Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017

Thứ tư - 21/06/2017 05:54
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện uỷ, HĐND huyện, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy vậy, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết cực đoan, diễn biến phức tạp ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của nhân dân. Quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy, Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ năm 2017. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong 6 tháng đầu năm cơ bản đạt tiến độ kế hoạch đề ra.

I. KINH TẾ

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo chăm sóc và thu hoạch cây màu vụ Đông, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ sản xuất, thu hoạch vụ Đông Xuân năm 2016 - 2017 và chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ Hè Thu, trồng chè, trồng rừng; hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi.

1.1. Sản xuất nông nghiệp

Tổng diện tích gieo trồng 4.536,1 ha đạt 102,37% kế hoạch, tăng 76,1 ha so với cùng kỳ năm 2016, trong đó: Lúa 1.866,3 ha, ngô 1.676 ha, lạc 149,5 ha, đậu tương 148,2 ha, sắn 696,1 ha và một số cây trồng khác.

* Trồng trọt

- Cây lúa vụ Đông Xuân, thực hiện 1.866,3 ha vượt 0,8% kế hoạch (1.850 ha), tăng 43,3 ha so với cùng kỳ năm 2016. Năng suất ước đạt 60,59 tạ/ha, sản lượng ước đạt 11.308 tấn vượt 1,87% kế hoạch, tăng 352 tấn so với cùng kỳ năm 2016, hiện nay đã thu hoạch được 1.841,3 ha.

Lúa vụ Hè Thu, kế hoạch sản xuất 2.610 ha, hiện đã thực hiện làm đất 2.461,8 ha, gieo mạ 261 ha, cấy 195 ha.

- Cây ngô vụ Xuân Hè, đã gieo trồng 1.676 ha vượt 1,58% kế hoạch (1.650 ha), tăng 20 ha so với cùng kỳ năm 2016. Năng suất ước đạt 38 tạ/ha, sản lượng ước đạt 6.369 tấn, vượt 2,93% kế hoạch, tăng 76 tấn so với cùng kỳ năm 2016, hiện nay đã thu hoạch được 100 ha.

- Cây công nghiệp dài ngày:

+ Cây chè: tổng diện tích hiện có 230 ha, trong đó chè kinh doanh 52 ha, sản lượng chè thu hoạch trong vụ ước đạt khoảng 101,8 tấn chè búp tươi, chè kiến thiết cơ bản 161 ha hiện đang phát triển tốt. Chỉ đạo tổ chức triển khai làm đất trồng mới năm 2017 được 175 ha (kế hoạch 146 ha) tính đến 20/6/2017 trồng mới được 17 ha.

+ Cây cao su: Tiếp tục chăm sóc 1.020 ha cao su đã trồng, hiện nay cây đang sinh trưởng, phát triển tốt.

+ Cây thảo quả: Tổng diện tích thảo quả hiện có 263,5 ha. Hiện nông dân đang chăm sóc diện tích thảo quả cũ và tổ chức phát dọn thực bì, gieo ươm hạt dự kiến trồng mới (5 ha) vào tháng 7-8/2017.

- Thực hiện gieo trồng 149,5 ha lạc đạt 83,06% kế hoạch (180 ha), tăng 39,5 ha so với cùng kỳ năm 2016; gieo trồng 148,2/290 ha đậu tương, đạt 51,1 giảm 14,1 ha so với cùng kỳ năm 2016; gieo trồng 696,1/550 ha sắn vượt 26,56% kế hoạch, giảm 12,6 ha so với cùng kỳ năm 2016.

- Gieo trồng 175 ha rau đậu các loại, năng suất ước đạt 100 tạ/ha, sản lượng ước đạt 1.750 tấn.

Ngoài ra, Nhân dân còn trồng thêm một số loại cây khác như: mía, khoai lang, khoai sọ, cây làm thức ăn cho gia súc…

* Công tác cung ứng giống, vật tư, khuyến nông, bảo vệ thực vật, chuyển giao khoa học công nghệ

Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, kiểm dịch đầy đủ trên các giống nhập nội trước khi đưa vào sản xuất, các giống được cung ứng đều đảm bảo theo yêu cầu. Công tác chỉ đạo sản xuất, cơ cấu giống, thời vụ được triển khai đến người dân nhanh chóng, kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Thực hiện cung ứng 316,9 tấn phân bón hóa học, 164,447 tấn giống các loại (lúa 128,341 tấn, ngô 36,106 tấn). Công tác bảo vệ thực vật được quan tâm theo dõi, giám sát chặt chẽ, có dự báo và chỉ đạo hướng dẫn bà con nông dân chủ động phòng trừ, xử lý kịp thời không để sâu bệnh gây hại đến năng suất, chất lượng cây trồng. Tổng diện tích nhiễm sâu, bệnh (Rầy, sâu đục thân, bọ xít, bệnh đạo ôn, bạc lá, khô vằn, vàng lá sinh lý, chuột hại...) là 622,35 ha, trong đó: nhiễm nhẹ 410,4 ha, nhiễm trung bình 159,4 ha, nhiễm nặng 47,5 ha, diện tích thiệt hại trên 70% năng suất là 5,05 ha (trong đó có 1,7 ha lúa Séng cù tại xã Mường Cang và Hua Nà), đã chỉ đạo phòng trừ kịp thời, không bị lây lan trên diện rộng.

Chỉ đạo làm tốt công tác kiểm dịch thực vật, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát các đại lý kinh doanh, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn. Tiếp tục theo dõi các mô hình, dự án các nguồn vốn 30a, Khuyến nông, khuyến lâm và vốn EVN đã triển khai trong năm 2016, triển khai thực hiện các mô hình, dự án năm 2017 (40 ha lúa chất lượng cao gồm Séng cù, J02, Tẻ râu; 39 ha lúa Séng cù ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển và tạo dựng thương hiệu chứng nhận tại Hua Nà, Mường Cang).

* Chăn nuôi, thủy sản

Tổng đàn gia súc, gia cầm 270.505 con([1]), tốc độ tăng đàn đạt 0,57%/ tháng. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn nông dân các biện pháp phòng chống đói rét cho vật nuôi, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, khống chế kịp thời không để xảy ra dịch lớn trên địa bàn huyện. Triển khai tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng đợt I cho đàn gia súc. Công tác kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển được thực hiện chặt chẽ([2]).

Diện tích nuôi trồng thủy sản hiện có 170 ha, năng suất bình quân ước đạt 2 tấn/ha/năm. Tổng sản lượng thủy sản từ đầu năm đến nay ước đạt 170 tấn. Về phát triển nuôi cá lồng, hiện nay có 30 lồng cá thuộc dự án nuôi cá lồng trên hồ thủy điện Huội Quảng - Bản Chát tại xã Ta Gia, Khoen On, 100 lồng cá của công ty An Phát, 57 lồng cá của công ty Chu Va tiếp tục phát triển ổn định.

1.2. Lâm nghiệp

Chỉ đạo chăm sóc 207 ha rừng phòng hộ năm thứ 3,4 và chăm sóc rừng trồng thay thế năm thứ 2, thứ 3. Vận động Nhân dân chuẩn bị các điều kiện trồng rừng theo kế hoạch([3]), đang gieo ươm và chăm sóc cây giống phục vụ trồng rừng năm 2017 là được 942.340 cây([4]). Thực hiện chi trả và hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị cho công tác quyết toán kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2016 với tổng diện tích đựơc 25.957,97 ha (rừng phòng hộ 12.757,46 ha, rừng sản xuất 13.200,51 ha), kinh phí 12.358.598.517 đồng.

Trong 6 tháng đầu năm tổ chức tuyên truyền Luật bảo vệ và phát triển rừng cho 6.691 lượt người tại 108 cuộc họp thôn, bản; tổ chức ký cam kết bảo vệ rừng với 1.111 hộ gia đình. Công tác quản lý bảo vệ rừng được tăng cường, phát hiện 12 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, tịch thu 8,471 m3 gỗ các loại, thu nộp ngân sách nhà nước 101.238.000 đồng. Chỉ đạo đôn đốc Ban Chỉ đạo PCCCR, UBND các xã, thị trấn chủ động công tác PCCCR mùa khô.

1.3. Công tác thủy lợi, phòng chống lụt bão

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra các tuyến kênh mương, đảm bảo đủ nước tưới tiêu cho cây trồng vụ Đông Xuân năm 2016 - 2017. Kiểm tra công tác quản lý và bảo vệ nhằm nâng cao hiệu quả các công trình đã được đầu tư xây dựng. Hướng dẫn các xã, thị trấn đăng ký triển khai danh mục đầu tư các công trình miễn thủy lợi phí.

Chỉ đạo thường trực phòng, chống lụt bão 24/24h, triển khai diễn tập phòng chống lụt bão năm 2017 tại xã Pha Mu. Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 4 đợt mưa dông, tuy nhiên không gây thiệt hại về người và tài sản.

2. Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các xã lập kế hoạch và tổ chức lồng ghép các nguồn vốn thực hiện các dự án thành phần theo đề án xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật nuôi, nâng cao chất lượng các tiêu chí thuộc nhóm kinh tế và tổ chức sản xuất; thực hiện đồng bộ các tiêu chí như văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường. Hoàn thiện hồ sơ đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Hua Nà. Tổ chức Lễ công bố xã Hua Nà đạt chuẩn nông thôn mới (ngày 14/02/2017). Thống nhất, hướng dẫn việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với xã Mường Mít đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 đảm bảo kế hoạch. Đôn đốc các xã chưa đạt nông thôn mới đánh giá lại toàn bộ các tiêu chí; rà soát và đăng ký danh mục đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn giai đoạn 2017-2020. Tổ chức đánh giá tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Bình quân tiêu chí các xã đạt được đến tháng 6/2017 là 14,09 tiêu chí/xã.

3. Tài nguyên - môi trường

          Thực hiện cấp 173 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân tại các xã, thị trấn với tổng diện tích 114.441,45 m2. Thẩm định hồ sơ thu hồi đất để thi công 9 công trình với tổng diện tích 6,12 ha.

Tăng cường công tác tuyên truyền và thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng ngày nước và ngày khí tượng thế giới năm 2017, tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6. Đôn đốc, chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu gom rác thải. Xác nhận 39 kế hoạch đăng ký bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các công trình dự án xây dựng.

Đôn đốc UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo quy định. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra khối lượng đá phục vụ thi công thủy điện Huội Quảng; kiểm tra, lập biên bản yêu cầu dừng việc khai thác khoáng sản (cát) của một số hộ gia đình tại bản Nà É xã Mường Kim. Xác nhận 19 kế hoạch đăng ký bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các dự án xây dựng trên địa bàn huyện.

4. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Hoạt động sản xuất kinh doanh được duy trì ổn định, tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước đạt 43.630,38 triệu đồng, trong đó: công nghiệp khai thác 13.795,65 triệu đồng, công nghiệp chế biến 28.404,64 triệu đồng, sản xuất và phân phối điện nước 1.430,09 triệu đồng.

5. Tài chính - tín dụng, Thương mại - dịch vụ

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến 15/6/2017 đạt 17.583 triệu đồng, đạt 39,1% dự toán tỉnh giao, đạt 38,5% so với HĐND huyện giao. Tổng chi ngân sách đạt 183.781 triệu đồng đạt 37,6% dự toán tỉnh giao, đạt 37, 5% so với dự toán HĐND huyện giao.

Tính đến ngày 20/6/2017, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT huy động vốn đạt 467 tỷ đồng, trong đó vốn dân gửi 451 tỷ đồng, tổng dư nợ 507 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách xã hội huy động vốn đạt 7.991 triệu đồng, trong đó huy động tiết kiệm dân cư đạt 4.406 triệu đồng; tổng dư nợ 256.827 triệu đồng với 7.455 hộ vay vốn; nợ quá hạn 1.250 triệu đồng. Nhìn chung hoạt động ngân hàng cơ bản ổn định.

Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ đạt 255.784,30 triệu đồng. Tăng cường kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bình ổn giá cả thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán năm 2017.

6. Xây dựng cơ bản - Quản lý đô thị

6.1. Đầu tư xây dựng cơ bản

- Tổng kế hoạch vốn giao năm 2017 là 82.907 triệu đồng/41 công trình (17 công trình tiếp chi, 24 công trình khởi công mới). Tính đến 15/6/2017 đã giải ngân 1.337 triệu đồng (đạt 1,6% kế hoạch), ước đến 30/6/2017 giải ngân 18.586 triệu đồng đạt 22,4% kế hoạch trong đó:

+ Nguồn vốn do tỉnh quản lý 11.371 triệu đồng/ 7 công trình (tiếp chi 1 công trình, khởi công mới 6 công trình): Đang thực hiện 06 công trình khởi công mới. Ước thực hiện giải ngân đến 30/6/2017 đạt 3.682 triệu đồng.

+ Nguồn vốn do huyện quản lý 71.536 triệu đồng/ 34 công trình (tiếp chi 16 công trình, khởi công mới 18 công trình): Đang thực hiện 18 công trình khởi công mới và thực hiện giải ngân được 1.337 triệu đồng. Ước thực hiện giải ngân đến 30/6/2017 đạt 14.905 triệu đồng.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát thi công các công trình trên địa bàn đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Đã quyết toán 48 công trình, đang thẩm định hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành 64 công trình.

6.2. Quản lý đô thị

Thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, tiến hành cấp phép kinh doanh, xây dựng cho 30 hộ gia đình (cấp phép kinh doanh 03 hộ, xây dựng 27 hộ), triển khai cho 21 hộ kinh doanh cam kết an toàn thực phẩm. Tổ chức rà soát, kiểm tra đất lưu không khu vực Chợ Than Uyên, hành lang an toàn giao thông và lắp đặt biển quảng cáo trên địa bàn thị trấn. Xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông làm nơi kinh doanh, buôn bán.

7. Tái định cư

Tuyên truyền vận động Nhân dân tái định cư khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống. Tổ chức rà soát, điều chỉnh, các phương án bồi thường hỗ trợ các dự án thành phần còn đang vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng. Thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án điều chỉnh bổ sung và dự án đường bản Noong Quài xã Ta Gia, đường bản Nam - Phiêng Mựt. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu điểm tái định cư (đang thực hiện 05 dự án, trong đó: tái định cư thủy điện Huội Quảng 02 dự án/42.000 triệu đồng, tái định cư thủy điện Bản Chát 03 dự án/ 251.000 triệu đồng).

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục - Đào tạo

Hoàn thành chương trình năm học 2016 - 2017. Chất lượng giáo dục được duy trì ổn định và từng bước được nâng lên, các chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra([5]), tỷ lệ học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi tiếp tục được duy trì. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên cơ bản đáp ứng đủ yêu cầu thực tế của địa phương([6]). Cơ sở vật chất tiếp tục được củng cố, xây mới nhằm mở rộng quy mô phát triển mạng lưới trường học đáp ứng yêu cầu của ngành. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ được quan tâm thực hiện. Trong 6 tháng đầu năm, có thêm 04 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia([7]), 01 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 nâng tỷ lệ trường chuẩn quốc gia trong toàn huyện lên 36,5% (19/52 trường đạt chuẩn quốc gia). Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 tại 02 Điểm thi trên địa bàn huyện.

2. Y tế - Dân số

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch bệnh được tập trung chỉ đạo thực hiện; chất lượng khám chữa bệnh từng bước được nâng lên, đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ luôn phấn đấu hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tổ chức khám bệnh cho 73.550 lượt người([8]); kịp thời triển khai các biện pháp phòng và ứng phó với tình hình dịch bệnh; chỉ đạo xây dựng kế hoạch chủ động phòng, chống dịch sởi, tay chân miệng... Một số bệnh truyền nhiễm được phát hiện giám sát và điều trị kịp thời, không bùng phát thành dịch lớn, không có tử vong xảy ra.

Công tác tuyên truyền, kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, không có vụ ngộ độc nào xảy ra, triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm tại 86 cơ sở([9]). Các chương trình MTQG được triển khai tích cực; duy trì tiêm chủng thường kỳ tại 12/12 xã, thị trấn đảm bảo an toàn([10]), thực hiện tốt chiến dịch tiêm phòng Sởi, Rubella; tuyên truyền, thực hiện các biện pháp tư vấn, can thiệp giảm thiểu tác hại dự phòng lây nhiễm HIV.

Toàn huyện hiện có 13.522 hộ, 65.838 người; 74/632 trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên chiếm tỷ lệ 11,7% số trẻ sinh ra, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm 2016; có 39 cặp tảo hôn trong 200 cặp kết hôn chiếm 19,5%, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ đạo các xã, thị trấn tuyên truyền chính sách dân số - KHHGĐ 378 buổi tới 10.366 lượt người nghe. Triển khai thường xuyên các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ tại Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế.

3. Văn hóa - Thể thao

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao đón xuân tại cơ sở vui tươi lành mạnh và tiết kiệm. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của cả nước, của tỉnh và nhiệm vụ chính trị địa phương. Tăng cường công tác kiểm tra các dịch vụ văn hóa và truyền thông trên địa bàn huyện([11]).

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, được đông đảo quần chúng Nhân dân tham gia hưởng ứng([12]). Thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh, của huyện, các ngày lễ lớn như: kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 42 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước, 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Duy trì tốt công tác truyền thanh - truyền hình, ước đến 15/6/2017 thời lượng phát sóng 21.373 giờ, trong đó: Tổng số giờ phát sóng chương trình truyền hình 13.140 giờ, tổng số giờ phát sóng chương trình FM 6.205 giờ, tổng số giờ phát sóng chương trình truyền thanh 912 giờ, cụm FM và loa truyền thanh không dây 1.116 giờ. Sản xuất và tuyên truyền được 154 chương trình tuyên truyền trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện.

4. Lao động, việc làm và thực hiện các chính sách xã hội

Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, chính sách người có công, cứu trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội([13]). Kết quả điều tra hộ nghèo trên địa bàn huyện năm 2016 theo tiêu chuẩn nghèo mới, đa chiều (4.071 hộ nghèo, bằng 30,11%, tỷ lệ giảm nghèo 7,1%; 1.259 hộ cận nghèo, bằng 9,31%). Chú trọng các công tác lao động, dạy nghề, bảo trợ trẻ em, số lao động được đào tạo nghề ước thực hiện 6 tháng đầu năm được 267/990 người đạt 26,9% kế hoạch. Tư vấn giới thiệu công tác xuất khẩu lao động tại xã Hua Nà, hiện nay đã có 05 người đi xuất khẩu lao động theo hợp đồng.

5. Công tác dân tộc

Triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc góp phần ổn định dân cư, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chương trình 135, dự án khởi công cuối năm 2016 kéo dài sang năm 2017, Kế hoạch vốn giao 11.882 triệu đồng/12 công trình, khối lượng thực hiện là 9.055 triệu đồng đã giải ngân 2.220 triệu đồng. Chính sách vay vốn theo Quyết định số 54/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tổng dư nợ 5.485 triệu đồng/688 hộ dư nợ. Triển khai thực hiện các chính sách cho người có uy tín như cấp phát báo, tạp chí...

III. QUỐC PHÒNG, AN NINH

1. Quân sự - Quốc phòng địa phương

Duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, tổ chức lực lượng trực bảo vệ các ngày lễ, tết. Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự quốc phòng năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4, quân số tham gia 240 đồng chí, đạt kết quả khá; tổ chức củng cố lực lượng dân quân tự vệ năm 2017 tỷ lệ đạt 1,88% so với dân số toàn huyện; tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2017, triển khai huấn luyện lực lượng tự vệ cho các khối cơ quan đến các xã, thị trấn([14]).

2. An ninh chính trị

Tình hình an ninh trật tự được giữ vững ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường xuống cơ sở nắm tình hình tư tưởng quần chúng Nhân dân. Theo dõi, nắm bắt tình hình tôn giáo, di cư tự do, tuyên truyền chống luận điệu “Nhà nước Mông” tại các địa bàn có đồng bào theo tôn giáo, địa bàn di dân tái định cư (trên địa bàn có 959 khẩu/ 156 hộ/ 13 bản của 06 xã, theo đạo). Tổ chức kiểm tra tình hình xâm canh, xâm cư trên địa bàn xã Pha Mu.

Trong 6 tháng đầu năm đã bắt 10 vụ (20 đối tượng) tội phạm hình sự; phát hiện, bắt giữ 40 vụ (53 đối tượng) tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý([15]); thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế - môi trường, gian lận thương mại([16]).

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn làm tốt nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phát hiện, lập biên bản 301 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, tạm giữ 164 xe mô tô, 137 giấy tờ các loại, xử phạt 196 trường hợp, thu nộp Kho bạc Nhà nước 122.865.000 đồng. Trong 6 tháng đầu năm, xảy ra 02 vụ tai nạn giao thông làm 02 người chết, 01 xe ô tô, 01 xe mô tô, 01 xe đạp hư hỏng.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đẩy mạnh, hệ thống chính trị tại cơ sở được củng cố vững chắc, đã tổ chức 84 cuộc họp với 4.111 lượt người tham gia tại các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự.

IV. NỘI VỤ, THANH TRA, TƯ PHÁP

1. Nội vụ

Thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức: Điều động, bổ nhiệm mới 06 lãnh đạo quản lý các phòng ban chuyên môn (bổ nhiệm mới 01 cá nhân, điều động bổ nhiệm 05 cá nhân), Điều động 02 công chức và 24 viên chức, chuyển đổi vị trí công tác đối với một số chức danh công chức cấp xã. Chỉ đạo làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện công tác cải cách hành chính nhà nước, thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện, làm tốt các công tác văn thư - lưu trữ, thi đua khen thưởng.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã tặng giấy khen cho 72 tập thể, 140 cá nhân. Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện. Tổ chức mở 03 lớp đào tạo bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 01 lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức.

2. Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; thanh tra, phòng chống tham nhũng lãng phí

Trong 6 tháng đầu năm, đã tiếp 112 lượt công dân (116 người) chủ yếu đề nghị xem xét chế độ bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ cho các hộ dân sau tái định cư và một số nội dung khác. Các kiến nghị, phản ánh của công dân được tiếp nhận và giải quyết kịp thời theo quy định của pháp luật. Tiếp nhận 76 đơn kiến nghị, phản ánh, đã tiến hành giải quyết lần đầu 69 đơn, 7 đơn còn lại đang trong quá trình xem xét giải quyết. Triển khai 03 cuộc thanh tra hành chính, thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản.; qua thanh tra phát hiện 02 đơn vị sai phạm; tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với người đứng đầu cơ quan, đơn vị sai phạm và thu hồi số tiền sai phạm nộp ngân sách nhà nước 494.645.000 đồng.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng Nhân dân. Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan làm tốt công tác tự kiểm tra, giám sát và công khai minh bạch tài sản, thu nhập đối với 518 người/93 đơn vị, đạt 100% đảm bảo theo đúng quy định. Phát huy quyền dân chủ trong hoạt động của cơ quan, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phòng, chống tham nhũng.

3. Tư pháp

Thực hiện nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, từng bước nâng cao nhận thức pháp luật cho Nhân dân. Đã triển khai 1 Hội nghị tuyên truyền cấp huyện. Trọng tâm phổ biến trong 6 tháng đầu năm về Luật Tiếp cận thông tin; Luật Trẻ em; Luật Phí, lệ phí; Kết quả tổ chức phổ biến giáo dục pháp luật được 243 buổi với 13.585 lượt người tham gia.

Thực hiện tốt các công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đăng ký hộ tịch, chứng thực, hòa giải, hoạt động pháp lý và sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lí.

4. Dân vận chính quyền

Hướng dẫn việc tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP và công tác dân vận chính quyền năm 2017 trên địa bàn huyện. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận và các đoàn thể, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện triển khai lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã sớm cụ thể hoá các chỉ tiêu kế hoạch, chủ động có nhiều giải pháp trong chỉ đạo điều hành, đã thu được nhiều kết quả quan trọng như:

Gieo cấy vụ Đông Xuân đảm bảo kế hoạch, trong khung thời vụ, trồng cây màu vụ Xuân; phòng chống dịch bệnh, đói, rét cho đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, đảm bảo cho Nhân dân đón tết, vui xuân an toàn, tiết kiệm; tổ chức tốt việc thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách xã hội trong dịp tết.

Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên, tỷ lệ học sinh khá, giỏi tăng so với cùng kỳ năm trước; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được quan tâm thực hiện, công tác phòng chống dịch bệnh được chú trọng, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Tổ chức thành công Lễ phát động Tết trồng cây và phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2017 tại xã Mường Mít. Các hoạt động thông tin tuyên truyền có chuyển biến tích cực, phong trào thể dục thể thao đạt kết quả cao. Công tác quân sự địa phương được duy trì, tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2017 đảm bảo đủ chỉ tiêu, an toàn, chất lượng; công tác an ninh trật tự cơ bản ổn định, giữ vững, vấn đề tôn giáo được theo dõi và kiểm soát tốt.

2. Hạn chế

- Tiến độ giải ngân một số công trình dự án còn chậm.

- Tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần của một số đơn vị trường vùng khó, vùng sâu, vùng xa thời điểm trước và sau tết Nguyên đán chưa cao; còn tình trạng học sinh bỏ học([17]), tảo hôn, đi khỏi địa phương.

- Công tác tham mưu của một số phòng, ban chưa tốt.

- Tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của một số xã còn chậm; một số xã, thị trấn giao chỉ tiêu kế hoạch đến các thôn bản, khu phố chưa chi tiết, cụ thể; còn xảy ra tình trạng xâm canh, xâm cư và tiềm ẩn những yếu tố phức tạp.

3. Nguyên nhân hạn chế

- Các công trình về ngân sách đang trong giai đoạn mở thầu, việc phân bổ chi tiết nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm.

- Đời sống của một bộ phận dân cư vẫn còn gặp nhiều khó khăn, phong tục tập quán lạc hậu nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tình trạng học sinh làm ăn xa vẫn còn diễn ra.

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm tình hình ở một số cơ quan, đơn vị xã chưa thực sự quyết liệt. Việc triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ một số ngành còn thiếu chủ động; sự phối hợp của một số cơ quan, đơn vị còn thiếu chặt chẽ. Nhận thức, trách nhiệm thực thi công vụ của một bộ phận công chức chưa cao, đặc biệt là đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã. Trình độ nhận thức của một bộ phận Nhân dân về pháp luật còn hạn chế, một số nơi người dân còn tư tưởng trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước.

VI. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017

Tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2017, đề ra các giải pháp thực hiện đối với các chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch; phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2017.

 1. Tập trung chỉ đạo trồng và chăm sóc các loại cây vụ Hè Thu, Thu Đông đúng lịch thời vụ; chỉ đạo thực hiện đảm bảo kế hoạch trồng mới 146 ha chè  và 500 ha rừng; thực hiện phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tổ chức trực phòng cháy chữa cháy rừng, phòng chống lụt bão 24/24. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý, khai thác những công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt đang sử dụng, lập phương án sửa chữa, tu bổ kịp thời.

Phân bổ, lồng ghép các nguồn kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các dự án phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho Nhân dân. Chỉ đạo xã Mường Mít tổ chức thực hiện các nội dung của các tiêu chí đã đạt và chưa đạt, tập trung vào tiêu chí môi trường, nhà ở dân cư, thành lập Hội đồng thẩm định kết quả thực hiện chương trình, lập báo cáo đánh giá trình UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

 1. Thực hiện tốt công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý thu, chi ngân sách, chống thất thu ngân sách và truy thu các khoản nợ đọng thuế.
 2. Tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch, nâng cao hiệu quả nhà nước về tài nguyên, môi trường, khoáng sản, tiếp tục triển khai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2018.
 3. Tiếp tục đôn đốc các cơ quan chuyên môn thực hiện các nội dung theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách và kết luận của HĐND tỉnh giám sát về việc ổn định đời sống, sản xuất của Nhân dân sau tái định cư. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc thi công các dự án đã được bố trí đủ kế hoạch vốn và được phê duyệt thực hiện năm 2017. Thực hiện các giải pháp đẩy nhanh tiến độ các công trình, đặc biệt là các công trình trọng điểm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định về công tác giải ngân, quyết toán.
 4. Tiếp tục kiểm tra, đánh giá phân xếp loại các cơ sở giết mổ. Kiểm tra, rà soát, kê khai các cơ sở kinh doanh thức ăn gia súc, thủy sản, thuốc thú y trên địa bàn toàn huyện. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chú trọng kiểm tra hàng giả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
 5. Chỉ đạo đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo; tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2016 - 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018. Tổ chức tốt ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường. Tiếp tục củng cố đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Nâng cao tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần, huy động học sinh ra lớp. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt duy trì bền vững kết quả PCGD.
 6. Tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện, ngày Hội văn hóa các dân tộc và Quốc khánh 2/9. Phối hợp tổ chức ngày Đại đoàn kết các dân tộc (18/11/2017), tổ chức Đại hội thể dục thể thao huyện Than Uyên lần thứ VI; kỷ niệm 65 năm ngày giải phóng huyện Than Uyên. Tăng cường kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa cộng đồng, cơ sở lưu trú trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền cổ động trực quan.

8. Thực hiện tốt các chính sách người có công, cứu trợ xã hội, bảo trợ trẻ em, lao động, việc làm, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội đảm bảo theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ. Thực hiện các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, chương trình giảm nghèo nhanh, bền vững theo Nghị quyết 30a, chương trình 135 của Chính phủ đến người dân.

 1. Duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp nắm chắc tình hình địa bàn; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho thị trấn Than Uyên vào tháng 6/2017 và xã Mường Kim tháng 7/2017. Tuyên truyền bảo vệ nhân dịp kỷ niệm ngày Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh 2/9.
 2. Tăng cường công tác nắm tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt tập trung vào các địa bàn trọng điểm phức tạp vùng xảy ra xâm canh, xâm cư, vùng có hoạt động lợi dụng tôn giáo, tuyên truyền luận điệu “Vương quốc Mông”. Triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Củng cố và xây dựng lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tuyên truyền các chủ trương chính sách về dân tộc, theo dõi, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân. Tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

11. Chuẩn bị tài liệu phục vụ kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017; xếp loại cơ quan, đơn vị, xếp loại chính quyền cơ sở. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, rà soát vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị. Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý nhà nước theo kế hoạch. Kiểm tra công tác cải cách hành chính, văn thư - lưu trữ, quy chế dân chủ, chi tiêu nội bộ, thi đua khen thưởng, việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức. Hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá xếp loại đơn vị, bình xét thi đua khen thưởng năm 2017. Tổng kết, đánh giá công tác Dự án 600 phó chủ tịch, Đề án 500, tri thức trẻ 30a.

 1. Duy trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân. Tiếp tục tuyên tuyền phổ biến về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Làm tốt công tác dân vận chính quyền, đặc biệt là công tác dân vận chính quyền cấp cơ sở.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cơ quan nhà nước, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Tăng cường kiểm soát, rà soát việc thực hiện thủ tục hành chính, hướng dẫn kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, chứng thực theo luật định.

 

([1]) Trâu: 15.325 con, bò: 5.590 con, lợn: 38.200 con, dê: 7.050 con, ngựa: 340 con; gia cầm 204.000 con.

([2]) Toàn huyện có 56 cơ sở đã đươc kiểm tra, đánh giá, phân loại giết mổ động vật (05 cơ sở giết mổ trâu, bò; 02 cơ sở giết mổ gia cầm, 49 cơ sở giết mổ lợn). Kiểm soát giết mổ 2.494 con lợn, 325 con trâu bò. Kiểm dịch vận chuyển xuất ra huyện 223 con, trong đó: 115 con lợn giống đi huyện Mường Tè; 39 con dê thương phẩm đi tỉnh Vĩnh Phúc; nhập vào huyện 17.810 con, trong đó: 662 lợn thương phẩm, 48 lợn giống, 11.000 gia cầm giống. Tổ chức tiêu hủy 200 kg nội tạng trâu, bò và 15 kg thịt lợn, 105 kg da trâu không có giấy tờ kiểm dịch, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh Thú y.

([3]) Tổng diện tích trồng mới năm 2017 là 774,4 ha, trong đó trồng mới năm 2017 là 500 ha, trồng bù diện tích năm 2016 chưa thực hiện là 274,4 ha. Tính đến ngày 20/6/2017, dự án trồng rừng thay thế đã làm đất 207/420,64 ha, đã trồng được 51,67 ha; đề án trồng cây quế đã làm đất 65/253,8 ha, đang chuẩn bị các điều kiện để trồng; đề án trồng cây sơn tra đã làm đất 90,5/99,96 ha, đã trồng được 12,5 ha.

([4]) Thông Mã vĩ 396.000 cây, Vối thuốc 28.000 cây, Sơn tra 411.000 cây, Lát hoa 7.340 cây, Quế 100.000 cây.

([5]) Năm học 2016 - 2017 toàn huyện có 20.002 học sinh/793 lớp học của 52 đơn vị trường, qua đánh giá chất lượng giáo dục: cấp Mầm non 100% học sinh đạt yêu cầu về chất lượng giáo dục; cấp Tiểu học 99,9% học sinh hoàn thành các môn học và hoạt động giáo dục; cấp THCS 93% học sinh đạt học lực trung bình trở lên, trong đó khá giỏi đạt 52%, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,3%; cấp THPT 96,3% học sinh đạt học lực trung bình trở lên, trong đó khá giỏi đạt 42,1%.

([6]) Chất lượng đội ngũ nhà giáo đạt chuẩn trở lên đạt 99,4%; tỷ lệ giáo viên đạt yêu cầu qua kỳ thi sát hạch trong năm học 2016 - 2017 đạt 97,6%.

([7]) 04 trường công nhận mới: MN số 1 xã Phúc Than, TH số 2 xã Mường Than, TH số 1 xã Mường Kim, THCS xã Mường Mít; 01 trường được nâng chuẩn từ mức độ 1 lên mức độ 2: TH Thị trấn Than Uyên.

([8]) 42.225 lượt người nghèo; 12.928 lượt trẻ em dưới 6 tuổi.

([9]) Qua kiểm tra có 40 cơ sở chưa đăng ký kinh doanh, 11 cơ sở chưa thực hiện khám sức khỏe định kỳ, 31 cơ sở chưa có giấy xác nhận kiến thức vệ sinh ATTP và 38 cơ sở chưa có sổ sách ghi chép truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

([10]) 655/769 trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 8 loại vắc xin, đạt 85,2%.

([11]) Kiểm tra, phát hiện đình chỉ hoạt động 5 cơ sở vi phạm chưa có giấy phép hoạt động, không đảm bảo các tiêu chí theo quy định, xử phạt hành chính 03 cơ sở vị phạm với số tiền 36.000.000 đồng. Tổ chức 09 giải thể thao tại huyện và các xã, thị trấn, tham gia 04 giải thể thao tại tỉnh.

([12]) Có 12.422 hộ gia đình, 160 bản, khu phố, 116 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký thi đua.

([13]) Xác nhận danh sách cấp 45.524 thẻ BHYT cho các đối tượng người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT năm 2017.

([14]) Tổ chức huấn luyện: Lực lượng dân quân năm thứ nhất tại Ban CHQS huyện: 02 lớp với quân số tham gia:163/169 đ/c, lực lượng dân quân tự vệ Ban CHQS huyện: 01 lớp với quân số tham gia 85/93 đ/c, lực lượng dân quân tại chỗ các xã: 234 đ/c, lực lượng tự vệ: 180/185 đ/c, lực lượng dân quân cơ động các xã, thị trấn: 411/427 đ/c, lực lượng dân quân cơ động binh chủng các xã, thị trấn tại Ban CHQS huyện: 03 lớp/251 đ/c.

([15]) Một số vụ án điển hình: ngày 18/11/2016, phá chuyên án trinh sát 816S bắt quả tang 02 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ: 10 gói ma túy tổng hợp (190,75 gam hồng phiến); 02 ĐTDĐ, 3.240.000 VNĐ; ngày 18/11/2016, phá chuyên án trinh sát 116Đ, bắt quả tang 01 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ: 71,27 gam hêrôin; 0,28 gam hồng phiến; 01 xe môtô; 01 ĐTDĐ.

([16]) Trong 06 tháng đầu năm 2017, xử phạt hành chính 02 vụ, 02 đối tượng về hành vi liên quan tới vấn đề an toàn thực phẩm, tổng số tiền phạt 5 triệu đồng.

([17] Năm học 2016 - 2017, tổng số học sinh bỏ học 43 học sinh (nguyên nhân: đi khỏi địa bàn 8 học sinh, hoàn cảnh khó khăn 17 học sinh, học lực yếu 16 học sinh, tảo hôn 2 học sinh).

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 47 | lượt tải:25

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 293 | lượt tải:35

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 57 | lượt tải:30

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 335 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 46 | lượt tải:31
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.83%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 178
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 518
Đã giải quyết: 582
Quá hạn: 1 - 0.17%
Trước & đúng hạn: 582 - 99.83%
(tự động cập nhật vào lúc
12:21:30, 12/07/2024)
 • Đang truy cập80
 • Hôm nay22,409
 • Tháng hiện tại264,144
 • Tổng lượt truy cập14,342,731
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi