Kỷ niệm 32 năm thành lập Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân huyện Than Uyên (25/12/1989 – 25/12/2021)

Chủ nhật - 26/12/2021 23:14
Chặng đường 32 năm qua, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện Than Uyên đã nỗ lực vượt qua thách thức khó khăn, vươn lên thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và cử tri giao phó; 32 năm phát triển là một khoảng thời gian không dài trong hành trình phát triển của vùng đất văn hóa, lịch sử, anh hùng và tiến trình xây dựng hệ thống chính trị địa phương. Mặc dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Thường trực, các Ban HĐND huyện Than Uyên luôn phát huy phẩm chất tiên phong cách mạng, kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, mẫu mực trong đạo đức, lối sống, nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân hoàn thành các chức năng, nhiệm vụ theo Luật định. Nhìn lại chặng đường ấy với bao khó khăn, vất vả song cũng nhiều thành tựu thật tự hào, xứng đáng là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân
Kỷ niệm 32 năm thành lập Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân huyện Than Uyên (25/12/1989 – 25/12/2021)
Kỷ niệm 32 năm thành lập Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân huyện Than Uyên (25/12/1989 – 25/12/2021)
Thực hiện Hiến pháp 1946, 1959, 1980 và Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban hành chính các cấp năm 1962, Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 1983 thì thể chế bộ máy Nhà nước ở địa phương chưa được tách biệt giữa cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và cơ quan hành pháp. Do đó, Hội đồng nhân dân huyện và Thường trực Uỷ ban nhân dân huyện Than Uyên vẫn còn hoạt động chung,
     Ngày 30/6/1989, Quốc hội khoá VIII đã sửa đổi một số điều của Hiến pháp năm 1980 và sửa đổi Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân năm 1989, Thường trực Uỷ ban nhân dân các cấp bị bãi bỏ và thành lập Thường trực Hội đồng nhân dân từ cấp huyện trở lên. Đến ngày 25/12/1989, HĐND huyện Than Uyên tổ chức kỳ họp thứ nhất (khóa XV) nhiệm kỳ 1989 - 1994 bầu ra Thường trực, các Ban HĐND huyện. Đó là mốc son lịch sử quan trọng của HĐND huyện Than Uyên.
 
123 1

(Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân huyện (khóa XIV), nhiệm kỳ 1989 - 1994)
 
     Sau khi chia tách, thành lập đến nay, Thường trực HĐND, các Ban HĐND đã trải qua 8 nhiệm kỳ, nối dài hai thế kỷ, qua 5 lần  thay đổi Luật với hoàn cảnh lịch sử khác nhau. Tiếp tục chủ động tham mưu cho HĐND huyện không ngừng xây dựng và củng cố, kiện toàn, phát huy truyền thống đoàn kết, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, cố gắng và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với vai trò quyết định, Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân huyện đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền, ban hành hàng trăm Nghị quyết phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương: Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 18/5/1990 của Hội đồng nhân dân huyện phê chuẩn đề án cắt một phần đất của 2 xã Nà Cang, Mường Than và của huyện lỵ (cũ) để thành lập Thị trấn Than Uyên; Nghị Nghị quyết số 95/NQ-HĐND, ngày 31/01/2002 của Hội đồng nhân dân huyện về việc đổi tên Thị trấn Nông trường, huyện Than Uyên, tỉnh Lào Cai thành Thị trấn Hoàng Liên Sơn, huyện Than Uyên, tỉnh Lào Cai; Nghị quyết số 1398/2003/NQ-HĐND, ngày 03/10/2003 của Hội đồng nhân dân huyện về việc phê chuẩn điều chỉnh địa giới hành chính huyện Than Uyên, tỉnh Lào Cai sang cùng với các huyện phía bắc sông Đà của tỉnh Lai Châu để thành lập tỉnh Lai Châu (mới); Nghị quyết số 08/2006/NQ-HĐND, ngày 19/7/2006 của Hội đồng nhân dân huyện thông qua chương trình thực hiện dự án bồi thường, di dân tái định cư Thuỷ điện Huội Quảng - Bản Chát huyện Than Uyên, giai đoạn 2006 - 2010Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm trong giai đoạn 2004 - 2010; Nghị quyết số 89/2007/NQ-HĐND, ngày 26/12/2007 của HĐND huyện về phê chuẩn đề án  phân loại đơn vị hành chính xã chia tách, thành lập mới của huyện Than Uyên năm 2007; Nghị quyết về thông qua đề án phát triển mạng lưới giao thông đô thị và giao thông nông thôn huyện Than Uyên giai đoạn 2007 - 2010; Nghị quyết số 11/NQ-HĐND, ngày 25/7/2013 của HĐND huyện thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Nghị quyết số 14/2011/NQ-HĐND, ngày 12/7/2011 của HĐND huyện về phê chuẩn Đề án “Chương trình sản xuât nông sản theo hướng hàng hóa” giai đoạn 2011 - 2015; Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện về phát triển cây Cao su trên địa bàn huyện Than Uyên đến năm 2015; Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND của HĐND huyện về Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Than Uyên đến năm 2020; Nghị quyết 141/NQ-HĐND, ngày 18/12/2020 của HĐND huyện về phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp các dân tộc gắn du lịch cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025… và nhiều Nghị quyết quan trọng khác. Các nghị quyết đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, không bị cấp trên đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ nội dung đối với Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện Than Uyên ban hành. Tổ chức hàng trăm đợt giám sát trên tất cả các lĩnh vực; hàng trăm cuộc tiếp xúc cử tri cho Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND huyện; tiếp xúc hàng trăm lượt công dân, thực hiện tốt chức năng tiếp nhận, hướng dẫn, giải quyết và giám sát việc giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân; duy trì các hoạt động của Hội đồng nhân dân đảm bảo thường xuyên, liên tục. Hoạt động của Thường trực, các Ban HĐND huyện không ngừng đổi mới. Chất lượng các kỳ họp Hội đồng nhân dân tiếp tục được nâng lên, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương ngày càng hiệu quả, đa số các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 
123 2
(Đồng chí Phan Văn Ngọc - UV BCH, Trưởng Phòng Tài chính Kế hoạch giới thiệu sản phẩm Ocop và các nông sản tiêu biểu huyện Than Uyên)
 
     Ngày 7/3/2018 huyện Than Uyên được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 275/QĐ-TTg ra khỏi 62 huyện nghèo. Năm 2021, kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện, bộ mặt đô thị, nông thôn của huyện có nhiều khởi sắc; có 16 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh 3 sao; 01 sản phẩm 4 sao và nhãn hiệu gạo đặc sản Séng cù Than Uyên; thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 53 tỷ đồng, duy trì 7/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, người dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu, an ninh trật tự được giữ vững, công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tiếp tục đẩy mạnh….
 
image 20211227135511 3
 
(Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện (khóa XXI) ra mắt kỳ họp)
 
     Tin tưởng rằng, Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện (khóa XXI) nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới cả về nội dung, phương thức hoạt động, là tiền đề vững chắc để Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng quê hương Than Uyên ngày càng phát triển toàn diện, vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”./.
 

Tác giả: Lò Thoan - Ban Pháp chế HĐND huyện Than Uyên

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 1.3 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 59 | lượt tải:34

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 331 | lượt tải:39

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 77 | lượt tải:41

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 359 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 64 | lượt tải:36
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.83%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 179
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 541
Đã giải quyết: 600
Quá hạn: 1 - 0.17%
Trước & đúng hạn: 600 - 99.83%
(tự động cập nhật vào lúc
16:24:33, 21/07/2024)
  • Đang truy cập74
  • Hôm nay16,845
  • Tháng hiện tại443,077
  • Tổng lượt truy cập14,521,664
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi