Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2017

Thứ bảy - 20/05/2017 05:54
Để tiếp tục duy trì ổn định kinh tế đạt được trong tháng 4/2017, bảo đảm các vấn đề an sinh xã hội; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển; trong tháng với sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, sự nỗ lực thực hiện của các cấp, các ngành và Nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện đạt được kết quả chủ yếu như sau:

I. KINH TẾ

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, đôn đốc nông dân chăm sóc cây màu vụ Xuân Hè, các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi và đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa và Hè Thu năm 2017.

1.1. Sản xuất nông nghiệp

- Trồng trọt: Đến nay toàn huyện đã hoàn thành gieo trồng được 4.644,3 ha cây trồng hàng năm([1]) các loại đạt 101,6% kế hoạch, trong đó diện tích lúa Đông Xuân gieo cấy được 1.866,3 ha, vượt kế hoạch 0,88%, tăng 16 ha. Tiếp tục cải tạo, chăm sóc và bảo vệ diện tích cây cao su (1020 ha), diện tích cây chè hiện có (52 ha chè cũ và 161 ha chè chất lượng cao trồng mới năm 2015, 2016 tại xã Phúc Than); nghiệm thu 110/146 ha đạt 75,3% diện tích làm đất để chuẩn bị trồng mới chè tại các xã: Phúc Than, Mường Cang, Hua Nà, Mường Kim, Tà Mung. Do thời tiết khá thuận lợi, hiện nay cây lúa và các cây hàng năm khác sinh trưởng và phát triển tốt.

- Công tác cung ứng giống, vật tư, khuyến nông, bảo vệ thực vật: Thực hiện cung ứng 8 tấn phân bón hóa học các loại (giảm 5 tấn so với tháng trước). Công tác bảo vệ thực vật được quan tâm theo dõi, giám sát chặt chẽ, có dự báo và chỉ đạo hướng dẫn bà con nông dân chủ động phòng trừ, xử lý kịp thời không để sâu bệnh gây hại đến năng suất, chất lượng cây trồng. Tổng diện tích nhiễm dịch hại trong tháng là 540,45 ha (nhiễm nhẹ 362,8 ha; trung bình 125,1 ha; nặng 47,5 ha; diện tích thiệt hại >70% là 5,05 ha); diện tích phòng trừ 458,9 ha. Triển khai thực hiện 3,2 ha dự án hỗ trợ phát triển cây ổi tại các xã Mường Cang, Hua Nà, Mường Mít, 05 ha dự án tre Bát Độ tại xã Pha Mu.

- Chăn nuôi - thú y: Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển được tăng cường thực hiện([2]). Tình hình dịch bệnh trong quý ổn định, không có dịch bệnh xảy ra.

- Thủy sảnCông tác nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì. Hiện nay, 30 lồng cá thuộc dự án nuôi cá lồng trên hồ thủy điện Huội Quảng - Bản Chát tại xã Ta Gia, Khoen On, 100 lồng cá của công ty An Phát, 57 lồng cá của công ty Chu Va tiếp tục phát triển ổn định.

1.2. Lâm nghiệp

Thực hiện gieo ươm 942.340 cây giống([3]) phục vụ trồng rừng năm 2017. Chăm sóc 207 ha diện tích rừng trồng phòng hộ tại các xã, thị trấn. Công tác tuyên truyền, quản lý bảo vệ rừng được đẩy mạnh (tổ chức ký cam kết với 01 xã tại 04 thôn bản với 285 hộ gia đìnhtổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật BVR-PCCCR tới 11 xã, thị trấn; 22 thôn, bản với 1.404 lượt người tham gia). Tăng cường công tác kiểm tra quản lý khai thác, kinh doanh lâm sản trên địa bàn huyện. Trong tháng phát hiện 01 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tạm giữ và tịch thu 1,293m3 gỗ xẻ thông thường, thu nộp ngân sách Nhà nước 39.939.000 đồng.

2. Công tác thủy lợi, phòng chống lụt bão

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát, quản lý và bảo vệ các công trình thủy lợi đã được đầu tư xây dựng. Tổ chức nghiệm thu, giám sát, xây lắp các công trình năm 2017. Thường trực ứng phó lụt bão 24/24 giờ.

3. Chương trình xây dựng nông thôn mới

Chỉ đạo xã Mường Mít tiếp tục triển khai thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới chưa đạt trong thời gian tới, đảm bảo kế hoạch đã đăng ký. Rà soát, đăng ký danh mục đầu tư năm 2017, giai đoạn 2017-2020. Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện giai đoạn 2016-2020.

4. Tài nguyên và Môi trường

4.1. Công tác quản lý đất đai

Chỉ đạo các xã Ta Gia, Khoen On, Phúc Than, Mường Than, thị trấn Than Uyên kiểm tra, rà soát các vị trí đất điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020. Cấp 33 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 33 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 23.394,80 m2.

4.2. Lĩnh vực môi trường

Kiểm tra cam kết bảo vệ môi trường công trình đường Noong Quài xã Ta Gia; xác nhận 12 kế hoạch đăng ký bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các dự án xây dựng trên địa bàn huyện Than Uyên.

5. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng đạt 8.115,92 triệu đồng. Trong đó: giá trị ngành công nghiệp khai thác 2.490,22 triệu đồng; công nghiệp chế biến 5.384,87 triệu đồng; sản xuất và phân phối điện nước 240,83 triệu đồng.

6. Tài chính -  Ngân hàng, Thương mại - dịch vụ

6.1. Tài chính - Ngân hàng

- Về thu - chi ngân sách: Tính đến ngày 15/5/2017 tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện 15.669 triệu đồng đạt 34% kế hoạch. Tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt 154.945 triệu đồng đạt 37% kế hoạch (chi thường xuyên 144.200 triệu đồng).

- Hoạt động ngân hàng: Ước đến ngày 17/5/2017, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huy động vốn đạt 432 tỷ đồng (trong đó vốn dân gửi 371 tỷ đồng), tổng dư nợ ước tính 491 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội huy động vốn đạt 7.747 triệu đồng (trong đó vốn dân gửi 4.231 triệu đồng), tổng dư nợ 252.769 triệu đồng. Nhìn chung hoạt động ngân hàng cơ bản ổn định.

6.2. Thương mại - dịch vụ

Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ, vận tải đạt 43.564 triệu đồng. Chỉ đạo làm tốt công tác quản lý thị trường, hoạt động kinh doanh; thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh; tăng cường đấu tranh phòng, chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Trong tháng phối hợp với Công ty TTHH xúc tiến thương mại Tây Bắc tổ chức thành công Hội chợ thương mại Than Uyên với 50 gian hàng, khoảng 10 nghìn lượt mua hàng, doanh thu ước đạt 1 tỷ đồng.

7. Đầu tư xây dựng cơ bản - Quản lý đô thị

7.1. Đầu tư xây dựng cơ bản

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát thi công các công trình trên địa bàn do huyện quản lý, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

- Tổng kế hoạch vốn giao năm 2017 là 41.453 triệu đồng/31 công trình (20 công trình tiếp chi, 11 công trình khởi công mới). Tính đến 12/5/2017 đã giải ngân 1.337 triệu đồng (đạt 3,2% kế hoạch), trong đó:

+ Nguồn vốn do tỉnh quản lý: Đang thực hiện 7/7 công trình khởi công mới và chưa thực hiện giải ngân.

+ Nguồn vốn do huyện quản lý: Đang thực hiện 4/4 công trình khởi công mới và thực hiện giải ngân được 1.337 triệu đồng.

- Kế hoạch vốn kéo dài 19.280 triệu đồng, tính đến 12/5/2017 giải ngân 5.479 triệu đồng (đạt 28,4% kế hoạch). Đang thực hiện 04 công trình, đã quyết toán 30 công trình, đang thẩm định hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành 77 công trình.

7.2. Quản lý đô thị

Tiến hành cấp phép kinh doanh, xây dựng cho 2 hộ gia đình (kinh doanh 02 hộ, xây dựng 02 hộ). Đăng ký cam kết an toàn thực phẩm cho 14 hộ kinh doanh. Thường xuyên rà soát, kiểm tra đất lưu không khu vực Chợ Than Uyên, hành lang an toàn giao thông và lắp đặt biển quảng cáo trên địa bàn thị trấn. Xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông làm nơi kinh doanh, buôn bán.

8. Công tác tái định cư thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát

Tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân tái định cư khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống. Tổ chức rà soát, điều chỉnh, các phương án bồi thường hỗ trợ các dự án thành phần còn đang vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu điểm tái định cư (đang thực hiện 08 dự án, trong đó: tái định cư thủy điện Huội Quảng 04 dự án/64.800 triệu đồng, tái định cư thủy điện Bản Chát 04 dự án/ 251.000 triệu đồng).

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và Đào tạo

Tổ chức chấm sáng kiến([4]) cấp huyện và thi học kỳ II năm học 2016-2017 đối với các cấp học. Hướng dẫn tổng kết năm học, xét hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS, xét thi đua cuối năm. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia. Tiếp tục kiểm tra, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2017. Trong tháng có 13 học sinh bỏ học, tập trung chủ yếu ở các xã: Ta Gia, Khoen On...

2. Y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân

Công tác Y tế được quan tâm triển khai thực hiện, dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ và kịp thời, không để bùng phát thành dịch; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, nhất là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian nghỉ Lễ 30/4 và Quốc tế lao động 1/5. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình MTQG về y tế. Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến. Trong tháng đã tổ chức khám bệnh cho 60.914 lượt người. Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được quan tâm tốt hơn.

3. Văn hoá, thông tin, thể dục thể thao; Truyền thanh truyền hình

Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sâu rộng trong Nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong toàn huyện về kỷ niệm 42 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2016), 131 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 - 01/5/2017), 63 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2017).

Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet và trò chơi điện tử công cộng. Phát hiện và đình chỉ hoạt động đối với 05 cơ sở kinh doanh không có giấy phép hoạt động và không đảm bảo khoảng cách theo quy định. Tham gia Liên hoan Dân ca tỉnh Lai Châu lần thứ I năm 2017 với 11 diễn viên, nghệ nhân. Kết quả đạt 01 giải A, 01 giải B, 01 giải C.

Tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở. Tính đến 15/5/2017 toàn huyện đã có 10/12 xã, thị trấn tổ chức đại hội. Thường xuyên cung cấp các thông tin điểm đến của Than Uyên, ước tháng 5/2017 lượng khách đến du lịch lưu trú tại huyện đạt 1.529 lượt, trong đó khách quốc tế đạt 128 lượt.

Duy trì tốt công tác truyền thanh - truyền hình, tiếp sóng Đài Truyền hình Việt Nam 1.178 giờ, tiếp sóng FM 589 giờ. Sản xuất chương trình truyền thanh, truyền hình của huyện 34 giờ, sử dụng 150 tin bài tuyên truyền trên các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của huyện.

4. Lao động, việc làm và thực hiện các chính sách xã hội

Thực hiện đảm bảo các chính sách xoá đói giảm nghèo, chính sách người có công, cứu trợ xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội. Lập 03 hồ sơ giải quyết chế độ theo Nghị định 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Pháp lệnh Cựu chiến binh (02 hồ sơ hoạt động kháng chiến, 01 hồ sơ Cựu chiến binh). Cấp phát 46,125 tấn gạo cứu đói dịp giáp hạt năm 2017 cho 659 hộ, 3.075 khẩu, Cấp 209 thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi theo quy định. Vận động xây dựng quỹ Bảo trợ trẻ em huyện Than Uyên năm 2017. Tính đến ngày 30/4/2017 được 2.360.000 đồng.

Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch cai nghiện ma tuý tại gia đình, tại Trung tâm 05-06 cho 20 trường hợp năm 2017; hoàn thiện hồ sơ pháp lý hồ sơ cai nghiện cho 04 đối tượng đi cai nghiện bắt buộc. Xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện pháp luật về phòng chống mại dâm tại các cơ sở kinh doanh - dịch vụ trên địa bàn huyện.

5. Công tác dân tộc, tôn giáo

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc góp phần ổn định dân cư, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Chỉ đạo đôn đốc, hướng dẫn các xã tổng hợp, rà soát số hộ, số khẩu nghèo được hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTG ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn; kiểm tra, rà soát các công trình cần duy tu, bảo dưỡng năm 2018; kiểm tra tiến độ thực hiện, kết quả giải ngân chương trình 135 và các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện năm 2017, chính sách cấp phát báo, tạp chí theo Quyết định 633/QĐ-TTg ngày 19/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn năm 2016. Tính đến ngày 15/5/2017 đã có 19 đầu báo cấp phát cho đối tượng thụ hưởng tại các xã, bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình dân số theo đạo và tình hình Nhân dân di cư tự do trên địa bàn huyện. Tính đến 15/5/2017 có 153 hộ, 885 khẩu theo đạo (nam 468, nữ 417). Hiện nay, UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra tình hình xâm canh, xâm cư trên địa bàn xã Pha Mu theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy Than Uyên.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương

Duy trì nghiêm nền nếp và tăng cường các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn. Chỉ đạo sẵn sàng chiến đấu bảo vệ trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5. Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng chống cháy rừng, kế hoạch phòng chống giảm nhẹ thiên tai năm 2017 cho các đơn vị cơ sở. Xây dựng văn kiện diễn tập Ứng phó bão lụt - tìm kiếm cứu nạn, tổ chức khảo sát địa điểm tổ chức diễn tập thực binh cho xã Pha Mu. Tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tại chỗ, dân quân cơ động các xã, thị trấn([5]). Mở lớp bồi dưỡng giáo dục quốc phòng an ninh đối tượng 4 tại huyện.

2. Tình hình an ninh chính trịtrật tự an toàn xã hội

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Trong tháng bắt giữ 08 vụ([6]), 17 đối tượng trộm cắp, đánh bạc, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý. Thu giữ 71,21 gam hêrôin; 570,62g thuốc phiện; 12.386.000 VNĐ; 03 ĐTDĐ; 02 xe máy; Vận động thu hồi được 43 khẩu súng tự chế.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo, công tác tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông đường bộ, công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường. Phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 55 trường hợp vi phạm, tạm giữ: 31 xe môtô, 24 giấy tờ các loại. Tiến hành xử phạt VPHC tổng số 36 trường hợp, trong đó phạt cảnh cáo 02 trường hợp, phạt tiền 34 trường hợp nộp kho bạc 21.470.000 đồng.

  1. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO; PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG; BỔ TRỢ TƯ PHÁP

1. Công tác nội vụ

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức bộ máy; xây dựng chính quyền, địa giới hành chính; quản lý Nhà nước về công tác hội, văn thư, công tác cán bộ([7]) và chính sách cán bộ, công tác thanh niên... được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật.

Tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện; Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa theo mô hình một cửa liên thông tại UBND huyện; Tích cực triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn; xây dựng sửa đổi đề án áp dụng thực hiện cơ chế một cửa tại các xã, thị trấn và chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác kiểm tra CCHC của UBND tỉnh tại huyện Than Uyên. Tham gia điều tra chỉ số cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn huyện;

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ tại các đơn vị trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng lãng phí

Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được thực hiện theo quy định. Trong tháng, tiếp 20 lượt công dân, 23 người (tăng 9 lượt, 12 người so với tháng 4/2017) với nội dung tập trung chủ yếu về đền bù đất đai, chế độ bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách và một số nội dung khác; tiếp nhận 17 đơn kiến nghị phản ánh (tăng 6 đơn so với tháng 4/2017), đã tiến hành giải quyết lần đầu 08 đơn, 09 đơn còn lại đang trong quá trình xem xét giải quyết. Thực hiện 01 cuộc thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn vốn thủy điện Huội Quảng, Bản Chát. Qua thanh tra truy thu nộp ngân sách nhà nước số tiền sai phạm 469.851.000 đồng.

3. Bổ trợ tư pháp

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Trong tháng, đã tổ chức tuyên truyền 12 buổi với 654 lượt người nghe về Luật phí và lệ phí, Luật trẻ em, Luật tiếp cận thông tin... Thực hiện tốt công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực. Duy trì hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, tổ hòa giải ở cơ sở. Trong tháng đã tổ chức tiếp nhận hoà giải 09 vụ([8]), trong đó hoà giải thành 07 vụ, hoà giải không thành 01 vụ, đang tiến hành hoà giải 01 vụ.

4. Công tác dân vận chính quyền

Chỉ đạo hướng dẫn việc tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và công tác dân vận chính quyền năm 2017 trên địa bàn huyện. Tiếp tục phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; ban hành Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện về công tác dân vận giai đoạn 2017-2022; thực hiện triển khai lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong tháng 5/2017 nhìn chung các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ công tác đã đề ra, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện duy trì ổn định.

Diện tích gieo cấy lúa Đông Xuân vượt kế hoạch, sản xuất nông nghiệp vụ Xuân Hè đảm bảo bảo tiến độ gieo cấy và chăm sóc; công tác chuẩn bị giống cây lâm nghiệp và tiến độ rà soát, thiết kế đất trồng rừng, trồng rừng mới đạt kết quả tốt; chăn nuôi phát triển ổn định không phát sinh dịch bệnh; công tác kiểm soát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường; Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, Giáo dục được thực hiện tốt; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân được duy trì, kiểm soát tốt dịch bệnh trên người; công tác đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả; cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đảm bảo an ninh trật tự trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 1/5.

2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong tháng 5 vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Tiến độ giải ngân một số công trình dự án còn chậm. Tỷ lệ học sinh bỏ học tuy có giảm so với tháng trước nhưng vẫn diễn ra tập trung chủ yếu ở cấp THCS. Tình hình di dịch cư tự do ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp.

3. Nguyên nhân

Các công trình về ngân sách đang trong giai đoạn mở thầu, việc phân bổ chi tiết nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Đời sống của một bộ phận dân cư vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất là vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Tình trạng học sinh tảo hôn, đi khỏi địa phương cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm tình hình ở một số đơn vị xã chưa thực sự quyết liệt.

 

Phần thứ hai

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 NĂM 2017

 

Các cơ quan, ban, ngành và các xã, thị trấn cần tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của HĐND huyện; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong Quý II năm 2017 trong Chương trình công tác của UBND huyện năm 2017; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

(1) Các cơ quan trong khối nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo thu hoạch trà sớm, trà chính vụ; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại lúa trà muộn vụ Đông Xuân; chuẩn bị giống, làm đất, gieo mạ cho lúa vụ mùa. Triển khai chăm sóc, chủ động phòng trừ các loại sâu bệnh hại đối với cây màu vụ Xuân; chuẩn bị phát dọn thực bị trồng cây màu vụ Hè. Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, vận động Nhân dân chăm sóc diện tích chè kinh doanh và chè trồng mới. Triển khai trồng mới chè đảm bảo theo kế hoạch. Chỉ đạo thường trực 24/24h phòng, chống bão lũ, triển khai kịp thời các phương án ứng phó khi mưa bão xảy ra.

Chỉ đạo cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới thường xuyên bám sát cơ sở, hướng dẫn các xã thực hiện các tiêu chí  đảm bảo theo kế hoạch, tham mưu UBND huyện phân bổ nguồn ngân sách, lập kế hoạch đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2017.

(2) Tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tăng cường kiểm tra hoạt động quản lý, khai thác, mua bán, vận chuyển, chế biến khoáng sản trên địa bàn huyện. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 5/6.

(3) Tiếp tục thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; đẩy mạnh chấn chỉnh việc lấn chiếm vỉa hè, hành lang an toàn giao thông đường bộ, chỉ đạo tổ công tác liên ngành tăng cường kiểm tra, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình, dự án xây dựng tiếp chi năm 2016, khởi công mới năm 2017.

(4) Chỉ đạo tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS năm 2017; tổ chức thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2017; hướng dẫn tuyển sinh năm học 2017 - 2018.

(5) Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, ngăn chặn xử lý nghiêm việc vận chuyển hàng hoá kém chất lượng, không rõ nguồn gốc vào địa bàn. Duy trì công tác tuyên truyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao các dịch vụ tiếp thị xã hội.

(6) Thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo, lao động, việc làm, cứu trợ xã hội, bảo trợ trẻ em… Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, cổ động, tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ kỷ niệm (16 năm ngày gia đình Việt Nam 28/6/2001- 28/6/2017, 66 năm ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6...)

(7) Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn di dân Tái định cư, hoạt động lợi dụng tôn giáo, tuyên truyền trái phép, di cư tự do. Tổ chức kiểm tra tình hình xâm canh, xâm cư trên địa bàn xã Pha Mu. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh phòng ngừa đối với các loại tội phạm, tăng cường công tác đảm bảo trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn trọng điểm, tuyến quốc lộ và các khu vực đông dân cư.

(8) Tổ chức tổng kết Dự án thí điểm tuyển chọn 600 tri thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã trên địa bàn huyện Than Uyên. Tiếp tục duy trì và mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch. Duy trì tốt chế độ trực tiếp công dân, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

 

([1]) Lúa nương gieo trồng 248/280 ha đạt 88,57%, cây ngô Xuân Hè: 1.605/1600 ha đạt 100,31%, cây đậu tương Xuân Hè: 152/165 ha đạt 92,12%, cây lạc Xuân Hè: 126/125 ha đạt 100,8%, cây sắn: 647/550 ha đạt 116,99%.

([2]) Kiểm soát giết mổ 435 con gia súc (lợn 389 con; trâu, bò, ngựa 46 con). Kiểm dịch vận chuyển xuất huyện 69 con lợn, nhập vào trong huyện 150 con lợn, 2500 con gia cầm giống.

([3]) 396.000 cây thông mã vĩ, 28.000 cây vối thuốc, 411.000 cây cây sơn tra, 7.340 cây lát hoa, 100.000 cây quế.

([4]) Sáng kiến cấp huyện: 152/203 đạt 66,1%, sáng kiến cấp tỉnh do Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu nghiệm thu: 30/39 đạt 76,9%; sáng kiến cấp tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu nghiệm thu: 30 sáng kiến.

([5]) Huấn luyện cho lực lượng DQCĐ tổng số 03 lớp, quân số tham gia 411/427 đồng chí, kết quả 100% đạt khá; huấn luyện cho lực lượng dân quân tại chỗ xã Pha Mu, Mường Kim, Hua Nà, Mường Than, Mường Mít, Ta Gia, Phúc Than, Thị trấn Than Uyên tổng quân số tham gia 260 đ/c (trong đó xã Pha Mu: 19 đ/c, Mường Kim: 68 đ/c, Hua Nà: 6 đ/c, Mường Than: 37 đ/c, Mường Mít: 15 đ/c, Ta Gia: 26 đ/c, Phúc Than: 56 đ/c, Thị trấn Than Uyên: 33 đ/c), kết quả 100% đạt khá.

([6]) Trộm cắp tài sản: 02 vụ, 03 bị can; đánh bạc: 01 vụ, 06 bị can; tàng trữ trái phép chất ma túy: 02 vụ, 03 đối tượng; tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy: 02 vụ, 03 đối tượng; mua bán trái phép chất ma túy: 01 vụ, 02 đối tượng.

([7]) Bổ nhiệm mới 01 lãnh đạo phòng ban chuyên môn; Điều động 02 công chức, 01 viên chức; Hợp đồng có thời hạn 02 cá nhân; Gia hạn hợp đồng lao động có thời hạn 01 cá nhân; Cho thôi việc 02 viên chức (cá nhân có đơn xin nghỉ).

([8]) Tranh chấp đất đai 08 vụ (05 vụ ở xã Tà Mung, 02 vụ ở xã Phúc Than, 01 vụ ở xã Mường Kim) trong đó hoà giải thành 06 vụ, hoà giải không thành 01 vụ (Xã Tà Mung), đang tiến hành hoà giải 01 vụ (Xã Phúc Than). Tranh chấp (mâu thuẫn) dân sự khác 01 vụ hoà giải thành công.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

Số 191/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 62 | lượt tải:0

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 2625 | lượt tải:1538

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 775 | lượt tải:103

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 3012 | lượt tải:1234

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 2219 | lượt tải:205
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 03/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.55%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 177
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 65
Đã tiếp nhận: 153
Đã giải quyết: 220
Quá hạn: 1 - 0.45%
Trước & đúng hạn: 220 - 99.55%
(tự động cập nhật vào lúc
00:05:27, 05/03/2024)
  • Đang truy cập98
  • Hôm nay10,536
  • Tháng hiện tại101,157
  • Tổng lượt truy cập11,360,589
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi