được đầu tư xây dựng.

Thường trực ứng phó lụt bão 24/24 giờ. Chỉ đạo xây dựng văn kiện, khảo sát địa điểm cho diễn tập ứng phó bão lũ - tìm kiếm cứu nạn tại xã Pha Mu.

3. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới

Chỉ đạo nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng các tiêu chí thuộc nhóm kinh tế và tổ chức sản xuất. Chỉ đạo xã Mường Mít tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt trong thời gian tới để đảm bảo kế hoạch đã đăng ký. Đôn đốc các xã đánh giá lại toàn bộ các tiêu chí nông thôn mới; rà soát và đăng ký danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn giai đoạn 2017 - 2020. Triển khai lấy ý kiến tham gia của thành viên Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới vào dự thảo Sổ tay hướng dẫn thực hiện tiêu chí Môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

4. Tài nguyên và môi trường

Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý đất đai. Tổ chức thu hồi đất để thi công 2 công trình với tổng diện tích 2.566 m2. Lập hồ sơ cấp 60 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 60 hộ gia đình, cá nhân tại các xã, thị trấn với tổng diện tích 31.943,34 m2. Tổ chức lấy ý kiến thống nhất số liệu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) huyện Than Uyên.

Chỉ đạo các xã tăng cường quản lý khai thác khoáng sản theo quy định. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra khối lượng đá phục vụ thi công thủy điện Huội Quảng; kiểm tra, lập biên bản yêu cầu dừng việc khai thác khoáng sản (cát) của một số hộ gia đình tại bản Nà É xã Mường Kim. Xác nhận 19 kế hoạch đăng ký bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các dự án xây dựng trên địa bàn huyện. Tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày nước thế giới và ngày khí tượng thế giới năm 2017. Chỉ đạo thực hiện đảm bảo công tác vệ sinh môi trường thu gom rác thải, vận chuyển vật liệu đất, đá trên địa bàn huyện.

5. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng đạt 7.647,9 triệu đồng. Trong đó: giá trị ngành công nghiệp khai thác 2.478,7 triệu đồng; công nghiệp chế biến 4.930,5 triệu đồng; sản xuất và phân phối điện nước 239,7 triệu đồng.

6. Tài chính - Thương mại - dịch vụ

Tính đến ngày 14/4/2017 tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện 8.253 triệu đồng đạt 17% kế hoạch. Tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt 95.178 triệu đồng đạt 22% kế hoạch (chi thường xuyên 88.647 triệu đồng).

Ước đến ngày 30/4/2017, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huy động vốn đạt 420 tỷ đồng, trong đó vốn dân gửi 365 tỷ đồng; tổng dư nợ ước tính 480 tỷ đồng. Tính đến ngày 18/4/2017, Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động vốn đạt 3.791 triệu đồng (trong đó vốn dân gửi 3.322 triệu đồng) tổng dư nợ 249.477 triệu đồng. Nhìn chung hoạt động ngân hàng cơ bản ổn định.

Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ, vận tải đạt 45.223 triệu đồng. Chỉ đạo làm tốt công tác quản lý thị trường, hoạt động kinh doanh; thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh; tăng cường đấu tranh phòng, chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

7. Đầu tư xây dựng cơ bản - Quản lý đô thị

7.1. Đầu tư xây dựng cơ bản

Tổng kế hoạch vốn giao năm 2017 là 41.453 triệu đồng/31 công trình (20 công trình tiếp chi, 11 công trình khởi công mới) hiện nay chưa thực hiện giải ngân, trong đó:

- Nguồn vốn do tỉnh quản lý, kế hoạch vốn 18.371 triệu đồng/8 công trình (tiếp chi 01 công trình, khởi công mới 07 công trình). Đến nay chưa thực hiện giải ngân.

- Nguồn vốn do huyện quản lý, kế hoạch vốn 23.082 triệu đồng/23 công trình (tiếp chi 19 công trình, khởi công mới 04 công trình). Đến nay chưa thực hiện giải ngân. Kế hoạch vốn kéo dài 19.280 triệu đồng, tính đến 14/4/2017 giải ngân 3.817 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát thi công các công trình trên địa bàn do huyện quản lý, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Hiện nay đã quyết toán 22 công trình, đang thẩm định hồ sơ quyết toán 81 công trình.

7.2. Quản lý đô thị

Tiến hành cấp phép kinh doanh, xây dựng cho 6 hộ gia đình (kinh doanh 02 hộ, xây dựng 04 hộ). Tổ chức rà soát, kiểm tra đất lưu không khu vực Chợ Than Uyên, hành lang an toàn giao thông và lắp đặt biển quảng cáo trên địa bàn thị trấn. Xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông làm nơi kinh doanh, buôn bán.

8. Công tác tái định cư thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát

Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tái định cư khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống. Tổ chức rà soát, điều chỉnh, các phương án bồi thường hỗ trợ các dự án thành phần còn đang vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng.

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu điểm tái định cư (đang thực hiện 08 dự án, trong đó: tái định cư thủy điện Huội Quảng 04 dự án/64.800 triệu đồng, tái định cư thủy điện Bản Chát 04 dự án/ 251.000 triệu đồng).

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục - đào tạo

Tiếp tục chỉ đạo công tác đổi mới quản lý giáo dục, phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì tỷ lệ chuyên cần. Chỉ đạo tổ chức cấp phát gạo cho các trường có học sinh bán trú; kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn bán trú, bếp ăn tập thể của các đơn vị trường học, tập huấn công tác y tế trường học; hoàn thiện hồ sơ xét hết thời gian tập sự cho giáo viên đợt I năm học 2016 - 2017. Trong tháng có 32 học sinh bỏ học (cấp Tiểu học: 02 học sinh, cấp THCS: 30 học sinh(2)), tập trung chủ yếu ở các xã: Tà Mung, Phúc Than, Mường Than, ...

2. Y tế - Dân số

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được duy trì, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh được triển khai kịp thời. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn cơ bản ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến. Trong tháng đã tổ chức khám bệnh cho 48.278 lượt người (27.339 lượt người nghèo; 8.406 lượt trẻ em dưới 6 tuổi).

Các chương trình MTQG về y tế được triển khai tích cực: Chương trình tiêm chủng thường kỳ tại 12/12 xã, thị trấn được tổ chức đảm bảo an toàn; công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú, các cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, các cơ sở ăn uống(3) được đẩy mạnh. Tổ chức thành công Hội nghị triển khai “tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017. Trong tháng không có ca, vụ ngộ độc xảy ra. Thường xuyên tuyên truyền và thực hiện các biện pháp can thiệp giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV, phát hiện và tư vấn cho các đối tượng nguy cơ cao.

Chỉ đạo các xã, thị trấn tích cực tuyên truyền chính sách dân số - KHHGĐ, đã tổ chức tuyên truyền 90 buổi với 3.008 lượt người nghe về tác hại của tảo hôn, kết hôn cận huyết, luật hôn nhân gia đình. Triển khai các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ tại Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế. Trong tháng, trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên là 17/85 trẻ chiếm 20%.

3. Văn hóa, thể thao

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, quản lý các điểm dịch vụ văn hóa công cộng, thông tin truyền thông và cơ sở lưu trú. Tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam 21/4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4/2017. Duy trì tốt các hoạt động thể dục thể thao như tổ chức giải việt dã truyền thống huyện Than Uyên lần thứ XI, Ngày chạy Olympic, tham gia các phong trào thể dục thể thao do tỉnh phát động, hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở. Duy trì hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Duy trì tốt công tác truyền thanh - truyền hình, tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 2.160 giờ, tiếp sóng FM 1.020 giờ. Sản xuất chương trình truyền thanh, truyền hình của huyện 25 giờ, sử dụng 111 tin bài tuyên truyền trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện.

4. Lao động - Xã hội

Thực hiện đảm bảo các chính sách xoá đói giảm nghèo, chính sách người có công, cứu trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội.

Triển khai thực hiện kế hoạch cai nghiện ma tuý tại gia đình, tại Trung tâm 05-06 cho 20 trường hợp năm 2017; hoàn thiện hồ sơ pháp lý hồ sơ cai nghiện cho 04 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện pháp luật về phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh - dịch vụ trên địa bàn huyện.

5. Công tác dân tộc

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc góp phần ổn định dân cư, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn các xã tổng hợp, rà soát số hộ, số khẩu nghèo được hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTG ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; kiểm tra, rà soát các công trình cần duy tu, bảo dưỡng năm 2018; kiểm tra tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân chương trình 135 và các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện năm 2017.

III. QUỐC PHÒNG, AN NINH

1. Công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương

Duy trì nghiêm và tăng cường các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn. Chỉ đạo sẵn sàng chiến đấu bảo vệ trong dịp giỗ tổ Hùng Vương. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân năm thứ nhất, dân quân cơ động đạt kết quả loại khá.

2. Tình hình trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Tổ chức thành công Hội nghị triển khai thực hiện Đề án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2020. Tình hình tôn giáo và hoạt động tôn giáo(4) cơ bản ổn định, không có tình trạng di dịch cư tự do. Trong tháng bắt giữ 08 vụ, 11 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 2,35 gam hêrôin, 3,74 gam thuốc phiện, 5 điện thoại di động, 3 xe mô tô và 61,2 triệu đồng tiền mặt.

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn đôn đốc tổ công tác thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng. Phát hiện, lập biên bản, xử lý 59 trường hợp vi phạm; tạm giữ 30 xe mô tô, 29 giấy tờ các loại, tiến hành xử phạt 47 trường hợp phạt tiền thu nộp Kho bạc Nhà nước 19,2 triệu đồng. Tổ chức 11 buổi tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với 586 người tham gia học tập.

IV. NỘI VỤ, THANH TRA, TƯ PHÁP

1. Nội vụ

Tiếp tục làm tốt công tác tổ chức bộ máy chính quyền, quản lý, sử dụng biên chế. Tổ chức 3 lớp đào tạo bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021. Chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước; thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện tốt các công tác văn thư - lưu trữ, thi đua khen thưởng.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng lãng phí

Trong tháng, tiếp 11 lượt công dân (11 người) với nội dung tập trung chủ yếu về tranh chấp đất đai, chế độ chính sách và một số nội dung khác; tiếp nhận 11 đơn kiến nghị phản ánh, đã tiến hành giải quyết lần đầu 07 đơn, 04 đơn còn lại đang trong quá trình xem xét giải quyết. Tiếp tục thực hiện 01 cuộc thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn vốn thủy điện Huội Quảng, Bản Chát.

3. Tư pháp

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Trong tháng, đã tổ chức tuyên truyền 10 buổi với 465 lượt người nghe về Bộ Luật dân sự, Bộ Luật tố tụng dân sự... Thực hiện tốt công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực. Duy trì hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, tổ hòa giải ở cơ sở.

4. Công tác dân vận chính quyền

Chỉ đạo hướng dẫn việc tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và công tác dân vận chính quyền năm 2017 trên địa bàn huyện. Tiếp tục phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện triển khai lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong tháng 4/2017 nhìn chung các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ công tác đã đề ra, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện duy trì ổn định: Sản xuất nông nghiệp vụ Xuân Hè đảm bảo bảo tiến độ gieo cấy và chăm sóc; công tác chuẩn bị giống cây lâm nghiệp và tiến độ rà soát, thiết kế đất trồng rừng, trồng rừng mới (quế, sơn tra) đạt kết quả tốt; chăn nuôi phát triển ổn định không phát sinh dịch bệnh; công tác kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục được thực hiện tốt; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân được duy trì, kiểm soát tốt dịch bệnh trên người; công tác đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong tháng 4 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tiến độ giải ngân một số công trình dự án còn chậm. Tiềm ẩn tình trạng học sinh bỏ học, tảo hôn, đi khỏi địa phương cao. Một số cơ quan chuyên môn, xã, thị trấn thực hiện chế độ báo cáo, chế độ hội họp chưa thực sự nghiêm túc.

VI. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2017

Các cơ quan, ban, ngành và các xã, thị trấn cần tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của HĐND huyện; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong Quý II năm 2017 trong Chương trình công tác của UBND huyện năm 2017; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

(1) Tập trung chăm sóc lúa Đông Xuân 2016 - 2017; thường xuyên kiểm tra, dự báo diễn biến tình hình sâu bệnh gây hại trên tất cả các loại cây trồng, chủ động phòng trừ kịp thời. Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, vận động nhân dân chăm sóc diện tích chè kinh doanh và chè trồng mới, triển khai trồng mới chè đảm bảo theo kế hoạch; tổ chức tiêm phòng định kỳ, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; kiểm tra chặt chẽ và thực hiện tốt công tác kiểm dịch vận chuyển, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển không rõ nguồn gốc, xuất xứ; tuyên truyền, vận động nhân dân đầu tư nuôi trồng thủy sản, nâng cao sản lượng, chất lượng phục vụ nhu cầu thị trường trong huyện góp phần nâng cao thu nhập. Tiếp tục tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện tốt Luật phòng cháy, chữa cháy rừng và bảo vệ rừng; thường trực PCCCR, ứng phó bão, lũ 24/24h, chỉ đạo tổ chức diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tại xã Pha Mu đảm bảo an toàn, chất lượng. Chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đảm bảo theo kế hoạch.

(2) Tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Rà soát diện tích đất rừng sản xuất của các xã có điểm tái định cư. Thường xuyên kiểm tra hoạt động quản lý, khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện. Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường tại các cơ sở sản xuất, công tác thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.

(3) Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thường xuyên kiểm tra quy hoạch kiến trúc xây dựng đảm bảo hành lang an toàn giao thông đường bộ thông thoáng, mỹ quan đô thị. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình, dự án xây dựng tiếp chi năm 2016, khởi công mới năm 2017.

(4) Tăng cường các giải pháp thu ngân sách đảm bảo theo kế hoạch và dự toán được giao. Thực hiện tốt công tác tín dụng, đặc biệt là chính sách tín dụng của Nhà nước đối với hộ nghèo.

(5) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn tuyển sinh năm học 2017 - 2018, xét tốt nghiệp THCS năm 2017, xét thi đua cuối năm, tổng kết năm học.

(6) Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn xử lí nghiêm việc vận chuyển hàng hoá kém chất lượng, không rõ nguồn gốc vào địa bàn. Duy trì công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao các dịch vụ tiếp thị xã hội.

Thực hiện tốt các chính sách lao động - xã hội năm 2017 như công tác giảm nghèo, lao động, việc làm, cứu trợ xã hội, bảo trợ trẻ em… Xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác dạy nghề năm 2017 theo kế hoạch giao.

Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ văn hóa, thể thao. Cổ động, tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5. Chỉ đạo hướng dẫn các xã, thị trấn tổ chức Đại hội thể dục, thể thao cấp cơ sở.

(7) Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức huấn luyện các lực lượng diễn tập ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn tại xã Pha Mu. Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 3 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu (9 đồng chí), tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 tại huyện. Thực hiện tốt kế hoạch tuần tra địa bàn bảo vệ trong dịp lễ kỷ niệm ngày giải phóng Miền Nam 30/4, Quốc tế lao động 1/5. Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn di dân Tái định cư, hoạt động lợi dụng tôn giáo, tuyên truyền trái phép, di cư tự do. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh phòng ngừa đối với các loại tội phạm, tăng cường công tác đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn trọng điểm, tuyến quốc lộ và các khu vực đông dân cư.

(8) Xây dựng kế hoạch tổ chức khen thưởng nhân kỷ niệm Ngày giải phóng huyện Than Uyên. Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch năm 2017. Duy trì chế độ trực tiếp công dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; triển khai 1 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt I năm 2017.

 

 

(1) Kiểm soát giết mổ 340 con lợn, 14 con trâu, bò, ngựa; kiểm dịch vận chuyển 24 con trâu, bò, 19 con lợn.

(2) Tảo hôn: 12 học sinh; đi khỏi địa phương: 12 học sinh; bỏ học vì nguyên nhân khác: 8 học sinh.

(3) Kiểm tra 110 lượt/889 cơ sở ăn uống; 207 lượt/578 cơ sở kinh doanh lương thực thực phẩm; 25 lượt/62 cơ sở chế biến lương thực thực phẩm; 76/42 cơ sở.

(4) Hiện nay trên địa bàn huyện có 889 khẩu/148 hộ/11 bản của 6 xã theo đạo.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

Số 191/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 62 | lượt tải:0

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 2625 | lượt tải:1538

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 774 | lượt tải:103

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 3012 | lượt tải:1234

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 2219 | lượt tải:205
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 03/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.55%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 177
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 65
Đã tiếp nhận: 153
Đã giải quyết: 220
Quá hạn: 1 - 0.45%
Trước & đúng hạn: 220 - 99.55%
(tự động cập nhật vào lúc
23:55:54, 04/03/2024)
  • Đang truy cập66
  • Hôm nay23,461
  • Tháng hiện tại100,978
  • Tổng lượt truy cập11,360,410
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi