Phiên họp tháng 11 của UBND huyện (phiên họp cuối năm)

Thứ năm - 27/12/2018 03:48
Ngày 21/11/2018, UBND huyện tổ chức Phiên họp tháng 11 (phiên họp cuối năm) đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN năm 2018; nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 và thảo luận, tham gia ý kiến vào các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2016 - 2020 do đồng chí Hoàng Văn Hiêng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Dự phiên họp có đại diện Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND huyện, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện, các đồng chí Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đại diện lãnh đạo một số đơn vị ngành dọc, cơ quan đơn vị liên quan phối hợp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.  
Sau khi nghe các dự thảo báo cáo, đặc biệt, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018, nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, ngoài các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 như báo cáo đã đề ra, qua các ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp bổ sung nội dung báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí chủ trì hội nghị kết luận một số nội dung sau:
1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018
UBND huyện thống nhất đánh giá: Năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn song các ngành, các cấp đã tích cực triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đạt được một số kết quả nổi bật: Kinh tế tiếp tục phát triển, kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu cơ bản đạt và vượt kế hoạch. Chủ động dự báo tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, xử lý kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra, không làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất nông - lâm nghiệp: gieo cấy, thu hoạch đúng lịch thời vụ, đã chủ động trong công tác phòng chống đói rét cho cây trồng, vật nuôi; kịp thời có giải pháp khắc phục trong sản xuất nông nghiệp do rét đậm, rét hại gây ra; triển khai tốt công tác chuẩn bị các điều kiện, tổ chức trồng cây chè, mắc ca, trồng rừng. Một số xã đã quyết liệt trong chỉ đạo sản xuất, mạnh dạn có bước đột phá, tạo vùng sản xuất có quy mô tập trung (Phúc Than, Mường Than, Mường Cang, Mường Kim). Thu ngân sách dự kiến đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch. Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được đảm bảo; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện; công tác chuẩn bị, đảm bảo các điều kiện cho các dịp Lễ, Tết chỉ đạo tích cực, tổ chức thành công chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa đêm giao thừa mừng xuân Mậu Tuất 2018; tổ chức ngày Hội văn hóa, thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ VII năm 2018; tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Than Uyên... Đã chủ động, kịp thời ứng phó, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, chất lượng cuộc sống Nhân dân từng bước được cải thiện, nâng cao; tổ chức thăm, tặng quà tết cho người nghèo, các gia đình chính sách, người có công, đảm bảo cho người người, nhà nhà đều có Tết, thăm tặng quà gia đình người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27/7 năm 2018. Các chính sách hỗ trợ đời sống Nhân dân sau tái định cư thủy điện Huội Quảng, Bản Chát được tập trung chỉ đạo, triển khai tích cực, kịp thời có các biện pháp giải quyết các phát sinh trong quá trình thực hiện đặc biệt là giải quyết những kiến nghị liên quan đến chế độ, chính sách của nhân dân tái định cư. Chính trị xã hội, quốc phòng, an ninh cơ bản được giữ vững, ổn định, tình hình tôn giáo được kiểm soát chặt chẽ. Công tác bảo vệ các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn được tập trung chỉ đạo triển khai. Tổ chức thành công diễn tập phòng chống lụt bão - tìm kiếm cứu nạn, diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng. Cải cách thủ tục hành chính được quan tâm thực hiện. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tập trung triển khai thực hiện, đã triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch.
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Công tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa; Công tác thống kê thiệt hại do thiên tai; công tác hoàn thiện hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành từ nguồn vốn nông thôn mới của một số xã còn chậm. Vẫn còn xảy ra tình trạng Nhân dân kiến nghị vượt cấp đến Văn phòng tiếp dân của Chính phủ về chính sách liên quan đến tái định cư thủy điện Huội Quảng - Bản Chát. Công tác bảo quản cơ sở vật chất của một số đơn vị trường học trong thời gian nghỉ hè chưa thực sự tốt. Tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra tại một số xã. Tiến độ xây dựng, công tác hoàn thiện hồ sơ quyết toán một số công trình còn chậm.  Chỉ tiêu trồng rừng không đạt kế hoạch đề ra. Xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn. Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông làm nơi kinh doanh, buôn bán vẫn xảy ra. 
2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2019
- Giao Văn phòng HĐND và UBND phối hợp với các cơ quan chuyên môn tham mưu báo cáo trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện tiếp thu các ý kiến góp ý tại phiên họp chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện báo cáo đúng thời gian, tiến độ, đảm bảo chất lượng.
- Phòng Nội vụ hướng dẫn cụ thể đến các cơ quan, đơn vị chuẩn bị, tổ chức tổng kết, đánh giá xếp loại cuối năm. 
2.1. Lĩnh vực nông - lâm nghiệp - xây dựng nông thôn mới
- Chuẩn bị các điều kiện triển khai sản xuất vụ Đông Xuân đảm bảo lịch thời vụ, cơ cấu giống; hướng dẫn Nhân dân sửa chữa chuồng trại, dự trữ thức ăn phòng chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng; lập danh mục đăng ký các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2019; tổ chức kiểm tra, chấm điểm các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Phúc Than theo kế hoạch.
- Các xã tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nôn thôn mới, tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí khó đạt.
2.2. Quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản
Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý đất đai, khai thác tài nguyên khoáng sản, đặc biệt siết chặt việc khai thác cát trái phép.
2.3. Thu chi ngân sách, giải ngân, xây dựng cơ bản
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình đảm bảo giải ngân, quyết toán đạt 100% kế hoạch năm 2018, không để xảy ra tình trạng kết dư, chuyển nguồn.
- BQL dự án đầu tư xây dựng phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ thi công, nghiệm thu các công trình, dự án; UBND các xã, thị trấn tăng cường giám sát thi công các công trình trên địa bàn.
- Tăng cường công tác quản lý, thu ngân sách, hạn chế mức tối đa việc nợ đọng thuế, thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách, đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2019.
- Về chi ngân sách, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn hoàn thành nhiệm vụ chi ngân sách trước 25/12/2018. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch theo dõi, đôn đốc, đơn vị nào không hoàn thành nhiệm vụ chi trước 25/12/2018 thì người đúng đầu chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện.
2.4. Thương mại - dịch vụ 
- Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường quản lý, kiểm soát các loại phương tiện giao thông vận tải (bao gồm vận tải hành khách, vận tải hàng hóa), chống thất thu từ dịch vụ vận tải hoạt động trên địa bàn; đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào những tháng cuối năm.
- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác bình ổn giá vào những tháng cuối năm, và dịp tết nguyên đán. Theo dõi biến động giá cả thị trường, đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2.5. Văn hóa - xã hội
- Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân.
- Triển khai các tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền; văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao, đặc biệt vào các dịp lễ, tết, sự kiện chính trị của huyện, của tỉnh, của cả nước.
- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho hộ nghèo, các gia đình chính sách, người có công...
2.6. Quốc phòng - an ninh
- UBND các xã, thị trấn phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện làm tốt công tác khám, tuyển công dân nhập ngũ năm 2019, tuyên truyền đến nhân dân Luật nghĩa vụ quân sự để thực hiện hoàn thành chỉ tiêu giao.
- Tập trung hoàn thiện công tác thu thập thông tin, dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo thời gian tiến độ.
- Khẩn trương triển khai công tác tuần tra, kiểm soát phương tiện thủy nội địa trên địa bàn.
* Một số nhiệm vụ khác
UBND các xã, thị trấn phối hợp với cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý hộ tịch, hộ khẩu; tăng cường quản lý hành lang giao thông, tiếp tục thực hiện việc thu phí, lệ phí dọc hành lang giao thông trên địa bàn.

Tác giả: Huy Nam (NHN)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

699/QĐ-UBND

Quyết định về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Ta Gia, Than Uyên, Lai Châu

Thời gian đăng: 31/03/2023

lượt xem: 1104 | lượt tải:108

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND

Nghị quyết số 93/NQ-HĐND xác nhận kết quả miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 850 | lượt tải:111

Nghị quyết số 94/NQ-HĐND

Nghị quyết số 94/NQ-HĐND xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 1081 | lượt tải:104

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND

Nghị quyết số 95/NQ-HĐND phân bổ nguồn kinh phí chuyển nguồn ngân sách năm 2022 sang năm 2023

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 271 | lượt tải:89

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND giao bổ sung Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 07/04/2023

lượt xem: 275 | lượt tải:104
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 10/2023
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.51%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 160
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 73
Đã tiếp nhận: 1049
Đã giải quyết: 1024
Quá hạn: 5 - 0.49%
Trước & đúng hạn: 1022 - 99.51%
(tự động cập nhật vào lúc
19:48:29, 04/10/2023)
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay5,025
  • Tháng hiện tại16,797
  • Tổng lượt truy cập8,669,004
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi