Ghi nhận bước đầu từ việc phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt Chi bộ ở thôn, bản, khu dân cư

Thứ ba - 30/10/2018 03:07
Đảng bộ huyện Than Uyên có 52 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), gồm 16 Đảng bộ và 36 chi bộ trực thuộc Huyện ủy; có 254 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với 2.995 đảng viên. 
          Trong những năm qua, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy, việc thực hiện chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ ở các TCCSĐ trong Đảng bộ huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều cấp ủy cơ sở bám sát các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, chức năng, nhiệm vụ của từng loại hình TCCSĐ để chuẩn bị nội dung sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Cấp ủy các TCCSĐ và đảng viên nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ trong công tác xây dựng Đảng. Tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu ngày càng được thể hiện rõ nét, dân chủ được phát huy, tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ được đề cao. Tuy nhiên, trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ còn một số mặt hạn chế, yếu kém, nhất là ở các chi bộ thôn, bản, khu dân cư thực hiện việc sinh hoạt định kỳ chưa đều, chưa chuẩn bị kỹ nội dung sinh hoạt, cấp ủy còn lúng túng trong việc điều hành, việc đấu tranh phê bình và tự phê bình còn hạn chế; tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ chưa cao, một số đảng viên không mang sổ ghi chép, ít thảo luận, tham gia phát biểu ý kiến. Tình trạng đảng viên đi làm ăn xa không về tham dự sinh hoạt đúng định kỳ vẫn diễn ra; việc ghi biên bản các kỳ họp chưa được thống nhất, còn sơ sài; việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề để định hướng, lãnh đạo và giải quyết kịp thời những vấn đề quan trọng, bức xúc ở cơ sở chưa thường xuyên.
3262471a81ea61b438fb
Đại biểu huyện trao đổi thông tin với đảng viên Chi bộ
          Xác định sinh hoạt chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một nhân tố quyết định vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 102-KH/HU, ngày 29/3/2018 về thực hiện Kế hoạch 135-KH/TU, ngày 06/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong tình hình mới; ngày 23/8/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Than Uyên ban hành Quy định số 03-QĐ/HU về trách nhiệm, quyền hạn của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; cán bộ, công chức các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy trong việc dự, theo dõi, hướng dẫn sinh hoạt ở các chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã, thị trấn. Ban Tổ chức Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 03-KH/BTCHU, ngày 19/7/2018 về thực hiện mô hình sinh hoạt chi bộ mẫu. Huyện ủy thành lập 6 tổ, mỗi tổ từ 6-7 thành viên do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy làm tổ trưởng theo dõi, dự sinh hoạt ở 2 xã. Theo đó, các tổ có trách nhiệm theo dõi, nắm bắt tình hình việc chấp hành Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng các cấp; việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch công tác của cấp ủy; tình hình quản lý cán bộ đảng viên; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, trách nhiệm của người đảng viên. Định kỳ hằng tháng, mỗi thành viên tham dự sinh hoạt chi bộ được phân công phụ trách ít nhất 01 lần, tập trung vào các chi bộ còn hạn chế, yếu kém, sau đó trao đổi, rút kinh nghiệm với chi ủy, Bí thư, phó bí thư chi bộ về những nội dung đã làm được, những hạn chế, thiếu sót cần được khắc phục.
20181027 091255
Một buổi sinh hoạt mẫu của chi bộ NHNN&PTNT huyện Than Uyên
          Từ khi thực hiện quy định đến nay, các tổ công tác đã cử các thành viên đi dự sinh hoạt ở trên 20 chi bộ thôn, bản, khu dân cư, trong đó có 6 chi bộ là sinh hoạt mẫu, 02 chi bộ sinh hoạt theo chuyên đề, còn lại là sinh hoạt thường kỳ. Thông qua sinh hoạt, nhiều vấn đề khó khăn, bất cập của chi bộ đã được cấp ủy cấp trên lắng nghe, kịp thời chia sẻ và gợi mở hướng tháo gỡ, giải quyết. Điển hình như chi bộ khu 5a thị trấn Than Uyên, được chọn làm điểm về sinh hoạt mẫu trong Đảng bộ thị trấn có sự tham dự của đại biểu các Ban xây dựng Đảng, tổ công tác của huyện; các đồng chí Đảng ủy viên, bí thư (hoặc phó bí thư) các chi bộ trực thuộc Đảng ủy thị trấn. Trong sinh hoạt, đồng chí bí thư chi bộ điều hành buổi sinh hoạt theo đúng hướng dẫn, đã gợi mở nhiều vấn đề để các đảng viên thảo luận một cách sôi nổi, thẳng thắn và mang tính xây dựng, đồng thời lắng nghe, tiếp thu, giải đáp thắc mắc của đảng viên một cách rõ ràng, thuyết phục. Một số ý kiến băn khoăn, vướng mắc của đảng viên vượt quá thẩm quyền và khả năng của chi bộ đã được các đồng chí cấp ủy cấp trên trả lời ngay tại cuộc họp như: việc quản lý hành lang giao thông trên địa bàn; công tác đảm bảo, giữ gìn vệ sinh môi trường; việc định hướng trong học nghề, giải quyết việc làm…hay tại chi bộ Bản Mớ, xã Phúc Than (điểm tái định cư) có 11 đảng viên, đồng chí bí thư chi bộ điều hành khá linh hoạt, xác định rõ các vấn đề cần thảo luận, bàn bạc. Một số ý kiến của đảng viên đưa ra tại cuộc họp được cấp ủy cấp trên giải thích, trả lời cặn kẽ, thấu đáo như: xem xét sửa chữa đường ống dẫn nước sinh hoạt bị hư hỏng; chất lượng hoạt động của đội ngũ công an viên trong việc tuần tra, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự; một số ngành, đoàn thể xã chưa thực sự quan tâm phối hợp nắm tình hình và triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở…Rút kinh nghiệm sau buổi sinh hoạt, đồng chí Lò Văn Dơm, bí thư chi bộ Bản Mớ cho biết: “Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến, được cấp ủy cấp trên trực tiếp giải đáp kịp thời những vướng mắc, ngoài ra, còn được góp ý về kỹ năng hoạt động công tác Đảng, nội dung sinh hoạt chi bộ theo quy định”. Đề cập đến chủ trương của Ban Thường vụ Huyện ủy trong việc phân công cấp ủy cấp trên dự sinh hoạt cùng chi bộ thôn, bản, khu dân cư, đồng chí Lò Văn Hương - Phó bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: “Đây là một việc làm rất cấp thiết trong tình hình hiện nay, thể hiện tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, sâu sát hơn trong triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Trung ương và của Tỉnh ủy. Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu mỗi đồng chí cấp ủy đi dự sinh hoạt chi bộ cơ sở, ngoài việc nắm bắt tình hình của chi bộ thì cần phải trực tiếp định hướng chủ trương của cấp ủy cấp trên. Mặt khác phải tập hợp những kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền của các cơ quan cấp ủy cấp trên, báo cáo lại với cấp ủy cùng cấp để có phương án giải quyết. Kết quả dự sinh hoạt chi bộ là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm. Thông qua việc dự sinh hoạt, không chỉ giúp các đồng chí cấp ủy cấp trên nắm rõ hơn về tình hình cơ sở, thực sự gần dân, sát dân, hiểu dân và trọng dân mà còn là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và thực tiễn, từ đó tham mưu, đề xuất phương án, giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc kịp thời cho cơ sở”.
06d4ddbf1b4ffb11a25e
Đ/c Lò Văn Hương - Phó Bí thư Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ tại bản Lán Tọ xã Tà Mung
          Việc phân công cấp ủy, cán bộ, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng về dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở hằng tháng đã mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ và thiết thực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là công tác Đảng, góp phần nâng cao vai trò của cấp ủy, chi ủy. Khâu chuẩn bị các nội dung buổi sinh hoạt chu đáo và chặt chẽ hơn, đánh giá một cách khách quan và đầy đủ các hoạt động của chi bộ tháng vừa qua, những việc làm được và chưa được để rút kinh nghiệm và bổ sung tháng tới. Ngoài ra, những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được thông báo và chuyển tải đến tận người dân một cách đầy đủ và kịp thời hơn. Mặt khác, việc cán bộ về dự sinh hoạt với chi bộ cơ sở có điều kiện tiếp xúc, gần gũi với thôn, bản, khu dân cư; góp phần nâng cao trình độ, kinh nghiệm trong thực tiễn… Nhờ đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ bước đầu được nâng lên rõ rệt. Tin tưởng rằng với việc thực hiện chủ trương trên, những vấn đề bất cập nảy sinh từ thực tiễn sẽ sớm được quan tâm giải quyết, đáp ứng yêu cầu và sự mong đợi của đảng viên và nhân dân, góp phần quan trọng giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội ở cơ sở phát triển toàn diện./.
 

Tác giả: Phạm Thanh Hải - Huyện ủy Than Uyên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 61 | lượt tải:34

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 338 | lượt tải:39

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 81 | lượt tải:41

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 365 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 72 | lượt tải:36
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.84%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 176
Mức độ 3: 26
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 558
Đã giải quyết: 618
Quá hạn: 1 - 0.16%
Trước & đúng hạn: 618 - 99.84%
(tự động cập nhật vào lúc
10:51:33, 23/07/2024)
  • Đang truy cập82
  • Hôm nay22,755
  • Tháng hiện tại485,013
  • Tổng lượt truy cập14,563,600
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi