Phiên họp tháng 4 của UBND huyện

Thứ ba - 23/04/2019 22:27
Ngày 22/4/2019, UBND huyện tổ chức phiên họp tháng 4 năm 2019 đánh giá về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tháng 4 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2019 do đồng chí Vương Thế Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Đến dự phiên họp có đ/c Lò Văn Hương - Phó Bí thư Huyện ủy, đ/c Phạm Văn Bốn - Phó Chủ tịch HĐND huyện, Lãnh đạo các đoàn thể huyện, các đồng chí Ủy viên UBND huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Trong tháng 4/2019, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, có nhiều giải pháp trong điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh đã thu được những kết quả quan trọng: Thực hiện tốt lịch thời vụ nhằm tăng vụ, hạn chế sâu bệnh, tăng năng suất cây trồng, phấn đấu gieo trồng một số loại cây vụ Xuân Hè; phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch tả lợn Châu Phi; phòng cháy chữa cháy rừng. Nhìn chung, tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh và trật tự xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định.Triển khai, thực hiện phần mềm quản lý văn bản, điều hành VNPT-iOffice; Hệ thống thông tin một cửa điện tử (VNPT-iGate); Chữ ký số.
Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số hạn chế như: Một số dự án, công trình còn xảy ra tình trạng thi công chậm tiến độ chưa đảm bảo thời gian thực hiện hợp đồng do một phần thi công trong dịp nghỉ Tết nguyên đán làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Tình trạng đơn thư kiến nghị, đề nghị kéo dài và vượt cấp vẫn còn tiếp diễn chủ yếu về các chính sách bồi thường đất đai. Một số đơn vị, xã còn chưa chú trọng trong công tác, tổng hợp và cung cấp tài liệu kiểm chứng trong công tác chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2018, tài liệu kiểm chứng nội dung báo cáo, đánh giá chưa thực sự đầy đủ do kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của một số xã còn hạn chế nên một số nội dung báo cáo dẫn đến chậm, muộn. Việc áp dụng phần mềm quản lý văn bản điều hành chưa đạt hiệu quả cao do một số cơ quan, đơn vị chưa thường xuyên cập nhật phần mềm để kịp thời nắm bắt nội dung công việc. Công tác phối hợp giữa UBND các xã với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã trong công tác tuyên truyền còn hạn chế do chưa có đồng nhất trong nội dung tuyên truyền. Tình hình thu ngân sách của một số xã còn chậm do chính quyền địa phương chưa quan tâm, đôn đốc trong quá trình thực hiện.
IMG 20190422 074120
Hình ảnh tại cuộc họp
Qua thảo luận, để khắc phục những tồn tại hạn chế trong tháng 4/2019 và thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, đ/c Vương Thế Mẫn - Chủ trì phiên họp nhấn mạnh một số nội dung sau:
1. Công tác cán bộ
 - Yêu cầu Phòng Nội vụ phối hợp với xã Phúc Than tham mưu cho UBND huyện trình Thường trực Huyện ủy phương án bổ sung 02 cán bộ với chức danh công chức văn phòng và cán bộ khuyến nông. 
- Giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát các chế độ của các cán bộ, công chức, viên chức (tiền lương, khen thưởng, huân huy chương, bằng khen, các danh hiệu...) phối hợp với Phòng Nội vụ để đảm bảo chế độ cho cán bộ của đơn vị và có thông báo thường xuyên đến từng đối tượng mình quản lý.
- Giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn quán triệt cán bộ, công chức, viên chức việc thực hiện đúng quy chế làm việc, thời gian làm việc và chuẩn mực làm việc khi tiếp công dân.
- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức việc phát ngôn, phát tán tài liệu trên các trang mạng.
2. Sản xuất nông nghiệp
- Đề nghị các xã, thị trấn, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp phối hợp chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh, chỉ đạo kế hoạch thu hoạch vụ Đông Xuân trong tháng 5( đưa cơ giới vào để đảm bảo lịch chuyển vụ).
- Yêu cầu các xã tích cực vận động nhân dân đăng ký giống vụ mùa để đảm bảo gieo trồng đúng thời vụ; 
- Xây dựng kế hoạch trồng dặm chè và trồng mới chè cụ thể; đối với việc sử dụng 30% trích lại từ tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng để mua chè trồng dặm cần  họp, thống nhất với nhân dân cụ thể.
- Đối với cây ăn quả: Tiếp tục chăm sóc cây ăn quả đã trồng, đặc biệt quan tâm phòng trừ sâu bệnh.
- Tiếp tục kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi, đặc biệt tại các chốt đảm bảo trực 24/24h, khi phát hiện dấu hiệu mầm bệnh phải báo cáo UBND huyện để kịp thời xử lý.
3. Lĩnh vực đầu tư 
- Đối với lĩnh vực Nông thôn mới: sau khi danh mục các công trình ban hành yêu cầu Chủ tịch các xã bám sát quy định của tỉnh, lưu ý các nội dung công việc phải có sự vào cuộc của người dân.
- Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các phòng, ban chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Khu di tích lịch sử văn hóa bản Lướt.
- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng làm việc với UBND xã Hua Nà về tiến độ, nguồn vốn, vướng mắc trong quá trình thi công công trình tràn liên hợp, đường nội đồng bản Phường - bản Nà mả- bản Nà Ban xã Hua Nà.
- Huyện đoàn chủ động phối hợp với UBND xã Hua Nà kiến nghị với Trung ương đoàn nâng cấp sửa chữa đối với công trình thắp sáng đường quê xã Hua Nà.
4. Thu ngân sách
- Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương hoàn thiện các thủ tục  tiến hành đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị trấn Than Uyên (khu 7).
- Giao các xã, thị trấn rà soát tất cả các thửa đất dôi dư trên địa bàn xây dựng phương án xin chủ trương giao đất, đấu giá quyền sử dụng đất báo cáo UBND huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường).
- Đề nghị Chi cục Thuế, Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ động tham mưu UBND huyện giải pháp tăng thu ngân sách.
5. Về đất
- Giao các xã, thị trấn rà soát các quỹ đất công ích (đất 5%) trình UBND huyện (thông qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) phê duyệt danh mục quỹ đất cho Ủy ban nhân dân cấp xã để quản lý, sử dụng; đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất theo quy định tại Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Lai Châu.
- Đối với phần diện tích đất của Ban QLDA thủy điện 1 không sử dụng đất và đã có đơn trả lại đất (diện tích này trước đây UBND tỉnh giao cho Ban QLDA thủy điện 1 để xây dựng nhà máy thủy điện Huội Quảng - Bản Chát) hiện nay giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý tại xã Khoen On, Mường Kim, yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tham mưu, báo cáo UBND huyện để trình UBND tỉnh xin chủ trương giao đất cho UBND xã để xây dựng phương án giao cho các hộ gia đình còn thiếu đất sản xuất, thực hiện trong tháng 5.
6. Về tài sản
- Giao Phòng Kinh tế - Hạ tầng nghiên cứu phương án lắp các bóng đèn tiết kiệm điện để thắp sáng điện hoàn toàn vào ban đêm tại các điểm nhạy cảm nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn thị trấn.
- Giao các đơn vị, các xã lập tờ trình về nhu cầu sử dụng các phòng học không sử dụng. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu phương án sử dụng các phòng học nêu trên.
7. Bảo vệ và phát triển rừng
- Đối với các điểm cháy rừng (Khoen On, Ta Gia, Mường Kim, Phúc Than, Mường Cang), yêu cầu Công an huyện tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân đối với diện tích cao su bị cháy tại xã Ta Gia và Mường Cang.
- Đề nghị các xã có lịch trực và phương án huy động lực lượng khi xảy ra tình huống cháy rừng.
8. Một số nhiệm vụ khác
- Yêu cầu UBND các xã, thị trấn rà soát lại kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND xã với Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã; rà soát phương pháp tính các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020, có kế hoạch hành động cụ thể và phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xã.
- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn rà soát việc thực hiện các nội dung kết luận của cấp trên. 
- Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm Ban Thường vụ Huyện ủynăm 2018 theo Kế hoạch số 139-KH/HU ngày 20/3/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.
- UBND các xã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia lao động tại Công ty Than Khoáng sản Quảng Ninh, Công ty TNHH Him Lam Lai Châu, Công ty Cổ phần Liên Việt Lai Châu, Các công trình thủy điện thực hiện tại huyện Than Uyên./.
 

Tác giả: Hoàng Mai

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

140/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Uỷ viên UBND huyện khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:25

141/NQ-HĐND

Nghị quyết phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 294 | lượt tải:35

142/NQ-HĐND

Nghi quyết phân bổ, bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia, các chế dộ chính sách, nhiệm vụ phát sinh và điều chỉnh dự toán năm 2024

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 58 | lượt tải:30

KH 17

CÁC NGHỊ QUYẾT KỲ HỌP THỨ MƯỜI BẢY

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 336 | lượt tải:0

136/NQ-HĐND

Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Than Uyên khoá XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Nguyễn Thanh Tuấn - Chuyển công tác)

Thời gian đăng: 16/06/2024

lượt xem: 47 | lượt tải:31
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 07/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.83%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 178
Mức độ 3: 23
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 518
Đã giải quyết: 582
Quá hạn: 1 - 0.17%
Trước & đúng hạn: 582 - 99.83%
(tự động cập nhật vào lúc
14:29:34, 13/07/2024)
  • Đang truy cập65
  • Hôm nay17,920
  • Tháng hiện tại284,007
  • Tổng lượt truy cập14,362,594
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi