Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 7 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2017

Thứ năm - 20/07/2017 05:54
Để tiếp tục duy trì ổn định kinh tế đã đạt được trong thời gian vừa qua, bảo đảm các vấn đề an sinh xã hội, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất phát triển; trong tháng với sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, sự nỗ lực thực hiện của các cấp, các ngành và Nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện đạt được kết quả chủ yếu như sau:

I. KINH TẾ

1. Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn hướng dẫn, đôn đốc nông dân thu hoạch diện tích lúa Đông Xuân, chăm sóc cây màu vụ Xuân Hè. Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Hướng dẫn các xã, thị trấn đăng ký giống chuẩn bị sản xuất ngô vụ Thu Đông.

1.1. Sản xuất nông nghiệp

- Trồng trọt: Đã thu hoạch xong 1.866,3 ha lúa vụ Đông Xuân năm 2016 - 2017, năng suất ước đạt 60 tạ/ha, sản lượng ước đạt 11.197,8 tấn. Gieo cấy được 2.237/ 2.610 ha, đạt 85,7% kế hoạch lúa vụ Hè Thu năm 2017. Cây ngô vụ Xuân Hè đã thực hiện được 1.676/ 1.600 ha, đạt 104,75% kế hoạch hiện nay, đang trong giai đoạn thu hoạch. Kế hoạch trồng chè năm 2017 là 146 ha, diện tích đất được nghiệm thu trồng chè là 190,04 ha, đã thực hiện trồng mới được 75 ha. Tiếp tục chăm sóc 1.020 ha cây cao su đã trồng và thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng cho diện tích cây cao su. Một số cây trồng khác như lạc, đậu tương, sắn, rau các loại được triển khai, duy trì cơ bản đạt và vượt kế hoạch.

Công tác điều tra, giám sát dịch hại trên cây trồng được thực hiện thường xuyên theo từng tuần, nắm bắt kịp thời sự phát sinh phát triển của dịch hại trên các loại cây trồng, có dự tính dự báo để chỉ đạo, tổ chức phòng trừ, tuy nhiên do diễn biến thời tiết bất thường diện tích bị nhiễm dịch hại trong tháng là 11,8 ha (nhiễm nhẹ) đã chỉ đạo tổ chức phòng trừ kịp thời, cơ bản không ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng. Theo dõi các mô hình, dự án đã triển khai. Trong tháng, thực hiện cung ứng 5,5 tấn phân bón hóa học các loại.

- Chăn nuôi - thú y: Tình hình dịch bệnh trong tháng cơ bản được kiểm chế, tuy nhiên có xảy ra một số sự cố(1). Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển được tăng cường, trong tháng đã kiểm soát giết mổ 569 gia súc; kiểm dịch vận chuyển 97 gia súc, kiểm soát nhập vào địa bàn 76.260 con gia súc, gia cầm, giống thủy sản. Toàn huyện hiện có 27 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, thú y. Cơ bản các cơ sở kinh doanh các mặt hàng có trong danh mục được phép của Nhà nước.

- Thủy sản187 lồng cá trên lòng hồ thủy điện Huội Quảng - Bản Chát tiếp tục được duy trì phát triển ổn định. Tổ chức nghiệm thu 45 lồng cá thuộc dự án nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện (Mường Mít 20 lồng, Ta Gia 15 lồng, Mường Kim 10 lồng), hiện đang chuẩn bị cấp phát con giống.

1.2. Lâm nghiệp

Duy trì công tác gieo ươm cây giống phục vụ trồng rừng năm 2017 (942.340 cây). Tiếp tục chăm sóc 207 ha diện tích rừng trồng phòng hộ tại các xã, thị trấn. Công tác trồng rừng, giao đất cho Nhân dân phát dọn thực bì và cuốc hố được 461,5 ha đạt 92,3% so với kế hoạch tỉnh giao (500 ha), đạt 57,03% so với kế hoạch huyện giao (809,16 ha), đã trồng được 127,72 ha. Công tác tuyên truyền, quản lý bảo vệ rừng được đẩy mạnh (tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật BVR-PCCCR tới 8 xã, thị trấn; 11 thôn, bản với 604 lượt người tham gia). Tăng cường công tác kiểm tra quản lý khai thác, kinh doanh lâm sản trên địa bàn huyện. Trong tháng phát hiện xử lý 01 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tạm giữ và tịch thu 0,107 m3 gỗ xẻ các loại, thu nộp ngân sách Nhà nước 3.000.000 đồng.

2. Công tác thủy lợi, phòng chống lụt bão

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với UBND các xã, thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát, quản lý và bảo vệ các công trình thủy lợi đã được đầu tư xây dựng. Tổ chức rà soát diện tích miễn thủy lợi phí năm 2018. Kiểm tra, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn huyện, thường trực ứng phó lụt bão 24/24 giờ. Trong thời gian đầu tháng 7/2017, trên địa bàn có xảy ra mua liên tục kéo dài trên diện rộng, lượng mưa lớn gây ra một số thiệt hại về người và của. Tại xã Mường Kim 01 người chết do lũ cuốn trôi; tại xã Hua Nà 03 nhà sàn bị ảnh hưởng do sạt lở; thiệt hại 04 ha lúa đã cấy, 04 ha cây thảo quả.

3. Chương trình xây dựng nông thôn mới

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đối với xã Phúc Than phấn đấu hoàn thành “xã nông thôn mới” năm 2018. Tăng cường chỉ đạo xã Mường Mít quyết liệt tổ chức thực hiện các tiêu chí chưa đạt, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. Phân bổ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới cho các xã, hiện đang trình Sở Kế hoạch - Đầu tư phê duyệt chủ trương đầu tư.

4. Tài nguyên và Môi trường

4.1. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản

Chỉ đạo các xã, thị trấn chấn chỉnh công tác quản lý, sử dụng đất trên địa bàn. Lập danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ (hồ, ao, khe suối) không được san lấp trên địa bàn huyện. Cấp 82 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 82 hộ gia đình, cá nhân với tổng diện tích 42.172,08 m2.

Tổ chức kiểm tra, lập biên bản yêu cầu dừng việc khai thác khoáng sản (cát) đối với một số hộ gia đình trên địa bàn xã Mường Mít. Chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường quản lý và xử lý tình trạng khai thác trái phép tài nguyên khoáng sản.

4.2. Lĩnh vực môi trường

Kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, vận chuyển vật liệu đất, đá trên địa bàn huyện; xác nhận 26 kế hoạch đăng ký bảo vệ môi trường cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ và các dự án xây dựng trên địa bàn huyện Than Uyên.

5. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp

Tổng giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trong tháng đạt 8.371,96 triệu đồng. Trong đó: giá trị ngành công nghiệp khai thác 2.570 triệu đồng; công nghiệp chế biến 5.559,19 triệu đồng; sản xuất và phân phối điện nước 242,77 triệu đồng (không tính giá trị sản xuất của 02 thủy điện Huội Quảng, Bản Chát).

6. Tài chính -  Ngân hàng, Thương mại - dịch vụ

6.1. Tài chính - Ngân hàng

- Về thu - chi ngân sách: Tính đến ngày 13/7/2017 tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện 21.647 triệu đồng đạt 44,5% kế hoạch. Tổng chi ngân sách trên địa bàn đạt 222.225 triệu đồng đạt 45,4% kế hoạch (chi thường xuyên 177.578 triệu đồng).

- Hoạt động ngân hàng: tính đến ngày 20/7/2017, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT huy động vốn đạt 520 tỷ đồng (trong đó vốn dân gửi 381 tỷ đồng), tổng dư nợ 500 tỷ đồng. Ngân hàng CSXH huy động vốn đạt 8.576 triệu đồng (trong đó vốn dân gửi 4.965 triệu đồng), tổng dư nợ 256.585 triệu đồng (trong đó nợ quá hạn 1.219 triệu đồng). Nhìn chung hoạt động ngân hàng cơ bản ổn định.

6.2. Thương mại - dịch vụ

Tổng doanh thu thương mại, dịch vụ, vận tải đạt 43.520,20 triệu đồng. Chỉ đạo làm tốt công tác quản lý thị trường, hoạt động kinh doanh; thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh; tăng cường đấu tranh phòng, chống hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng.

7. Đầu tư xây dựng cơ bản - Quản lý đô thị

7.1. Đầu tư xây dựng cơ bản

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp tăng cường kiểm tra, giám sát thi công các công trình trên địa bàn do huyện quản lý, đẩy nhanh tiến độ quyết toán, giải ngân các công trình.

- Tổng kế hoạch vốn giao năm 2017 là 82.907 triệu đồng/41 công trình (29 công trình tiếp chi, 12 công trình khởi công mới). Tính đến 13/7/2017 đã giải ngân 12.999 triệu đồng đạt 16 % kế hoạch, trong đó:

+ Nguồn vốn do tỉnh quản lý 11.371 triệu đồng/7 công trình: giải ngân được 2.181 triệu đồng đạt 19% kế hoạch.

+ Nguồn vốn do huyện quản lý 71.536 triệu đồng/34 công trình: thực hiện giải ngân được 10.818 triệu đồng đạt 15% kế hoạch

- Kế hoạch vốn kéo dài 20.222 triệu đồng, giải ngân 4.367 triệu đồng (đạt 22% kế hoạch). Tiến độ thực hiện: đang thực hiện 13 công trình, đã quyết toán 56 công trình, đang thẩm định hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành 64 công trình.

7.2. Quản lý đô thị

Tiến hành cấp phép kinh doanh, xây dựng cho 05 hộ gia đình (kinh doanh 03 hộ, xây dựng 02 hộ). Tổ công tác theo Quyết định số 3463 ngày 19/12/2016 của UBND huyện thường xuyên tổ chức tuần tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông làm nơi kinh doanh, buôn bán.

8. Công tác tái định cư thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát

Tiếp tục tuyên truyền vận động Nhân dân tái định cư khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, ổn định đời sống. Tổ chức rà soát, điều chỉnh, các phương án bồi thường hỗ trợ các dự án thành phần còn đang vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng tại các khu điểm tái định cư (đang thực hiện 04 dự án, trong đó: tái định cư thủy điện Huội Quảng 01 dự án/30.500 triệu đồng, tái định cư thủy điện Bản Chát 03 dự án/ 251.000 triệu đồng).

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI

1. Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện bồi dưỡng hè cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; bổ sung quy hoạch, điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý năm học 2017-2018; tổ chức họp Hội đồng sơ tuyển, xét tuyển học sinh đăng ký tuyển sinh các trường Nội trú Trung ương; chỉ đạo rà soát, xây dựng kế hoạch tổng thể các trường trong diện xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2018-2020. Xét tốt nghiệp THCS 1.004/1.011 học sinh, đạt 99,3%. Tổ chức thành công kỳ thi THPT quốc gia tại huyện Than Uyên năm 2017 tại 02 Điểm thi trên địa bàn huyện, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 411/412 học sinh đạt 99,75%.

2. Y tế - dân số

Công tác Y tế được quan tâm triển khai thực hiện, dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ và kịp thời, không để bùng phát thành dịch; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai các hoạt động phòng chống  dịch, tăng cường kiểm tra đảm bảo vệ sinh ATTP(2),  phòng  chống  suy  dinh  dưỡng, tiêm  chủng  mở  rộng… Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chương trình MTQG về y tế. Công tác khám chữa bệnh được thực hiện tốt ở các tuyến. Trong tháng đã tổ chức khám bệnh cho 14.166 lượt người. Công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, bảo vệ và chăm sóc trẻ em được quan tâm thực hiện tốt.

Chỉ đạo phối hợp tuyên truyền về tác hại của tảo hôn, kết hôn cận huyết, luật hôn nhân gia đình… với tổng số 2.735 lượt người nghe trong 102 buổi tuyên truyền. Thực hiện tốt các chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình tại các xã. Trong tháng, có 14/110 trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên, 01 cặp tảo hôn trong 23 cặp kết hôn.

3. Văn hoá, thông tin, thể dục thể thao; Truyền thanh truyền hình

Tổ chức thành công Hội thi câu lạc bộ gia đình hạnh phúc lần thứ I năm 2017. Phối hợp tổ chức 01 lớp tập huấn về công tá gia đình tại huyện. Tăng cường hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan. Công tác kiểm tra các dịch vụ văn hóa cộng đồng và cơ sở lưu trú được quan tâm chỉ đạo thực hiện chặt chẽ. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tiếp tục được duy trì. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, được đông đảo quần chúng Nhân dân tiếp tục dây dựng, hưởng ứng.

Duy trì tốt công tác truyền thanh - truyền hình, tập trung tuyên truyền về thực hiện các nhiệm chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, các ngày lễ lớn của cả nước và của địa phương. Trong tháng, thời lượng truyền dẫn phát sóng truyền hình 2.232 giờ, truyền thanh 155 giờ, FM 1.054 giờ, cum FM và loa truyền thanh không dây 372 giờ.

4. Lao động, việc làm và thực hiện các chính sách xã hội

Thực hiện đảm bảo các chính sách xoá đói giảm nghèo, chính sách người có công, cứu trợ xã hội, bảo trợ trẻ em phòng chống tệ nạn xã hội. Chỉ đạo cơ  quan chuyên môn phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện xác nhận danh sách cấp thẻ BHYT cho các đối tượng người nghèo, người cận nghèo, người dân tộc thiểu số được cấp thẻ BHYT năm 2017; Hoàn thiện 02 hồ sơ pháp lý và xét xử 02 hồ sơ  đối tượng đi cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện bắt buộc tỉnh Lai Châu. Đưa 01 đối tượng đi cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện bắt buộc tỉnh Lai Châu; Tặng quà cho người có công nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2017(3).

5. Công tác dân tộc, tôn giáo

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc góp phần ổn định dân cư, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đầu tư cơ sở hạ tầng theo Chương trình 135, dự án khởi công mới năm 2016 kéo dài sang năm 2017 là 13.807 triệu đồng/12 công trình; chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo theo Quyết định 102/QĐ-TTg, do UBND tỉnh mới có hướng dẫn thực hiện đối với các hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập, hiện nay UBND huyện đang tiến hành rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu nghèo để triển khai thực hiện; tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ như Chính sách cấp phát báo, tạp chí theo Quyết định 633, Chính sách cho người uy tín theo Quyết định số 18, Chính sách theo Quyết định số 2085 về phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.

Thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình dân số theo đạo, di cư tự do trên địa bàn. Tính đến 15/7/2017 có 162 hộ, 1.008 khẩu theo đạo. UBND huyện chỉ đạo tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình xâm canh, xâm cư trên địa bàn xã Pha Mu, Mường Mít.

III. QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Công tác Quân sự - Quốc phòng địa phương

Duy trì, thực hiện nghiêm và tăng cường các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn. Tổ chức huấn luyện theo chương trình, quân số tham gia đạt 95%, kết quả kiểm tra các nội dung đạt khá. Tổ chức trực 24/24h về công tác PCCCR, sẵn sàng ứng phó bão lũ - tìm kiếm cứu nạn.

2. Tình hình an ninh chính trịtrật tự an toàn xã hội

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Trong tháng bắt giữ 02 vụ, 02 đối tượng tội phạm hình sự;  12 vụ, 13 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma tuý, thu giữ 2,65 gam hêrôin; 336,93 gam thuốc phiện; 1.567.000 VNĐ; 02 xe máy; 01 bộ bàn đèn.

Công tác đảm bảo an toàn giao thông được tập trung chỉ đạo, công tác tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông đường bộ, công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường. Phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính 21 trường hợp vi phạm, tạm giữ: 09 xe môtô, 12 giấy tờ các loại. Tiến hành xử phạt VPHC 21 trường hợp, trong đó phạt cảnh cáo 01 trường hợp, phạt tiền 20 trường hợp nộp kho bạc 15.350.000 đồng.

 1. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN, THANH TRA, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO; PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG; BỔ TRỢ TƯ PHÁP

1. Công tác nội vụ

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức bộ máy; xây dựng chính quyền; địa giới hành chính; quản lý Nhà nước về công tác hội, văn thư, công tác cán bộ và chính sách cán bộ, công tác thanh niên... được thực hiện đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Trong tháng, mở 03 lớp đào tạo bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 và 01 lớp/100 học viên lớp bồi dưỡng QLNN chương trình chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tiếp tục duy trì thực hiện công tác cải cách hành chính đối với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND huyện; đôn đốc các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện công tác cải cách hành chính, cơ chế một cửa liên thông.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí

Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng được thực hiện theo quy định. Trong tháng, tiếp 24 lượt công dân, 24 người với nội dung tập trung chủ yếu về đền bù đất đai, chế độ bồi thường giải phóng mặt bằng, chế độ chính sách và một số nội dung khác; tiếp nhận 17 đơn kiến nghị phản ánh, đã tiến hành giải quyết lần đầu 08 đơn, 09 đơn còn lại đang trong quá trình xem xét giải quyết. Hoàn thành 01 cuộc thanh tra theo Quyết định số 596 ngày 18/4/2017 của UBND huyện(4). Tiếp tục triển khai 01 cuộc thanh tra theo Quyết định số 1495 ngày 05/6/2017 của UBND huyện về quản lý, sử dụng ngân sách.

3. Bổ trợ tư pháp

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tới cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị. Trong tháng đã tổ chức tuyên truyền 17 buổi với 924 lượt người nghe về Luật phí và lệ phí, Luật trẻ em, Luật tiếp cận thông tin... Thực hiện tốt công tác đăng ký hộ tịch, chứng thực. Duy trì hoạt động sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý, tổ hòa giải ở cơ sở.

4. Công tác dân vận chính quyền

Chỉ đạo tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ tại các tại các cơ quan, đơn vị theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và công tác dân vận chính quyền năm 2016 trên địa bàn huyện. Tiếp tục phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; thực hiện triển khai lồng ghép các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong tháng 7/2017 nhìn chung các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn đã có những biện pháp triển khai tốt nhiệm vụ kế hoạch năm 2017, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện duy trì phát triển ổn định:

Sản xuất nông nghiệp đảm bảo kế hoạch và mùa vụ, năng suất và sản lượng đảm bảo, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi thực hiện có hiệu quả, không để gây thiệt hại cho Nhân dân; công tác chuẩn bị các điều kiện về giống và phân bón, chuẩn bị đất cho sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, trồng rừng đảm bảo tiến độ, thời vụ; đàn vật nuôi, thủy sản phát triển ổn định, các sản phẩm chăn nuôi đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường kiểm soát; Chương trình nông thôn mới được triển khai tích cực; sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục ổn định. Lĩnh vực văn hóa, thông tin, giáo dục được thực hiện tốt; công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân được duy trì; kiểm soát tốt dịch bệnh trên người không để phát sinh dịch; công tác đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội được quan tâm và triển khai có hiệu quả, đặc biệt là các hoạt động rộng khắp hiệu quả của các cấp, các ngành, các xã, thị trấn nhân dịp ngày Thương binh - Liệt sỹ; cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, triển khai đi vào thực chất; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả trên, tình hình kinh tế - xã hội của huyện trong tháng 7 vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: Thiên tai (mưa lũ, sạt lở đất ...) gây ảnh hưởng và thiệt hại đến sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và đời sống nhân dân. Tiến độ giải ngân một số công trình dự án còn chậm, đặc biệt các công trình, dự án thuộc chương trình 30a, 135. Thu chi ngân sách ở một số đơn vị, xã, thị trấn chưa đảm bảo theo kế hoạch (Chi cục Thuế, Thị trấn Than Uyên, xã Mường Than, xã Mường Cang...)

3. Nguyên nhân

Diễn biến thời tiết bất thường. Các công trình về ngân sách đang trong giai đoạn mở thầu, việc phân bổ chi tiết nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nắm tình hình ở một số đơn vị, xã, thị trấn chưa thực sự quyết liệt, chưa có giải pháp hữu hiệu.

Phần thứ hai

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 8 NĂM 2017

Các cơ quan, ban, ngành và các xã, thị trấn cần tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết của HĐND huyện; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017. Bên cạnh đó, cần tập trung thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, công việc đã đề ra trong Quý III năm 2017 trong Chương trình công tác của UBND huyện năm 2017; trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

 1. Tập trung thu hoạch các cây màu vụ Xuân Hè; chăm sóc, phòng trừ sau bệnh hại trên lúa vụ mùa, ngô Thu Đông. Tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, vận động Nhân dân chăm sóc diện tích quế, sơn tra, chè kinh doanh và chè trồng mới theo kế hoạch. Thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, khoanh nuôi tái sinh và trồng mới rừng theo kế hoạch; chủ động ứng phó với tình hình lụt bão, dông lốc, tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết để phòng chống thiên tai, chủ động thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, thủy sản để nhanh chóng phát hiện, xử lý kịp thời. Làm tốt công tác phòng trừ các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tăng cường công tác kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc gia cầm từ các địa bàn khác khác vào địa bàn huyện; rà soát, đánh giá lại các tiêu chí nông thôn mới tại các xã. Tổ chức kiểm tra, rà soát những công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt đang sử dụng trên địa bàn để lập phương án sửa chữa, tu bổ kịp thời.
 2. Tăng cường quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Thực hiện kịp thời công tác thẩm định hồ sơ thu hồi đất, các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường, các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn huyện.
 3. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án đang triển khai thực hiện; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án khởi công mới, các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2017. Tăng cường công tác quyết toán dự án hoàn thành.
 4. Đẩy mạnh các hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các sản phẩm công nghiệp chủ đạo; tăng cường công tác quản lý hạ tầng kỹ thuật theo quy định, kiểm tra đôn đốc các đơn vị thi công thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng và tiến độ hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo đúng quy định.
 5. Tập trung triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác quản lý thị trường, ổn định giá cả; kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm việc vận chuyển hàng giả, hàng nhái, hàng hoá kém chất lượng, không rõ nguồn gốc vào địa bàn.
 6. Kiểm tra cơ sở vật chất, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2017 - 2018 như duyệt kết quả tuyển sinh mầm non, lớp 1, lớp 6, học sinh bán trú; tổ chức bồi dưỡng hè cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; rà soát, bổ sung đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị học đường, sửa chữa các phòng học hư hỏng, đẩy nhanh thi công hoàn thiện các công trình hoặc sửa chữa lớn... Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong mùa mưa lũ. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền các ngày lễ lớn trong tháng. Tổng hợp kết quả việc thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững theo Nghị quyết 30a, 135; triển khai công tác an sinh xã hội, đảm bảo xã hội theo kế hoạch.
 7. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương. Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tăng cường công tác nắm tình hình an ninh trật tự, đặc biệt là tình hình an ninh nông thôn. Xử lý dứt điểm tình hình xâm canh, xâm cư tại xã Pha Mu và xã Mường Mít. Tăng cường thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy. Thực hiện tốt công tác tuần tra vũ trang, tuần tra kiểm soát, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn huyện.
 8. Tiếp tục triển khai kiểm soát thủ tục hành chính  theo Nghị định 63/2010/NĐ-CP và Nghị định 48/2013/NĐ-CP; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch. Thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết nhanh chóng, đúng pháp luật các vụ khiếu nại, tố cao của công dân; rà soát, giải quyết theo thẩm quyền các kiến nghị còn tồn đọng, các vấn đề bức, ý kiến kiến nghị của cử tri địa phương. Quản lý các hoạt động tôn giáo theo quy định.

 

(1) Ngày 15/6/2017, Cá Tầm giống thuộc dự án của Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ 01 hộ dân xã Mường Kim 3.350 con, trong 3 ngày liên tiếp chết 1.236 con (Nghi cá bị sốc nhiệt, thiếu oxy); Ngày 16/6/2017, trâu của hộ ông Lò Văn Tưởng bản On xã Khoen On chết, chủ nhà không báo cáo với cơ quan chức năng mà tự mổ rồi chia nhau, sau đó phát hiện có 06 người nhập viện, bệnh viện huyện nghi mắc bệnh Nhiệt Thán do ăn thịt trâu mắc bệnh bệnh viện huyện đã gửi mẫu về trung tâm Chẩn đoán trung ương để có kết luận cụ thể. Ngày 22/6/2017, cá chép lai thả mới 16.000 con, chết 14.000 con tại xã Ta Gia (Nghi cá bị sốc do thiếu oxy và sặc bùn).

(2) Trong tháng, tổ chức kiểm  tra  67 lượt/89  cơ  sở cơ  sở ăn  uống; 72 lượt/578 cơ  sở  kinh doanh lương thực thực phẩm; 38 lượt/62 cơ sở chế biến lương thực thực phẩm; tổng số test nhanh 135 test. Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh cho 16 cơ sở (lũy tích). Trong đợt kiểm tra có 135 cơ sở vi phạm, trong đó: phạt tiền: 01 cơ sở (số tiền phạt là 750.000đ), nhắc nhở 134 cơ sở.

(3) 199 xuất quà của chủ tịch nước, kinh phí 41,4 triệu đồng; 38 xuất quà của UBND tỉnh,kinh phí 68,4 triệu đồng; 163 suất quà của UBND huyện, kinh phí 130,4 triệu đồng; 201 xuất quà nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, kinh phí 50,25 triệu đồng.

(4) Qua thanh tra phát hiện sai phạm 20.724.000 đồng, thu nộp NSNN 7.106.000 đồng, khắc phục sửa chữa trong xây dựng cơ bản 13.618.000 đồng.

Chi tiết tại đây

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 47 | lượt tải:25

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 293 | lượt tải:35

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 57 | lượt tải:30

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 335 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 46 | lượt tải:31
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.83%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 178
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 518
Đã giải quyết: 582
Quá hạn: 1 - 0.17%
Trước & đúng hạn: 582 - 99.83%
(tự động cập nhật vào lúc
14:42:22, 12/07/2024)
 • Đang truy cập61
 • Hôm nay23,291
 • Tháng hiện tại266,331
 • Tổng lượt truy cập14,344,918
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi