Phiên họp tháng 8 của UBND huyện

Thứ năm - 27/12/2018 04:24
Ngày 21/8/2018, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018 do đồng chí Hoàng Văn Hiêng - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện chủ trì. Dự phiên họp có đại diện Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, các đồng chí Ủy viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đại diện lãnh đạo một số đơn vị ngành dọc, cơ quan đơn vị liên quan phối hợp, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.
Sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018, ngoài các nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018 như báo cáo đã đề ra, qua các ý kiến tham gia thảo luận, đóng góp bổ sung nội dung báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung sau:
1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2018
UBND huyện thống nhất đánh giá: trong tháng 8/2018 nhìn chung các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cơ bản hoàn thành nhiệm vụ công tác đã đề ra, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn được duy trì ổn định: Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất nông - lâm nghiệp: chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây lúa vụ Mùa; chuẩn bị các điều kiện sản xuất, đảm bảo tiến độ các loại cây trồng vụ Thu Đông...; Phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức thành công lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Than Uyên; Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được đảm bảo; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện, chính trị xã hội, quốc phòng, an ninh cơ bản được giữ vững, ổn định, tình hình tôn giáo được kiểm soát chặt chẽ.
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Vẫn còn xảy ra tình trạng Nhân dân kiến nghị vượt cấp đến Văn phòng tiếp dân của Chính phủ về chính sách liên quan đến tái định cư thủy điện Huội Quảng - Bản Chát; Công tác bảo quản cơ sở vật chất của một số đơn vị trường học trong thời gian nghỉ hè chưa thực sự tốt; Tình trạng khai thác cát trái phép vẫn diễn ra tại một số xã; Thu ngân sách từ đất và ngân sách khác còn thấp so với kế hoạch; Chỉ tiêu trồng rừng không đạt kế hoạch đề ra; Thực hiện chỉ tiêu cai nghiện các chất ma tuý năm 2018 còn thấp so với kế hoạch.
Một số nguyên nhân dẫn đến những hạn chế trên: Công tác phối hợp giữa một số đơn vị trường học với chính quyền cơ sở chưa chặt chẽ, cán bộ trực hè tại đơn vị trường học chưa đảm bảo được thường xuyên; Chính quyền một số đơn vị xã vào cuộc chưa quyết liệt trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản;  Một bộ phận người dân khai báo giá mua bán, chuyển nhượng đất thấp hơn nhiều so với thực tế, dẫn đến thất thu thuế; Công tác rà soát giao kế hoạch trồng rừng từ đầu năm cho một số đơn vị xã chưa sát với thực tế; Quy định về thủ tục pháp lý để đưa các đối tượng đi cai nghiện còn phức tạp.
2. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018
2.1. Phòng Nông nghiệp và PTNT

- Phối hợp với các xã đôn đốc Nhân dân khẩn trương trồng chè, quế, sơn tra, mắc ca đảm bảo diện tích theo kế hoạch giao năm 2018 và chăm sóc những diện tích đã trồng. Đối với cây chè tuyên truyền, vận động Nhân dân không trồng các loại cây trồng khác vào diện tích trồng chè (đặc biệt cây ngô, cây sắn); kiểm soát chặt chẽ chất lượng giống cây chè.
- Đôn đốc UBND các xã, thị trấn tập trung chỉ đạo chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên lúa vụ Mùa và đẩy nhanh tiến độ sản xuất các loại cây trồng vụ Thu Đông. 
- Phối hợp, đôn đốc UBND các xã thống kê một số diện tích trồng cây ngô và một số loại cây trồng khác không thực hiện trồng năm 2018 để chuyển đổi cơ cấu cây trồng năm 2019.
- Hướng dẫn, vận động Nhân dân vệ sinh lồng bè, ngăn chặn vi rút, nguồn bệnh cho cá lồng.
- Phối hợp tuyên truyền, vận động các hộ trong nguy cơ sạt lở đất khẩn trương di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.
Phòng chống lụt bão di chuyển
2.2. Phòng Tài chính - Kế hoạch  
- Phối hợp với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án trên địa bàn huyện.
- Hoàn thiện danh mục các công trình, dự án thực hiện trong năm 2019.
2.3. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
- Hoàn thiện hồ sơ giải ngân, quyết toán của các công trình, đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo thi công đúng thời hạn: Công trình điện sinh hoạt Khu 9, thị trấn Than Uyên; Dự án khu di tích lịch sử văn hóa bản Lướt, xã Mường Kim; Mặt bằng Chợ Tà Hừa; Tràn liên hợp xã Hua Nà, đường bản Mở - Noong Quang; Đường liên xã Mường Kim - Tà Mung…
- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án khu di tích lịch sử văn hóa bản Lướt, xã Mường Kim.
- Thực hiện các giải pháp thu hồi các công trình, dự án hoàn ứng.
- Hoàn thiện hồ sơ xác nhận, nghiệp thu khối lượng hoàn thành gói thầu số 6 (tuyến kênh chính) dự án Thủy lợi Nậm Mở (hoàn thiện trước 30/9/2018 để tổ chức bàn giao).
- Hoàn thiện hồ sơ thanh toán, quyết toán các công trình đã hoàn thành để đẩy nhanh tiến độ giải ngân.
- Phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ thu hồi đất, thực hiện các giải pháp giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất để triển khai đấu giá quyền sử dụng đất.
- Đối với công trình tuyến đường liên xã Noong Ỏ, Noong Ma - xã Tà Hừa đi bản Mè - xã Ta Gia đang bị ách tắc do ảnh hưởng sạt lở đất, yêu cầu đôn đốc nhà thầu khắc phục để cho Nhân dân thuận tiện đi lại sản xuất (trồng chè).
2.4. Phòng Tài nguyên và Môi trường
Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai hàng năm; hướng dẫn, đôn đốc các xã cập nhập, chỉnh lý biến động đất đai đảm bảo quy định.
2.5. Trung tâm phát triển quỹ đất
Phối hợp với các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thiện các quy trình, thủ tục tạo quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019.
2.6. Phòng Nội vụ
- Rà soát hồ sơ cán bộ, đối với những cán bộ chưa đảm bảo tiêu chuẩn yêu cầu hoàn thiện văn bằng, chứng chỉ đảm bảo đúng chuyên môn, vị trí việc làm. 
- Phối hợp với các cơ quan liên quan, các xã, thị trấn theo dõi chặt chẽ, nắm bắt kịp thời tình hình Nhân dân theo đạo trên địa bàn.
2.7. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Phối hợp với UBND các xã, thị trấn vận động học sinh ra lớp năm 2018 - 2019, đặc biệt đối với các đối tượng học sinh đi làm ăn xa. 
2.8. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
- UBND thị trấn tổ chức sắp xếp lại trật tự kinh doanh của các hộ tại khu vực cổng Trung tâm Y tế huyện.
- Chỉ đạo công chức địa chính - xây dựng thường xuyên cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai đồng thời báo cáo phòng Tài nguyên và Môi trường về các khó khăn vướng mắc để có hướng dẫn thực hiện tháo gỡ kịp thời.
- Đối với các công trình đã được phân bổ nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, quyết toán các công trình.
- Khẩn trương thống kê, lập danh sách các hộ bị thiệt hại do mữa lũ, sạt lở đất gây ra trong mùa mưa lũ năm 2018, đảm bảo đúng thực tế để thực hiện đủ, đúng chính sách cho người dân, gửi về Phòng Lao động - TB&XH và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện trước ngày 15/9/2018.
* Một số nhiệm vụ khác
- Giao Trung tâm Y tế, phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp thực hiện kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong Ngày hội văn hóa thể thao các dân tộc huyện Than Uyên lần thứ VII, năm 2018.
- Giao phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp các cơ quan chuyên môn liên quan, UBND các xã bị thiệt hại do mưa lũ, khẩn trương tham mưu UBND huyện xin chủ trương thực hiện sửa chữa các công trình cấp nước sinh hoạt bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra.
- Giao phòng Nội vụ, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp xã Mường Mít tham mưu chương trình, nội dung làm việc giữa UBND huyện Than Uyên với UBND huyện Tân Uyên thống nhất về địa giới hành chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số diện tích giáp danh giữa bản Hát Nam với địa phận huyện Tân Uyên (liên quan đến Dự án trồng cây Dổi xanh của huyện Tân Uyên).

Tác giả: Huy Nam (NHN)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Thông báo số điện thoại hỗ trợ
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

Số 191/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 404 | lượt tải:0

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 4670 | lượt tải:2835

42/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 12/2022/NA-HĐND

Thời gian đăng: 11/04/2024

lượt xem: 897 | lượt tải:66

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 1973 | lượt tải:151

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 4768 | lượt tải:1411
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 06/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.81%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 179
Mức độ 3: 22
Mức độ 4: 66
Đã tiếp nhận: 452
Đã giải quyết: 515
Quá hạn: 1 - 0.19%
Trước & đúng hạn: 515 - 99.81%
(tự động cập nhật vào lúc
18:42:33, 15/06/2024)
  • Đang truy cập69
  • Hôm nay20,199
  • Tháng hiện tại337,234
  • Tổng lượt truy cập13,712,955
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi