Than Uyên: Hiệu quả từ công tác đấu thầu qua mạng

Thứ hai - 16/05/2022 06:16
Thời gian qua, công tác quản lý dự án và giải ngân vốn, thi công các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Than Uyên được triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng. Kết quả này có sự góp sức không nhỏ của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng (Ban QLDAĐTXD) huyện tổ chức thực hiện tốt công tác đấu thầu qua mạng; tạo sự cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả kinh tế, giúp chủ đầu tư lựa chọn được nhà thầu có đủ năng để thực hiện các gói thầu đảm bảo hiệu quả về tiến độ và chất lượng công trình.
Lãnh đạo BQLDAĐTXD huyện Than Uyên kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng trên Hệ thống đấu thầu điện tử của Bộ Kế hoạch & Đầu tư
Lãnh đạo BQLDAĐTXD huyện Than Uyên kiểm tra công tác lựa chọn nhà thầu qua mạng trên Hệ thống đấu thầu điện tử của Bộ Kế hoạch & Đầu tư
     Xác định công tác đấu thầu qua mạng góp phần đảm bảo các tiêu chí cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, Ban QLDAĐTXD huyện Than Uyên đã triển khai theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh và theo lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 16/12/2019. Do đó, tất cả các gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước tại huyện Than Uyên đều được tổ chức đấu thầu qua mạng theo quy định. Đánh giá của các cơ quan chức năng và doanh nghiệp, huyện Than Uyên thực hiện tốt công tác đấu thầu qua mạng với tỷ lệ các gói thầu đạt trên 90%. Qua đó, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tăng tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của công tác đấu thầu qua mạng;
      Điển hình tại dự án Xây dựng phòng học và phòng chức năng Trường THCS xã Ta Gia, huyện Than Uyên với giá dự toán gói thầu được phê duyệt là 4,883 tỷ đồng, từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương huyện quản lý trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Để lựa chọn nhà thầu thi công, BQLDAĐTXD huyện đã tổ chức lập hồ sơ mời thầu và thông báo mời thầu được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu của Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT), tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định. Quá trình tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng đã có 4 nhà thầu là doanh nghiệp trong nước tham gia dự thầu, trong đó nhà thầu Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Việt Hưng (Than Uyên) được lựa chọn trên cơ sở đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu và có giá dự thầu thấp nhất trong số các nhà thầu tham dự thầu với giá là 4,639 tỷ đồng và thấp hơn giá trị dự toán gói thầu được duyệt (tiết kiệm cho ngân sách nhà nước 244,148 triệu đồng).
      Ông Nguyễn Khắc Hồng, Giám đốc Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại Việt Hưng chia sẻ: “Nếu như trước đây, khi tham gia đấu thầu các công trình, doanh nghiệp mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị hồ sơ và làm các thủ tục cần thiết theo yêu cầu. Đến giai đoạn này khi thực hiện tham gia đấu thầu qua hệ thống mạng đấu thầu đã mở ra cho doanh nghiệp nhiều cơ hội để tham gia dự thầu các dự án trên toàn quốc và trên địa bàn phù hợp với điều kiện và năng lực của công ty. Đồng thời, tăng tính công khai, minh bạch, tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp, mọi thông tin năng lưc đều được công khai trên hệ thống mạng đấu thầu, hồ sơ dự thầu chỉ cần chuyển nộp qua mạng internet rất thuận lợi cho doanh nghiệp. Nhờ vậy đơn vị chúng tôi đã tham gia đấu thầu và trúng thầu gói thầu xây dựng phòng học và phòng chức năng Trường THCS xã Ta Gia”.
      Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng để thi công các công trình được BQLDAĐTXD huyện áp dụng thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch. Việc đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu của Bộ KH&ĐT nên việc có một hoặc nhiều nhà thầu tham gia đấu thầu là rất khách quan, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu. Đơn cử như Dự án Nâng cấp đường từ QL32 (Km345+300) đi hồ Khu 9 thị trấn Than Uyên huyện Than Uyên với dự toán gói thầu được duyệt là 4,399 tỷ đồng từ nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương huyện quản lý trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Sau khi trải qua các bước đấu thầu qua mạng theo quy định, BQLDAĐTXD huyện đã lựa chọn được nhà thầu Công ty TNHH một thành viên thương mại và xây dựng Châu Giang (thành phố Lai Châu) để thi công với giá trúng thầu 4,395 tỷ đồng thấp hơn giá dự toán gói thầu được duyệt và đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mới thầu.
      Theo đồng chí Nguyễn Trung Kiên, viên chức kỹ thuật BQLDAĐTXD huyện Than Uyên phụ trách công tác đấu thầu cho biết: “Công tác đấu thầu qua mạng luôn đảm bảo đầy đủ về cơ sở pháp lý, tuân thủ quy định pháp luật về Luật đấu thầu và pháp luật khác có liên quan. Nhà thầu trúng thầu đều phải có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các tiêu chí theo yêu cầu, có giải pháp khả thi và hiệu quả để thực hiện gói thầu. Đảm bảo tính minh bạch, công khai trong việc đăng tải thông tin cũng như tính cạnh tranh, công bằng, trong quá trình tổ chức đấu thầu giữa các nhà thầu”.
      Chỉ tính riêng trong quý I/2022, BQLDAĐTXD huyện Than Uyên đã thực hiện công tác đấu thầu, lựa trọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia với việc lựa chọn 15 gói thầu xây lắp công trình. Tổng giá trị các gói thầu được duyệt là 52 tỷ 293 triệu đồng; tổng giá trị các gói thầu sau đấu thầu là 51 tỷ 951 triệu đồng; giá trị tiết kiệm được sau đấu thầu là 342 triệu 062 nghìn đồng.  
      Đồng chí Đỗ Mạnh Cường - Quyền Giám đốc BQLDAĐTXD huyện Than Uyên cho biết: “Ban QLDA thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch Đầu tư và UBND tỉnh về công tác đấu thầu qua mạng. Hiệu quả là rút ngắn được thời gian lựa chọn nhà thầu, tăng tính công khai minh bạch và lựa chọn được nhà thầu có năng lực, kinh nhiệm và khả năng tài chính đáp ứng được yêu cầu của tình gói thầu. Năm 2022, Ban QLDA đã thực hiện xong toàn bộ các gói thầu được duyệt theo kế hoạch, hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, các dự án sau đấu thầu hiện nay đang triển khai thi công và đẩy nhanh tiến độ sớm đưa công trình, dự án vào khai thác sử dụng. Việc đấu thầu qua mạng mang lại nhiều tiện ích về thủ tục hành chính và được đánh giá đăng tải trực tiếp công khai trên hệ thống đấu thầu điện tử của Bộ KH&ĐT. Trước đây đấu thầu truyền thống không qua mạng các nhà thầu phải chuẩn bị rất nhiều thủ tục và hồ sơ liên quan, nhưng đấu thầu qua mạng thực hiện bằng phần mềm và các Webform trên Hệ thống nên tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại, văn bản của chủ đầu tư và nhà thầu nhất là tiết kiệm cho ngân sách Nhà nước rất lớn sau đấu thầu qua mạng. Năng lực của nhà thầu đều được kê khai minh bạch trên hệ thống và được cơ quan chức năng thẩm định do đó năng lực đều được đảm bảo. Các công trình đấu thầu qua mạng đang thực hiện trên địa bàn huyện đều đạt và vượt tiến độ mang lại hiệu quả cao”.
      Có thể khẳng định, từ công tác đấu thầu qua mạng mà BQLDAĐTXD huyện Than Uyên đang thực hiện mang lại nhiều tiện ích, góp phần tạo sự công khai, minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Tiết kiệm chi phí, lựa chọn nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm, nguồn lực đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình. Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tại địa phương.


 

Nguồn tin: Phương Ly - Báo Lai Châu:

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Bản đồ hành chính huyện Than Uyên
Hệ thống QLGD
Thông tin kết quả kiểm tra, giám sát
Hệ thống QLVB
hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh Lai Châu
dịch vụ công trực tuyến
Trang tin CCHC
Trang TTĐT Xã, Thị trấn

Số 191/QĐ-UBND

Công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận năm 2023

Thời gian đăng: 21/02/2024

lượt xem: 271 | lượt tải:0

3642/BC-UBND

Báo cáo công tác kiểm tra, rà soát văn bản QPPL năm 2023

Thời gian đăng: 09/11/2023

lượt xem: 3587 | lượt tải:2150

42/2023/NQ-HĐND

Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND và Nghị quyết 12/2022/NA-HĐND

Thời gian đăng: 11/04/2024

lượt xem: 48 | lượt tải:16

141/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT 141

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 1175 | lượt tải:124

167/BC-HĐND

Báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Thời gian đăng: 04/10/2023

lượt xem: 3670 | lượt tải:1311
TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Đến tháng 04/2024
UBND huyện THAN UYÊN đã giải quyết
99.73%
hồ sơ đúng hạn.
Mức độ 2: 184
Mức độ 3: 19
Mức độ 4: 65
Đã tiếp nhận: 291
Đã giải quyết: 363
Quá hạn: 1 - 0.27%
Trước & đúng hạn: 363 - 99.73%
(tự động cập nhật vào lúc
13:02:51, 14/04/2024)
  • Đang truy cập96
  • Hôm nay23,221
  • Tháng hiện tại330,456
  • Tổng lượt truy cập12,302,324
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
top
down
Gửi phản hồi