Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2017

Thứ sáu - 25/08/2017 05:54
Để tiếp tục duy trì ổn định kinh tế đã đạt được trong thời gian vừa qua, UBND huyện đã tập trung triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội. Với sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, sự nỗ lực thực hiện của các cấp, các ngành và Nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện đạt được kết quả chủ yếu như sau:

I. KINH TẾ

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, đôn đốc nông dân chăm sóc cây màu vụ Xuân Hè; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa vụ Mùa. Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Hướng dẫn các xã, thị trấn đăng ký giống chuẩn bị sản xuất ngô vụ Thu Đông.

1.1. Sản xuất nông nghiệp

- Trồng trọt:

Lúa Hè Thu: gieo cấy được 2.612,2/2.610 ha đạt 100,07% kế hoạch. Trong tháng có 19,55 ha lúa bị vùi lấp cuốn trôi, trong đó có 16,88 ha không khắc phục được([1]). Vụ Thu Đông đã gieo trồng 138 ha Ngô, 34 ha đậu tương, 26 ha lạc. Hiện nay lúa, ngô, đậu tương và lạc đang phát triển tốt([2]).

Cây chè: Diện tích đất được nghiệm thu trồng chè là 190,04 ha, đã thực hiện trồng mới được 170 ha đạt 116,4% so với kế hoạch (146 ha).

Tiếp tục chăm sóc 1.020 ha cây cao su đã trồng. Một số cây trồng khác như cây ăn quả, sắn, rau các loại được tiếp tục được triển khai thực hiện, duy trì cơ bản đạt và vượt kế hoạch.

Công tác điều tra, giám sát dịch hại trên cây trồng được thực hiện thường xuyên theo từng tuần, nắm bắt kịp thời sự phát sinh phát triển của dịch hại trên các loại cây trồng, có dự tính dự báo để chỉ đạo, tổ chức phòng trừ. Tuy nhiên do diễn biến thời tiết bất thường diện tích bị nhiễm dịch hại trong tháng là 88,1 ha (tăng 76,3 ha so với tháng 7). Trước tình hình trên UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức phòng trừ kịp thời, cơ bản không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Trong tháng, tiếp tục theo dõi các mô hình, dự án đã triển khai, thực hiện cung ứng 8 tấn phân bón hóa học các loại, 4,3 tấn ngô giống.

- Chăn nuôi - thú y: Tình hình dịch bệnh trong tháng cơ bản được kiềm chế, tuy nhiên do ảnh hưởng thời tiết đang vào cao điểm của mùa mưa nên có hiện tượng cá, gia cầm, thủy cầm mắc bệnh và chết rải rác nhưng số lượng không đáng kể. Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển được tăng cường, trong tháng đã kiểm soát giết mổ 558 gia súc; tổ chức kiểm tra lâm sàng, ghi nhận tình trạng vệ sinh thú y nhập vào địa bàn các loại gia súc, giống gia cầm, giống thủy sản. Toàn huyện hiện có 27 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thú y. Cơ bản các cơ sở kinh doanh các mặt hàng có trong danh mục được phép của Nhà nước.

- Thủy sản187 lồng cá trên lòng hồ thủy điện Huội Quảng - Bản Chát tiếp tục được duy trì phát triển ổn định. Triển khai thực hiện mô hình nuôi cá tầm trên lòng hồ thủy điện Huội Quảng - Bản Chát 02 lồng cá (tại xã Mường Kim, Ta Gia), hiện nay đã thả cá giống; Dự án nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Huội Quảng - Bản Chát 52 lồng (tại các xã Mường Kim, Ta Gia, Mường Mít), các hộ tham gia đã tiến hành mua và thả cá giống (chủ yếu: Rô phi, Chép, Trắm cỏ, Trê phi, cá Lăng, Diêu hồng, cá Chim). Các lồng cá đang được chăm sóc theo hướng dẫn kỹ thuật, tăng trưởng ổn định.

1.2. Lâm nghiệp

Duy trì công tác gieo ươm cây giống phục vụ trồng rừng năm 2017 (942.340 cây). Tiếp tục chăm sóc 207 ha diện tích rừng trồng phòng hộ tại các xã, thị trấn. Công tác trồng rừng, hiện nay đã trồng được 624,67 ha đạt 124,9% kế hoạch (500 ha)([3]). Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quản lý bảo vệ rừng (tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật BVR-PCCCR tới 6 xã, thị trấn; 8 thôn, bản với 460 lượt người tham gia). Tăng cường công tác kiểm tra quản lý khai thác, kinh doanh lâm sản trên địa bàn huyện. Trong tháng phát hiện xử lý 1 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tạm giữ và tịch thu 0,212 m3 gỗ xẻ Pơ Mu.

2. Công tác thủy lợi, phòng chống lụt bão

Tổ chức kiểm tra, nghiệm thu các công trình năm 2017 thuộc nguồn vốn từ nguồn thu sử dụng đất năm 2015 - 2016, nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện năm 2016. Tổ chức rà soát diện tích miễn thủy lợi phí năm 2018. Khảo sát các công trình đã bị sạt lở trong đợt mưa lũ, kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn huyện, thường trực ứng phó lụt bão 24/24 giờ.

3. Chương trình xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực... Chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã thực hiện các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, công tác bảo dưỡng các công trình cơ sở hạ tầng sau đầu tư.

4. Tài nguyên và Môi trường

4.1. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản

Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn. Cấp 58 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 56 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 21.431.30 m2.

Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường quản lý và xử lý tình trạng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là khai thác trái phép khoáng sản cát.

4.2. Lĩnh vực môi trường

Kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, vận chuyển vật liệu đất, đá trên địa bàn huyện; tiếp tục triển khai đăng ký bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các dự án xây dựng trên địa bàn.

5. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng đạt 8.131,84 triệu đồng. Trong đó: giá trị ngành công nghiệp khai thác 2.592,64 triệu đồng; công nghiệp chế biến 5.295,26 triệu đồng; sản xuất và phân phối điện nước 243,94 triệu đồng (không tính giá trị sản xuất của 2 thủy điện Huội Quảng, Bản Chát).

6. Tài chính -  Ngân hàng, Thương mại - dịch vụ

6.1. Tài chính - Ngân hàng

- Về thu - chi ngân sách: Tính đến ngày 14/8/2017 tổng thu ngân sách trên địa bàn 29.594 triệu đồng đạt 60,8% kế hoạch. Tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt 261.918,7 triệu đồng đạt 50,9% kế hoạch (chi thường xuyên 202.899,7 triệu đồng).

- Hoạt động ngân hàng: tính đến ngày 18/8/2017, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huy động vốn đạt 525 tỷ đồng (trong đó vốn dân gửi 440 tỷ đồng), tổng dư nợ 509 tỷ đồng. Ngân hàng CSXH huy động vốn đạt 8.400 triệu đồng (trong đó vốn dân gửi 4.965 triệu đồng), tổng dư nợ 257 tỷ đồng (trong đó nợ quá hạn 1 tỷ đồng). Nhìn chung hoạt động ngân hàng cơ bản ổn định.

6.2. Thương mại - dịch vụ

Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ, vận tải đạt 43.310,50 triệu đồng. Chỉ đạo làm tốt công tác quản lý thị trường, hoạt động kinh doanh; thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh; tăng cường đấu tranh phòng, chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

7. Đầu tư xây dựng cơ bản - Quản lý đô thị

7.1. Đầu tư xây dựng cơ bản

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát thi công các công trình trên địa bàn do huyện quản lý, đẩy nhanh tiến độ quyết toán, giải ngân các công trình.

- Tổng kế hoạch vốn giao năm 2017 là 82.907 triệu đồng/41 công trình (29 công trình tiếp chi, 12 công trình khởi công mới). Tính đến 14/8/2017 đã giải ngân 20.350 triệu đồng đạt 25% kế hoạch, trong đó:

+ Nguồn vốn do tỉnh quản lý 11.371 triệu đồng/7 công trình (tiếp chi 01 công trình, khởi công mới 06 công trình), giải ngân được 6.237 triệu đồng đạt 55% kế hoạch.

+ Nguồn vốn do huyện quản lý 71.536 triệu đồng/66 công trình (tiếp chi 28 công trình, khởi công mới 38 công trình), thực hiện giải ngân được 14.113 triệu đồng đạt 20% kế hoạch.

- Kế hoạch vốn kéo dài 20.222 triệu đồng, giải ngân 9.120 triệu đồng đạt 45% kế hoạch.

- Tiến độ thực hiện: đang thực hiện 45 công trình, đã quyết toán 59 công  trình, đang thẩm định hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành 61 công trình.

7.2. Quản lý đô thị

Tiến hành cấp phép kinh doanh, xây dựng cho 04 hộ gia đình (kinh doanh 01 hộ, xây dựng 03 hộ). Tiếp tục tổ chức tuần tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông làm nơi kinh doanh, buôn bán.

8. Công tác tái định cư thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát

Tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân tái định cư khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống. Tổ chức rà soát, điều chỉnh, các phương án bồi thường hỗ trợ các dự án thành phần còn đang vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu điểm tái định cư (đang thực hiện 04 dự án, trong đó: tái định cư thủy điện Huội Quảng 01 dự án/30.500 triệu đồng, tái định cư thủy điện Bản Chát 03 dự án/ 251.000 triệu đồng).

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thành công Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; tổ chức bồi dưỡng chính trị và bồi dưỡng chuyên môn hè 2017; chuẩn bị các điều kiện cho công tác bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại, điều động CBQL, luân chuyển, điều động giáo viên; xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và  hướng dẫn các đơn vị trường học chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho năm học mới, thực hiện tựu trường, ôn tập, giảng dạy chương trình năm học 2017 – 2018; sửa chữa các công trình xây dựng, mua sắm trang thiết bị, tài sản cho các đơn vị trường.

2. Y tế - dân số

Công tác y tế tiếp tục được quan tâm, dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ và kịp thời, không để bùng phát thành dịch; vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, tổ chức kiểm tra, giám sát đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm các bếp ăn tập thể, bếp ăn bán trú, các cơ sở kinh doanh ăn uống... trong tháng không có ca, vụ ngộ độc xảy ra. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình MTQG về y tế. Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến. Trong tháng đã tổ chức khám bệnh cho 12.449 lượt người. Công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, bảo vệ và chăm sóc trẻ em được quan tâm thực hiện tốt.

Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền về tác hại của tảo hôn, kết hôn cận huyết, luật hôn nhân gia đình… với tổng số 2.006 lượt người nghe trong 91 buổi tuyên truyền. Thực hiện tốt các chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình tại các xã. Trong tháng, còn 11/109 trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên, 3 cặp tảo hôn trong 22 cặp kết hôn.

3. Văn hoá, thông tin, thể dục thể thao; Truyền thanh truyền hình

Chỉ đạo tổ chức rà soát lại hệ thống các nhà văn hóa, đăng ký nhu cầu xây dựng nhà văn hóa năm 2018 trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch, điều lệ tổ chức các môn thể thao trong Ngày Hội văn hóa, thể thao các dân tộc và Đại hội thể dục, thể thao huyện Than Uyên lần thứ VI năm 2017. Tăng cường hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, 69 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và một số nhiệm vụ chính trị khác. Công tác kiểm tra các dịch vụ văn hóa cộng đồng và cơ sở lưu trú được quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì, diễn ra sôi động. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, được đông đảo quần chúng Nhân dân tiếp tục dây dựng, hưởng ứng.

Duy trì tốt công tác truyền thanh - truyền hình, tập trung tuyên truyền về thực hiện các nhiệm chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, các ngày lễ lớn của cả nước và của địa phương. Trong tháng, thời lượng truyền dẫn phát sóng truyền hình 2.232 giờ, truyền thanh 155 giờ, FM 1.054 giờ, cụm FM và loa truyền thanh không dây 372 giờ.

4. Lao động, việc làm và thực hiện các chính sách xã hội

Thực hiện đảm bảo các chính sách xoá đói giảm nghèo, chính sách người có công, cứu trợ xã hội, bảo trợ trẻ em phòng chống tệ nạn xã hội. Chỉ đạo cơ  quan chuyên môn phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục xác nhận danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT năm 2017; xây dựng kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 cho các xã, thị trấn. Đưa 02 đối tượng đi cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện bắt buộc tỉnh Lai Châu.

5. Công tác dân tộc, tôn giáo

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc góp phần ổn định dân cư, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đầu tư cơ sở hạ tầng theo Chương trình 135, dự án khởi công mới năm 2016 kéo dài sang năm 2017 là 13.807 triệu đồng/12 công trình, giải ngân 4.815 triệu đồng; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình: chính sách cấp phát báo, tạp chí theo Quyết định 59/QĐ-TTg; chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020...

Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình dân số theo đạo, di cư tự do trên địa bàn. Tính đến thời điểm 18/8/2017 không có phát sinh số hộ, số khẩu theo đạo. UBND huyện chỉ đạo tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình xâm canh, xâm cư trên địa bàn xã Pha Mu, Mường Mít.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương

Duy trì, thực hiện nghiêm và tăng cường các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch phòng chống cháy rừng, phòng chống giảm nhẹ thiên tai năm 2017. Tiếp tục triển khai huấn luyện theo chương trình. Tổ chức trực 24/24h về công tác PCCCR, sẵn sàng ứng phó bão lũ - tìm kiếm cứu nạn.

2. Tình hình an ninh chính trịtrật tự an toàn xã hội

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Trong tháng bắt giữ 02 vụ, 02 đối tượng tội phạm hình sự;  10 vụ, 16 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ: 1,53 gam hêrôin; 1,56 gam thuốc phiện; 01 xe mô tô.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo, công tác tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông đường bộ, công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường. Phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 52 trường hợp vi phạm, tạm giữ: 30 xe môtô, 22 giấy tờ các loại. Tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 34 trường hợp, trong đó phạt cảnh cáo 1 trường hợp, phạt tiền 33 trường hợp thu nộp kho bạc 21.955.000 VNĐ.

 1. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO; PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG; BỔ TRỢ TƯ PHÁP

1. Công tác nội vụ

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức bộ máy; xây dựng chính quyền; địa giới hành chính; quản lý Nhà nước về công tác hội, văn thư, công tác cán bộ và chính sách cán bộ, công tác thanh niên... được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Trong tháng, bổ nhiệm 37 cán bộ quản lý trường học trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo; mở 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước về công tác quản lý tài nguyên và môi trường cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục duy trì thực hiện công tác cải cách hành chính đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện; đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện công tác cải cách hành chính, cơ chế một cửa liên thông.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được thực hiện theo quy định. Trong tháng, tiếp 23 lượt công dân với 23 người, nội dung tập trung chủ yếu về đền bù đất đai, chế độ bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách và một số nội dung khác; tiếp nhận 19 đơn kiến nghị phản ánh, đã tiến hành giải quyết lần đầu 07 đơn, 12 đơn còn lại đang trong quá trình xem xét giải quyết. Hoàn thành 01 cuộc thanh tra kinh tế xã hội theo Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 05/6/2017 của UBND huyện về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nguồn ngân sách, hiện nay đang hoàn thiện kết luận thanh tra.

3. Bổ trợ tư pháp

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Trong tháng đã tổ chức tuyên truyền 03 cuộc với 155 lượt người nghe về Luật phí và lệ phí, Luật trẻ em, Luật tiếp cận thông tin... Thực hiện tốt công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực. Duy trì hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, tổ hòa giải ở cơ sở. Trong tháng đã tiến hành hoà giải 05 vụ, trong đó hoà giải thành 01 vụ (tranh chấp dân sự) và hoà giải không thành 04 vụ (tranh chấp đất đai).

4. Công tác dân vận chính quyền

Chỉ đạo đánh giá, xếp loại thực hiện dân chủ các cơ quan, đơn vị. Tiếp tục thực hiện Quy chế dân chủ tại các tại các cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và công tác dân vận chính quyền năm 2016 trên địa bàn huyện. Tiếp tục phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện triển khai lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong tháng 8/2017 nhìn chung các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã tập trung thực hiện các giải pháp thực hiện các nhiệm vụ cấp bách và kế hoạch năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện duy trì phát triển ổn định:

Sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch và mùa vụ, kịp thời dự báo, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi không để gây thiệt hại cho Nhân dân; công tác trồng rừng, trồng chè đúng lịch thời vụ, vượt kế hoạch đề ra; đàn vật nuôi, dự án cá lồng trên lòng hồ thủy điện được duy trì, phát triển ổn định, các sản phẩm chăn nuôi trên địa bàn cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường kiểm soát; Lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục được thực hiện tốt; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân được thực hiện tốt; công tác đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả trên, vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: Thiên tai tiếp tục xảy ra (mưa lũ, sạt lở đất ...) gây ảnh hưởng, thiệt hại đến sản xuất và đời sống Nhân dân. Tiến độ giải ngân, quyết toán một số công trình dự án còn chậm. Thu chi ngân sách ở một số đơn vị, xã, thị trấn vẫn chưa đảm bảo theo kế hoạch. Tình trạng tảo hôn tăng so với tháng trước.

3. Nguyên nhân

Diễn biến thời tiết bất thường. Các công trình về ngân sách đang trong giai đoạn mở thầu, việc phân bổ chi tiết nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm tình hình ở một số đơn vị, xã, thị trấn chưa thực sự quyết liệt, chưa có giải pháp hữu hiệu. Chưa có giải pháp quyết liệt trong công tác dân số - KHHGĐ.

Phần thứ hai

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 9 NĂM 2017

Các cơ quan, ban, ngành và các xã, thị trấn cần triển khai thực hiện quyết liệt các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong chương trình công tác năm 2017 của UBND huyện; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

 1. Các cơ quan trong khối nông nghiệp, UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sau bệnh hại trên lúa vụ mùa và các cây trồng vụ Thu Đông. Kiểm tra, hướng dẫn, vận động nhân dân chăm sóc diện tích quế, sơn tra, chè kinh doanh và chè trồng mới. Tiếp tục trồng mới chè đảm bảo theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm dịch buôn bán, vận chuyển động vật, không để tình trạng vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không có hồ sơ kiểm dịch hoặc hồ sơ kiểm dịch không hợp lệ ra, vào địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác quản lý thuốc Thú y và thức ăn chăn nuôi. Tổ chức kiểm tra, rà soát những công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt đang sử dụng trên địa bàn để lập phương án sửa chữa, tu bổ kịp thời. Thực hiện các phương án khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra, thường trực lụt bão 24/24 giờ. Đôn đốc các xã triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng đã được phê duyệt theo chương trình xây dựng nông thôn mới.
 2. Tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện kịp thời công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường, các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền hư­ởng ứng ngày chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn 29/9.
 3. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án đang triển khai thực hiện; khẩn trương quyết toán các dự án hoàn thành.
 4. Tiếp tục duy trì các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các sản phẩm công nghiệp chủ đạo; tăng cường công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật theo quy định, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo đúng quy định.
 5. Thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả; kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm việc vận chuyển hàng giả, hàng nhái, hàng hoá kém chất lượng, không rõ nguồn gốc vào địa bàn. Tuần tra, xử lý vi phạm lấn chiếm hành lang giao thông sử dụng làm nơi buôn bán và các mục đích khác.
 6. Kiểm tra công tác chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới và ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Chỉ đạo hướng dẫn các trường tổ chức khai giảng năm học 2017 - 2018, hướng dẫn tập sự cho giáo viên mới, xét tập sự cho giáo viên THCS tuyển dụng năm học 2016 - 2017.
 7. Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, cổ động, tuyên truyền nhân dịp các ngày lễ kỷ niệm, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9, tổ chức ngày Hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ VI và và các hoạt động thể thao trước thềm Đại hội thể dục, thể thao huyện Than Uyên lần thứ VI năm 2017.
 8. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường công tác nắm tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tình hình an ninh nông thôn. Tiếp tục bám sát cơ sở, xử lý dứt điểm tình hình xâm canh, xâm cư tại xã Pha Mu và xã Mường Mít. Đẩy mạnh thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Thực hiện tốt công tác tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Đặc biệt trong dịp kỷ nhiệm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 02/9.
 9. Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch, xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2018. Thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật các vụ khiếu nại, tố cao của công dân; rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị còn tồn đọng, các vấn đề bức, ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương. Quản lý các hoạt động tôn giáo theo quy định.

 

([1]) Nguyên nhân: Tối ngày 31/7/2017 và sáng ngày 01/8/2017 xảy ra mưa lũ và sạt lở đất.

([2]) Lúa: Trà sớm đang giai đoạn làm đòng - trỗ; trà chính vụ đang giai đoạn cuối đẻ nhánh - đứng cái; trà muộn đang giai đoạn đẻ nhánh. Ngô, lạc, đậu tương đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển.

([3]) Dự án trồng cây Quế theo Quyết định số 369/QĐ-UBND, ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh: 421,83 ha; Đề án trồng cây Quế theo Quyết định số 569/QĐ-UBND, ngày 10/4/2017 của UBND huyện: 106,28 ha; Đề án trồng cây Sơn tra theo Quyết định số 570/QĐ-UBND, ngày 10/4/2017 của UBND huyện: 96,56 ha.

Chi tiết tại đây

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

Số 191/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 60 | lượt tải:0

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 2596 | lượt tải:1519

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 759 | lượt tải:103

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 2987 | lượt tải:1231

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 2199 | lượt tải:205
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 03/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.52%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 177
Mức độ 3: 20
Mức độ 4: 65
Đã tiếp nhận: 143
Đã giải quyết: 209
Quá hạn: 1 - 0.48%
Trước & đúng hạn: 209 - 99.52%
(tự động cập nhật vào lúc
18:12:57, 03/03/2024)
 • Đang truy cập56
 • Hôm nay20,884
 • Tháng hiện tại73,031
 • Tổng lượt truy cập11,332,463
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi